Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: Bai noi chuyen cua Dai Ta CS Dao Van Nghe

Expand Messages
 • Thuan Do
   Quý vị cũng có thể bấm vào đây để nghe: http://biendongnama.net/audio/daitadaovnghenoiveHCM.mp3 Do Thi Thuan
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2013
   Quý vị cũng có thể bấm vào đây để nghe:
  http://biendongnama.net/audio/daitadaovnghenoiveHCM.mp3  Do Thi Thuan
  http://biendongnama.tk/
  http://anhduong.net
  http://hoangvan.net
  http://anhduong.net/HoaSi/HoangVan/
  "All that is necessary for the triumph of evil
  is that good men do nothing.”
  (Edmund Burke)
  http://hoangvan.net/1/NCT.jpg

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/react-ovr-blogger-09252012060822.html/hay-tra-tu-do-cho-dieu-cay-ta-phong-tan-va-anhbasaigon.-bich-chuong-minh-hoa/imageanimated gifs
   
     --- On Fri, 3/1/13, Hung The <hungthe42@...> wrote:

  From: Hung The <hungthe42@...>
  Subject: Bai noi chuyen cua Dai Ta CS Dao Van Nghe
  To: "VN Politics" <VN-Politics@yahoogroups.com>, "VN-TD" <VN-TD@yahoogroups.com.au>, "TyNanVN" <nguoitynan@yahoogroups.com>, "DienDanDanToc" <diendandantoc@yahoogroups.com>, "BTGVQHVN" <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>, "PhungSuXaHoi" <PhungSuXaHoi@yahoogroups.com>, "Huong Ve Chua" <HuongVeChua@yahoogroups.com>
  Date: Friday, March 1, 2013, 11:25 AM

         Trân trọng kính mời quývị nghe Đtá CS ĐàoVănNghê noí sự thật về HCM và tâm tư cuả ông...Xin tiếp tay phổ biến ,ht

    
   

   
   
   
    


       Moi nghe bai noi chuyen cua Dai ta CS Dao Van Nghe .    
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.