Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Mao Tôn Cương On-Line góp ý thô thiển : Matthew Trần: Chúng tôi tái fỗ bi ến lá thư ngõ cũa Lm Chân Tín gỡi L m Fan Khắc Từ vì trong thời gian qua, số thư góp ý lên dến con số kỹ l ục là 74 thư.. và dầy ý-kiến mới lạ.

Expand Messages
 • Vie^.t Si~
  Thư ngỏ của Linh mục Chân Tín gửi Linh mục Phan Khắc Từ   Mao Tôn Cương On-Line góp ý thô thiển:   LM Chân Tín gọi tay
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2011
  Thư ngỏ của Linh mục Chân Tín gửi "Linh mục" Phan Khắc Từ
   
  Mao Tôn Cương On-Line góp ý thô thiển:
   
  LM Chân Tín gọi tay VẸM ngoan cố, mặt mũi nhìn NGỐC  NGHẾCH, y như hạng DƠ? NGƯỜI, chưa muốn tung cánh chim tìm về tổ ấm hồi chánh vì tham..zàng bỏ nghĩa PHAN KHẮC TỪ là "ANH TỪ" mang ý nghĩa Cha Chân Tín không coi PK Khắc Từ còn là một linh mục Công Giáo chân chính và ngay lành. Nếu không, ông đã gọi PK Từ là Cha và xưng con theo đúng tinh thần khiêm nhường (và công bằng, bác ái) của một tu sĩ và linh mục Công Giáo mà các tu sinh đều được giảng dạy như những bài học vỡ lòng ngay từ khi bước chân vào tiểu chủng viện và đại chủng viện để theo đuổi con đường tu trì .
   
  LM Chân Tín gọi PK Từ bằng "ANH" còn mang ý nghĩa PK Từ đáng tuổi con cháu của LM Chân Tín đáng được dậy dỗ và răn đe vì hai người cách nhau 21 tuổi .  
   
  KÈM HÌNH PHAN KHẮC TỪ ĐẸP GIAI NHẤT NƯỚC, UNANIMOUSLY ELECTED AS THE MAN OF ALL YEARS IN OUR TWENTY FIRST CENTURY
   
   
  PHOTOS: MTC's commentary: "LM nửa mùa lá rụng trụi lông" Lucifer Phan Khắc Tu Hú không nơi ẩn nấp và gửi "đơn" xin can thiệp (NVCL) 4
   
  FROM:
   Sunday, August 14, 2011 4:22 PM

  Message body

  ATTACHED GORGEOUS PHOTOS: MTC's commentary: "LM nửa mùa lá rụng trụi lông" Lucifer Phan Khắc Tu Hú không nơi ẩn nấp và gửi "đơn" xin can thiệp (NVCL)
  PHOTO: ZÌ TUI LÀ LINH MỤC PHAN KHẮC TU... HÚ, LỠ ZẠI KHỜ ZÌ CÁI LÁ ĐA HẮC ÁM CÁN NGỐ TƯ LIÊN
  THE APPELATE COURT's EXTRA SHORT SESSION (Defendant: Lucifer PHAN KHĂ‘C TU HU’)
  Presiding Appelate Court Judge Cardinal MMM, in charge of the Catholic Archdiocese of City of Hồ Chu? Tịt, directly supervising the Parish of Vườn Xoàí's Former Pastor Lucifer PHAN KHĂ‘C TU HU’:

  “This is my final judgment. His sentence has been affirmed as of today Sunday, August 14th, 2011 to
  celebrate the Assumption of the Blessed Virgin Mary.
  Defendant Big Mouth Lucifer Phan Khă‘c Tu Hu’s permanent homeless status is certified. No further appeals will be authorized.

  Defendant Phan Khă‘c Tu Hu’ (With no defense attorney and self-representing due to Ca’n Ngô’ Tư Liên has mercilessly ripped off all of his properties and proudly transformed him into a hard-line professional proletariat (Mậu Lu’i, Vô Sản Chuyên Chi’nh, Cựu Cha’nh Xư’ "khôn ngoan" nên chỉ co’ một Mu. Be’o Tư Liên):

  “Your honor! Objection, objection, absolute objection, my humbly great objection!”

