Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Thơ, Thơ, Thơ rồi ...nại thơ thẩn, thẩn thơ! CHUYỆN DÀI LÃNH TỤ ĐANG LÊN (và SĂ‘P XUÔ ’NG) BUỒI BẰNG TI’N (Thơ Trần Dân Tiên A Me’ Ri Kanh) - Ai tổ chức cho Bùi Tín nói chuyện?...... ..

Expand Messages
 • _ UYENVI123
  *CHUYỆN DÀI LÃNH TỤ ĐANG LÊN (và SĂ‘P XUÔ’NG) BUỒI TI’N (Sa’t nhân phải giả tử) Trần Zân Tiên A Me’ Ri Kanh * *Ba’c Hồ
  Message 1 of 2 , Jun 30, 2012
  • 0 Attachment


   CHUYỆN DÀI LÃNH TỤ ĐANG LÊN (và SĂ‘P XUÔ’NG) BUỒI TI’N (Sa’t nhân phải giả
   tử)

                                                 Trần Zân Tiên A Me’ Ri Kanh


   Ba’c Hồ rồi nại ba’c Tôn (1)
   Ba’c Ti’n…”ủn ỉn” (bỗng) chuyển sang…từ trần
   Vơ. ba’c (Tin), trẻ ni’t, lầm bầm:
   “Tiền già no’ (Ti’n) giâ’u “tầm ngầm (mà) giê’t voi…”
   Phen này “Bà…Nhơ’n” ra roi
   Gọi Ti’n “cô’ nội” cho (họ) Buồi (Ti’n) biê’t tay
   Ti’n đang tâ’t bật, loay hoay
   Mong… nàm nãnh tu. Vịt Tiềm ca’i bang
   Cơ Định, Thuần Đỗ, Hoàng Điềm
   Tha’i Hùng, Diệu…”Cẳng” nâng bi (Tín) “Thượng Hoàng”
   Bâ’t Ti’n nở mũi (bă‘n) “đoàng đoàng” (đoàng đoàng…)
   Mã tâ’u, su’ng…nục “Võ Bào” (Ti’n) “phơ”… nuôn
   Vung đao, (và thêm) su’ng bă’n 5 lần
   Võ Bào gục ngã ma’u đào loang sông
   Bao năm Buồi rất tự hào
   Giê’t BÀO, nô lệ hai lần, sươ’ng … tay
   Ai dè (Võ) Tư? Đản còn đây
   Thù cha chưa trả con (Đản) lòng sao yên
   Buồi khoe buồi bă‘n 5…ziêng
   Sa’ u tư (64) năm le? Ti’n (vẫn) còn 2…ziêng ???
   Toa’n học Ti’n…dô’t (như) củ … thiềng
   Bă‘n 5, còn lại 1…ziêng… thằng…Buồi (Ti’n)
   Vậy nay kê’t…lựng chuyện…ruồi (bu …c. ngựa)
   Ti’n (chỉ) bă‘n 4 pha’t nên (mơ’i) còn 2…ziêng
   Toa’n sô’ Ti’n…cực… zô ziêng
   Trửởng ban a’m sa’t, Ti’n “bùm” quô’c…za
   Ba Ri’ Ti’n nu’p thật xa
   Ti’n gặp Gia Kiểng và bầy loạn quân
   Đê’n nay thời thê’ xoay vần
   “Anh Hai” nhâ’p nha’y “đèn xanh” đêm ngày
   LŨ LỢN MẶT TRỢN chơ’p ngay
   Đội buồi Buồi Ti’n “tiê’n dâng” “Hoai Hào” (2)
   Ô hô ! MẶT THƠ’T (lẫn)…bàn cào
   Tơ’ thà gãi …ha’ng…(rồi) vặt chùm lông…nheo (3)
   Xa’ chi MẶT TRỢN, LŨ HEO !!!
   VIỆT TÂN mâ’t dậy, chuyên nghề BỊP DÂN
   Buồi (Ti’n) già rồi sẽ…mãn phần
   600 đài, ba’o trô’ng, kèn…đưa ma
   Thêm hồi còi hụ, lũ…MA
   ZIỆC TÂN, MẶT THƠ’T go’p giòng lệ …NGU !
     (1) “Tôn co’ lò không đây ? Đồng bào nghe rõ tôi không”? (Chu? Tịt Hồ Dâm
   Tặc đang lên cơn the’c me’c về từ Hàn Lâm “Tôn Lò”)

   (2) "Hoai Hào" = The White House

   (3) Zặt lông... nào cun~g là Zặt lông. Zặt lông...nheo cho ló có sức văn
   học nghệ thuật "phản kháng" và trí thức...ba rọi khiến chán.


                                      *From: TAM CAO <
   nvlong@...>
   Subject: Tắc kè BÙI TÍN đổi màu lần hai tại San Jose
   Wednesday, June 20, 2012, 10:52 PM*

   **
   **
   *

   http://www.youtube.com/watch?v=kBEZGTm6-h4&feature=related

   *

        *Tắc kè BÙI TÍN đổi màu lần hai tại San Jose do rượu chát của nhóm
   Thất nhân Bang khoản đãi ( lần nhất đến San Jose bàn thảo với Bs Bùi duy
   Tâm và nhóm Việt gian phản chiến về việc dẹp bỏ Cờ vàng và Quốc ca VNCH năm
   1991) *

   **

   *Xin mời nghe và suy nghĩ thật thận trọng để không bị nhóm Cơ hội Chủ Nghĩa
   lung lạc gây “quỹ pháp lý chống cộng kiểu mới” từ một nhân vật được đánh
   bóng là “phản tỉnh Bùi Tín” nhưng thực chất là thất sủng Bùi Tín dựa lưng
   chống Cộng để tồn sinh. *

   **

   *Nguyễn đăng Trình *

   **

   **

   *
   http://www.youtube.com/watch?v=kBEZGTm6-h4&feature=related*<http://www.youtube.com/watch?v=kBEZGTm6-h4&feature=related>
   * *

   **

   **

   *VIDEO, BÀI VIẾT ĐẶC SẮC*

   **

   *Bùi Tín nói rằng hơn 7,000 đồng bào Huế bị Việt Cộng thảm sát không phải
   do lệnh của lãnh đạo cao cấp VC. Bùi Tín được đảng BỊP, tay sai VC, trí
   thức lưu manh, giá áo túi cơm, Chí Phèo, Thi. Nở bốc thơm y là lãnh đạo
   sáng giá của đồng bào VN hải ngoại . *


   *PHOTOS CẦN XEM: KHẨN! QÙA ĐẶC BIỆT XUÂN NHÂM THÌN: "BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG"
   "trọn gói" (Text & Audio) KÍNH DÂNG QUỐC DÂN VN VÀ HƯƠNG LINH TRÊN 7,000
   NGÀN NẠN NHÂN BI. VC THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN 1968
   Date: Saturday, May 26, 2012, 9:04 AM*


