Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[THO: Y NGA] - KINH CHUYEN DEN QUY DOC GIA TRONG VA NGOAI NUOC THUONG LAM NHUNG AN THO HAY CUA NU SI Y NGA

Expand Messages
 • Pham hoaiviet
  Kính gửi đến quý Độc giả trong và ngoài nước thưởng lãm những án thơ rất hay của Nữ sĩ Ý NGA. Phạm Hoài Việt chân thành
  Message 1 of 1 , Sep 26 11:39 AM
   
    
    Kính gửi đến quý Độc giả trong và ngoài nước thưởng lãm những án thơ rất hay của Nữ sĩ Ý NGA.
   Phạm Hoài Việt chân thành cám ơn Ý NGA đã gởi qua những bài thơ
   và không quên mến chúc Ý Nga cùng bưu quyến vạn an.
   Trân kính;
    
   PHV
   ----- Original Message -----
   Sent: Sunday, September 26, 2010 10:57 AM
   Subject: Re: Ý Nga phúc dáp

     Thưa Chị,
   YN sẽ gửi thêm sau, tạm thời Chị chuyển blog tô vàng bên dưới là độc giả có thể đọc được nhiều thơ đấu tranh của yn
   Kính cám ơn Chị nhé
   YN   Thơ Ý Nga        http://ynga.blogspot.com/

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.