Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Utrecht_Genealogie] Flantua (inmiddels uitgebreid met Bos)

Expand Messages
 • M.E.Vijverberg-Kalkema
  Dennis, Nee, ik weet niets van die molenaars. Echter zij hebben te maken met de familie van Vlooten, Bosch en Lobbregt (Arie lees je mee en weet jij wat
  Message 1 of 1 , Jan 27, 2006
  • 0 Attachment
   Dennis,

   Nee, ik weet niets van die molenaars. Echter zij hebben te maken met de
   familie van Vlooten, Bosch en Lobbregt (Arie lees je mee en weet jij wat
   meer???).
   De Amsterdamse gegevens kan ik nog niet met zekerheid koppelen. Het zou dan
   gaan over een Elisabeth maar bij de doop van het 1e kind zou ze dan 20 jaar
   zijn. Kan natuurlijk maar is wel erg jong.
   Als doopgetuigen komen oa voor een Aletta Flantiwa. Mogelijk is zij
   vernoemd naar Aletta Olifier die gehuwd is met Michiel Winssant. Daarnaast
   is een andere getuige Warnar Eule, misschien een nazaat van Wernard
   Cornelis Bydevier??? Is deze W C Bydevier soms een broer van Merrie
   Cornelis Bydevier?

   Zo zie je dat elke gegeven weer nieuwe vragen oproept. Ik ga eerst de
   diverse notariƫle acten maar eens transcriberen.

   Daarnaast wel nog een vraag over het nageslacht van de eerder genoemde
   Huijg, Frans en Johannes Flantua. Wie van hen kan de voorvader zijn van de
   rond 1746 geboren Arie? Hij heeft als kinderen in ieder geval een Johannes,
   Maria, Geertruida, Gerrit, Adrianus en Joanna. Deze laatste Adrianus huwt
   met een Joanna Antonia Bos. Bij hen verschijnt opeens de naam Matthijs
   (Arie bekend???) en dat is weer een naam die voorkomt bij de eerder
   genoemde Bossen, van Vlootens en Lobbrechts....

   Marjolijne

   At 08:28 27-1-2006, you wrote:
   >Leuk te horen, Marjolijne.
   >Klein tegenvraagje: ben jij in staat om die twee molenaars,
   >Cornelis Sweeren en Jan Gerritss,
   >te plaatsen die in 1678 tot voogd worden benoemd?
   >Had de familie Flantua iets met molenaars?
   >Gegroet, Denis
   >

