Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Welcome to Group Thơ Văn !

Nhóm Thơ Văn là nơi hội ngộ và trao đỗi ý kiến của tất cả các bạn yêu thích thơ văn, văn học và các thể hình văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Lưu Ý:
+ Nội dung và ý kiến của các thành viên không phải là lập trường và chủ trương của nhóm.
+ Nhóm Thơ Văn không chấp nhận những bài post có nội dung thiếu văn hóa và trái với truyền thống văn hóa dân tộc.
+ Nhóm Thơ Văn không chấp nhận những bài post có nội dung bôi xấu đời tư cá nhân (ngoại trừ những nhân vật public...)
+ Nhóm Thơ Văn không chấp nhận những bài post có nội dung tuyên truyền văn hóa ngoại lai của chủ nghĩa cộng sản.

Kính mong quý thành viên chấp hành nội quy của nhóm và tôn trọng lẫn nhau. Mục đích nhằm xây dựng một diễn đàn sinh hoạt văn học nghệ thuật vui vẻ hòa đồng và lành mạnh.

- Web Link : http://groups.yahoo.com/group/ThoVan
- http://www.facebook.com/ThoVanVietNam
- Email: GroupThoVan@gmail.com

Group Information

 • 3395
 • Vietnamese
 • Apr 6, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History