  Witness Ca’n Be’o Tư Liên: Your Honor! I am requesting your additional judgment: “Defendant Phan Khă‘c Tu Hu’ (aka Courvoisier VSOP XO and Heineken’s addict) must stop by my home every single night to visit me, his kids, grand kids to fulfill his combat duties as a “low-end husband, a granddad” and also enrich “our mutually constructive face-to face, one-on-one and skin-to-skin physical/ cultural exchanges, etc.”. Also, requesting further judgment: “Without executing your orders today defendant Phan Khă‘c Tu Hu’ shall have to bear severe punishments such as: “His "strategic...militarized/ combative zones" shall be tied up, cut off, chopped off, burned down and/or completely ground off…(by my Made-In-China food processor) into an ugly chunk of useless ground meat” (demonstrated attached picture).

  Presiding Appelate Court Judge Cardinal MMM: Great! Ca'n Ngố Tư Liên's requests are now solemnly and formally granted. Clerk, record my judgments immediately and accurately.
  Court is now immediately in recess for 15 minutes so I can have a quick sip of my French toast (my special gifts given by the Congregation of the Mother Coredemptrix/ Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ) and also enjoy a quick puff of my “national heritage 555” before presiding next sessions. Defendant who attempts to contempt of court orders will be permanently… “ex-communicated”.

  Mao Tôn Cương On-Line phóng bút tạm dịch:
  (Cha’nh a’n MMM): Tuyệt! Tuyệt! Truyền y a’n. Tòa tạm nghỉ giải lao 15 phu’t để ta tranh thủ làm lè lẹ một vài …xị dã chiê’n và…xơi nhanh dăm điê’u thuô’c…nào truyền thô’ng “Ba Sô’ Lăm” (555) để tự thưởng “đỉnh cao tri’ tuệ” và làm… zuyên…chu’t xi’u nghen.

  Witness Ca’n Ngô’ Tư Liên: Vivre Le Jean Baptista! Long live our Jean Baptista! Allelujah! Phan Khắc Tu Hu’ không nghe rõ lệnh lạc của Ngài thì ta chỉ còn nươ’c tự thi hành án…cột, că‘t, đô’t, xay, nghiềm và sau cùng là…
  CHE'EEEEEEEEEEEE’M !

  Courvoisier VSOP XO and Heineken’s addict Lucifer Phan Tu Hu’ (Sadly whispering to himself): ”Let’s advance fast, advance forcefully, advance stably and balancely 101% to our “Commu ..sexism”.

  Phóng dịch:

  Lucifer Phan Khă‘c Tu Hu’ lẩm bẩm một mình, tự an ủi: “Tiê’n nhanh, tiê’n mạnh, tiê’n vững chă‘c lên...Sơ? Hủi Ngớ Ngẩn Chủ Nghĩa . Kiên quyê’t noi gương Chu? Tịt Vĩ Đại Hồ Dâm Tặc…đa’nh nhanh, đa’nh mạnh, đa’nh hỏa tô’c…để nuô’t chửng…kẻ... địt rồi che’m vè thần tô’c để lu’c nga’o đường sơ mi gỗ vẫn giô’ng y chang Ba’c:

  "Chữ...CHINH còn một chút...này
  Rằng..."đây" cố giữ đến ngày ...đứt ...giây ..."


