Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

URGENT PHOTOS- PALTALK CONFERENCE @6:00pm (Ca li) Sunday, 3/10/13 (9am Monday, 3/11/13 in V ietnam): Topics: (1) "When the Communist Part y of Vietnam (CPV) sets up booby traps which encourage People to offer initiatives to modi fy the Socialist Republic of Viet Cong's wort hless Constitution of 1992" (2) "The Naked Tr uths of Unified Buddhist Church Of Vietnam" - (1) Khi Các Ngợm Việt Cộng đề ngh ị dân chúng góp ý tu chính Hiến Phá p giấy lộn 1992 - (2) Sự thực trần trụi về Giáo Hội Phật Giáo Việt N am Thống Nhất - THAM VỌNG CHÍNH TRỊ CỦA HT THÍCH QUẢNG ĐỘ VÀ "GIÁO HỘ I PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT" (Tr ần Minh)

Expand Messages
 • Vie^.t Si~
    Bình luận gia, tác gia? VIỆT LINH và những nhận định cập nhật, nóng bỏng về sự thật của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
  Message 1 of 1 , Mar 7, 2013
    
   Bình luận gia, tác gia? VIỆT LINH và những nhận định cập nhật, nóng bỏng về sự thật của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Tiếm Danh HÀNG CHỤC hệ phái Phật Giáo chân chính Việt Nam đau thương, tức Ấn Quang sát thủ và sát tăng nối dài tuốt luốt đến tận ngóc ngách bụi bặm trần gian hệ lụy, bi ai của cái gọi là The White House, The Pentagon, ỤS. Department of Defense, ỤS. Department of State, etc. aka. Combatting Militant Animalistic Masking Burning and Killing So-Called Monks Without Mercy & No Questions Asked.
     
   WEEKLY WORLDWIDE PALTALK CONFERENCE @ 6:00pm (Cali) Sunday, March 10th, 13 (9am Monday, March 11th, 13 in Vietnam).
    
   DISCUSSION TOPICS: 
    
   -  "When the Communist Party of Vietnam (CPV) sets up booby traps which encourage People to offer initiatives to modify the Socialist Republic of Viet Cong's worthless Constitution of 1992". 

   - "The Naked Truth About The So-Called Unified Buddhist Church Of Vietnam aka Extended Burning & Killing Combat Militant ẤN QUANG Group".
    
   HỘI LUẬN PALTALK THƯỜNG LÊ. HÀNG TUẦN 6pm (Cali) Sunday, March 10th, 13 (9am Monday March 11th, 13 in Viet Nam)
    
   ĐỀ TÀI: 
    
   - Khi Các Ngợm Việt Cộng gài mìn bẫy đề nghị dân chúng góp ý tu chính Hiến Pháp giấy lộn 1992.
    
   -  Sự thực trần trụi về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tiếm Danh HÀNG CHỤC hệ phái Phật Giáo chân chính Việt Nam đau thương tức Nhóm Ấn Quang sát thủ và sát tăng nối dài ...đến ngóc ngách bụi bặm trần gian bi hài của The White House, The Pentagon, ỤS. Department of Defense, ỤS. Department of State, etc."
    
   - "Tại Sao Nhóm Hội-Thánh-Trong-Hội-Thánh Và Buôn Thần Bán Thánh Nối Dài "Lai Rai Ba Sợi" Với Các Nhóm Quyền Lực Quốc Tế Để "Bình Định Việt Nam, Đông Dương, Đông Nam Á... Và Gia Ơn Mưa Móc Tái Cấu Trúc Cái Gọi Là The White House và Pentagon".
    
   Hình ảnh, tài liệu về UBTTTAĐCSVN và cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm. Xin bấm LINKS dưới đây:
    
                      http://ubtttadcsvn.blogspot.com/ 
                 
   http://ngothelinh.tripod.com/NgoDinhDiem.html
    
   LONG LIVE THE LATE PRESIDENT NGÔ ĐÌNH DIỆM! LET's FOLLOW NGÔ ĐÌNH DIỆM'S SPIRIT of  ETHICS, FRUGALITY, HONESTY, LOYALTY and DEDICATION TO VIETNAM TO SAVE OUR MOTHERLAND AND BELOVED FELLOW CITIZENS FROM COMMUNIST CHINÁs COLONIZATION. ABSOLUTELY NO RECONCILIATION and NO SURRENDER TO OUR ENEMIES, VIETNAMESE and CHINESE COMMUNIST TRAITORS".
    
   TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM BẤT DIỆT – TI’CH CỰC PHÁT HUY TINH THẦN ĐẠO ĐỨC, CẦN KIỆM, LIÊM CHÍNH, YÊU NƯỚC,THƯƠNG DÂN… CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÊ? CỨU NƯỚC, CỨU DÂN KHỎI THẢM HỌA HA’N HO’A . KHÔNG BAO GIỜ HÒA HỢP, HÒA GIẢI và ĐẦU HÀNG BỌN PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHÓM TAY SAI CHÍNH TRI. MA TRƠI SỚM ĐẦU TỐI ĐÁNH VÀ NHỮNG TRÍ THỨC ...CÁO CHỒN".
    
   Ví dụ:
    
   - LÂM TUẤN KIỆT, Nick ÁO NHÀ BINH DỎM VÌ Y CHƯA BAO GIỜ ĐI LÍNH, MỘT TÊN ĂN CẮP, LỪA ĐẢO, RẺ TIỀN VỚI VĂN BẰNG "KỸ SƯ CHUYÊN GIA ĐU GIÂY TOÒNG TENG NHƯ  TARZAN TRÊN ĐỒI NÚI CHẬP CHÙNG BÁT NGÁT CỦA QÚY MỆNH PHU. GIÀU CÓ. "BẰNG CẤP" CỦA Y DO ĐẠI HỌC "RED LIGHTS UNIVERSITY in SWISS" CẤP PHÁT. Y ĐẦU ĐỘI NÓN CỐI, CHÂN ĐI DÉP RÂU, TỪNG ĐƯỢC TƯỚNG LÝ TÒNG BÁ GỌI LÀ "BỌN CHÓ ĐẺ".
    
   -  NHÓM LƯU MANH GIAN NHÂN HIỆP ĐẢNG "ĐẠI TÁ ĐẶC NHIỆM" RANH CON, NGU, NGỌNG, SỨT MÔI và HI? MŨI CHƯA SẠCH THƯ SINH BUỒN TỨC TÊN KHÙNG ĐIÊN KHOÁI NÓI.
    
   - HA. SĨ QUAN QUÂN BÁO VNCH NGUYỄN NGỌC ĐỨC ...(CỐNG), NICK CÁ CHÉP, GẦN 70 TUỔI. Y TƯ. MÓC LON VÀ RỬA LON "TRUNG TÁ NHÀ ĐÒN", ĐẶC TRÁCH TIỂU ĐỘI HẬU SƯ. NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA ĐƯỢC ÂN THƯỞNG HUY CHƯƠNG ĐỒNG VÌ ĐÃ THẮNG KIỆN ANH RUỘT và MU. VƠ. GIÀ ĐÊ? VỀ VN LẤY VƠ. NHÍ CHI? BẰNG TUỔI CHÁU, CHẮT CỦA Y.
    
