Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Đại tá...điền" Vũ Lăng...Nhăng (bí danh "Vô Lăng" xe GMC, SUV, RV4, TRUCK, 18-wheelers, ) lên ti ếng về cố Trung tá Trần Đình Vọng lên tiếng về cố Trung tá Trần Đình Vọng - Những bộ mặ t lịch sử đảo chánh 1-11-1963 - Những bộ mặt l ịch sử đảo chánh 1-11-1963

Expand Messages
 • Dau Tranh
  From: Tuan Phan Subject: * Đại tá...**điền ** Vũ Lăng...Nhăng (bí danh Vô Lăng xe GMC, SUV, RV4, TRUCK, 18-wheelers, ) lên
  Message 1 of 1 , Feb 4, 2013


   From: Tuan Phan <ddpghh@...>
   Subject:  "Đại tá...
   điền" Vũ Lăng...Nhăng (bí danh "Vô Lăng" xe GMC, SUV, RV4, TRUCK, 18-wheelers, ) lên tiếng về cố Trung tá Trần Đình Vọng lên tiếng về cố Trung tá Trần Đình Vọng  - Những bộ mặt lịch sử đảo chánh 1-11-1963  - Những bộ mặt lịch sử đảo chánh 1-11-1963
   Monday, February 4, 2013, 4:12 PM
    
    
       Ở Mỹ, nghe nói có hai điều nên tránh: Hỏi tuổi phụ nữ và hỏi tiền lương bao nhiêu? Nhưng khi đọc bài của bà DTPH, thấy câu này hơi...lạ:
       "Trong những tài liệu này có viết về vụ án tham nhũng của Cố Trung Tá Tỉnh Trưởng Quy Nhơn Trần Đình Vọng vào năm 1960." so với câu dưới:
       "Chúng tôi là bạn thân của cố Trung tá Trần Đình Vọng."
       Lưu ý: Năm 1960, ông Trần Đình Vọng đã là Trung Tá. Và năm nay 2013, bà DTPH được bao nhiêu cái xuân xanh để làm...BẠN THÂN của Trung tá Trần Đình Vọng cách nay...53 năm (1960)?
       BẠN thân của ông TĐV hay bạn thân của ...CON ông TĐV? Theo người hiểu chuyện cho biết hiện nay bà DTPH chỉ trên dưới...50 tuổi, thế thì năm 1960 bà đã sinh ra đời chưa mà làm BẠN THÂN với Trung tá TĐV? 
       Còn chuyện ...Đại tá Vũ Lăng thì không cần thắc mắc nữa, vì "ông" có lẽ là "người trong mộng" của bà DTPH!
       Bà DTPH có quyền im lặng vì tuổi của bà cần giữ kín và vì kẻ nầy "bất lịch sự" khi dám hỏi tuổi phụ nữ công khai trên làng Lưới. Tuy nhiên, lịch sử cần phải sáng tỏ: Cái chết của Trung tá Trần Đình Vọng và cái...tuổi của bà DTPH lúc ông nầy chết!
       Tuấn Aet Phan 
   From: Michelle Duong <michelleduong45@...>
   To: diendandantoc <diendandantoc@yahoogroups.com>; goidan <goidan@yahoogroups.com>; phonang <phonang@yahoogroups.com>; dantocviet <dantocviet@yahoogroups.com>; nuocviet <nuocviet@yahoogroups.com>; thaoluan9 <thaoluan9@yahoogroups.com>; ChinhNghiaViêt <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
   Cc: son.do3@...; Diendanchinhtri@yahoogroups.com; DienDanDanToc@yahoogroups.com; diendanviahe2@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, January 22, 2013 8:24 AM
   Subject: [DiendanDanToc] Đại tá Vũ Lăng lên tiếng về cố Trung tá Trần Đình Vọng FW: Những bộ mặt lịch sử đảo chánh 1-11-1963
    
    
   Chào các bạn và quý DĐ,

   Chúng tôi nhận được những tài liệu dưới đây do TT Lữ Lan gởi lên Mạng lưới toàn cầu. Trong những tài liệu này có viết về vụ án tham nhũng của  Cố Trung Tá  Tỉnh Trưởng Quy Nhơn Trần Đình Vọng vào năm 1960. Chúng tôi biết rất rõ đây là một vụ án ma do Đại tá Nguyễn Văn Chức bí danh là Sáu Chức đã thông đồng cùng với Trung Tá Không quân Nguyễn Hồng Tuyền chỉ huy trưởng căn Cứ Không quân Phù Cát ngụy tạo vụ án tham những nầy để bứng Trung tá Trần Đình Vọng ra khỏi chức vụ Tỉnh Trưởng tỉnh Quy Nhơn nhằm mục đích được ngồi vào chức vụ Tỉnh Trưởng Quy Nhơn trong đường giây của Đại tá Trần Thiện Khiêm. Cố Trung tá Trần Đình Vọng là vị Tỉnh Trưởng đầu tiên và duy nhất được TT Ngô Đình Diệm ban thưởng Đệ Ngũ Đẵng Bảo Quốc Huân Chương. Người được ban thưởng cái Huân chương đặc biệt cao quý nầy sẽ được miễn tất cả các tội phạm ngoại trừ hai tội Phản quốc và Bán nước. Đại tá Trần Đình Vọng không hề bj xét xử về tội tham nhũng nhưng bị lưu đày ra Côn Đảo. Trên đường đi ra Côn Đảo Trung Tá Trần Đình Vọng đã tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của ông. Chúng tôi là bạn thân của cố Trung  tá Trần Đình Vọng. Những kẻ đồng lõa với những tội ác trên vẫn còn nhởn nhơ không hề bị lương tâm cắn rứt.

