Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1212504 Kalameye Mohem Zaban English

Expand Messages
 • 504 Word
  Oct 5, 2010
   9:14:34 AM

   آموزش 504 كلمه ضروري انگليسي
   فقط با چند دقيقه در روز لغات را به حافظه دائم خود بسپاريد
   كلمات كاملا ضروري زبان انگليسي را ياد بگيريد
   زبان انگليسي در سطوح متوسط يا بالاتر
   آشناي با كاربرد هر لغت در سه جمله مثال
   واژه هاي جديد در حافظه موقت ما قرار مي گيرند و در صورت عدم بازيابي و تكرار كم كم فراموش مي شوند
   خوشبختانه اين امكان وجود دارد كه با تكرار لغت در زمان هاي مناسب آن را به حافظه دائم خود بسپاريم.
   برای مشاهده اطلاعات بیشتر

   [Non-text portions of this message have been removed]