   knipknip   >At 23:08 26-1-2006, you wrote:
   > >Dag Marjolijne -
   > >
   > >Mogelijk zit in het onderstaande iets van je gading?
   > >
   > >Vriendelijk gegroet,
   > >Denis Verhoef
   > >
   > >25 jul 1685 trouwen Huyg Flantua, jm in de Santstraet x Merrie Cornelis
   > >Bijdevier, jd in de Brantsteeg
   > >
   > >20 apr 1689 trouwen Frans Flantua, jm in de Santstraet x Annigje Jans
   > >van Winssant, jd in de Santstraet
   > >Uit dit huwelijk worden O-K Mariahoek gedoopt:
   > >1 Maria 13 nov 1689
   > >2 Gerardus 16 jun 1691
   > >3 Joanna 13 okt 1694
   > >4 Elizabeth 20 apr 1696
   > >5 Joannes 6 okt 1698
   > >6 Martinus 10 nov 1700
   > >Bij de doop van Maria is doopgetuige: Lijsbet Fonteijn.
   > >
   > >19 okt 1678 testeren Francois Flantwaert, in de Santstraet x Elisabeth
   > >Fonteijns, zij stellen mombers Cornelis Sweeren mr molenaer en Jan
   > >Gerrits mr molenaer
   > >
   > >6 apr 1653 maken Franchois Flantoij, te Utrecht, wedr Lijsbethgen
   > >Vinsant, en Lijsbetgen Fonteyns, wwe Jan Janss, te Utrecht, hun
   > >huwelijkse voorwaarden.
   > >
   > >
   > >-----Oorspronkelijk bericht-----
   > >Van: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   > >[mailto:Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com] Namens
   > >M.E.Vijverberg-Kalkema
   > >Verzonden: zondag 22 januari 2006 22:24
   > >Aan: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   > >Onderwerp: [Utrecht_Genealogie] Flantua
   > >
   > >Lijstgenoten,
   > >
   > >Wie van jullie kan mij helpen aan gegevens over de familie Flantua die
   > >reeds rond 1680 in en om Utrecht woonde. Jammergenoeg ben ik voorlopig
   > >iet
   > >in staat om "even" naar het archief in Utrecht te gaan en daarom vraag
   > >ik
   > >het nu via de lijst.
   > >
   > >Marjolijne
   > >
   > >Met vriendelijke groeten,
   > >
   > >Marjolijne E. Vijverberg-Kalkema
   > >kalkema@...
   > >
   > >Voor gezonde voeding en huidverzorging
   > >www.five4life.nl
   > >
   > >Genealogische Werkgroep Zoetermeer:
   > >GWZ homepage: info@...
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >Om groepslidmaatschap op te heffen, stuur een email naar:
   > >Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >Disclaimer
   > >
   > >Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend
   >bestemd
   > >voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt
   >u
   > >verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele
   >bijlagen
   > >direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
   > >bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen,
   > >openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina
   > >N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen
   >verantwoordelijkheid
   > >of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
   >
   > >verzending van dit bericht.
   > >
   > >This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended
   >
   > >for the addressee only. If you are not the intended recipient, please
   > >notify the sender and delete and/or destroy this message and any
   > >attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to
   > >disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way.
   > >Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility
   >
   > >nor liability for any damage resulting from the content of and/or the
   > >transmission of this message.
   > >
   > >
   > >Om groepslidmaatschap op te heffen, stuur een email naar:
   > >Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > >
   > >----------
   > >YAHOO! GROUPS LINKS
   > >
   > > * Visit your group
   > >
   > "<<http://groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie>http://groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie>Utrecht_Genealogie"
   >on
   > > the web.
   > > *
   > > * To unsubscribe from this group, send an email to:
   > > *
   > >
   ><mailto:Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscri
   >be>Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > > *
   > > * Your use of Yahoo! Groups is subject to the
   > >
   > <<http://docs.yahoo.com/info/terms/>http://docs.yahoo.com/info/terms/>Yahoo!
   > Terms of Service.
   > >
   > >
   > >----------
   >
   >Met vriendelijke groeten,
   >
   >Marjolijne E. Vijverberg-Kalkema
   >kalkema@...
   >
   >Voor gezonde voeding en huidverzorging
   >www.five4life.nl
   >
   >Genealogische Werkgroep Zoetermeer:
   >GWZ homepage: info@...
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >Om groepslidmaatschap op te heffen, stuur een email naar:
   >Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >Disclaimer
   >
   >Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
   >voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u
   >verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen
   >direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
   >bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen,
   >openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina
   >N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid
   >of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
   >verzending van dit bericht.
   >
   >This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended
   >for the addressee only. If you are not the intended recipient, please
   >notify the sender and delete and/or destroy this message and any
   >attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to
   >disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way.
   >Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility
   >nor liability for any damage resulting from the content of and/or the
   >transmission of this message.
   >
   >
   >Om groepslidmaatschap op te heffen, stuur een email naar:
   >Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >
   >----------
   >YAHOO! GROUPS LINKS
   >
   > * Visit your group
   > "<http://groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie>Utrecht_Genealogie" on
   > the web.
   > *
   > * To unsubscribe from this group, send an email to:
   > *
   > <mailto:Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > *
   > * Your use of Yahoo! Groups is subject to the
   > <http://docs.yahoo.com/info/terms/>Yahoo! Terms of Service.
   >
   >
   >----------

   Met vriendelijke groeten,

   Marjolijne E. Vijverberg-Kalkema
   kalkema@...

   Voor gezonde voeding en huidverzorging
   www.five4life.nl

   Genealogische Werkgroep Zoetermeer:
   GWZ homepage: info@...

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.