Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Ban nguyet san Tu do Ngon luan so 162 (01-01-2013)

Expand Messages
 • Thuan Do
  KÍNH CHUYỂN, Do Thi Thuan http://biendongnama.tk/http://anhduong.net http://hoangvan.net http://anhduong.net/HoaSi/HoangVan/ All that is necessary for the
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2013
  KÍNH CHUYỂN,

  Do Thi Thuan
  http://biendongnama.tk/
  http://anhduong.net
  http://hoangvan.net
  http://anhduong.net/HoaSi/HoangVan/
  "All that is necessary for the triumph of evil
  is that good men do nothing.”
  (Edmund Burke)
  https://ec.yimg.com/ec?url=http%3A%2F%2Fhoangvan.net%2F1%2FNCT.jpg&t=1505906466&sig=UXNFq2DadNmk_xg2QSUdtA--~D

  https://ec.yimg.com/ec?url=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Freact-ovr-blogger-09252012060822.html%2Fhay-tra-tu-do-cho-dieu-cay-ta-phong-tan-va-anhbasaigon.-bich-chuong-minh-hoa%2Fimage&t=1505906466&sig=MVhRzYYrCb6Uv_C3ZmUs7w--~Danimated gifs
   
     --- On Tue, 1/1/13, witness2005@... <witness2005@...> wrote:

  From: witness2005@... <witness2005@...>
  Subject: Ban nguyet san Tu do Ngon luan so 162 (01-01-2013)
  To: "Hoang Lan" <tngo51@...>
  Date: Tuesday, January 1, 2013, 6:34 AM

    Happy New year 2013 (01)
  Kính chúc toàn thể Đồng bào Việt Nam
  một năm mới nghị lực thêm giàu, đoàn kết thêm chặt
  để đưa Đất nước thoát khỏi chế độ độc tài tai hại,
  xây dựng dân chủ tự do, hạnh phúc no ấm.
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.