   -  HA. SĨ QUAN THÔNG DỊCH VIÊN VNCH VỚI TÊN GIA? TRẦN THANH TOÀN, Y MẠO NHẬN LÀ CHÁU TƯỚNG TRẦN THANH PHONG (NICK BINH NHÌ), nguyên quán HỐ ...LAI. Y TƯ. MÓC...LON và RỬA LON ĐẠI ... OÁI KIÊM "LUẬT SƯ LICENSED IN SƯ ĐOÀN TOBIA" in Ụ.S. DEPARTMENT of DEFENSE in "OA SHING TƠN".
    
   - MỘT LỜI THỀ (Bí danh RĂNG ĐEN MÃ TẤU, chém cha, giết chú, "cáp duồn" mẹ ruột theo gương TRƯỜNG CHINH).
    
   - GÒ ĐẬU (DÉP RÂU CHUYÊN CHÍNH HƠN 30 ĐỜI).
    
   - LŨ ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP "ĐẠI TÁ, THƯỢNG TÁ, THỐNG TƯỚNG...QUÂN ĐOÀN NHÀ ĐÒN....PALTALK" HỢP TẤU KHOE KHOANG, PHÉT LÁC...ĐINH TAI NHỨC ÓC  SUỐT NGÀY ĐÊM.
    
   Guest speakers include:
    
   * Tác giả, bình luận gia VIỆT LINH.
    
    * LM Tuyên Úy Giuse ĐINH XUÂN LONG, Tuyên Úy Công Giáo 2 Rooms Paltalk (Room "TÒA ÁN LƯƠNG TÂM XÉT XỬ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM" & Room "ÁO NHÀ BINH (DỎM), MỘT TÊN VIỆT GIAN CỘNG SẢN")
    
   * Ni Sư HỒNG LOAN, Tuyên Úy Phật Giáo hai rooms nêu trên (TÒA ÁN... & ÁO NHÀ BINH (DỎM)...).
    
   * Cựu Trung Tá QLVNCH MATTHEW TRẦN.
    
   * GS Cựu Dân Biểu Hạ Viện VNCH TRẦN ĐÌNH NGỌC.
    
   * Thi sĩ NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT.
    
   * Prof. Dr. NGUYỄN HỌC TẬP: Univ. Professor of Constitutional Laws in Italy.

   * Nhân Sĩ NGUYỄN HỮU DÕNG. 

   *  Journalist/ Author VIỆT THƯỜNG: For years, he has been the main focuses of countless political rumors, opposition and…libeling. Please join him and other speakers to share your thoughts and/ or spar with him on-line on current life-and-death political, economic, educational and social issues…in Vietnam.
    
   * Mr. LIÊN THÀNH, Former Major of the Armed Forces of the Republic of Vietnam (AFRVN): Mr. LIÊN THÀNH has repeatedly challenged the leadership team of ĐIỀU NGƯ. pagoda in the City of Westminster, BẢO QUANG pagoda in Santa Ana, Southern California, USA and The Unified Buđhist Church of Vietnam (The-Extended-Ấn-Quang-Monks Group who has, FOR DECADES, self-proclaimed, self-nominated, self-promoted and faked itself as the only legitimate representative of the 13 (plus) Auxiliary Buddhist Churches of Vietnam) to join him in a public debate before Vietnamese audience of religious leaders and intellectuals...to brainstorm constructive ideas and explore concrete, realistic and applicable solutions for one of the serious issues to our Vietnamese community that ĐIỀU NGƯ., BẢO QUANG pagodas, other Buđhist pagodas and the Unified Buđhist Church of Vietnam have been systematically infiltrated and manipulated by the worst political groups who have run these Buđhist pagodas for years for their own selfish, inappropriate personal and financial gains, NOT for the PRACTICE of BUDDHISM and for the spiritual benefits of the majority of Buddhist faithful.
    
   The in-progress infamous lawsuit(s) concerning the dispute of ownership of PHÔ? QUANG pagoda in court bitterly disclosed THÍCH VIÊN LÝ, his business partners and his brothers...legally own several pagodas including ĐIỀU NGƯ. and PHÔ? QUANG...pagodas.  Uninformed buddhists happily continue to pour their hard-earned money into THÍCH VIÊN LÝ and his business partners' personal wallets. Months ago, the recent fund raising event at ĐIỀU NGƯ. pagoda collected almost $US 370,000 from "buddhists". It has been really a booming prosperous "CHURCH-INSIDE-CHURCH-PAGODA-BUDDHISM-BUĐHA-ON-SALE BUSINESS" without THÍCH VIÊN LÝ and his pagoda co-owners' much capital outlaỵ    
    
   * Commentator VIỆT LINH.
    
   • Commentators/ speakers include VIỆT SĨ, PADDY CẦN THƠ, SUPRA_46, KAMANO, Dr. LÝ MẠNH TIẾN, CHÍNH KHÍ VIỆT, etc.
      
   How to get in Paltalk Conference Room:
    
   Download Paltak Messenger into your computer:
   - Http://www.paltalk.com
   - Click Actions.
   - Click Join a Chat Room.
   - In the box, at top left corner, Type “TOAAN" (NO SPACE)
   (Đánh máy vào ô trống trên cùng, bên trái, đánh chữ TOAAN liền nhau, không space).
   - Select "TOAAN LUONGTAM XETXU TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM". 
    
   Tiếng Việt:
     
   Vơ’i hơn 40% dân sô’ chào đời sau 30/4/1975 nhưng ảnh hưởng sâu rộng của “Tinh Thần Ngô Đình Diệm” đang hồi sinh tinh thần quô’c gia yêu nươ’c, thương nòi của dân tộc ta. Từ Nam ra Bắc, đông đảo đồng bào quốc nội mến thương nhiệt liệt góp phần phát huy tinh thần cần kiệm, liêm chính, đạo đức, yêu nước, thương dân...của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và hướng lòng thờ kính cố Tổng Thống để phá tan huyền thoại bịp bợm và dơ bẩn Hồ Chí Minh, tên tội đồ dân tộc và nhóm đàn em đã dã tâm dâng hiến đất nước Việt Nam mến thương ngàn đời cho quan thày Tàu Cộng.
    