   DuongThiPhuongHang 1476

   --- On Mon, 1/21/13, Paul Van <paul.van3060@...> wrote:

   From: Paul Van <paul.van3060@...>
   Subject: [PhungSuXaHoi] FW: Những bộ mặt lịch sử đảo chánh 1-11-1963
   To: "DDChinhnghiaViet" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>, "VN-Online@..." <vn-online@...>, "DDChinhtri" <VN-Politics@yahoogroups.com>, "DDDT" <diendandantoc@yahoogroups.com>, bacaytruc@..., PhungSuXaHoi@yahoogroups.com, "VN-NEWS" <vn-news@yahoogroups.com>, VN-TD@yahoogroups.com.au, "phonang" <PhoNang@yahoogroups.com>
   Date: Monday, January 21, 2013, 9:15 PM

    


   ---------- Forwarded message ---------- From: lumaison ' <lumaison@...> Date: 2013/1/21 Subject: FW: Những bộ mặt lịch sử đảo chánh 1-11-1963 To:


   --
    

   Đa tạ Trung Tướng Lữ Lan sưu tầm và cung cấp một tài liệu hình ảnh lịch sử.
   Xin được chuyễn tiếp phổ biến.
   Paul Vân
      
    
       Đảo chánh 1-11-1963 - Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn
   Đảo chánh 1-11-1963 - Cựu phó tổng thống nay là Tân thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ

   bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963) - William Colby Collection
   Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH - William Colby Collection

   Saigon Round Up (08 November 1963) - William Colby Collection

   TT Diệm và các tướng lĩnh.

    .
   Nhà tù Chí Hòa, Sài Gòn - ông Ngô Đình Cẩn nhận các nghi thức tôn giáo trước giờ ra pháp trường.


    
   Tòa án quân sự xét xử ông Ngô Đình Cẩn
   Lễ an táng TT Diệm và ông Nhu
   Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Nhu 
   TT Diệm và ông Nhu trong hầm xe thiết giáp M-113, hai tay bị trói
   Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi - Douglas Pike Photograph Collection
   Huyệt mộ của hai anh em Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi - Douglas Pike Photograph Collection
   Đảo chánh 1-11-1963 - John C. Wiren Collection
   Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963 - Douglas Pike Photograph Collection
   Đường phố Sài Gòn sau đảo chánh 1-11-1963, những thằng học sinh thân Cộng mặt mày hân hoan thoải mái cười vui vẻ trong vụ ám sát TT Diệm - Douglas Pike Photograph Collection
   những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế?  - Douglas Pike Photograph Collection
   những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế?  - Douglas Pike Photograph Collection
   những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình ủng hộ bọn tướng lãnh phản loạn ám sát TT Diệm. Xem khẩu hiệu: Xử tử Diệm-Nhu. Chúng nó nghĩ gì khi hành động mất dậy như thế? - Douglas Pike Photograph Collection
   những thằng học sinh thân Cộng phản bội tổ quốc biểu tình   - Douglas Pike Photograph Collection
   . - Douglas Pike Photograph Collection 
   Demonstrators in the streets of Saigon at the time of the coup against President Ngo Dinh Diem, 1963 - Douglas Pike Photograph Collection