                          *KHẨN! QÙA ĐẶC BIỆT XUÂN NHÂM THÌN: BIẾN ĐỘNG MIỀN
   TRUNG "trọn gói" (Text & Audio) KÍNH DÂNG QUỐC DÂN VN VÀ HƯƠNG LINH TRÊN
   7,000 NGÀN NẠN NHÂN BI. VC THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN 1968. *
   **
   **
   *- "BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG" "trọn gói 17 chương", độc giả vừa đọc vừa nhâm
   nhi chén trà mạn sen trong những ngày đầu xuân để sót thương cho dân tộc và
   đất nước VIỆT NAM thân yêu bị tàn phá vì đại họa Cộng Sản.*
     *.* Biến Động Miền Trung 01<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung.htm>

       - Biến Động Miền Trung
   02<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung02.htm>
       - Biến Động Miền Trung
   03<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung03.htm>
       - Biến Động Miền Trung
   04<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung04.htm>
       - Biến Động Miền Trung
   05<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung05.htm>
       - Biến Động Miền Trung
   06<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung06.htm>
      - Biến Động Miền Trung 07<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung07.htm>
      - Biến Động Miền Trung 08<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung08.htm>
      - Biến Động Miền Trung 09<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung09.htm>
      - Biến Động Miền Trung 10<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung10.htm>
      - Biến Động Miền Trung 11<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung11.htm>
      - Biến Động Miền Trung 12<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung12.htm>
      - Biến Động Miền Trung 13<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung13.htm>
      - Biến Động Miền Trung 14<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung14.htm>
      - Biến Động Miền Trung 15<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung15.htm>
      - Biến Động Miền Trung 16<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung16.htm>
      - Biến Động Miền Trung 17<
   http://www.chinhnghia.com/biendongmientrung17.htm>


   *- Qúy vị không thích đọc có thể "nghe" AUDIO BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG "trọn bộ
   đồ sộ" qua giọng đọc truyền cảm, quyết chiến, quyết thắng của Ngài Thượng
   Thu? Chính Khí Việt.*

     *
   http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/audio-bien-ong-mien-trung-1-6.html
   *<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/audio-bien-ong-mien-trung-1-6.html>

   *Con Gái Tôi Đâu? (Ngô Viết Trọng) - VC THẢM SÁT 7,000+ ĐỒNG BÀO TẾT MẬU
   THÂN 1968 - VC THẢM SÁT DÂN LÀNH VÔ TỘI TẠI KHE ĐÁ MÀI, HUẾ DỊP TẾT MẬU
   THÂN 1968
   *


   *From: muoisau <
   tranmuoisau@...>
   Subject: [VN-Online] Con Gái Tôi Đâu? – Ngô Viết Trọng
   To:
   Date: Monday, January 23, 2012, 1:37 AM

   *
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/don_xuan_nay_nho_xuan_xua_.jpg>

   *Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
   Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa…*

      **
   **

   *…Mong ước tìm cô gái Xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ
   Có ngờ đâu Xuân vắng người thơ *
   **

   *Nhạc & Lời: Châu Kỳ- Ca sĩ: **Đàm Vĩnh
   Hưng*<
   http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pFdKVt8lul>
   * (nhạc của tui). *

   *Nhân dịp xuân về, blog16 xin được đại diện. Kính chúc quý bậc trưởng
   thượng, quý thân hữu, quý bạn, một năm mới An Khang, Thịnh Vượng. *

   *
   *

   *Bài đọc suy gẫm: Con Gái Tôi Đâu? tức “Vết Hằn Mùa Xuân” của tác gỉa Ngô
   Viết Trọng. *

   *Noted: Hình ảnh từ cả nghìn
   nguồn<
   https://www.google.com/search?q=CU%E1%BB%98C+TH%E1%BA%A2M+S%C3%81T+T%E1%BA%A0I+HU%E1%BA%BE&hl=en&client=firefox-a&hs=xw6&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=tlYbT7-tL6X9iQLU_-zdCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAwQ_AUoAQ&biw=1440&bih=730>trên
   net về thảm sát Mậu Thân chỉ có tính cách minh họa.
   *