   Và nhiều diễn giả, tác giả, giáo sư, thức giả... am tường thời cuộc, luôn thao thức và nặng lòng với quê hương, dân tộc như tác gia? Việt Thường, HÙM XÁM TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC Thiếu Tá Liên Thành, qúy ông Trần Chung Chính, Paddy Cần Thơ, Cựu Tù Nhân Chính Trị của VC, Tấm Lòng Thương Sót Quê Hương, Đồng Bào Ruột Thịt, qúy bà Phương Nam,  Hoa Vông Vang, Hoa Sứ Nhà Nàng, Cờ Vàng, Mưa Nắng Hai Mùa, Hoa Soan Bên Thềm Cũ, Hoa Sứ, Hoa Huệ, Hoa Hươ'ng Dương, Hoa Lục Bình, Nước Chảy Hoa Trôi, Cánh Hoa Thời Loạn (Mậu Thân 1968), Hoa Sen (Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn), Có Một Loài Hoa, Lattie, Loài Hoa Không Vỡ, Hoa Thờn Bơn, Hoa Mười Giờ, Hoa Tulip, Hoa Súng, Hoa Không Gai, Hoa Khéo Nói, Hoa Hồng Ít Gai, Mật Ngọt Chết Ruồi, Đừng Nghe VẸM Bán Nước Cho Chệt, Thi Sĩ Tràng Giang, Hoa Không Tên, Cán bô. Thông Tin, Tuyên Vận VNCH III Cơm Nhà Qùa Vợ Không Lãnh Lương, Phương Nam, Pađy Cần Thơ, Supra_46, Kamano, Dr. Lý Mạnh Tiến, GHÉT ANH QU’Ạ..
    
   "Em Xi Politique" Chính Khí Việt, The Incredible, The One and Only, Nói Thẳng, Nói Thật, Nói Hết, Không chùn bước trước gian khổ và tay sai, khủng bố VC...với nhiều tin tức cập nhật, nóng sốt và bình luận mới mẻ chưa từng tiết lô. Kính mời qúy chiến hữu và qúy đồng hương vào diễn đàn "TOAN LUONGTAM XET XU TOI AC ĐANG CONG SAN VIET NAM" để cùng tham gia hội luận.
    
   Cách vào room Paltalk:
    
   - Download Paltalk Messenger into your computer.
   -
   Http://www.paltalk.com
   - Click Actions.
   - Click Join a Chat Room.
   - In the box, at top left corner, Type “TOAAN" (Đánh máy vào ô trống trên cùng, bên trái, đánh chữ TOAAN liền nhau, không space).
   - Chọn "TOAAN LUONGTAM XETXU TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM". 

    
   CƯƠNG QUYẾT CÙNG ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC, TỪ NAM RA BẮC, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO PHÁT HUY TINH THẦN ĐẠO ĐỨC, CẦN KIỆM, LIÊM CHÍNH, YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐỂ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC HẦU CỨU NƯỚC, CỨU DÂN KHỎI QUỐC NẠN NÔ LỆ TÀU CỘNG.
    
   Hình ảnh, tài liệu của UBTTTAĐCSVN và về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm. Xin bấm LINKS dưới đây:

                        http://ubtttadcsvn.blogspot.com/              
                   
   http://ngothelinh.tripod.com/NgoDinhDiem.html
       
    Ban tổ chức trân trọng kính mời.
    
    

   THAM VỌNG CHÍNH TRỊ CỦA HT THÍCH QUẢNG ĐỘ VÀ "GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT"
     
                                                                                 Trần Minh 
    
   Đọc xong lá thư của HT Thích Quảng Độ, người đứng đầu tổ chức PGVNTN, gởi cho TT Obama nói rằng PG có thể ổn định được Châu Á Thái Bình Dương và ngay cả những vùng rộng lớn hơn nữa, “beyond”,  chúng tôi tự hỏi Hoà Thượng muốn gì khi gởi lá thư vậy lên một vị nguyên thủ quốc gia có uy quyền nhất thế giới? Câu trả lời quá dễ là HT quảng cáo cho cá nhân và tổ chức PGVNTN để kiếm job lớn vùng Châu Á Biển Đông. Nhưng liệu HT có “sale” được món hàng nàỷ và liệu chính phủ Hoa Kỳ có “buy” nó không?  Riêng Trần Minh tôi tuy rằng không dính líu vào chuyện mua bán này, nhưng thật tình cảm thấy có cái gì đó xấu hổ chung cho người Việt Nam. Đó là lý do tôi phải lên tiếng. Một lá thư  lố bịch hoang tưởng về chính trị như vậy lại được một người tu hành Việt Nam gởi đến cho TT Hoa Kỳ! HT Thích Quảng Độ muốn giỡn mặt chính quyền Hoa Kỳ? Chính quyền Hoa Kỳ sẽ nhìn người Việt Nam ra sao đây? Một đám mob ngớ ngẫn không biết mình là ai? Có câu con sâu làm rầu nồi canh là vậy.
    
   Nếu quý vị là chính phủ Mỹ, quý vị sẽ nghĩ sao về lá thư này? Theo tôi, chắc chắn họ sẽ nghĩ PGVNTN và HT Quảng Độ là một cái đám không nên nết, tu không lo tu mà lại lo chuyện làm lãnh tụ, coi thường chính phủ Hoa Kỳ nên mới dám gởi những cái thư bá láp như vậy! Hoặc giả họ sẽ nghĩa đây là cái đám mắc bệnh tâm thần chấp nhất làm chi. Tôi hoàn toàn đồng thuận với cả hai suy nghĩ trên. Thưa quý vị, một người đi tu, sở hữu trong tay một ngôi chùa nguy nga đồ sộ lại kể lể rằng bị nhà nước CHXHCNVN quản thúc tại gia mấy chục năm ròng không làm gì được, mà lại có thể thực hiện được một công việc đội đá vá trời là sẽ ổn định khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mà ngay cả nước Mỹ với hạm đội Thái Bình Dương tối tân nhất thế giới lúc nào cũng ứng trực sẳn trong vùng còn chưa dám nổ như vậy?
    
   Xin được tóm tắt nội dung lá thư xin làm thái thú nói trên của HT Thích Quảng Độ. Lợi dụng cơ hội đến Quốc Hội Hoa Kỳ lên tiếng cho nhạc sĩ Việt Khang bị nhà cầm quyền cộng sản bắt, ông Thích Viên Lý đã đệ trình một lá thư riêng của HT Thích Quảng Độ đề ngày 2 tháng 3 năm 2012 lên chính quyền Obama dạm ý xin cai quản vùng Châu Á Thái Bình Dương và có thể cai quản vùng rộng hơn nữa nếu Mỹ cần. 90% lá thư dùng để kể lễ về hoàn cảnh đang bị quản thúc tại gia trong Thanh Minh Thiền Viện nguy nga đồ sộ, vì đòi hỏi nhân quyền tự do tôn giáo cho Việt Nam v.v và vv. Cung nhạc đang ở nốt trầm kiểu con cá nó sống vì nước, tự nhiên ở đoạn cuối lại nhảy lên nốt bỗng một cách đột ngột, ngang xương và lãng xẹt. Nốt bỗng đó là TT Obama phải thấy rõ rằng Phật Giáo có khả năng ổn định vùng Châu Á Thái Bình Dương dựa trên những thành tích quá khứ của PGVNTN. Xin nhắc lại quý vị thành tích quá khứ rất bảnh của PGVNTN đó là chiếm chính quyền, đốt phòng văn hóa thông tin Hoa Kỳ đuổi Mỹ về nước chấm dứt chiến tranh có hòa bình sớm và là làm sụp đổ nền Cộng Hòa và giết cả ba anh em TT Ngô Đình Diệm và phá nát các chính phủ tiếp theo!
    
