Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

CÁC ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ BÃI NHIỆM M ADISON NGÀY 3/3 (HÌNH)

Expand Messages
 • Vie^.t Si~
  Danh sách vị trí các thùng phiếu trong khu vực 7 bỏ phiếu bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn ngày thứ ba, mùng 3 tháng 3 năm 2009 .
  Message 1 of 1 , Mar 1 12:47 AM
   Danh sách vị trí các thùng phiếu trong khu vực 7 bỏ phiếu bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn ngày thứ ba, mùng 3 tháng 3 năm 2009 .
    
           (GHI NHỚ : "TAM TAM NHẬT", NGÀY LỊCH SỬ 3 SỐ 3)
    
    
   * Địa điểm bầu cử khu vực 7 trong ngày 3-3-2009 
    

   http://www.vietland.net/  

    

    
   Xin đồng bào cử tri VN trong khu vực 7 nhớ đi bầu cho thật đông vào ngày 3/3/09.

   xin bầu YES recall Madison để loại kẻ phản phúc ra khỏi Hội Đồng Thành Phố San Jose.    
    
    

   .

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.