   **

   *Vết Hằn Mùa Xuân – Ngô Viết Trọng. *
   **

   *Mời bạn đọc truyện ngắn nầy để nhớ lại Mùa Xuân năm nào Công Sản đã gieo
   rắc đau thương trên người dân vô tội. *
   *Dì Sáu đang giúp bà Thái lượm những hạt cứt chuột, những hạt sâu cùng
   những thứ khác lẫn lộn trong mấy thúng nếp thì Liên về. Cô gái với khuôn
   mặt bầu bĩnh tươi như hoa, dựng chiếc xe đạp trước sân, hớn hở bước vào nhà
   nói như khoe khoang:
   - Chào dì qua chơi! Mạ với dì thấy chiếc xe đạp của con chưa?
   Hai người đàn bà đều ngừng tay nhìn ra. Một chiếc xe đạp đàn bà mới toanh
   láng coóng, sườn sơn màu tím óng ánh, ghi đông, vành, tăm đều sáng choang.
   - Trời! Chiếc xe của công chúa có khác! Cho dì mượn đi phố một bữa đi!
   Bà Thái ngắm nghía chiếc xe, mặt bà cũng tươi rói, hết nhìn Liên lại nhìn
   dì Sáu hài lòng, hãnh diện:
   - Mất của tôi gần ba chục thúng lúa đấy! Rứa là cô ưng chi tôi cũng thỏa
   mãn cho cả rồi. Vô thay quần áo đi mà ra phụ mạ làm sạch sẽ ba cái nếp để
   lo bánh trái cho rồi! Tết ni đình chiến chắc mấy thằng anh mi cũng về. Tổ
   cha mi hai ngày nữa là lên mười tám rồi, phải siêng siêng lên cho mạ nhờ
   một tí chứ!
   Liên cười qua con mắt, nũng nịu nhìn mẹ:
   - Thì con lo học chứ có lười nhác đâu nào! Mạ lo chuẩn bị quà thưởng khi
   con đậu tú tài cuối niên khóa đó!
   - Thì đã thưởng trước chiếc xe đạp rồi cô! Cô liệu hồn để trượt vỏ chuối là
   chết với tôi đó chứ đừng nói!
   Dì Sáu cười chung hòa niềm vui:
   - Thì thưởng cho hắn một thằng dôn cao ráo đẹp trai, cháu có chịu không?
   Cô gái vẫn mặt tươi như hoa cười khúc khích:
   - Con không cần tới một thằng dôn cao ráo đẹp trai đâu dì! Con chỉ cần một
   anh chồng xấu ỉn thôi.
   Cả ba người cùng cười ròn rã. Dì Sáu hỏi:
   - Mụ nội mi nói cái chi lạ đời rứa! Răng không ưng chồng đẹp mà lại ưng
   chồng xấu nói cho dì nghe thử coi!
   Liên lại cười khúc khích:
   - Dì không nghe người ta nói “củi nè dễ nấu chồng xấu dễ sai” đó sao? Con
   dại gì mà lấy chồng đẹp!
   Dì Sáu cười nghiêng ngửa:
   - Thì ra con nhỏ tinh ranh tới rứa là cùng! Cho hắn bấp một thằng chồng hay
   đặp vợ cho biết mặt!
   Bà Thái cũng cười ròn rã:
   - Tổ cha mi nói rứa có chó mà dám ưng mi! Coi chừng ở quá đó nghe con!
   - Ở quá con cũng không sợ. Ở với ba với mạ lo chi!
   Liên vừa nói vừa nhí nhảnh đi vào phòng của mình. Dì Sáu nhìn theo cười:
   - Hắn tuổi Tân Mão phải không chị? Mới nhỏ chút xíu đó mà! Hèn chi lớp mình
   mau tra cũng phải.
   - Có thư đi thư lại rồi đó dì! Thấy cái thằng cũng hiền lành dễ thương!
   - Chị không la hắn à?
   - La mần chi! Trước mình răng thì chừ hắn rứa! Nhưng mình cũng phải ngó
   chừng chừng cho hắn chứ! Tôi chỉ ớn ớn mấy thằng lường gạt thôi. Nói cho
   cam quả, con ni cũng ngộ thiệt. Từ ngày đẻ hắn ra trong nhà cứ ăn mần nên
   phơi phới. Học hành thì chuyên đứng nhất đứng nhì, năm mô cũng có phần
   thưởng. Cha hắn cưng lắm, muốn chi được nấy mà!
   - Hắn dễ thương quá đi chứ! Thằng mô mà gặp hắn thiệt là có phước!
   Hai người đang vui vẻ bàn tán thì Liên đã thay xong quần áo, chạy vụt ra
   phụng phịu đưa cả hai tay đấm thùm thụp vào lưng bà Thái.
   - Ồ, cái con! Mi mần cái chi rứa?
   - Mạ tầm bậy lắm! Mạ đọc chùng mấy cái thư của con hết trơn rồi phải không?
   Trong phòng con ngoài mạ ra ai vô được?
   Cả ba người lại cùng cười ròn rã. Bà Thái nhìn con gái âu yếm:
   - Thì mạ phải kiểm soát chứ lỡ gặp thằng mô ba láp hắn dụ dỗ con mạ dắt đi
   mất mạ biết mần răng? Nói rứa chứ con của mạ đứa mô mà dụ dỗ được!
   - Lần sau cấm mạ không được coi chùng thư riêng của con nữa đó!
   Dì Sáu nhìn cái cảnh hạnh phúc tràn trề của hai mẹ con mà thèm khát. Chồng
   dì, ông Hữu, tập kết ra Bắc biệt tăm đã hơn mười năm rồi. Con Lý, đứa con
   gái của dì và ông Hữu kém Liên một tuổi, học hành chưa tới đâu hết phải bỏ
   ngang. Sau này dì cũng có thêm một thằng nhỏ nữa giờ đã lên sáu, không rõ
   cha nó là ai. Cuộc sống của mấy mẹ con dì chưa lúc nào được thoải mái cho
   lắm. Bà Thái là chị con ông bác của dì vốn rất thương dì nên vẫn hay giúp
   đỡ dì nhiều mặt. Hai chị em qua lại với nhau khá tâm đắc. Dì nhìn hai mẹ
   con bà Thái rồi bất giác thở dài:
   - Con gái chỉ ở với cha mẹ được một thời. Mai mốt là con người ta rồi đó.
   Lời nói của dì Sáu như là một cái đánh động nhẹ vào tâm tư bà Thái. Bà Thái
   quay lại nhìn người em họ rồi lại nhìn Liên. Thình lình bà ôm lấy Liên hôn
   lên tóc, lên má, lên cổ nàng tới tấp. Nước mắt bà trào ra ràn rụa trước sự
   ngơ ngác của dì Sáu. Giọng bà thổn thức nấc lên:
   - Mai mốt con đi lấy chồng rồi mạ ở với ai đây?
   Cặp mắt nai của Liên cũng mở lớn tròn xoe long lanh nước. Nàng cũng ôm chầm
   lấy mẹ rồi sau đó gục mặt vào vai mẹ. Bà Thái lại nghẹn ngào:
   - Con khoan đi lấy chồng đã nghe! Con đi lấy chồng rồi thì mạ ở với ai đây?
   Dì Sáu sững sờ rưng rưng nước mắt lặng người chốc lát trước hoạt cảnh ấy.
   Sau đó dì làm tỉnh lên tiếng:
   - Cái chị ni vô duyên thiệt! Con gái lớn ai không lấy chồng? Mà đã có chi
   mô nà? Gả hay không đều còn do mình mà! Hắn đi lấy chồng thì chị ở với anh
   Thái chứ ở với ai nữa!
   Một chốc sau hai mẹ con buông nhau ra, mắt người nào cũng đẫm lệ. Dì Sáu
   vươn vai đứng dậy cười:
   - Ngồi ngó hai người tôi cũng mệt. Thôi, hai mạ con làm với nhau đi, tôi về!
   *
   Ông Thái trước đây đã từng làm Đại Diện xã. Ông là người kiến thức rộng, có
   đạo đức,làm việc gì cũng có lý có tình nên rất được lòng người. Bây giờ ông
   đã thôi việc nhưng mọi người, kể cả lớp có chức sắc trong xã lúc nào cũng
   tỏ ra trọng vọng kính mến ông. Những việc làm lớn nhỏ liên can đến chuyện
   an ninh thôn xã, phát triển văn hóa, quân cấp ruộng đất, cúng tế hàng năm…
   những người gánh vác công việc lúc nào cũng thỉnh hỏi ý kiến ông. Những mối
   bất hòa, những vụ xung đột gia đình hay xóm giềng với nhau, dù không còn
   làm việc, hễ ông đứng ra dàn xếp thì thế nào cũng yên.
   Cúng giao thừa xong, ông Thái toan đi ngủ bỗng nhiên ông cảm thấy có gì hơi
   khác trong tiếng pháo nổ như mọi năm. Ông lắng tai và ngạc nhiên nghe những
