Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Jobs in Slovakia -Truncated

Expand Messages
 • Gregory J Kopchak
  If a message you send is too long, it will be truncated. Trim the excess and resend. Greg Kopchak www.iarelative.com ...
  Message 1 of 6 , Jul 9 9:55 AM
  • 0 Attachment
   If a message you send is too long, it will be truncated.

   Trim the excess and resend.

   Greg Kopchak
   www.iarelative.com   --- In Slovak-World@yahoogroups.com, LongJohn Wayne
   <daxthewarrior@...> wrote:
   >
   > Unfortunately, Helen, my copy is truncated.
   >
   > Hope you have a great day!
   >
   >
   > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
   >
   > > I have no idea. You'll have to contact the folks
   > > listed at the end of
   > > the message.
   > >
   > > H
   > >
   > >
   > >
   > > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
   > > 07/06/07 11:41 AM >>>
   > > Is fluent Slovak a requirement?
   > >
   > > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
   > >
   > > > This is simply information that I'm passing along.
   > >
   > > > If you have friends
   > > > or family in Slovakia who might be interested,
   > > > please have them contact
   > > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
   > > > ME_.
   > > >
   > > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
   > > > positions that Cinetics
   > > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
   > > difficulties
   > > > filling in Slovakia
   > > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
   > > > supplier for the final
   > > > assembly of cars). They are also looking for
   > > > mechanical and electrical
   > > > technicians to work under the supervision of what
   > > > they call a
   > > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
   > > > expertise). The
   > > > company will consider the right candidate even
   > > > without experience.
   > > >
   > > > *****************************
   > > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
   > > > Maintenance)
   > > > Pocet: 1
   > > > Hlavné úlohy:
   > > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
   > > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
   > > údrzby
   > > > a opráv
   > > > Objednat potrebné náhradné diely
   > > >
   > > > |pecifické úlohy:
   > > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
   > > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
   > > > údrzby.
   > > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
   > > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
   > > > na náhradné diely a
   > > > ich dodávky.
   > > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
   > > > ich efektívne
   > > > vyuzitie.
   > > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
   > > sa
   > > > na schôdzach
   > > > pripípravy plánov údrzby.
   > > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
   > > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
   > > a
   > > > sledovanie spotreby
   > > > náhradných dielov.
   > > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
   > > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
   > > organizovanie,
   > > > sledovanie ...).
   > > >
   > > > Kvalifikácia:
   > > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
   > > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
   > > dopravnikov,
   > > > transportu
   > > > materialu v strojárenskom priemysle.
   > > > Ovládat prácu s pocítacom.
   > > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
   > > MAO
   > > >
   > > > *******************************************
   > > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
   > > > Preventive Maintenance)
   > > > Pocet: 2
   > > >
   > > > Hlavné úlohy:
   > > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
   > > > SERVICE SLOVAKIA.
   > > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
   > > rozhodnutia
   > > > vo svojom pracovnom
   > > > tíme.
   > > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
   > > > zápisu v GMAO.
   > > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
   > > > vykonania, prevenciu a
   > > > bezpecnost.
   > > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
   > > > (modifikácia pracovných
   > > > postupov* )
   > > >
   > > > |pecifické úlohy:
   > > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
   > > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
   > > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
   > > > pracovnej skupiny.
   > > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
   > > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
   > > > pouzívanie pracovných
   > > > nástrojov a strojného zariadenia.
   > > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
   > > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
   > > > náhradných dielov vo
   > > > vztahu s vykonanými analýzami.
   > > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
   > > do
   > > > GMAO.
   > > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
   > > > prácu s otvoreným
   > > > ohnom pred kazdou operáciou.
   > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > > > bezpecnosti pri práci,
   > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
   > > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
   > > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
   > > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
   > > > plnenie údrzby.
   > > > Radit technikom pri nárocných prácach.
   > > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
   > > nevyhnutné
   > > > zásoby.,
   > > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
   > > sa
   > > > v*etkých potrebných
   > > > schôdzí.
   > > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
   > > > pripomienky
   > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > > > údrzby,
   > > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
   > > >
   > > > Kvalifikácia:
   > > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
   > > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
   > > > automatizácie
   > > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
   > > > Ovládanie práce s pocíta
   > > > |kolenie z MAO .
   > > >
   > > > *********************************
   > > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
   > > > Pocet: 1
   > > >
   > > > Hlavné úlohy:
   > > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
   > > > Slovakia
   > > > Byt hlavným partnerom PSA
   > > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
   > > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
   > > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
   > > >
   > > > |pecifické úlohy:
   > > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
   > > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
   > > > pracovnikov
   > > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
   > > > svojeho kolektívu.
   > > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
   > > > partnermi.
   > > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
   > > > analyzovat plnenie
   > > > stanovených cielov
   > > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
   > > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
   > > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
   > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > > > bezpecnosti pri práci,
   > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
   > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > > > údrzby,
   > > > Sledovat rozpocet
   > > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
   > > > Développer des travaux supplémentaires en interne
   > > > chez le client,
   > > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
   > > > klienta.
   > > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
   > > oblasti
   > > > výroby automobilov
   > > > a iných odvetviach priemyslu.
   > > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
   > > ich
   > > > moznosti a
   > > > schopnosti.
   > > >
   > > > Qualifications:
   > > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
   > >
   > === message truncated ===
   >
   >
   >
   >
   >
   _____________________________________________________________________
   _______________
   > Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos
   new Car Finder tool.
   > http://autos.yahoo.com/carfinder/
   >
  • Helen Fedor
   Oh, sorry, I didn t realize that. Here s the contact info: In Slovakia, please contact: Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320 or Email:
   Message 2 of 6 , Jul 9 10:29 AM
   • 0 Attachment
    Oh, sorry, I didn't realize that. Here's the contact info:

    In Slovakia, please contact:
    Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
    or
    Email: r.elbatouli@...