    HT Thích Quảng Độ dựa vào một ý kiến nhỏ về PGVN giai đoạn chiến tranh Việt Nam của bà cựu bộ trưởng ngoại giao Madeline Albright trong cuốn sách The Mighty and The Almighty để làm bằng cớ về khả năng của  PGVNTN. Cái bằng cớ này không có giá trị vì đây chỉ là ý kiến cá nhân phiến diện, không đủ chiều sâu, không có chứng cứ để hổ trợ. Bà cựu bộ trưởng ngoại giao ý nói rằng chính phủ VNCH đã không biết sử dụng lực lượng Phật Giáo trong vấn đề chống cộng. Thời phong trào Phật Giáo Tranh Đấu, bà Madeline Albright chỉ là một sinh viên còn trẻ, hiểu cuộc chiến Việt Nam qua báo chí Mỹ thời bấy giờ, mà đa số là phản chiến và có cái nhìn rất sai trái về chính quyền VNCH. Hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các sử gia chẳng hạn Mark Moyar cho thấy PGVNTN là một tổ chức tôn giáo hoạt động chính trị đã bị cộng sản cầm nắm. Không thấy ông Thích Quảng Độ trích dẫn sự ngao ngán của Henry Cabot Lodge với PGVNTN sau gần hai năm trăng mật đậm đà với nhau, cuối cùng Cabot Lodge đã bỏ hẳn PGVNTN hổ trợ Quân Đội VNCH dẹp tan phong trào cộng sản đem bàn thờ Phật xuống đường này. Cuốn sách The Mighty and The Almighty chủ yếu nói về liên guan giữa tôn giáo và chính trị, trong đó bà đề cập đến Hoa Kỳ, Hồi Giáo và các quan hệ quốc tế là chính. Chiến tranh Việt Nam được bà đề cập đến rất ít, chỉ để dẫn chứng về sức mạnh tôn giáo trong chính trị mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất đó là cuối cùng bà viết rằng Việt Nam thời hậu chiến tệ hại hơn thời chiến tranh rất nhiềụ Đó mới là cái chính của vấn đề.
    
   Xin hỏi PGVNTN tranh đấu, kiêu binh biểu dương sức mạnh lật đổ chính quyền, để cuối cùng “được” cái gì cho đất nước? Kẻ có có lòng với dân tộc và đất nước luôn căn cứ vào hậu quả vấn đề để quyết định việc mình sẽ làm. Cụ thể, nếu PGVNTN là một tổ chức tôn giáo đứng đắn có lòng yêu nước, thì trước khi quyết định dấy động cuộc bạo loạn mà họ cho là để đòi hỏi tự do cho Phật Giáo, họ sẽ đánh giá vấn đề tranh đấu “chống đàn áp Phật Giáo” như  vậy sẽ có lợi cho cộng sản hay có lợi cho quốc gia đang lúc chiến tranh? thì họ sẽ không làm điều đó, mà sẽ đợi đến khi quốc gia ổn định, Miền Nam mạnh hơn Miền Bắc nhiều về quân sự và chính trị rồi hãy đặt vấn đề mà họ tin là họ bị đàn áp với quốc hội và chính phủ VNCH một cách văn minh lịch sự và tôn trọng luật pháp quốc gia, hoặc nếu cần, đưa chính phủ ra tòa án nếu họ tin rằng họ đúng. Đàng này, PGVNTN đã lợi bất cập hại, đã đánh đổi vận mệnh quốc giá đổi lấy uy quyền trần tục. Họ đã sử dụng những hành động vi phạm luật pháp để chống chính quyền. Chằng hạn thay vì biểu tình ôn hòa, họ đã biểu tình bạo động, đốt công sở, chiếm đài phát thanh, chiếm quốc lộ I, chiếm chính quyền, cấm chợ cấm trường, ép dân phải mang bàn thờ Phật ra đường. Những hành động như vậy không một quốc gia nào không một thời đại nào có thể chấp nhận được, và chắc chắn chính quyền quốc gia đó phải bắt những tên tội phạm này ngay. Nhưng đã gần 50 năm rồi mà sự hiểu biết về luật pháp và bổn phận phải tuân thủ luật pháp của công dân của HT Thích Quảng Độ và PGVNTN và của một số người ủng hộ họ vẫn còn trong tình trạng hoang dã như phường thảo khấu. Cho nên đến bây giờ tội vi phạm luật pháp quốc gia đã rành rành ra đấy mà ông Quảng Độ vẫn còn hãnh diện về hành động bán khai của mình, ca tụng nó là cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu chưa từng thấy của lịch sử Phật Giáo Việt Nam.
    
   Chính phủ VNCH đã quá yếu mềm hoặc thậm chí sợ “Phật Giáo” nên không dám trị tội các ông, để từ đó các ông vin vào cớ các ông không bị trị tội có nghĩa là các ông vô tội, các ông làm đúng. Bằng các hành động chiếm đài phát thanh, chiếm kho vũ khí, chiếm quân trang quân dụng, chiếm quốc lộ I và chiếm cả chính quyền, giấu súng trong chùa bắn giết người từ trong chùa, từ sau tượng Phật bắn ra mà xem là vô tội, là làm đúng à? Để chứng minh kết luận ông Thích Quảng Độ và tổ chức PGVNT là những tên tội phạm đã vi phạm luật pháp quốc gia một cách nghiêm trọng, tôi xin trân trọng gởi lời thách thức quý vị PGVNTN, bất kỳ người nào và bất kỳ bao nhiêu người, từ ông Thích Quảng Độ trở xuống, hãy đến Hoa Kỳ, một quốc gia dân chủ tự do nhất thế giới, tổ chức ngay một “cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu” như giai đoạn 1962 đến 1966 cho mọi người chứng kiến. Nếu cảnh sát Hoa Kỳ không còng đầu và truy tố các ông thì quả thật các ông xứng đáng với danh hiệu “cách mạng không tiền khoáng hậu”. Còn nếu họ ném các ông vô Jail thì các ông nên cảm thấy nhục nhã với tiền nhân và hậu nhân về “cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu” này. Còn tôi, trong lúc chờ đợi các ông nhận lời, xin các ông PGVNTN vui lòng nhận nơi đây sự xem thường của tôi về sự hiểu biết, tư cách, và tấm lòng của các ông đối với quốc gia dân tộc, cũng như kết luận các ông là những kẻ lẽ ra phải bị trừng trị về tội phản quốc.
    