   tiếng nổ lạ có thể không phải là tiếng pháo. Không lẽ lại có bắn nhau? Cái
   tin hưu chiến đã được loan đi rộng rãi cho đồng bào yên tâm ăn tết mà! Ông
   áy náy không thể nào ngủ được. Đến khi nghe thêm nhiều tiếng nổ lạ một vài
   nơi nữa, ông Thái mới đoan quyết đấy là tiếng súng. Ông liền tìm cách liên
   lạc với xã để biết tình hình.
   Sau khi ra ủy ban xã, ông Thái liền nhắn về nhà cho biết tình hình đang xấu
   lắm, ông chưa thể trở về liền được. Nếu có ai tới thăm hỏi ông cứ bảo là
   ông đi thăm viếng ai trên phố.
   **
   *Một số hình ảnh cộng sản thảm sát đồng bào vô tội tại Huế Tết Mậu Thân qua
   các báo chí ngoại
   quốc*<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/HUE-mass-3.jpg>
   * *
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/HUE-massacre-6.jpg>
   ** <
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/Life-.jpg>
   **
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/HUE-mass-3.jpg>
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/HUE_massacre6.jpg>
   *Sáng mồng một tết thì cả xã nhốn nháo về tin Cộng Sản đã kéo về khắp nơi.
   Thế là sau đó chẳng ai còn bụng dạ xuất hành chúc tết họ hàng chung quanh.
   Mọi người đều lăng xăng lo cất giấu hoặc thủ tiêu những thứ gì trong nhà có
   liên can đến binh lính và chính quyền miền Nam như bức hình chụp, giấy tờ,
   quần áo giày mũ… Và Cộng Sản đã kéo về làng thật. Ngoại trừ những căn nhà
   ven quốc lộ 1, nhà nào cũng có vài ba anh bộ đội đến trú đóng. Bà Thái đang
   hồi hộp nhìn ra đường thì thấy bốn người lính Cộng Sản đi vào nhà bà. Ba
   người trẻ mang súng dài tỉnh bơ đến thẳng thềm hiên nhà lớn, cởi ba lô và
   súng ra ngồi xuống nghỉ. Có lẽ họ đang mệt. Những nhà theo kiểu cổ, trừ khi
   có cúng giỗ tiệc tùng, ít khi người ta mở cửa nhà lớn. Mọi người trong nhà
   vẫn vô ra bằng cửa nhà lều. Người thứ tư, một người trung niên mang súng
   ngắn, tỏ vẻ đã hiểu biết thói tục ở đây, bước tới cửa nhà lều gọi:
   - Anh chị Thái ơi, em là Trí đây, anh chị có nhớ em không?
   Qua giây phút lo sợ, ngỡ ngàng, bà Thái mừng rỡ bước ra chào hỏi người em
   họ của chồng. Ông Trí là em con ông cậu ruột của ông Thái, tập kết ra Bắc
   năm 1954. Sự có mặt của một người bà con trong toán người xa lạ mà xưa nay
   gia đình bà vẫn coi như là thù địch làm bà Thái đỡ lo hơn nhiều. Bà niềm nỡ
   săn đón:
   - Trời ơi, không ngờ còn gặp lại được chú Trí! Chú khỏe mạnh không? Có vợ
   con rồi chứ chú? Anh Thái vẫn nhắc đến chú hoài! Sáng ni anh Thái lên phố
   chúc tết mấy người quen không biết răng tới chừ chưa thấy về!
   - Tình hình lộn xộn thế mà anh không ở nhà à? Chị có biết bây giờ anh đi
   đâu không? Nguy hiểm lắm đó nghe!
   - Thôi, ông đi mô rồi ông cũng lo về. Chừ mời chú và mấy anh em vô nhà nghỉ
   ngơi. Chắc mấy chú cũng đói bụng rồi, tôi dọn cơm cho mấy chú ăn nghe!
   Ông Trí vui vẻ tự nhiên bước vào ngồi xuống cái giường lèo:
   - Để họ nghỉ ngoài đó được rồi. Còn cơm nước lo chi chị! Bộ đội bác Hồ đến
   dân vui, đi dân nhớ, ở dân thương, đến đâu nhân dân cũng lo cho đầy đủ cả
   làm sao mà đói! Em tới đây mục đích chính là thăm anh chị. Sau nữa là xin
   cho mấy anh em ở tạm vài hôm. Rồi tụi em cũng phải lo đi tiếp thu những chỗ
   khác. Anh em đàng hoàng lắm, không có phá phách như bọn lính ngụy đâu! Chị
   đừng lo lắng chi cả!
   - Thôi, chốc nữa nói chuyện tiếp. Chừ chú nói mấy anh em rửa tay để ăn cơm,
   tôi đi dọn ra đây!
   - Cứ thủng thẳng đã chị, à, mấy cháu đi đâu mà chẳng thấy cháu nào hết?
   - Khi đêm tụi nó ham chơi thức khuya quá chừ còn ngủ đó chú!
   Cơm dọn ra, một mâm thịt chả cá canh phủ phê. Ông Trí cùng mấy chú bộ đội
   ăn uống rất thiệt tình. Họ vừa ăn vừa huênh hoang nói về những bước hành
   quân kỳ diệu của họ. Những món ăn khoái khẩu làm cho thực khách càng nói
   cười vui vẻ cởi mở thêm. Với bà Thái, mấy chú bộ đội cứ một điều thưa mẹ
   hai điều thưa mẹ rất thân mật. Bầu không khí lo lắng nghi kỵ trong nhà cũng
   dần loãng đi. Chốc sau, bà Thái vào phòng kêu chị em Liên và Thảng ra chào
   ông chú họ và mấy anh bộ đội. Cả hai đều đã thức dậy từ sớm nhưng thấy
   người lạ vào nhà nên cố nằm nín trong phòng. Thấy mẹ gọi, Liên rụt rè đẩy
   em đi trước.
   - Thưa chú! Chào mấy chú bộ đội!
   - Ối chao! Mấy cháu của chú ngoan thế này à!
   Lập tức, ông Trí bước lại ôm lấy thằng Thảng mà hôn hít tới tấp. Thằng nhỏ
   từ khi lên mười tuổi đã xa hẳn kiểu biểu lộ tình cảm nồng nàn thắm thiết
   đó, đâm ra ngượng ngập, lúng túng, thụ động. Liên trố mắt ngạc nhiên rồi
   cũng lúng túng thối lui một bước. Liên sợ ông Trí cũng hôn nàng như hôn
   Thảng. Bà Thái cũng ngạc nhiên cảm động vì cử chỉ của người em họ chồng. Bà
   mừng vì như thế, những người trong gia đình bà, ông Thái và hai đứa con đi
   lính chắc không đến nỗi nào. Bà có chút ân hận vì lâu nay nghe chồng mà bà
   đã hiểu lầm về người Cộng Sản. Tình cảm họ chan chứa mặn nồng như thế mà
   bảo họ vô tình thì đúng là đặt điều! Mấy chú bộ đội hình như chẳng quan tâm
   tới chuyện đó. Họ chỉ cười chào lại Liên và Thảng rồi tiếp tục ăn.
   Ông Trí vừa ăn vừa nói:
   - Anh chị có hai cháu dễ thương quá! Tương lai của đất nước đấy! Bác Hồ nói
   “kế hoạch trăm năm không gì hơn là trồng người”, đào tạo nuôi dưỡng ở lứa
   tuổi này thì không chê vào đâu được.
   Bà Thái sung sướng hãnh diện cười với hai con:
   - Các con nghe chú nói đó, phải gắng học thêm lên nữa!
   Bữa ăn gần xong, một anh bộ đội nhìn chiếc xe đạp của Liên rồi khen:
   - Chiếc xe trông hết sẩy!
   Mọi người đều nhìn theo và thay nhau khen. Liên nghe như vậy vẻ sung sướng
   hãnh diện lộ ra mặt. Một anh bộ đội hỏi:
   - Chiếc xe này của ai mà sang quá vậy mẹ?
   Bà Thái hãnh diện trả lời:
   - Xe sắm cho cháu Liên đi học đó. Ở đây lên tới trường Đồng Khánh xa lắm
   mấy chú!
   - Dạ, chúng con cũng có nghe nói đến trường Đồng Khánh Huế nữ sinh đẹp lắm.
   Nghe nói ở đó cũng có nhiều nữ sinh tham gia mấy đội quyết tử của ta chống
   ngụy quyền gắt gao lắm cơ!
   Ông Trí nhìn Liên hỏi:
   - Cháu có thấy hoạt động của mấy đội quyết tử ấy không? Cháu có ủng hộ hay
   tham gia với họ lần nào chưa?
   Liên ngơ ngác ngây thơ trả lời:
   - Làm gì có! Cháu chưa bao giờ thấy đội quyết tử nào hoạt động ở trường
   Đồng Khánh cả.
   Ông Trí vội nói:
   - Hoạt động mật, người ta không phổ biến đâu!
   Một anh bộ đội ngập ngừng trở lại chuyện chiếc xe đạp:
   - Được đi chiếc xe như thế chắc thích lắm nhỉ! Cô Liên cho chúng tôi mượn
   tập đi thử chốc lát được không?
   Câu nói bất ngờ làm cho Liên tắt mất vẻ cười. Nàng bối rối đưa mắt nhìn mẹ.
   Bà Thái vốn biết tính con mình rất cưng quí xe. Bình thường, Liên ít khi
   cho ai mượn xe huống bây giờ xe mới, mà lại đòi tập nữa mới khó chứ! Tuy
   thông cảm với con gái nhưng bà cũng nghĩ tới những khó khăn hiện tại của
   mình. Sợ con làm mất lòng mấy chú bộ đội, bà cười giả lả:
   - Tập chốc lát cũng được, nhưng cẩn thận giùm một chút kẻo cháu nó nóng
   ruột, xe mới sắm chưa đi.
   Bà Thái nói thế rồi nhìn ông Trí chờ đợi một câu nói ngăn cản hay một lời
   dặn nào đó. Nhưng ông Trí chưa nói gì thì mấy chú bộ đội đã hồ hởi nhanh
   nhẹn dắt xe ra sân. Liên nhăn mặt kéo Thảng ra theo ngồi coi. Ông Trí vẫn
   ngồi uống nước ăn mứt ở bàn ăn.
   Sau khi đã dọn dẹp mâm chén xong, bà Thái đến ngồi đối diện với ông Trí:
   - Chú Trí cưới vợ lâu chưa? Được mấy cháu rồi?
   - Em cưới vợ năm 1957, vợ em người Sơn Tây, đã được ba cháu gái, đứa lớn
   nhất mới 11 tuổi.
   - Rứa chú có đem theo vô đây không?
   - Giờ thì chưa, nhưng chậm lắm là cuối năm nay. Giải phóng xong miền Nam em
   phải đem vô chứ.
   - Nì, chị em tôi hỏi thiệt nghe, như tôi có thằng Long thằng Đạt đi lính
   quốc gia có can chi không?
   - Thì chị biết mấy cháu ở đâu kêu về là xong. Cách mạng khoan hồng lắm, bác
   Hồ và Đảng nhân ái lắm chị, chị đừng lo chi cả.
   - Như anh Thái trước đây có làm Đại Diện xã nhưng nghỉ lâu rồi có bị tội lệ
   chi với cách mạng không chú?
   - Không sao đâu, chị biết anh ở đâu cứ kêu về là yên chí chứ lo gì!
   - Chú bảo đảm cho anh ấy được chứ!
   - Được quá đi chứ chị! Anh ấy là anh của em mà! Cái tình nghĩa của phe dân
   chủ mình nó thắm thiết sâu đậm lắm chị à! Có em đây chị cứ yên chí mà gọi
   anh về. Bác và Đảng bao giờ cũng thương dân như con đỏ chứ đâu có vô tình
   vô nghĩa như bọn đế quốc chỉ biết bóc lột, đàn áp, giết chóc mà ngại! Chị
   phải mọi cách kéo anh về càng sớm càng tốt. Mười đời không rời cánh tay, em
   lo cho anh ấy lắm. Bây giờ em phải đi họp một chốc. Hi vọng khi em trở lại
   thì gặp anh ở nhà.
   Bà Thái càng ân hận về những hiểu lầm lâu nay của mình. Thế mà bảo con tố
   cha, vợ tố chồng, thậm chí còn nói đến chuyện chôn sống người nữa, toàn đặt
   điều hết!
   Ông Trí ra dặn dò mấy chú bộ đội mấy lời gì đó rồi đi.
   Ông Trí vừa đi khỏi, Liên liền vào nhà với vẻ bực bội, nói với mẹ:
   - Mạ nói họ trả xe lại giùm con đi! Họ tập té lên té xuống trầy trợt hết mạ
   ơi! Xe mới lấy về chưa kịp đi thì gặp như thế thiệt rầu thúi ruột.
   Bà Thái giải thích với Liên:
   - Họ cũng như khách, người ta tốt với mình mình phải tốt lại! Đừng làm mất
   lòng họ không hay mô! Cha con đang ở thế kẹt lắm. Họ ở đậu vài bữa rồi họ
   đi thôi con ơi.
   Liên cười méo mó:
   - Chợt chạt móp méo nhiều rồi mạ! Khi kia để tết xong rồi lấy về cho rồi!
   - Đừng nói nữa con, cầu cho cha con và mấy anh con yên lành là được rồi.
   Con đậu tú tài xong mạ mua cho chiếc khác. Chừ con ra kêu em vô ăn uống mà
   ngủ cho sớm.
   Nói xong, bà Thái đi thắp một lượt tất cả các bát nhang. Sau đó, bà dọn ra
   giữa bức phản một mâm bánh thịt và mấy dĩa mứt, lấy lồng bàn đậy lại. Khi
   trời đã khá chiều, mấy chú bộ đội vẫn thay nhau tập xe như tranh thủ thời
   gian. Bà Thái tươi cười ra sân nói với họ:
   - Mấy chú tập xong đói bụng cứ vô giở lồng bàn có sẵn đồ ăn đó, cứ tự nhiên
   coi như người trong nhà, đừng ngại chi hết.
   - Dạ, chúng con cám ơn mẹ!
   *
   Một hiện tượng mà người dân không thể nào hiểu nổi là bộ đội Cộng Sản đóng
   khắp trong xã thế mà trên quốc lộ 1 xuyên qua xã, lính Mỹ dùng xe di chuyển
   qua lại đều đều vẫn tuyệt nhiên không có một cuộc đụng độ xảy ra. Rõ ràng
   là quân hai bên đều trông thấy nhau cả mà! Không biết cái tình trạng này
   còn kéo dài tới bao lâu nữa?
   Bà Thái mỗi ngày mỗi nôn nóng lo sợ thêm. Ông Thái vẫn biền biệt không nghe
   tin tức. Mấy ký thịt heo, mấy thẩu dưa món, bốn năm con gà choi và bốn ổ
   trứng gà đã đi trọn rồi. Ban đầu bà cũng tưởng họ ở đậu vài hôm là cùng,
   nào ngờ cả tuần rồi vẫn không có chi thay đổi. Ông Trí ngày nào cũng đi họp
   một hai lần. Thỉnh thoảng cũng có vài người đi công tác đâu đó. Mấy chú bộ
   đội trẻ cứ rảnh rỗi lại thay nhau hành hạ chiếc xe đạp của Liên. Lúc này
   Liên cũng phó mặc ra sao thì ra, không cần để tâm tới nữa. Những ngày sau
   này ông Trí luôn luôn thúc giục bà Thái tìm cách kiếm chồng về. “Nếu anh ấy
   không chịu về, tôi không bảo đảm được”, ông Trí nói.
   Rồi một buổi sáng bà Thái thấy toán bộ đội có vẻ nhốn nháo. Hẳn có chuyện
   gì xảy ra? Họ hấp tấp sửa soạn hành trang. Sau đó ông Trí với hai người vội
   vã mang cả đồ cá nhân ra đi. Chỉ có chú bộ đội Minh con người trông nghiêm
   nghị, ít nói ít cười nhất ở lại. Trước khi đi, ông Trí cũng dặn kỹ người
   trong nhà từ giờ phút này đừng đi đâu hết. Bữa cơm trưa rồi bữa cơm tối bà
   Thái đều mời Minh cùng ngồi với gia đình nhưng hôm nay thấy anh ta chẳng
   thiết tha chi đến chuyện ăn uống. Có lẽ anh ta đang có vấn đề căng thẳng
   trong đầu. Thấy Minh chỉ một mình, bà Thái tò mò muốn gợi chuyện nhưng
   không thể nào cậy môi anh ta được. Anh ta cứ chăm chú hướng mắt ra đường.
   Tới chạng vạng vẫn chưa thấy một ai về.
   Mãi tới khi thấy mấy bóng đen xăm xăm bước vào ngõ, bà Thái kêu lên:
   - À, mấy chú đã về đó rồi!
   Nhưng không phải. Hai người đang tiến vào sân cũng mặc đồ bộ đội nhưng đều
   là người lạ. Họ tiến thẳng tới trước mặt bà Thái nói giọng nghiêm nghị:
   - Lệnh của ủy ban, mời ông Thái sang trường học xã họp ngay bây giờ!
   Bà Thái lo lắng trả lời:
   - Dạ ông Thái nhà tôi đi chúc tết rồi kẹt mô đó tới nay chưa về đến. Có chú
   Minh ở đây lâu nay biết rõ đó.
   - Nếu ông Thái đi khỏi, xin cho cô Liên đi họp thế vậy!
   Một trong hai người quay lại nói với tên Minh:
   - Đồng chí cũng thu xếp lên đường. Anh em ai còn sót gì mang cho họ luôn!
   Bà Thái ngạc nhiên sao không mời mình đi họp thế chồng mà lại mời Liên? Mà
   những người này sao lại biết tên của Liên?
   - Dạ cháu nó còn dại biết chi mà họp với hành! Tha cho cháu có được không?
   - Bà hiểu cho đây là lệnh của ủy ban! Xin mời cô Liên ra ngay cho. Chúng
   tôi không có thì giờ nhiều!
   - Dạ thôi được, để tôi đi họp thế cho cháu.
   - Không được! ủy ban chỉ mời cô Liên, không mời bà!
   Bà Thái đang lúng túng thì ông Trí từ ngoài đi vào. Bà Thái mừng quá đến
   đón ông lại:
   - May quá, có chú về. Mấy anh này mời cháu Liên đi họp, tôi xin đi thế mấy
   anh không chịu. Nhờ chú nói giùm một tiếng.
   - Không được đâu! Ai có việc nấy. Người ta mời ai thì đi nấy, chết chóc chi
   đâu mà sợ. Tôi cũng đang có việc của tôi đây.
   Bà Thái nghe cái giọng của người em họ chồng không còn ngọt ngào lễ phép
   với mình như những ngày trước đây thì lo lắm:
   - Rứa thôi để tôi cùng đi với cháu nghe chú.
   Không biết ông Trí có nghe lời bà Thái không. Ông không trả lời mà chỉ lúi
   húi tìm cái gì đó tại chỗ ông nằm mấy bữa nay. Anh bộ đội truyền lệnh dứt
   khoát:
   - Cô Liên đi một mình được rồi, mời cô ra mau. Còn bà, đừng bước ra khỏi
   nhà!
   Liên mặc bộ đồ bộ màu tím mới may lững thững đi ra. Bà Thái cầm tay con
   nhưng không nói gì. Từ khi nghe kêu tên mình tới giờ Liên không hề nói một
   lời. Khi ấy ông Trí có lẽ đã làm xong việc mình, bước lại nói với bà Thái:
   - Để nó đi kẻo người ta chờ kìa. Nó là con chị mà cũng là cháu tôi, tôi
   cũng biết lo cho nó chứ. Nó qua trường học nghe năm điều ba chuyện rồi về
   có gì mà bịn rịn như ra Hà Nội không bằng!
   Bà Thái đứng nhìn bóng dáng mảnh mai của đứa con gái yêu đang theo mấy
   người bộ đội ra cửa. Bà rưng rưng nước mắt rồi bỗng chạy vụt vào nhà. Chốc
   sau bà quay trở ra, chạy theo những người đang đi.
   - Chú Trí! Chú Trí ơi!
   Ông Trí đang đi quay mặt lui:
   - Gì đó nữa? Lôi thôi mãi!
   Bà Thái cầm một cái áo len và một gói hạt dưa trao cho ông Trí:
   - Nhờ chú đưa cái áo cho cháu Liên mặc thêm kẻo sương xuống lạnh và gói hạt
   dưa ni để nó cúp đỡ buồn.
   - Chị làm như đưa tiễn con lên tàu. Tôi chịu thua chị. Thôi nghe.
   Bà Thái có cái cảm tưởng đưa con lên tàu thật. Trường học chỉ cách nhà bà
   không tới năm trăm thước mà ngỡ như cách trở quan san. Bà nhìn theo bước
   chân đứa con gái. Hình như Liên cũng cố tình bước nhín nhín vì sợ chóng hết
   quãng đường. Khi những bóng người đã khuất hẳn trong màn đêm bà Thái mới
   trở vào ngồi thừ ra trước thềm cửa. Ông Thái biệt tin cả chục ngày bà không
   lo lắng bằng việc đứa con gái đang đi họp ở trường học. Khi bà vào nhà thì
   thấy thằng Thảng đang nằm chèo queo ngủ trên chiếc giường lèo. Bà chụp mấy
   con muỗi đang bu cắn con rồi ghé ngồi xuống phần giường còn trống dưới chân
   nó, mỏi mệt dựa nghiêng đầu vào thanh lèo giường, chờ con gái về.
   *
   Bà Thái bỗng gật đầu một cái rồi tỉnh thức. Thời gian này hay mất ngủ, mệt
   người, bà đã ngủ gục một giấc khá dài. Bà đứng dậy nhìn đồng hồ: 3 giờ
   khuya. Bà Thái hoảng hốt chạy lại đánh thức thằng Thảng:
   - Dậy con ơi ! Đi với mạ qua coi thử chứ giờ chừ mà con Liên chưa về, họp
   hành chi lạ rứa! Mạ nóng ruột quá!
   Thằng Thảng bừng mắt ngồi dậy nhưng ngại ngùng:
   - Đi giờ này hắn bắn chết! Mạ không thấy mấy người chết rồi đó à? Chắc là
   chị Liên qua ngủ lại nhà dì Sáu chứ gì!
   Bà Thái bực bội:
   - Tiếc giấc ngủ thì ngủ tiếp đi! Mi không thương hắn thì tau đi tìm một
   mình.
   Bà Thái bưng cây đèn bóng thắp dầu nhỏ bước ra khỏi nhà. Thằng Thảng lật
   đật chạy theo mẹ. Bưng đèn theo chỉ có mục đích chứng tỏ sự ngay thẳng
   không mờ ám trong việc đi đêm chứ thật ra lúc đó dù trăng mờ cũng thấy
   đường được. Khi nhìn được khu vực trường học, bà Thái ngạc nhiên không thấy
   đèn đuốc chi cả. Bà nôn nóng bước thật nhanh. Ngọn đèn trên tay tắt mất
   nhưng bà cũng không ngần ngại, càng bước mau hơn. Bấy lâu nay vẫn có một số
   bộ đội, cán bộ làm việc ở đây, sao bây giờ chẳng thấy ai canh gác ngăn cản
   chi cả? Tới gần, hai mẹ con thấy có nhiều ghế bàn để ngổn ngang trước sân
   trường nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.
   - Đi qua nhà dì Sáu ngay!
   Nhà dì Sáu cách trường học chừng 100 thước. Hai mẹ con lại lật đật tới nhà
   dì Sáu, đấm cửa thình thịch:
   - Dì Sáu ơi! Dì Sáu ơi! Con Liên có ngủ lại nhà dì không?
   Dì Sáu nghe tiếng vội vàng nhảy dậy xô cái cửa cho hai mẹ con vào, không
   kịp tìm diêm bật đèn, dì nói liền:
   - Con Liên không về nhà à, tội nghiệp chưa? Rứa thì họ đem đi rồi, đem đi
   mô đó không biết. Khi khoảng 1 giờ khuya họ dắt đi hết không còn một người.
   Hèn chi em có nghe một ông mô đó nói lớn “không bắt được lão thì cũng phải
   làm cho lão đứt ruột nát gan ra …”. Dám họ nói anh Thái lắm! Em mới vô nằm
   được một chút chứ mấy!
   Nghe đến đây bà Thái liền nằm lăn xuống nền nhà mà kêu khóc:
   - Trời ơi! Con tôi nhỏ dại tội tình chi mà đem đi mô rứa hỡi trời!
   Thằng Thảng sửng sờ đứng ngây người không phản ứng. Dì Sáu thì hoảng hốt
   nhào tới ôm bà Thái đỡ dậy và khuyên:
   - Bình tĩnh chị ơi, con Liên còn nhỏ dại vô tội họ không làm chi hắn mô mà
   sợ. Chắc ngày mai họ cũng thả về thôi.
   Nhưng bà Thái vẫn tiếp tục lăn lộn khóc lóc:
   - Liên ơi là Liên! Chừ mạ biết con ở mô mà tìm…
   Dì Sáu biết lòng thương của người chị họ mình đối với đứa con gái hơn ai
   hết. Dì cứ ngồi ốm lấy người chị mà an ủi dỗ dành. Dì chẳng buồn đi tìm hộp
   diêm để châm đèn nữa, dì không muốn bà Thái thấy trên mắt mình cũng có hai
   ngấn lệ.
   **
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/mauthan3.jpg>
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/MauThan1968-pic01.jpg>
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/huemauthan1968-3.gif>