  Allelujah! Amen!
  Thà chúng đừng sinh ra thì hơn !
  (Mc 14:21)
  Huỳnh Công Minh, Nguyễn văn Giang, Thiện Cẩm
  Phan Khắc Từ, Nguyễn Tấn Khóa, vân vân…
  Cơm nhà Cha, bao ân sủng dự phần
  Chúng phản bội, làm tan tành, nhơ nhuốc…
  Để chữa trị, trần gian không có thuốc!
  Thuốc tâm linh, Chúa cũng hết cả rồi
  Những tên này mặt dày dạn, tệ tồi
  Thà không chúng thì yên bề Giáo hội!
  Chúng sinh ra để làm gương tội lỗi
  Chúng gia nô những thằng quỉ Satan
  Kiếm đô-la và của cải bạc vàng
  Kiếm nhục thể, kiếm những gì phản Chúa!
  Hai nghìn năm bao công lao cấy lúa
  Kiếm thợ gặt, thợ vò lúa, phơi phong
  Chỉ dăm thằng làm phản Chúa là xong
  Ôi giả trá, sao con người tồi tệ!
  Mỗi buổi sáng chúng thường dâng của lễ
  Nhưng tâm hồn ma quỉ tính ngàn mưu
  Chúng manh tâm rù quyến những vị đầu
  là Hồng Y, Giám mục và khắp hết…!
  Để tất cả đồng qui thành …rắn rết
  Thành tấm gương ngôn sứ rất gia nô
  Cúi đầu theo những lệnh lạc từ Hồ
  Ôi một lũ quá u mê ám chướng!
  Tâm lý ấy sinh ra từ muốn hưởng
  những gì là sung sướng của trần gian
  Lời oanh vàng, thỏ thẻ, áo quần sang
  nữ gián điệp làm xiêu lòng giáo sĩ!
  Hãy tỉnh lại! Đừng nghe theo bọn quỉ!
  Hãy vạch mặt Huỳnh, Phan, Nguyễn…nói trên
  Công giáo Dân tộc chẳng qua chỉ tiền (1)
  và mồi nhử để dần dần xa Chúa!
  Hồng Y Mẫn, dù công việc ngập ngụa
  Xin đừng quên vụ Tư Liên - Khắc Từ
  Con đàn bà dâm đãng, mất nết hư
  Xin cho nó toại lòng: Từ cởi áo!
   
  Bút Xuân Trần Công Tử
  (1) tờ báo của nhóm Quốc doanh
  Kèm hình độc đáo:
  "ZÌ TUI LÀ LINH MỤC PHAN KHẮC TỪ, LỠ ZẠI KHỜ ZÌ CÁI LÁ ĐA HẮC ÁM CÁN NGỐ TƯ LIÊN , XẾP XÒNG ĐẢNG VIÊN SỐ MỘT, VỢ 2 CON, HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY THẦN KHÍ CHÚA THÁNH THẦN"
   
  --- On Sun, 8/14/11, John Nguyen <jducnguyen@...> wrote:

  From: John Nguyen <jducnguyen@...>
  Subject: Fwd: [HuongVeChua] LM Phan Khac Tu khong noi an nap va gui ....can thiep, Nu Vuong Cong Ly
  To: vuhtruong@...
  Cc: vietsi2002@...
  Date: Sunday, August 14, 2011, 7:01 AM

  ---------- Forwarded message ----------
  From: PhiHoang Nguyen <hpnguyen16@...>
  Date: 2011/8/13
  Subject: [HuongVeChua] LM Phan Khac Tu khong noi an nap va gui ....can thiep, Nu Vuong Cong Ly
  To: CLBSV Phuc Hung <
  phuchung@yahoogroups.com>, LongTien Group <longtien@yahoogroups.com>, HNC A35865 <hnc5865@yahoogroups.com>, "trunghocnguyentraisg@yahoogroups.com" <trunghocnguyentraisg@yahoogroups.com>, "HuongVeChua@yahoogroups.com" <HuongVeChua@yahoogroups.com>
   
  Linh mục Phan Khắc Từ không nơi ẩn nấp và gửi đơn lên Bộ Công an nhờ quan thầy can thiệp
   
   
  Mao Tôn Cương On-Line's bàn zô ...zô zô zô 100% nhen:  "Monsieur Phan Khắc Chuyên Tu ...Heineken zà Courvoiser XO "kính mến'" ơi, xuống địa đạo của VẸM CU? CHI CHI? NGAY CU TỪ HỎI CÁI CU? CHI CHI mà nằm...ăn vạ nhen. Tư Liên đã đa 'đít Ngài Phan Khắc Tu Tú ra bãi rác Vườn Xoài rùi sao mà không có chỗ ở dzị ? 
   
  Hỏi chi mà cắc cớ qúa "Ông Chuyên Tu Courvoiser XO PK Từ ơi? Hỏi khó zị chỉ có CÁN NGỐ TƯ LIÊN mới trả lời đúng chăm phần chăm để được cấp zăn bằng TIẾN SĨ Xã Hội Chu? Nghĩa ngang cơ zới Thu? Tướng Nguyễn Tấn Dũng đó nhen.
   


