Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Czechs Coming to the U.S.?

Expand Messages
 • Cindy Neal
  FYI From: novotny-zdenek@seznam.cz Sent: Sunday, September 30, 2012 12:01 PM To: webmaster@czechheritage.org Subject: Czechs Coming to the U.S.? Dobrý den,
  Message 1 of 1 , Sep 30, 2012
  FYI
   
  Sent: Sunday, September 30, 2012 12:01 PM
  Subject: Czechs Coming to the U.S.?
   
  Dobrý den,

  prohlížel jsem si vaše seznamy Čechů, kteří přicestovali do USA a objevil jsem tam jména svých předků. Nevím, jestli píši na správné místo, ale chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné získat více informací. Já se genealogií se zabývám asi 5 let a v mém rodokmenu mám již více jak 2400 osob. Zde je odkaz na mé webové stránky:
  http://www.myheritage.cz/site-30512901/novotny
  Jedná se mi o rodinu Jana Vašuta a Františky Lichnovské. Jejich syn Josef je otec mého pradědečka.
  V příloze přikládám výpis osob, které jsem u Vás nalezl, a také výřez z mého rodokmenu, ve kterém je zobrazena rodina Jana Vašuta, která odešla do USA roku 1871.
  Předem moc děkuji, za jakoukoliv odpověď.
  Přeji hezký den
  Zdeněk Novotný
  Olomouc
  Česká Republika

  PS: Omlouvám se za mou anličtinu.  Hello

  I was browsing through your lists Czechs who came to the U.S., and I found there the names of their ancestors. I do not know if I am writing in the right place, but I would like to ask if it would be possible to get more information. I deal with genealogy for about 5 years and in my family tree I have already more than 2400 people. Here is a link to my website:
  http://www.myheritage.cz/site-30512901/novotny
  It is to me the family of John and Frances Vašut Lichnovská. Their son Joseph is the father of my great-grandfather.
  In Annex I attach an extract of people that I have found in you, and also cut off my family tree, in which is shown by Jan Vašut family who went to the U.S. in 1871.
  Many thanks in advance for any reply.
  Have a nice day
  Zdenek Novotny
  Olomouc
  Czech Republic

  PS: Sorry for my anličtinu.

  =


  No virus found in this message.
  Checked by AVG - www.avg.com
  Version: 2013.0.2677 / Virus Database: 2591/5794 - Release Date: 09/27/12

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.