Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE ve imalat teknolojileri ile ilgili herkes bu gruba davetlidir.
Bu grubun hedefi, yurt içi veya dışındaki konuyla ilgili, mühendis, tasarımcı, araştırmacı, teknik eleman, akademisyen ve öğrencilerin haberleşme, işbirliği ve verimliliğini arttırarak Türkiye'nin yeni ürün geliştirme sahasındaki global rekabetine destek olmaktır...

Bu grup kapsamındaki ana konu başlıkları şunlardır:

NPD, New Product Development: Yeni ürün geliştirme
Invention, innovation & patents: Buluş ve yenilikler, patent
R&D, Research and development: Ar-Ge, Araştırma ve geliştirme
Industrial Design: Endüstri ürünleri tasarımı
3D Digitizing, RE (Reverse Engineering), CAV (Computer Aided Verification): 3D sayısallaştırma, tersine mühendislik ve bilgisayar destekli doğrulama
CAD, Computer Aided Design: Bilgisayar destekli tasarım
CAE, Computer Aided Engineering, Simulation: Bilgisayar Destekli mühendislik ve simülasyon
PLM, Product Lifecycle Management: Ürün Yaşamçevrimi Yönetimi
RP, Rapid Prototyping: Hızlı prototip imalatı
RT, Rapid Tooling: Hızlı kalıp imalatı
CAM, Computer Aided Machining/Manufacturing: Bilgisayar destekli parça işleme ve imalat, CNC tezgahlar

Grup Kuralları:
http://www.turkcadcam.net/grup/kurallar.html

Group Information

 • 7731
 • Mechanical
 • Oct 8, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History