   
  Linh mục Phan Khắc Từ không nơi ẩn nấp và gửi đơn lên Bộ Công an nhờ quan thầy can thiệp
  Nữ Vương Công Lý nhận được hình chụp bức thư của Linh mục Phan Khắc Từ gửi Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn. Trong bức thư này, Linh mục Từ khẳng định và thách thức việc ai biết Lm Từ có vợ con(?)
   
  Được biết, sau khi rời khỏi chức vụ Chánh xứ Vườn Xoài, Linh mục Phan Khắc Từ ứng cử Đại biểu Quốc hội Cộng sản đã trượt vỏ chuối trong màn kịch bầu cử “Đảng cử dân bầu” vừa qua. Lẽ ra Linh mục Từ rút ra cho mình bài học “vắt chanh bỏ vỏ” từ phía nhà cầm quyền mà ai cũng nhìn thấy, thì linh mục Từ đã trút cơn giận vào những người đã không ủng hộ ông. Ông cũng thừa nhận ông đã cộng tác với cộng sản.
  Sau khi không còn là Chánh xứ Vườn Xoài thì bị trượt Quốc hội, Linh mục Từ đã đến tuổi nghỉ hưu (72 tuổi) nhưng vẫn muốn phục vụ “vì còn sức khỏe”. Thế nhưng, hiện nay không có chỗ nào muốn nhận Linh mục từ trong các công việc mục vụ, bởi chính gương đạo đức và những tai tiếng linh mục Từ đã gây ra. Đặc biệt, mới đây còn có thông tin về việc trước khi ra đi khỏi Vườn Xoài, Linh mục Từ đã thông đồng với một số người chuyển sang tài khoản của mình 250 cây vàng của Giáo xứ.
  Lẽ ra, là một linh mục, Lm Phan Khắc Từ cần biết vì sao trong điều kiện GHVN hiện tại đang thiếu rất nhiều chủ chăn, vậy mà mình là một linh mục lại “không nơi ẩn nấp” để biết mà sám hối. Nhưng không, sau khi bị thất sủng trong GH thì nhà nước đã tỏ thái độ với ông, Lm Từ quay lại kể công “43 năm lao nhọc phục vụ Giáo hội” mà ông quên rằng 43 năm đó, ông phục vụ Đảng cộng sản là chính, còn phục vụ Giáo hội chỉ là nơi ông ẩn nấp. Chính dưới nhãn mác Linh mục, ông được nhà nước “trọng dụng” cho mục đích của đảng mà thôi.
  Hiện linh mục Phan Khắc Từ đang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam – một tổ chức “công giáo giả cầy” của Đảng Cộng sản và là Tổng biên tập tờ “Công giáo và dân tộc” – một tờ báo mạo danh công giáo chống phá Giáo hội.
  Trước hiện tượng như linh mục Hiệp – một linh mục “Đòan kết công giáo” mới chết gần đây đã nhận ra rằng “Theo Chúa nửa vời, một đời uổng công” Linh mục Phan Khắc Từ vẫn không nhận ra được con đường sai lầm của mình là làm tay sai cho cộng sản, ngược lại còn mượn oai hùm, dọa cộng đồng.
  Linh mục Phan Khắc Từ cũng cho biết đã làm đơn đề nghị Bộ Công an khởi tố “bọn người đang chống lại đường hướng hội nhập của Giáo hội, họ đả kích các Giám mục và không muốn Giáo hội đồng hành với dân tộc, họ muốn lôi kéo Giáo hội trở thành thành trì chống cộng ngay trong lòng chế độ Cộng sản trong khi chính họ đã cao bay xa chạy”.
  Theo nguồn tin cho biết, linh mục Từ dự định sẽ chuyển ra 39 Ngô Quyền – Hà Nội là trụ sở của Ủy Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam sống nốt quãng đời phục vụ cho Đảng.
  Thư của Linh mục Phan Khắc Từ gửi Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn:
  Chưa rõ với những lời lẽ dùng Công an đe dọa này, thì liệu có mấy tác dụng đối với Tòa TGM Sài Gòn. Nhưng qua đó thấy rõ não trạng và tư tưởng của vị linh mục nhặt rác, chế bom và làm công tác linh mục như tổ chức đã phân công.
  Nữ Vương Công Lý
  ----- Forwarded Message -----
  From: Fanxico Tran <vneagle_111@...>
  To: Btgvqhvn-1 <Btgvqhvn-1@yahoogroups.com>; Btgvqhvn-2 <Btgvqhvn-2@yahoogroups.com>; Btgvqhvn-3 <Btgvqhvn-3@yahoogroups.com>; DĐCL <diendancongluan@yahoogroups.com>; GỌI ĐÀN <GoiDan@yahoogroups.com>
  Sent: Thursday, September 1, 2011 1:37 AM
  Subject: [GoiDan] Matthew Trần: Chúng tôi tái fỗ biến lá thư ngõ cũa Lm Chân Tín gỡi Lm Fan Khắc Từ vì trong thời gian qua, số thư góp ý lên dến con số kỹ lục là 74 thư.. và dầy ý-kiến mới lạ.
   