   **<
   http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Jan%202012/1968MuthnHu.jpg>
   *Khi tình hình đã khá yên, ông Thái mới trở về nhà. Nhưng ông khựng lại khi
   thấy thằng Thảng ra đón ông không có một nụ cười.
   - Mạ mô rồi? Chị Liên mô rồi?
   - Chị Liên họ bắt đem đi rồi. Còn mạ khóc từ khi qua nhà dì Sáu tới giờ. Dì
   Sáu và con mới đưa mạ về hồi sáng. Mạ hiện đang nằm khóc trong nhà.
   Mặt ông Thái chuyển sang tái ngắt. Ông đã quá hiểu về những con người Cộng
   Sản. Ông đau đớn nghĩ tới đứa con gái thơ dại của mình. Thôi, thế là hết.
   Xưa nay, mỗi khi Cộng Sản đã rớ tới ai thì kẻ đó không mất xác cũng mất
   hồn. Trên đường về nhà, ông đã nghe tin nhiều người có máu mặt ở thôn xã đã
   bị chúng bắt đem theo trong khi rút lui. Nhưng ông không hề tưởng tượng
   rằng đứa con gái của ông cũng chung số phận ấy. Ông đi như chạy vào nhà.
   *
   Cả mấy tháng sau trong xã hoàn toàn chưa ai được nghe chính xác tin tức về
   số phận những người bị bắt. Có tin đồn là một số bị giết và một số lại đi
   theo Cộng Sản. Gia đình ông Thái vẫn hi vọng Liên ngây thơ vô tội chắc
   không đến nỗi bị hại. Bà Thái không lúc nào quên nghĩ đến đứa con gái mình.
   Ngày nào bà cũng thắp hương khấn vái cầu nguyện ông bà giúp đỡ phù hộ cho
   con mình trở về. Gần như đêm nào bà cũng có khóc. Bà ân hận vì mình không
   can đảm giữ Liên lại đừng cho đi họp hay ít nhất cũng cương quyết theo chân
   Liên đến chỗ họp. Không lý người ta dám bắn mình lúc đó? Bà ân hận vì đã
   quá tin tưởng vào những lời phỉnh gạt của người cán bộ em họ chồng mình.
   Ngày nào bà cũng vào lau chùi trong phòng Liên và không cho ai làm thay đổi
   một cái gì hết. Đến đôi tấc, bộ áo quần Liên thay lúc ra đi bà vẫn để chỗ
   cũ, không đem đi giặt. Lúc này bà hay ngủ tại giường của Liên.
   Rồi tin dữ cũng chính thức đến với gia đình ông Thái. Khoảng nửa năm sau,
   khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phát hiện một số hầm chôn người tập thể do
   lính bác Hồ thực hiện tại quận Phú Thứ, người ta cho khai quật để cải táng.
   Trong số nạn nhân, người ta đã chính xác nhận ra Liên. Khi gia đình nhận
   được tin báo, bà Thái ngất xỉu đi mấy phút. Bà không thể tưởng tượng nổi.
   Hồi còn trẻ, bà đã nghe mấy người từng chứng kiến kể lại vài vụ chôn sống.
   Người thì bị đánh cho ngất xỉu rồi đẩy xuống hố mà dập đất lên, đó là lúc
   người ta muốn giải quyết nhanh. Người thì dùng sức mạnh ép đứng xuống một
   cái lỗ sâu mà dập đất lên ngang bụng, ngang ngực, hay ngang cổ tùy ý thích
   của cán bộ lãnh đạo. Những người bị chôn sẽ năn nỉ khóc lóc van xin cho đến
   khi nào không còn nói được. Phần thân thể bên dưới của người đó sẽ tê dại
   nhanh chóng dưới sức ép của đất, mạch máu không còn lưu thông được, sau
   cùng đều chết. Đây là cách giết mà vừa trả thù, vừa thưởng thức. Một cách
   khác nữa rùng rợn hơn nhiều, gọi là xác chết đội mồ. Người ta đào một cái
   lỗ cạn, dùng sức đẩy nạn nhân còn đang khỏe mạnh xuống rồi dập phủ kín một
   lớp đất rất mỏng. Nạn nhân sẽ ọ ọ lên mấy tiếng giống như bò rống, chỗ đất
   mới đắp nứt nứt ra rồi cái đầu người phủ đầy đất thò lên tưởng như xác chết
   đội mồ. Những người chung quanh cứ cười nói thỏa thích chờ cho nạn nhân hồi
   sức được phần nào rồi áp lại dập đất lần khác. Đến khi nào nạn nhân lã
   người chịu nằm yên dưới lớp đất phủ là xong. Nghe nói không có nạn nhân nào
   ngoi dậy được lần thứ ba. Ngày trước nghe kể như thế nhưng bà đâu có tin!
   Bây giờ thì những nạn nhân lại có nhiều người bà từng gần gũi, quen biết,
   có luôn cả người thân yêu nhất đời của bà nữa! Bà tưởng tượng ra những nỗi
   đau đớn quằn quại của đứa con gái mình mà rùng mình thon thót. Bất giác bà
   nhớ tới câu mà theo ông Trí là của bác Hồ, ba mẹ con bà đã nghe trong dịp
   tết vừa rồi “kế hoạch trăm năm không gì hơn là trồng người”. Con người cả
   đời hiền lành không biết chửi bới ai một câu bỗng nghiến răng rít lên:
   - Mụ cô cha hắn chứ trồng người! Té ra trồng người là chôn sống người!
   *
   Sau khi cải táng cho con, bà Thái ngã bệnh kéo dài cả năm.
   Khi lành bệnh, tính khí bà trở nên thất thường. Nhiều khi bà ngồi cả buổi
   để nhìn lên bàn thờ người con gái. Hình như đôi mắt yếu kém của bà vẫn nhìn
   thấu suốt qua tấm vải đỏ phủ trên khung ảnh mang gương mặt ngây thơ bầu
   bĩnh tươi như hoa của cô gái. Những giọt lệ cứ bò trên đôi má nhăn nheo của
   bà. Nhiều khi đang làm việc gì bà bỗng ngưng lại, thở dài: Bác Hồ nhân ái
   lắm, bác thương dân như con đỏ, kế hoạch trăm năm không gì hơn là chôn sống
   người!
   Từ ngày mất Liên, lòng bà Thái cũng mất luôn mùa xuân, mất vĩnh viễn. Có
   mùa xuân nào nữa mang lại niềm vui cho bà đâu? Càng về già cái tính thất
   thường của bà càng tăng. Lắm lúc bà quên cả mọi người chung quanh cũng như
   mọi việc. Nhưng lạ một cái bà vẫn hay nhắc một câu nói cũ và vẫn không lẫn
   lộn một chữ nào: “bác Hồ nhân ái lắm, bác thương dân như con đỏ, kế koạch
   trăm năm không gì hơn là chôn sống người!”.*
   *Ngô Viết Trọng *
   **
   *Lượm lặt từ các nguồn của Blog 16:
   *
               *Sau cuộc chiến, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ước lượng tổng số
   nạn nhân ở Huế vào khoảng 7,600 như sau: *
   *Bị thương và tàn tật vì bom đạn : 1.900
   Thường dân bị chết vì bom đạn : 844*
   *Nhóm mồ tập thể thứ nhất ngay sau cuộc chiến : 1.173
   Nhóm mồ tập thể thứ nhì, luôn cả Gò Cát, tháng 3-7, năm 1969 : 809
   Nhóm mồ tập thể thứ ba, suối Đá Mài (quận Nam Hòa, tháng 9, 1969 ) : 428
   Nhóm mồ tập thể thứ tư, biễn muối ở Phú Thứ, tháng 11, 1969 : 300
   Ước lượng những mồ tìm rải rác chung quanh thành phố Huế : 200
   Số người vẫn còn mất tích : 1.946*
   *Tổng số nạn nhân của cộng sản ở Huế: 7.600*
   *Chú thích của tác giả – tài liệu trên đây lấy từ:
   – SEATO: South East Asia Organization.
   – PAVN: People’s Army of Vietnam, soldiers of North Vietnam Army serving in
   the South, number currently 105,000. *
   **
   *Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.*
   **
   *[image: The]* *Links:*