   Ông Thích Quảng Độ, “cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu đầu tiên trong lịch sử  Phật Giáo” này có giúp chống lại cộng sản được hay không, đó mới là cái đáng để ông hãnh diện. Đàng này cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu chỉ để tô son điểm phấn diêm dúa cho cái tổ chức PGVNTN của ông và giúp dọn đường cho cộng sản vào nhà đem, đến thảm họa cho quốc gia dân tộc, thì ông hãnh diện gì về cái cuộc cách mạng này hả ông Quảng Độ? Hãy nhìn tấm gương Sư Vạn Hạnh giúp vua trị nước đem thái bình thịnh vượng đến cho thiên hạ, còn các ông PGVNTN, các ông giúp gì cho TT Ngô Đình Diệm và TT Nguyễn Văn Thiệu trong việc trị nước? Hay các ông đã gắng sức làm loạn lật cả hai vị tổng thống này xuống để hoan nghênh đám cộng sản bất lương vào nhà? Vậy thì các ông có công hay các ông có tội? Xin thưa, dĩ nhiên các ông là kẻ có tội và tội của các ông cũng nặng không thua gì tội của bọn cộng sản, đó là tội cõng rắn cộng sản vào cắn gà VNCH các ông có biết không?
    
   Điều cần đánh giá lại về chính quyền “độc tài quân phiệt Thiệu Kỳ” như PGVNTN đã rêu rao, đó là vấn đề quốc pháp. Với hành động phản quốc rõ ràng như vậy, nhưng thay vì phải đem Thích Trí Quang ra tòa án quân sự, và bản án tử hình là điều thích đáng, thì chính quyền “quân phiệt” chỉ bắt nhốt Thích Trí Quang vào bệnh viện phụ sản của Bác Sĩ Tài! Thích Trí Quang tuyên bố tuyệt thực 100 ngày nhưng vẫn sống nhăn răng! Về vấn đề hành xử luật pháp quốc gia, cả chính quyền đệ nhất lẫn đệ nhị Cộng Hòa đều không xử sự nghiêm minh với các thành phần chủ chốt của PGVNTN. Chẳng hạn, lẽ ra Thích Trí Quang phải nhận bản án tử hình về tội phản quốc, và tất cả các thành viên chủ chốt khác trong Phong Trào Bàn Thờ Phật xuống đường đều phải bị án từ chung thân đến nhiều năm khổ sai, trong đó phải có các ông Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Quốc gia VNCH đã đặt tất cả các hoạt động dính líu đến cộng sản ra ngoài vòng luật pháp. Ngay cả ở Hoa Kỳ, TT Harry Truman cũng đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Cũng vì quá nhẹ tay với với đám PGVNTN mà hậu phương mới bị dấy loạn liên miên bởi Thích Như Ý, Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Trực, Thích Chánh Lạc, Thích Quảng Liên, Thích Thiện Hoa, Huỳnh Liên, và đám sinh viên tranh đấu như Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, bạn thân cùng hoạt động tranh đấu chống chính phủ VNCH với Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, một thành viên kín đáo liên hệ nặng với Chùa Điều Ngự hiện nay.
    
   Nhân đây cá nhân người viết xin gởi lời chân thành cảm ơn QLVNCH và LLCSQG đã đứng lên dẹp “cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu” năm 1966 của các ông họ Thích, ổn định lại đất nước sau ba năm làm loạn của Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu. Nếu không, Miền Nam đã lọt vào tay cộng sản ngay vào năm 1966 chứ không đợi đến năm 1975. Lãnh đạo giỏi nhất có khả năng đương đầu với cộng sản mà Miền Nam có được  là TT Ngô Đình Diệm, sau khi ông bị giết vì phong trào Phật Giáo Tranh Đấu thì không ai có thể lãnh đạo quốc gia được nữa. Ba năm sau cái chết của TT Ngô Đình Diệm là giai đoạn bi thảm đầy xáo trộn mà quan hệ lãnh đạo đã bị hoàn toàn tê liệt, trong đó thần quyền PGVNTN đã khống chế thế quyền một cách trầm trọng. Chính phủ Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Phan Huy Quát đều là phật tử, không hề đàn áp Phật Giáo cũng bị PGVNTN khống chế, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ là Phật tử cũng bị cho là quân phiệt đàn áp Phật Giáọ Đất nước bên bờ vực thẳm chờ cộng sản thôn tính, Phan Huy Quát đành để chính phủ Johnson tự ý đổ quân vào Miền Nam giao chiến với cộng sản mà không có một hiệp ước song phương nào cả, vì hoàn cảnh Miền Nam lúc đó đã quá nguy hiểm, người Mỹ không dám chần chờ thêm. Và cuối cùng Phật Tử Phan Huy Quát giao hẳn chính quyền lại cho Quân Đội VNCH. Từ đó Miền Nam mới đứng vững thêm 9 năm nữa. Cái chết của TT Ngô Đình Diệm là một thiệt hại lớn cho quốc gia, ngoài ông ra không chính trị gia của Miền Nam nào có thể đương đầu nổi với cộng sản. Cái chết này lịch sử sẽ lên án chính phủ Kennedy, kết tội các tướng lãnh phản loạn, và kết tội PGVNTN, trong đó có cả ông Thích Quảng Đức.
    
   Cuộc bị thiêu của ông Thích Quảng Đức không đem lại ích lợi gì cho “đạo pháp” hay dân tộc gì cả, chỉ làm lợi cho cộng sản mà thôi. Phật nào chủ trương chống chính phủ VNCH mà các ông tự hào danh nghĩa  “Phật Giáo Tranh Đấu”  hở ông Thích Quảng Độ? “Bàn Thờ Phật” nào biết tự động xuống đường nếu không phải là “Bàn Thờ Phật Hồ Chí Minh” được Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Thích Chánh Lạc, Thích Chánh Trực, Thích Như  Ý đem xuống đường, dưới sự chủ trương của Thích Thiện Minh, Thích Thiện Hoa, Thích Minh Châu, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Huỳnh Liên?
    
   Trở lại vấn đề lá thư hay nói đúng hơn là cái Résume của HT Thích Quảng Độ gởi TT Obama. Theo đúng protocol xin job, đoạn đầu khá dài dòng, ông Thích Quảng Độ nêu thành tích của PGVNTN và của cá nhân mình bằng cách kể kể chuyện ông bị nhà nước CHXHCNVN quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, mà Thanh Minh Thiền Viện được biết đã được xây cất lại từ năm 2009 rất đồ sộ bóng loáng. Ông Quảng Độ cũng không đá động việc mỗi phòng của chốn tu hành này đều có gắn máy lạnh, trong một xứ sở mà còn đầy rẩy trẻ em phải bươi rác kiếm sống, phải tranh dành với nhau thức ăn thừa của khách sót lại tại tất cả các tiệm ăn lớn nhỏ tại Sài Gòn. Thanh Minh Thiền Viện to lớn đẹp đẽ đến độ đã trở thành địa điểm “tham quan du lịch” . Thế rồi đang ở tình trạng thảm hại, bổng chuyển tông  lưu ý TT Obama nên có “clearer vision” về tiềm năng của Phật Giáo, dĩ nhiên do ông Quảng Độ lãnh đạo, có thể ổn định an ninh khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Cũng theo đúng format xin job, HT Quảng Độ cũng có lá thư giới thiệu của một chách khách nỗi tiếng về ngành nằm vùng chống Mỹ cứu nước Võ Văn Ái, có trình độ học vấn cỡ trung hoc là tối đa, nhưng rất thích được gọi là Giáo Sư. Võ Văn Ái nói rằng khả năng của PGVNTN ngay cả còn “beyond ” khu vực Châu Á Thái Bình Dương chớ không giỡn! Và trong thời đại khủng bố toàn cầu này, TT Obama nên cần có một lực lượng không tiền khoáng hậu như PGVNTN vậy mới có thể răn đe được bọn cà chớn trong vùng. Nếu cần, lực lượng không tiền khoáng hậu này có thể đập phá công sở, cướp đoạt vũ khí chiếm đài phát thanh, cướp vũ khí, huấn luyện võ trang nhân dân, block freeways v.v Làm cho bọn chính quyền “phản động” biết mặt. Sức mạnh của cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu do PGVNTN lãnh đạo thật vô cùng rùng rợn, oai phong số một mà không luật pháp nào dám đụng đến.
    
