Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Former "military land" being returned

Expand Messages
 • cvargacvarga
  Use Google Translate: Zrušili Vojenský obvod Javorina, pozemky pripadnú obciam Roky úsilia priniesli ovocie. Vláda k 1. januáru zruší Vojenský obvod
  Message 1 of 1 , Dec 22, 2010
  • 0 Attachment
   Use Google Translate:

   Zrušili Vojenský obvod Javorina, pozemky pripadnú obciam

   Roky úsilia priniesli ovocie. Vláda k 1. januáru zruší Vojenský obvod Javorina. Štát vráti obciam a obyvateľom pozemky, ktoré roky nemohli užívať.

   PODTATRANSKÝ REGIÓN. Kvôli Vojenskému obvodu Javorina (okres Kežmarok) v roku 1953 zrušili niekoľko obcí. Rodiny sa museli vysťahovať.


   Čítajte viac: http://korzar.sme.sk/c/5664074/zrusili-vojensky-obvod-javorina-pozemky-pripadnu-obciam.html#ixzz18qLAyNpM

   (Abolish military Javorina circuit, with municipalities, land

   Years of efforts bore fruit. Government on 1 January cancels military Javorina circuit. State returns land to municipalities and residents, which could take years.

   Tatra REGION. Because Javorina military district (District Kežmarok) in 1953 repealed a number of municipalities. Families had to move out.)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.