  Cùng quý dộc giã xa gần nội ngoại,
   
  Chúng tôi tái fỗ biến lá thư ngõ cũa Lm Chân Tín gỡi Lm Fan Khắc Từ vì trong thời gian qua, số thư góp ý lên dến con số kỹ lục là 74 thư.. và dầy ý-kiến mới lạ.
   
  Matthew Trần
   

  Thư ngỏ của Linh mục Chân Tín gửi "Linh mục" Phan Khắc Từ

  16/08/11 3:11 PM
  Thư ngỏ của Linh mục Chân Tín gửi Linh mục Phan Khắc Từ
   
  BBT Nữ Vương Công Lý nhận được lá thư của linh mục Chân Tín – Dòng Chúa Cứu Thế, gửi linh mục Phan Khắc Từ, phản hồi về lá thư linh mục Phan Khắc Từ viết gửi Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn với lời “thách thức ai biết rõ con đã có vợ có con hãy trực tiếp lên tiếng công khai và có đối chất; nếu quả thực đúng như họ nói con xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Giáo hội. Còn nếu chỉ là những thông tin vô căn cứ nhằm phục vụ cho một dụng ý xấu thì con sẽ kiện họ ra tòa về tội vu khống…”
  Trong cuốn “Nói cho con người”, từ trang 70-71, linh mục Chân Tín một lần nói rõ về việc “linh mục Phan Khắc Từ” có vợ và con.
  Trong lá thư gửi linh mục Phan Khắc Từ lần này, một lần nữa ngài xác định về sự việc này và sẵn sàng chấp nhận trả giá nếu phải bảo vệ sự thật và công lý.
   
  Thăm anh,

  Sáng nay có mượn người cho tôi đọc lá thư anh gửi cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Trong lá thư đó anh đã biện hộ sự vô tội của anh và anh đã thách thức “ai biết rõ con có vợ, có con hãy trực tiếp lên tiếng công khai và có đối chất; nếu quả thực đúng như họ nói, con xin chấp nhận chịu sự kỷ luật của Giáo hội.” Và anh đe dọa “kiện ra tòa”.

  Anh còn nhớ: hồi Đức Tổng Bình, với sự áp lực của đảng CSVN, đã đặt một Ban Cố vấn lẽ ra là các Hạt trưởng và Bề trên các Dòng lớn để cố vấn cho Ngài, nhưng lại đặt 6 cố vấn mà 4 cố vấn là người của tổ chức Đoàn kết yêu nước, tức là tổ chức của đảng để phá hoại Giáo Hội, đó là Cha Nguyễn Huy Lịch, cha Huỳnh Công Minh, anh Nguyễn Đình Đầu, Phan Khắc Từ. Còn lại là linh mục Mai Xuân Hậu và Chân Tín. Trước một buổi họp Ban Cố vấn, tôi được các anh chị em sinh viên tranh đấu ở quận Bình Thạnh, là những người tù của chế độ Nguyễn Văn Thiệu phấn khởi cho tôi hay, đảng CSVN muốn anh tiếp tục làm linh mục đồng thời giúp anh lập gia đình với chị Ngô Thanh Thủy, một sinh viên tranh đấu với anh. Và họ cho tôi biết anh đã trọng thể làm lễ thôi nôi đối với đảng, lại “chơi cha” Giáo hội, giấu việc anh lập gia đình. Đã là long trọng mừng ngày thôi nôi của con đối với đảng, thì rõ ràng anh phải lập gia đình có hôn thú với cô Ngô Thanh Thủy mới dám ra mặt đảng. Các sinh viên này là đảng viên, ủng hộ anh hết mình vừa làm việc cho đảng, vừa nằm vùng trong hàng Linh mục.