    TT Obama còn chần chờ gì nữa mà không bổ nhiệm lực lượng GPVNTN làm thái thú cai trị Châu Á và Biển Đông? Theo thư cảnh báo của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tháng 5 năm 2010, ngài Quảng Độ chẳng đã lên tiếng về Hoàng Sa Trường Sa vào ngày 27 tháng 12 năm 2007 để dằn mặt China rồi đó sao? Và China khiếp PGVNTN quá nên đã mướn tên Thế Lực Đen Hải Ngoại Liên Thành viết sách Biến Động Miền Trung đánh phá GHPGVNTN bị thương trầm trọng, vu hãm cho các ngài dân tộc Đôn Hâu Quảng Độ và PGVNTN là cộng sản đó sao?
    
   Đọc xong  lá thư văng miểng này, tôi bâng khuâng tự hỏi phải chăng cái Pháp Nạn ròng rã mấy chục năm trời của Phật Giáo Việt Nam và quốc nạn cho Miền Nam từ năm 1963 đến nay chính là tổ chức PGVNTN mượn danh Phật để hoạt động chính trị. Tổ chức PGVNTN phần lớn chỉ bao gồm những kẻ tu hành không lo tu hành, chỉ lo hoạt động chính trị, tìm đủ cách để phá nát chính phủ VNCH chạy theo cộng sản kiếm danh lợi, chẳng hạn như Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, Thích Minh Châu, Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Liên, Thích Như Ý, Thích Chánh Trực v.v. Và đến bây giờ là ông Thích Quảng Độ
    
   Hãy điểm lại những thành tích hoạt động chính trị của HT Thích Quảng Độ:
    
      1/-Năm 1962- 1963 ông Thích Quảng Độ tích cực tham gia chống lại chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòạ Ông là một trong những thành viên chủ lực trong lực lượng Phật Giáo Tranh Đấu, lập được thành tích vô tiền khoáng hậu giựt sập chính quyền và rất hả hê về cái chết của  Tổng Thống và hai bào đệ. Những thành viên của đảng Cần Lao cũng bị PGVNTN thanh trừng, kẻ bị tù đày người bị mất việc, kẻ bị giết. Biết bao nhiêu người đã bị các ông cố tình kết án để hãm hại. Chẳng hạn ông Dương Văn Hiếu bị tù, ông Ngô Đình Cẩn bị PGVNTN giết qua áp lực thủ tuớng Nguyễn Khánh về tội đàn áp Phật Giáo, trong lúc ông Ngô Đình Cẩn hoàn toàn không có một tội gì cả, mà ngược lại ông đã giúp cho rất nhiều chùa ở Huế đặc biệt là chùa Từ Đàm. Vấn đề điều hành quốc gia bị tê liệt vì tất cả các chuyên viên giỏi bị đều bị mất chức, hoặc đi tù với một tội chung duy nhất là mật vụ Nhu Diệm. PGVNTN đã kết án toàn bộ chính quyền TT Ngô Đình Diệm, từ bộ trưởng đến tỉnh truởng đến trưởng ty đều là tay chân mật vụ Nhu Diệm, và họ đã thay thế bằng rất nhiều Việt Cộng nằm vùng vào trong bộ máy chính quyền hậu TT Ngô Đình Diệm, kể cả ngành an ninh tình báọ Đã 48 năm trôi qua, nhưng gần đây, ngày 8 tháng 5 năm 2011 ông Thích Quảng Độ vẫn một giọng điệu không thay đổi, vẫn hãnh diện về việc phản quốc này như sau: “Nên lần đầu trong lịch sử, Phật giáo Việt Nam mới phải có cuộc đấu tranh xuống đường thập niên 60 để bảo vệ lý tưởng đạo đức Đông phương trước sức tấn công hung hãn của các ý thức hệ ngoại lai làm tha hóa xã hội và con người”.
    
