Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Slovak-World] Re: C~irc~ Demographics.

Expand Messages
 • William C. Wormuth
  Môj drahý priateľ, Oceňujem Vašu odpoveď. Vaše vyjadrenie je naozaj, to verný slovenský občan, ktorý udržuje jeho rodové dedičstvo. Nech vám Boh
  Message 1 of 4 , Sep 21, 2011
   Môj drahý priateľ,

   Oceňujem Vašu odpoveď. Vaše vyjadrenie je naozaj, to verný slovenský občan, ktorý udržuje jeho rodové dedičstvo.

   Nech vám Boh žehná a všetky Rusyns.

   Vilo

   My Dear Friend,

   I appreciate your response.  Your expression is Truly, that of a Loyal Slovak Citizen, who preserves his Family Heritage.

   May God Bless You and all Rusyns.

   Vilo
   ________________________________
   From: vchromoho <rcuster@...>
   To: Slovak-World@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, September 20, 2011 11:25 PM
   Subject: [Slovak-World] Re: C~irc~ Demographics.


    


   From the village website:

   http://www.obeccirc.sk/article-item-sk/narodnost/

   POTVRDTE PRI SCÍTANÍ, ŽE SME TU !!!

   štátne obcianstvo: SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SR)
   národnost: RUSÍNSKA
   materinský jazyk: RUSÍNSKY

   Vážení a milí priatelia...

   Blíži sa Scítanie obyvatelstva, v ktorom si okrem iného obcan uvádza aj svoju národnost a materinský jazyk (scítací formulár A. Údaje o obyvatelovi). Cielom tohto listu je vysvetlit, že je velmi dôležité, aby sme si aj my Rusíni svoju národnost uvádzali, pretože len tak môžeme rozvíjat svoju kultúru, jazyk, svoje regióny, mestá a obce, kde patrí aj naša obec CIRC. Scítanie je anonymné a preto sa každý môže rozhodnút slobodne sám za seba. Tiež v neposlednom rade treba pripomenút, že ak NÁS Rusínov = Rusnakov bude v obci nad 15%, budeme mat ovela väcšie možnosti získavat financné prostriedky pre našu obec vo viacerých projektov.

   Tým že si uvedieme svoju národnost hlásime sa k svojej identite, k svojim predkom a k ich vzácnemu odkazu. Dávame štátnym orgánom na známost, že je tu skupina obyvatelstva, ktorá taktiež prispieva k rozvoju spolocnosti a k našej vlasti a odlišuje jazykom, kultúrou, náboženstvom.

   Pre ujasnenie národnost je jedna vec a štátne obcianstvo zas druhá. To znamená, že všetci sme obcania SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ale mnohí sa odlišujeme práve národnostou, vierovyznaním, materinským jazykom a pod. A práve to je na našom SLOVENSKU to najkrajšie... :-)

   --- Why would they post this if they are not Rusyns?

   --- In Slovak-World@yahoogroups.com, "vchromoho" <rcuster@...> wrote:
   >
   >
   >
   > Further data from the 2001 census:
   >
   > Circ:
   > Total inhabitants: 1118
   > Mother tongue = Rusyn: 658
   >
   > From
   > Rusinske obyvatelstvo Presovskeho a Kosickeho kraja [xls 40kB]
   > •Statisticke udaje
   > •Zdroj: Databaza Statistickeho uradu SR, 2001
   > http://www.rusyn.sk/data/files/10.xls
   >
   > Go back to the 1930 census and see an even clearer picture:
   >
   > Circ:
   > Total inhabitants: 745
   > Nationality:
   > Czechoslovaks 45
   > Rusyns 609
   > Jews 39
   > Others 12
   >
   >
   >
   > --- In Slovak-World@yahoogroups.com, "William C. Wormuth" <senzus@> wrote:
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ________________________________
   > > In 2001 the population of C~irc~ was1,118.  63.77% Slovak,33.36% Rusyn, etc.      http://www.obeccirc.sk/demografia/
   > >
   > > The following is a response from my friend who sent the original Song site.  I Questioned him on the language and he responded yesterday:
   > >
   > > "Vilo,
   > > To be precise, the song was mixture of Upper ( North ) Saris dialect with significant broken Ruthenian dialect. Comming from village
   > > Circ. 
   > > Thanx for greetings Stan "     
   > >
   > > Z Bohom,
   > >
   > > Vilo
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.