Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Svenska skalbaggar är en diskussionsgrupp för folk som är intresserade av skalbaggar (Coleoptera). Inriktningen är främst mot svenska arter och språket är svenska men det är inte absolut nödvändigt att hålla sig inom dem ramarna. Gruppen är tänkt att vara en mötesplats där folk kan diskutera eller hjälpa varandra med råd om till exempel bestämning, insamling eller preparering. Även dem som inte är så inne på skalbaggar är välkomna och skall förhoppningsvis få hjälp av dem som kan mer. Folk är välkomna med tips om litteratur och att lägga upp länkar relevanta för skalbaggsstudier. Förhoppningsvis skall gruppen bidra med ökad förståelse för samspelet mellan amatörsamlandet och de vetenskapliga och naturvårdsinriktade delarna av koleopterologin.

Group Information

 • 198
 • Insects
 • Nov 20, 2002
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members can hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History