   Ai tấn công ông hung hãn xã hội Việt Nam hả ông Thích Quảng Độ? Yêu cầu ông chứng minh giai đoạn 1954 đến 1966 là giai đoạn Miền Nam bị ý thức hệ ngoại lai tấn công hung hãn, ông làm ơn chứng minh đạo đức Đông Phương ở Miền Nam đã bị tha hóa  dưới cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. HT Quảng Độ nhớ rằng, chứng minh khác với tuyên bố khơi khơi. Chứng minh là phải đưa ra những dữ kiện có thật để hổ trợ ý kiến của minh, còn nói mà không có dữ kiện để bảo vệ ý kiến của mình là nói khơi khơi, nói sảng, nói bậy bạ, nói để tuyên truyền hy vọng rằng nói quấy nói quá nói, riết chúng cũng tin. Thí dụ, chúng tôi nói HT Thích Quảng Độ ham mê chính trị thế quyền, chúng tôi có bằng cớ, đó là HT đã không lo việc tu đạo mà lo biểu tình chống chính phủ giai đoạn 1962-1966, và tháng 10 năm 1974 lại tuyên bố nếu Thiệu không xuống thì Ấn Quang sẽ hành động. Xin hỏi lúc đó TT Nguyễn Văn Thiệu có đàn áp Phật Giáo không? HT lấy uy quyền gì đòi TT Thiệu phải xuống chức nếu không ngoài uy quyền quá lớn của một ông thầy tu của PGVNTN? Tức là hể vào tổ chức PGVNTN là đương nhiên có uy quyền. Đó là sự thật. Và như vậy việc tôi nói ông Thích Quảng Độ không lo tu chỉ lo hoạt động chính trị có gì sai không? Kiếm cớ đòi tự do tôn giáo chống đàn áp Phật Giáo để hoạt động chính trị, trong khi chính quyền VNCH rất tôn trọng tôn giáo, ai muốn mở chùa thì mở ai muốn đi chùa thì đi, không ai ngăn cấm, không ai bắt quý vị phải đứng trọng Mặt Trận Tổ Quốc nào cả, miễn là đừng đem cộng sản cạo trọc đầu vào chùa là được, mà các ông vẫn cho là đàn áp Phật Giáo rồi các ông làm loạn, như vậy các ông có phải là những người tu hành thuần túy hay không? Hay là các ông dùng Phật để hoạt động chính trị? Chẳng hạn việc Chùa Xá Lợi chứa cộng sản là có thật, và vì thế, việc chính phủ tấn công vào chùa Xá Lợi là một điều đúng đắn, vì đó là bổn phận và trách nhiệm hàng đầu của chính phủ. Chính miệng Thích Trí Quang sau này cũng đã xác nhận với Tạ Văn Tài về vụ chùa Xá Lợi, Thích Trí Quang nói rằng “trong chùa có người của phía bên kia”. Sở dĩ Thích Trí Quang nói vậy để làm ra vẻ Thích Trí Quang tách biệt với cộng sản, không là cộng sản. Nhưng Thích Trí Quang dấu đầu lòi đuôi. Thích Trí Quang không là cộng sản thì làm sao Thích Trí Quang biết ai là cộng sản ai không cộng sản? Thích Trí Quang là đảng viên cộng sản phụ trách tôn giáo vận đã được kết nạp tại mật khu Lương Miêu, Dương Hòa bởi chính Tố Hữu năm 1949, nên Thích Trí Quang đã là một nhân tố chủ chốt vụ chùa Xá Lợi chứa cộng sản. Cộng sản biết chính phủ VNCH rất ngại việc tấn công các cơ sơ tôn giáo vì rất dễ bị vu vạ là đàn áp tôn giáo, cho nên cộng sản đã mặc sức cài cán bộ vào chùa. Quá dễ để ngụy trang, cán bộ chỉ việc cạo trọc đầu là thành thầy tu. Còn cầm nắm các chức vụ huynh trưởng gia đình Phật tử, khuôn hội trưởng Phật Giáo lại càng quá dễ. Chỉ cần chăm lo Phật sự cho chùa là tha hồ leo đến chức nào cũng được. Chẳng hạn như cách thức tên cán bộ cộng sản vô cùng nguy hiểm Võ Đình Cường leo lên chức huynh trưởng Gia Đình Phật Tử toàn khối PGVNTN. Từ đó cộng sản tha hồ tác yêu tác quái, hoành hoành và thao túng Miền Nam như chổ không người. Cộng sản đã sử dụng và lèo lái Phật Giáo vì Phật Giáo là cái khiên đỡ đạn bách chiến bách thắng. Cho nên cho đến nay chúng cũng tiếp tục chiến thuật cũ mà không cần phải thay đổi, vì NVQG vẫn còn sợ quý thầy, có biết cũng ngậm miệng không dám làm gì. Một điều vô cùng đáng tiếc nữa là người Việt Quốc Gia bao giờ cũng thiệt thà nhẹ dạ và mau quên. Bị mắc bẩy bọn cộng sản giả dạng thầy tu giả dạng huynh trưởng không biết bao nhiêu lần trong hơn nữa thế kỹ, mà vẫn tiếp tục cả tin nhẹ dạ, vẫn đi tôn sùng những thấy tu có lý lịch mù mờ, có thành tích chống và thù ghét chính phủ VNCH một cách thậm tệ, chẳng hạn như NVQG đã tôn sùng các ông Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang chỉ vì một lý do duy nhất là sau này các ông này bất đồng với cộng sản, còn những chuyện các ông đó đã phá hoại Miền Nam như thế nào thì NVQG quên hết! Cộng sản đã dùng chiến lược Cộng Sản- Phật Giáo để kiểm soát và phá hoại thành công Miền Nam lúc trước, và bây giờ cũng dùng tiếp vũ khí đó để thôn tính Cộng Đồng NVQG. Việt Cộng sử dụng những khẩu hiệu “đòi hỏi tự do tôn giáo”, “Pháp Nạn” “Đàn áp Phật Giáo” để ngụy trang cho cán bộ cộng sản là NVQG, phá nát an ninh trật tự xã hội và gây khủng hoảng chính trị trầm trọng cho hậu phương Miền Nam, ảnh hưởng rất nhiều đến sức chiến đấu và làm nao núng tinh thần của Quân Lực VNCH nơi mặt trận. Chính phủ TT Ngô Định Diệm đã trùng tu gần như tất cả các ngôi chùa trên toàn lãnh thổ Miền Nam và xây mới gần 2000 ngôi chùa, trong đó khu đất rộng mênh mông của chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Công Lý được chính phủ TT Ngô Đình Diệm cấp không, chỉ lấy 1 đồng tượng trưng, nhưng bọn cộng sản giả dạng thầy tu vẫn tỉnh bơ nói ông là “độc tài gia đình trị đàn áp Phật Giáo”. Bọn cộng sản giả dạng thầy tu đã giựt dây bọn thầy tu ích kỹ nhỏ nhen chỉ muốn tôn giáo mình là số một, chúng luôn nói TT Ngô Đình Diệm là độc tài gia đình trị đàn áp Phật Giáo, chúng nói đi nói lại nói mãi một giai điệu và đã làm một số người tin theo. Nhiều người Việt Quốc Gia vẫn cứ tiếp tục hời hợt và nhẹ dạ, vẫn không thấy được điều nguy hiểm nàỵ Để rồi phải chăng Việt Cộng lại sẽ thành công trong việc bóp nát Cộng Đồng NVQG tại hải ngoại?
    
   Tóm lại, thưa HT Thích Quảng Độ, chỉ có cộng sản là hạng người không có danh dự cho nên chuyện gì chúng cũng tuyên bố một cách khơi khơi không cần bằng cớ kiểu hang Pắc Pó. Người Việt Quốc Gia và người có lòng tự trọng không nên ăn nói rừng rú như vậy. Các ông trong PGVNTN trong quá khứ và hiện tại đã tuyên bố rất nhiều điều vô bằng vô chứng, không khác gì bọn cộng sản. Một ví dụ nhỏ, khi tố cáo là có “thế lực đen tại hải ngoại” đánh phá các ông, các ông phải cho biết cụ thể “thế lực đen tại hải ngoại” là ai, hãm hại các ông thế nào, vu khống các ông ra saỏ bằng cớ? Hãy nhìn một số sự kiện, trong lúc  ông Liên Thành đưa ra đầy đủ chứng cớ những gì ông ta cáo buộc về PGVNTN, bằng hình ảnh lẫn tài liệu, thì phe PGVNTN lại tổ chức Tòa Án Nhân Dân Chùa Điều Ngự, gọi ông ta là “thế lực đen” đánh phá HT Thích Quảng Độ và PGVNTN đang trực diện đối đầu với cộng sản trong nước mà  hoàn toàn không chứng minh được bất cứ các cáo buộc nào của ông Liên Thành về PGVNTN là sai, thế thì xin thưa, chỉ có những loại người ngu dốt mới tin những gì PVNTN chống chế. Xin hỏi, chẳng hay HT Quảng Độ và PGVNTN trực diện đối đầu với cộng sản đến đâu rồi? Hay việc chống cộng bằng mồm của ông Thích Quảng Độ chỉ dùng để làm bức bình phong để cho để tử tại hải ngoại lấy các mác chống cộng của ông mà tha hồ hoành hành, tha hồ làm cộng sản nằm vùng, và tha hồ cho cộng sản gởi Công An Đầu Trọc ra hải ngoại cư ngụ trong chùa của khối PGVNTN, cầm nắm cộng đồng hải ngoạỉ. Tóm lại, khẩu hiệu “thế lực đen tại hải ngoại” và khẩu hiệu “HT Thích Quảng Độ và GHPGVNTN đang trực diện đối đầu với cộng sản trong nước” cái đó chỉ là mẩu giấy lộn đáng bỏ vào sọt rác! Câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, đừng nghe những gì PGVNTN nói mà hãy nhìn kỹ những gì PGVNTN làm
    
