Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

URGENT: TWO CONSEQUENTIAL WORLDWIDE PALTALK CONFEREN CES @ 1pm (Cali) Saturday & Sunday, Dec. 1st & 2nd, 2012 - H AI BUỔI HỘI LUẬN PALTALK LIÊN TIẾP @ SATURDAY & SUN DAY Dec. 1st & 2nd, 2012 @ 1:pm (Cali). ĐỀ TÀI: "KHI NH ỮNG TỘI ĐỒ DÂN TỘC TRÌNH DIỄN NHỮNG MÀN XI ỆC CHÍNH TRI. BI HÀI".

Expand Messages
 • Dau Tranh
  ** URGENT: TWO CONSEQUENTIAL WORLDWIDE PALTALK CONFERENCES @ 1:00pm (Cali) Saturday & Sunday, Dec. 1st & 2nd, 2012. Discussion Topic: WHEN VIETNAMESE NATIONAL
  Message 1 of 1 , Nov 30, 2012
    

   URGENT: TWO CONSEQUENTIAL WORLDWIDE PALTALK CONFERENCES @ 1:00pm (Cali) Saturday & Sunday, Dec. 1st & 2nd, 2012.
    
   Discussion Topic: "WHEN VIETNAMESE NATIONAL TRAITORS and POLITICAL MONKEY-KINGS PERFORM DIRTY POLITICAL TRICKS" .
    
   HAI BUỔI HỘI LUẬN PALTALK LIÊN TIẾP @ SATURDAY & SUNDAY Dec. 1st & 2nd, 2012 @ 1:00pm (Cali)
    
   ĐỀ TÀI: "KHI NHỮNG TỘI ĐỒ DÂN TỘC TRÌNH DIỄN NHỮNG MÀN XIỆC CHÍNH TRI. BI HÀI".
    
   Guest speakers include:

   • Journalist/ Author VIỆT THƯỜNG, the author for years who has been the main focus of countless political rumors, opposition and…libeling. Join us to share your thoughts and/ or spar with him on-line on various political and social issues…in Vietnam. . RVN Armed Forces Major LIÊN THÀNH, who has challenged the leadership of ĐIỀU NGƯ. Pagoda in City of Winchester, Southern California, USA and the Unified Buđhist Church of Vietnam (Extended Ấn Quang Monks Group who has impersonated as the sole legitimate leader/ representative of 13 (in fact, countless of) Auxiliary Buddhist Churches of Vietnam) to join him in a public discussion before a Vietnamese audience to exchange views/ thoughts and explore solutions for one of the serious issues to our Vietnamese community that ĐIỀU NGƯ. Pagoda and many other Buddhist pagodas and the Unified Buddhist Church of Vietnam have been systematically infiltrated, manipulated and completely controlled by the worst political groups who have run these religious institutions for years for their own worst political… benefits not for religious worship and spiritual benefits of Buddhist faithful.

   • Commentators/ speakers include Việt Linh, Việt Sĩ, Madame Phương Nam (có thân nhân ruột thịt bi. KIÊU, GIAN và DÂM TĂNG ĐẬP NÁT ĐẦU), Paddy Cần Thơ, Supra, Kamano, Dr. Lý Mạnh Tiến, etc.
     
   How to get in Paltalk Conference Room:
   Download Paltalk Messenger into your computer
   -
   Http://www.paltalk.com
   - Click Actions.
   - Click Join a Chat Room.
   - In the box, at top left corner, Type “TOAAN" (NO SPACE)
   (Đánh máy vào ô trống trên cùng, bên trái, đánh chữ TOAAN liền nhau, không space).
    
   - Select "TOAAN LUONGTAM XETXU TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM".
    
    
   Tiếng Việt:
     
   Vơ’i gần 50% dân sô’ sinh sau 30/4/1975 nhưng ảnh hưởng sâu rộng của “Tinh Thần Ngô Đình Diệm” đang hồi sinh tinh thần quô’c gia yêu nươ’c, thương nòi của dân tộc ta. Từ Nam ra Bắc, đông đảo đồng bào quốc nội mến thương nhiệt liệt góp phần phát huy tinh thần cần kiệm, liêm chính, đạo đức, chí công vi tư...của TT Ngô Đình Diệm và hướng lòng thờ kính cố Tổng Thống để phá tan huyền thoại bịp bợm Hồ Chí Minh.

   Với nhiều diễn giả, tác giả, giáo sư, thức giả... am tường thời cuộc, luôn thao thức và nặng lòng với quê hương, dân tộc như tác gia? Việt Thường, HÙM XÁM TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC Thiếu Tá Liên Thành, nhà bình luận Việt Linh, qúy ông Trần Chung Chính, Pađy Cần Thơ, Việt Sĩ, Cựu Tù Nhân Chính Trị của VC, Tấm Lòng Thương Sót Quê Hương, Đồng Bào Ruột Thịt, qúy bà Phương Nam, Lattie, Hoa Vông Vang, Hoa Sứ Nhà Nàng, Cờ Vàng, Mưa Nắng Hai Mùa, Hoa Soan Bên Thềm Cũ, Hoa Sứ, Hoa Huệ, Hoa Hươ'ng Dương, Hoa Lục Bình, Nước Chảy Hoa Trôi, Cánh Hoa Thời Loạn (Mậu Thân 1968), Hoa Sen (Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn), Có Một Loài Hoa, Loài Hoa Không Vỡ, Hoa Thờn Bơn, Hoa Mười Giờ, Hoa Tulip, Hoa Súng, Hoa Không Gai, Hoa Khéo Nói, Hoa Hồng Ít Gai, Mật Ngọt Chết Ruồi, Đừng Nghe VẸM Bán Nước Cho Chệt, Thi Sĩ Tràng Giang, Hoa Không Tên, Cán bô. Thông Tin, Tuyên Vận VNCH III Cơm Nhà Qùa Vợ Không Lãnh Lương, Việt Linh, Việt Sĩ, Madame Phương Nam (có thân nhân ruột thịt bi. KIÊU, GIAN và DÂM TĂNG ĐẬP NÁT ĐẦU), Paddy Cần Thơ, Supra, Kamano, Dr. Lý Mạnh Tiến, Madame GHÉT (VC), Madame HỒNG LOAN, etc và...

   "Em Xi Politique" Chính Khí Việt, The Incredible, The One and Only, Nói Thẳng, Nói Thật, Nói Hết, Không chùn bước trước gian khổ và tay sai, khủng bố VC...với nhiều tin tức cập nhật, nóng sốt và bình luận mới mẻ chưa từng tiết lô. Kính mời qúy chiến hữu và qúy đồng hương vào diễn đàn "TOAN LUONGTAM XET XU TOI AC ĐANG CONG SAN VIET NAM" để cùng tham gia hội luận.
    
   CA’CH VÀO DIỄN ĐÀN: - Download Paltalk Messenger into your computer
   -
   Http://www.paltalk.com
   - Click Actions.
   - Click Join a Chat Room.
   - In the box, at top left corner, Type “TOAAN" (Đánh máy vào ô trống trên cùng, bên trái, đánh chữ TOAAN liền nhau, không space).
   - Chọn "TOAAN LUONGTAM XETXU TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM".
    
   Đính kèm hình ảnh và tài liệu chí sĩ Ngô Đình Diệm. Xin bấm LINK dưới đây:
    
   Chính Khí Việt và ban tổ chức trân trọng kính mời.
    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.