Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9647Re: Kan iemand een tekst voor mij lezen

Expand Messages
 • geertkamphuis
  Apr 30 10:33 AM
  • 0 Attachment
   Pieter,

   Hieronder de transcriptie. Er zitten nog wat fouten/omissies in, maar de strekking is wel duidelijk. Het vermelde huwelijk wordt niet vermeld in de transcriptie van het Trouwboek Oudewater van Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen. Hierin wordt wel het eerste huwelijk van Aeltje Cornelis (Bredijk) vermeld:
   Cornelis Aerts Snoeij tr 1656 Aeltgen Cornelis.

   Groeten

   Geert Kamphuis

   Transcriptie:

   Op huijden den 24 decemb 1672 heeft Gileij? Jacobs van Hal jongkman voljarigh sijnde toecomende brudegom voor hemselven ter eener & Aert Cornelis Bredijck, wegens Aeltie Cornelis Bredijck sijne suster vermits desselfs indispositie ?, die weduwe van Cornelis Aerts Snoeij, toecomende bruijdt ter andere sijde, versochte inschrijvinge van haer huwelx proclamatie om derselve van die te geschiede en gedan te worden op overmorgen den 26 decemb 1672 sijnde waer doch de tweede sterfdach.

   Het 1e gebodt geproclameert den 1e januarij 1673

   Het 2de 8 der voors. maend

   Het 3e den 15 dito

   Op den 7[?] feb 1673 in den H. echten staet bevest. voor Lubbert van Oort & Gijsbert Ijselsteijn ?

   Op den 29 janrij 1674 de bodens
   betaelt alle hare verdiende salarisen
   uijt desen trouwregistere tot het
   bovenges. incluijs compe?erende.   --- In Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com, "pbrgro@..." <pbrgro@...> wrote:
   >
   > Beste mede lijsters
   >
   > Ik deze akten staan de naam Breedijck , maar verder kan ik het niet
   > lezen is er iemand die dit vertalen kan voor mij.
   > https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31137-13867-67?cc=2037907&wc=M99Q-2XP:n1291419090
   > het gaat om de rechterboven quadrant
   >
   > Bij voorbaat dank
   >
   > Pieter Breedijk
   >
  • Show all 4 messages in this topic