   **
   *Blog Mười Sáu*<
   http://muoisau.wordpress.com/2012/01/22/con-gai-toi-dau-ngo-vi%E1%BA%BFt-tr%E1%BB%8Dng/>

   **

   **
   *Massacre at Hue , TET 1968 (Douglas Pike) *
   *
   http://www.kysales.com/massacre_at_hue.htm*<http://www.kysales.com/massacre_at_hue.htm>
   * *
   **
   **
   *TET (1968) Offensive*
   *
   http://www.diggerhistory.info/pages-conflicts-periods/vietnam/tet.htm*<http://www.diggerhistory.info/pages-conflicts-periods/vietnam/tet.htm>
   **
   **
   *Hue massacre, TET 1968, North Vietnamese communist crime against its own
   people (Ngo The Linh & Ngo The Hung)*
   *
   http://ngothelinh.tripod.com/Hue.html*<http://ngothelinh.tripod.com/Hue.html>
   **
   *HUE – 1968 TET massacre*
   *
   http://www.saigon.com/regions/hue/* <http://www.saigon.com/regions/hue/>
   **
   **
   *The Silent Tears in Hue City*
   *
   http://66.218.69.11/search/cache?ei=UTF-8&p=Tet+offensive%2C+the+forgotten+massacre&fr=yfp-t-501&u=www.vietquoc.com/0002vq.htm&w=tet+offensive+forgotten+forget+forgot+massacre&d=CD_2OHDuQObB&icp=1&.intl=us
   *<http://66.218.69.11/search/cache?ei=UTF-8&p=Tet+offensive%2C+the+forgotten+massacre&fr=yfp-t-501&u=www.vietquoc.com/0002vq.htm&w=tet+offensive+forgotten+forget+forgot+massacre&d=CD_2OHDuQObB&icp=1&.intl=us>
   **
   **
   *Hue: the massacre the Left wants us to forget (Gerard Jackson The New
   Australian)*
   *
   http://www.11thcavnam.com/education/hue.htm*<http://www.11thcavnam.com/education/hue.htm>
   **
   **
   *1968-2008: The 40th

   (Message over 64 KB, truncated)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.