    For additional information here in the US, please call Viera Jamrich at
    703-280-7924.

    H
    >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/09/07 11:50 AM >>>
    Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

    Hope you have a great day!


    --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

    > I have no idea. You'll have to contact the folks
    > listed at the end of
    > the message.
    >
    > H
    >
    >
    >
    > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
    > 07/06/07 11:41 AM >>>
    > Is fluent Slovak a requirement?
    >
    > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
    >
    > > This is simply information that I'm passing along.
    >
    > > If you have friends
    > > or family in Slovakia who might be interested,
    > > please have them contact
    > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
    > > ME_.
    > >
    > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
    > > positions that Cinetics
    > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
    > difficulties
    > > filling in Slovakia
    > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
    > > supplier for the final
    > > assembly of cars). They are also looking for
    > > mechanical and electrical
    > > technicians to work under the supervision of what
    > > they call a
    > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
    > > expertise). The
    > > company will consider the right candidate even
    > > without experience.
    > >
    > > *****************************
    > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
    > > Maintenance)
    > > Pocet: 1
    > > Hlavné úlohy:
    > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
    > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
    > údrzby
    > > a opráv
    > > Objednat potrebné náhradné diely
    > >
    > > |pecifické úlohy:
    > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
    > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
    > > údrzby.
    > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
    > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
    > > na náhradné diely a
    > > ich dodávky.
    > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
    > > ich efektívne
    > > vyuzitie.
    > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
    > sa
    > > na schôdzach
    > > pripípravy plánov údrzby.
    > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
    > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
    > a
    > > sledovanie spotreby
    > > náhradných dielov.
    > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
    > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
    > organizovanie,
    > > sledovanie ...).
    > >
    > > Kvalifikácia:
    > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
    > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
    > dopravnikov,
    > > transportu
    > > materialu v strojárenskom priemysle.
    > > Ovládat prácu s pocítacom.
    > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
    > MAO
    > >
    > > *******************************************
    > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
    > > Preventive Maintenance)
    > > Pocet: 2
    > >
    > > Hlavné úlohy:
    > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
    > > SERVICE SLOVAKIA.
    > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
    > rozhodnutia
    > > vo svojom pracovnom
    > > tíme.
    > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
    > > zápisu v GMAO.
    > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
    > > vykonania, prevenciu a
    > > bezpecnost.
    > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
    > > (modifikácia pracovných
    > > postupov* )
    > >
    > > |pecifické úlohy:
    > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
    > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
    > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
    > > pracovnej skupiny.
    > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
    > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
    > > pouzívanie pracovných
    > > nástrojov a strojného zariadenia.
    > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
    > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
    > > náhradných dielov vo
    > > vztahu s vykonanými analýzami.
    > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
    > do
    > > GMAO.
    > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
    > > prácu s otvoreným
    > > ohnom pred kazdou operáciou.
    > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > > bezpecnosti pri práci,
    > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
    > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
    > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
    > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
    > > plnenie údrzby.
    > > Radit technikom pri nárocných prácach.
    > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
    > nevyhnutné
    > > zásoby.,
    > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
    > sa
    > > v*etkých potrebných
    > > schôdzí.
    > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
    > > pripomienky
    > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > > údrzby,
    > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
    > >
    > > Kvalifikácia:
    > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
    > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
    > > automatizácie
    > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
    > > Ovládanie práce s pocíta
    > > |kolenie z MAO .
    > >
    > > *********************************
    > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
    > > Pocet: 1
    > >
    > > Hlavné úlohy:
    > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
    > > Slovakia
    > > Byt hlavným partnerom PSA
    > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
    > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
    > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
    > >
    > > |pecifické úlohy:
    > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
    > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
    > > pracovnikov
    > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
    > > svojeho kolektívu.
    > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
    > > partnermi.
    > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
    > > analyzovat plnenie
    > > stanovených cielov
    > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
    > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
    > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
    > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > > bezpecnosti pri práci,
    > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
    > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > > údrzby,
    > > Sledovat rozpocet
    > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
    > > Développer des travaux supplémentaires en interne
    > > chez le client,
    > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
    > > klienta.
    > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
    > oblasti
    > > výroby automobilov
    > > a iných odvetviach priemyslu.
    > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
    > ich
    > > moznosti a
    > > schopnosti.
    > >
    > > Qualifications:
    > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
    >
    === message truncated ===
    ____________________________________________________________________________________
    Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new
    Car Finder tool.
    http://autos.yahoo.com/carfinder/
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.