Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: spolupráce

Expand Messages
 • Illonam@aol.com
  Can anyone tell me what this is about? Illona Morris Yukon Sister Cities ... Can anyone tell me what this is about? Illona Morris Yukon Sister Cities Vážení
  Message 1 of 2 , Sep 1, 2005
  • 0 Attachment
   Can anyone tell me what this is about?

   Illona Morris
   Yukon Sister Cities   Vážení pøátelé,

   rádi bychom se na Vás obrátili s naším zájmem o spolupráci.

   Zabýváme se jednak propagací regionù Èeské republiky,výrobou prezentaèních filmù,knih a propagaèních brožur a veskrze propagaci ÈR v cestovním ruchu.

   Další naší náplní èinností jsou nejrùznìjší projekty se sociálním zamìøením, zejména na oblast handicapovaných dìtí.

   V souvislosti s naší èinností bychom rádi navázali sponzorskou spolupráci s našimi krajany v Èeské republice, kdy bychom  prostøednictvím krajanské organizace mohli pøedstavovat naše projekty.

   Jedním z našich nových projektù je vytvoøení prezentaèního filmu o chránìné krajinné oblasti PÁLAVY,dále Bøeclavska a Slovácka.Hledáme fyzické osoby i spoleènosti, které by mìli zájem o sponzorování této aktivity.
   Uvítáme jakýkoliv zájem o spolupráci, spoluúèast na projektu, kontakt na krajanské tiskoviny, kde bychom mohli naše projekty prezentovat.

   V pøípadì, že byste mìli zájem o spolupráci, kontaktujte nás, prosím,na námi uvedené emailové adrese.

   dìkuji S pozdravem Mgr. Blanka Kozáková


  • Martina Morrisová
   Sure, I will translate it for you as soon as possible, hopefully through the weekend. Basically, the lady is asking for cooperation with the fellow countrymen
   Message 2 of 2 , Sep 1, 2005
   • 0 Attachment
    Sure, I will translate it for you as soon as possible, hopefully through the weekend. Basically, the lady is asking for cooperation with the fellow countrymen - and women :-)) in the Czech Republic. They are trying to introduce the Czech Republic abroad, different cultural and social projects.

    Martina Morris


    > ------------ Puvodni zprava ------------
    > Od: <Illonam@...>
    > Predmet: [TexasCzechs] Fwd: spolupráce
    > Datum: 02.9.2005 01:50:26
    > ----------------------------------------
    > Can anyone tell me what this is about?
    >
    > Illona Morris
    > Yukon Sister Cities
    >
    > >
    > > Vážení pøátelé,
    > >
    > > rádi bychom se na Vás obrátili s naším zájmem o spolupráci.
    > >
    > > Zabýváme se jednak propagací regionù Èeské republiky,výrobou prezentaèních
    > > filmù,knih a propagaèních brožur a veskrze propagaci ÈR v cestovním ruchu.
    > >
    > > Další naší náplní èinností jsou nejrùznìjší projekty se sociálním
    > > zamìøením, zejména na oblast handicapovaných dìtí.
    > >
    > > V souvislosti s naší èinností bychom rádi navázali sponzorskou spolupráci s
    > > našimi krajany v Èeské republice, kdy bychom prostøednictvím krajanské
    > > organizace mohli pøedstavovat naše projekty.
    > >
    > > Jedním z našich nových projektù je vytvoøení prezentaèního filmu o chránìné
    > > krajinné oblasti PÁLAVY,dále Bøeclavska a Slovácka.Hledáme fyzické osoby i
    > > spoleènosti, které by mìli zájem o sponzorování této aktivity.
    > > Uvítáme jakýkoliv zájem o spolupráci, spoluúèast na projektu, kontakt na
    > > krajanské tiskoviny, kde bychom mohli naše projekty prezentovat.
    > >
    > > V pøípadì, že byste mìli zájem o spolupráci, kontaktujte nás, prosím,na námi
    > > uvedené emailové adrese.
    > >
    > > dìkuji S pozdravem Mgr. Blanka Kozáková
    > >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.