      2/ Ngày 18/2/1967 ông Thích Quảng Độ, cùng với Thích Trí Quang và Cao Ngọc Phượng, vợ Thích Nhất Hạnh, đã đăng một lá thư trên tờ New York Times 1967 với nội dung như sau:. Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nó được Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ.”
   Điều này cho thấy ông Thích Quảng Độ đã hoạt động cộng sản, tiếp tay cho Bắc Việt, dưới danh nghĩa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam
    
      3/-Ngày 20 tháng 10 năm 1974, Thích Quảng Độ hăm dọa chính phủ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, yêu cầu Tổng Thống phải từ chức, nếu không Phật Giáo sẽ hành động. Ông Thích Quảng Độ đã sử dụng tổ chức PGVNTN để đe dọa TT Nguyễn Văn Thiệu  như sau: “Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức, thì Ấn Quang, tức PGVNTN, sẽ hành động kéo Thiệu xuống”.
    
   Việc kéo Thiệu xuống là kế hoach ưu tiên của cộng sản nhằm làm suy sụp quan hệ lãnh đạo kéo đến rối loạn quân sự của Miền Nam, đưa đến chiến thắng dễ dàng cho cộng sản. Điều này đã xảy ra đúng như vậy. Miền Nam một lần nữa lại bị thay ngựa giữa dòng và bị thay bằng những con ngựa rất tồi tệ như Vũ Văn Mẫu và Dương Văn Minh để rồi dẫn đến việc đầu hàng vô điều kiện một cách nhanh chóng và trong một hoàn cảnh thảm hại chưa từng thấy. Vì vậy, những kẻ đã yêu sách TT Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức phải chịu trách nhiệm rằng họ đã giúp cộng sản rất lớn trong việc thanh toán nhanh gọn Miền Nam. Bằng chứng hoạt động chính trị của PGVNTN nhằm nhanh chóng giao Miền Nam cho cộng sản bao gồm thứ nhất đó là PGVNTN đã có kế hoạch hơn nữa năm trước đó đòi TT Thiệu phải từ chức,  mà lời tuyên bố của ông Thích Quảng Độ nói trên là một bằng chứng, thứ hai là sự vận động con thoi giữa Thích Trí Quang, Hà Nội và Dương Văn Minh, thứ ba là sự biểu tình rầm rộ trên đường phố Sài Gòn của tăng ni PGVNTN vào tháng 3 năm 1975 để tạo áp lực cho việc kéo Thiệu xuống, đưa bù nhìn Dương Văn Minh lên. Và cộng sản đã đi bộ vào Miền Nam thật! Để ngày 30 tháng 4, GHPGVNTN sau khi hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ đuợc giao phó, bèn làm một văn bản hoan nghênh cộng sản vào tiếp thu Miền Nam, được ký và gởi lên cho chính quyền cộng sản bởi chính ông Thích Huyền Quang và tổ chức PGVNTN. Điều này chính ông Thích Huyền Quang đã xác nhận, được đăng trong “Thích Huyền Quang Kỷ Yếu”, trang 41, dòng thứ 11 đến thứ 21, xuất bản bởi Viện Hóa Đạo PGVNTN tại chùa Pháp Luân Houston, Texas năm 2008. Nguyên văn như sau: “ Trưa 30/4/75 chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Sau khi nghe Đại Tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện trước sự tiến công của Bộ Đội Cách Mạng, lúc ấy tôi có mặt tại trụ sở GHPGVNTN ở chùa Ấn Quang. Chúng tôi họp bàn và bàn thảo tờ tuyên cáo nội dung hoan nghênh cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vừa kết thúc. GHPGVNTN sẽ tìm phuơng tiện để hàn gắn vết thương chiến tranh”.
    
   Văn bản hoan nghênh cộng sản xâm lăng Miền Nam này và hành động trên 500 tăng ni tay cầm cờ giải phóng, chân xếp hàng tề chỉnh, hồ hởi đi đón Bộ Đội Cụ Hồ vào Sài Gòn đã nói lên tất cả sự phản bội Miền Nam nối giáo cho giặc của PGVNTN. Đây cũng là một sự sĩ nhục lớn không riêng gì cho Quân Lực VNCH đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ Miền Nam khỏi tay cộng sản và các tướng lãnh đã tuẩn tiết khi cộng sản chiếm Miền Nam, mà còn là sự sĩ nhục cho hơn 20 triệu dân chúng Miền Nam đã bị nuôi ong tay áo!
   4/-Ông Thích Quảng Độ đã coi cả hai chính phủ Cộng Hòa tại Miền Nam là kẻ thù. Đó là một sự kiện thật mà hai bằng chứng nói trên là sự chứng minh 100%. Còn ông Thích Huyền Quang thì tệ hơn nữa, ông  không những căm thù hai nền cộng hòa mà ông còn căm thù và kết án ngay cả các Vương Triều Việt Nam đã có công vô cùng to lớn trong việc xây dựng và mở mang bờ cõi đất nước. Dẫn chứng: ông Huyền Quang viết như sau: “ Giáo hội không mưu đồ chánh trị mà chỉ đòi hỏi sự độc lập chủ quyền của tôn giáo, mà luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đạị.”( Huyền Quang Kỷ Yếu trang 173,  mục số 8, dòng 20-22). Theo tôi, sự hận thù của một người bình thường có lẽ không thể nào  bằng sự hận thù của các ông sư GHPGVNTN. Các ông sư của PGVNTN thù cả những chính quyền của tận 300 năm về trước! Các ông nói các ông không hoạt động chính trị nhưng sự thật thì Giáo Hội của các ông đã mưu đồ chính trị với đầy đủ bằng cớ. Các ông trong PGVNTN và ông Thích Huyền Quang không thể chối được. Vì sự tự tôn quá đáng, nghĩ mình là cái rốn của Miền Nam Việt Nam nhưng lại không được chính phủ VN

   (Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.