  Tôi đã gặp anh tại tòa Tổng Giám Mục và tôi đã nói nhỏ với anh sự việc này và tôi đề nghị với anh thôi làm Chánh xứ Vườn Xoài. Anh bảo anh có con trước 30/4/1975. Tôi xác định sinh viên nói anh mới làm lễ thôi nôi đối với đảng. Thấy nói riêng với anh không có hiệu quả, tôi cho cha Nguyễn Huy Lịch biết để cùng Đức Tổng giải quyết. Thế rồi Đức Tổng Bình chắc cũng muốn giải quyết, nhưng đảng làm áp lực. Hôm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổng Bình, trong mấy ngày tọa đàm, anh Vũ Sinh Hiên nói là anh đã từng hỏi Đức Tổng Bình về vụ anh có vợ con sao không giải quyết thì Đức Tổng Bình bảo: “Mỗi lần tôi đề cấp với anh Từ thôi làm cha xứ Vườn Xoài, là ngày hôm sau ông chủ tịch Mặt Trận đến làm việc với tôi, nên không thể giải quyết được”.

  Ngày 15/8/1989 một số linh mục và trí thức Công giáo (17 người) đã công khai viết một lá thư cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về những vấn đề nội bộ của Giáo Hội, những vấn đề liên quan đến xã hội. Đặc biệt anh em “đề nghị với Hội Đồng giám Mục thẳng thắn loại bỏ ra khỏi hàng ngũ các linh mục đã biến chất, mang nhiều tai tiếng về tác phong, vi phạm trầm trọng và bán công khai đến lời khấn độc thân, đã có vợ con mà vẫn thi hành mục vụ. Trường hợp cụ thể là trường hợp ông Phan Khắc Từ, tổng thư ký của tổ chức gọi là ‘ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước thành phố HCM’. Ông này đã từng công khai tổ chức ăn thôi nôi và sinh nhật con ông nhưng chỉ công khai với các đồng sự của ông phía mặt trận, đảng và nhà nước, còn thì vẫn qua mặt Giáo hội để vẫn tiếp tục làm chánh xứ Vườn Xoài”. (Chân Tín, Nói cho con người, trang 70 – 71, 1975).

  Anh Từ, thế là đã 36 năm anh đã có vợ có con, ai cũng biết. Thế mà anh vì nương nhờ bổng lộc của đảng CSVN, anh đã bán Giáo Hội, bán lương tâm. Trách nhiệm của anh rất lớn. Với việc anh xin từ chức chánh xứ Vườn Xoài để ra quốc hội thì đảng cộng sản đã cho anh chìm xuồng luôn. Đây là một dịp tốt để thành thật xin lỗi Giáo hội, xin Giáo hội cho anh lập gia đình chính thức theo Giáo luật, rồi anh dùng tiền của sức lực để phục vụ người nghèo. Như thế cái thất bại trong ý đồ của anh lại là ân huệ của Chúa.

  Còn nếu anh muốn đưa tôi ra tòa của một chế độ chỉ biết luật rừng, tôi sẵn sàng vào tù ở tuổi 91. Tôi đấu tranh cho công lý và Giáo hội. Tôi sẽ rất hạnh phúc đi tù và chết rũ tù như một người tử đạo.

  Tôi cầu nguyện cho anh.
  Sài Gòn 16/08/2011

  Lm. Chân Tín
  38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3
  Sài Gòn
  số lần đọc: 14375
  Ý kiến bạn đọc

  74 Responses to “Thư ngỏ của Linh mục Chân Tín gửi Linh mục Phan Khắc Từ”

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.