Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ko e "Tasilisili" ko e fetalanoa'aki ne fakahoko'aki e fakakohukohu mo e fakamaama mei he motu ki he motu. Ko e 'aho ni kuo hiki mai e tasilisili 'o fai he ngalu-ope (cyber-space). Ko e taumu'a e ngaahi tasilisili ni ke fe'inasi'aki 'i ha ngaahi kaveinga mo e fakamatala 'e 'aonga ki he mo'ui fakalukufua, kae fakama'unga 'i he fatongia ki he siasi mo e sosaiete. Ko e kaveinga tanaki e paenga ni, hange ko e "Kauta'e'iloa" he kamata'anga 'o e 1990, ko e tulituli ki he aake 'o e taimi.

'Oku hiki mai 'a e Tasilisili-he-ngaluope ki heni he kuo tapuni e paenga 'a e Smartgroups (na'a ne tauhi mai 'a e Tasilisili talu e 2002).

Group Information

 • 3
 • Bible Studies
 • Nov 6, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages from new members require approval.
 • All members can post messages.

Message History