   Nov 1963, dọn dẹp đổ nát nơi nhà hàng Quốc Tế. Douglas Pike Photograph Collection
   Tàn phá của đảo chánh 1-11-1963 - Douglas Pike Photograph Collection 
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup - Lee Baker Collection
   Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.
   Tu Do Street - Douglas Pike Photograph Collection
   Armoured car, military policeman, and civilians after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.  Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963.  Douglas Pike Photograph Collection
   Protesting students and burning vehicle near Saigon Moi office on Pham Ngu Lao Street, Saigon, in 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Coup d'Etat - Saigon 1963
   November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   Bến Bạch Đằng, November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   November 1963 Coup - John C. Wiren Collection
   Toppling of 'Madame Nhu' statue after 1963 coup. Douglas Pike Photograph Collection
   Aftermath of the 1963 coup. These were prisoners. Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ - Ogden Williams Collection
   Gen. Tran Van Don, Coup Nov 1063 - Anthony LaRusso Collection
   Gen. Duong Van Minh ("Big Minh") and Gen. Tran Van Don, Nov. 1, 1963 - Anthony LaRusso Collection 
   1-11-63 Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, ngày nay là giao lộ Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng - Anthony LaRusso Collection
   1-11-63 đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn bót quận 1 Hồng Thập Tự đến Thống Nhất - Anthony LaRusso Collection
   Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Local citizens provide water to ARVN soldiers on a Saigon street during or just after the coup - Douglas Pike Photograph Collection 
   Ngo Dinh Diem Coup - Douglas Pike Photograph Collection
   Vietnamese girl and Vietnamese Marines after coup against Ngo Dinh Diem. - Douglas Pike Photograph Collection
   Dinh Gia Long sau đảo chánh - Anthony LaRusso Collection
   Bên trong Thành Cộng Hòa sau đảo chánh - Anthony LaRusso Collection
   The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother - Anthony LaRusso Collection
   The aftermath of the coup that brought downfall and deaths to President Ngo Dinh Diem and his brother - Anthony LaRusso Collection
   Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu. - Anthony LaRusso Collection
   [01 November 1963] Damage to a hospital from coup. - Lee Baker Collection
   Damage from coup. - Lee Baker Collection
   The aftermath of the coup - Lee Baker Collection
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection 
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection 
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Lee Baker Collection 
   Defaced Diem statue after Nov 1963 Coup.- Douglas Pike Photograph Collection
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup - Lee Baker Collection
   November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection 
   November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection 
   November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection 
   Damage in Saigon caused during the November 1, 1963 coup. - Douglas Pike Photograph Collection 
   Bộ Quốc Phòng - November 1963 Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection
   Bộ Quốc Phòng, 63 Gia Long (góc Gia Long-Pasteur) - Bystanders and firemen; Saigon, Nov 1963. - Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene some time after the deposition of President Ngo Dinh Diem in 1963. - Douglas Pike Photograph Collection
   M-24 tank in Saigon following ouster of Ngo Dinh Diem. - Douglas Pike Photograph Collection
   November 1963 - Coup d'Etat of Ngo Dinh Diem - Douglas Pike Photograph Collection 
   Góc Pasteur - Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long. Military personnel and civilians atop M-113s. Douglas Pike Photograph Collection
   ARVN troops and M-113 armored personnel carriers Nov 1963 Coup. Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. Two ARVN 2nd Cavalry soldiers. - Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. - Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. - Douglas Pike Photograph Collection
   ARVN M-24 Chaffee Tanks, M-113 Armoured Personnel Carrier following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in November 1963. - Douglas Pike Photograph Collection
   Troops in front of the presidential offices in Nov. 1963. - Douglas Pike Photograph Collection
   Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Presidential Offices in Saigon, Nov 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Gia Long Palace in Saigon, 1963. Douglas Pike Photograph Collection
   Street scene following the successful coup against President Ngo Dinh Diem in Nov 1963. - Douglas Pike Photograph Collection 
   Gia Long Palace in Saigon, 1963. Anthony LaRusso Collection
   Coup that brought downfall and deaths to Pres. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nhu - Anthony LaRusso Collection
   Saigon - 01 Nov 1963 Coup d'état - Anthony LaRusso Collection
   Saigon - 01 Nov 1963 Coup d'état - Góc Pasteur - Lê Thánh Tôn, phía sau dinh Gia Long - John C. Wiren Collection
   Đường Gia Long phía trước Dinh Gia Long - November 1963 Saigon - Coup - John C. Wiren Collection
   Dinh Gia Long Saigon - Đảo chánh 1/11/1963 - Press Photos
   LOS ANGELES 5/11/1963 -- BÀ NHU THẤY HÌNH CÁC CON
   Saigon 1962 - Đúng 50 năm trước đây
   Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu
   Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống
   sau này là trường ĐH Văn Khoa
   Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh - photo by Larry Burrows
   |
   Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn 1-11-1963
   đảo chánh 1-11-1963
   đảo chánh 1963 - hội đồng quân nhân cách mạng
   đại tá Nguyễn Văn Thiệu ngồi hàng sau, thứ 4 từ bên phải
   Cổng Thành Cộng Hòa sụp đổ sau đảo chánh 1/11/1963 - Photo by Lee Baker
   Cổng Thành Cộng Hòa 1-11-1963 nay là đầu đường Đinh Tiên Hoàng giao với Lê Duẩn - Photo by Lee Baker
   Cổng Thành Cộng Hòa 1-11-1963 - Photo by Lee Baker
   Dinh Gia Long sau ngày đảo chánh
   Dinh Gia Long ngày đảo chánh
   Đả

   (Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.