Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Slovak-World] Brief Magyar (Hungary) Translation

Expand Messages
 • Dr. Joe Q
  Dear Bill, Below is the article in the link. As was previously pointed out, the sentence Bizonyítottnak látszik, hogy az abora Ny-Európából a
  Message 1 of 4 , Sep 28, 2005
   Dear Bill,

   Below is the article in the link. As was previously
   pointed out, the sentence "Bizonyítottnak látszik,
   hogy az abora Ny-Európából a középkorban terjedt kelet
   felé." tells a lot. I have added the translation of
   the other important sentences in that section which I
   have set off with dashes.

   Dr. "Q"

   **************************************


   széna és kevés gabona tárolására szolgáló építmény,
   amelynek négy tartóoszlopon nyugvó, mozgatható fedele
   van. A teto"t az aborában tárolt termény, takarmány
   mennyiségéto"l függo"en szokták feljebb emelni vagy
   lejjebb csúsztatni. A teto" legtöbbször piramis,
   ritkábban nyereg formájú; fazsindellyel, ? dránicával
   vagy zsúppal fedett. Az abora fedele (neve: sisak,
   sapka) a tartóoszlopokba szabályos közönként fúrt
   lyukakba illesztett keményfa vagy vascsapokon
   nyugszik. Az aborának ritkán van fala. A történeti
   Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros és Szatmár m.
   magyar és ukrán parasztságának jellegzetes építménye.
   Használják a máramarosi románok és a sárosi szlovákok
   is. A Kárpát-medence egyéb tájain – néhány szórványos
   megjelenését leszámítva – az abora ismeretlen.

   ----------------------------------------------

   Az aborát a cseh Veliszláv-biblia rajzolója a 14.
   sz.-ban megörökítette, de megtalálható 15. sz.-i angol
   képes ábrázolásokon is. Az újkorban ismeretes volt
   holland, német, balti, lengyel és belorusz területeken
   is. Bizonyítottnak látszik, hogy az abora Ny-Európából
   a középkorban terjedt kelet felé. Az abora a 14. sz.
   elején egy bodrogközi falu neveként már ismert volt. A
   16–17. sz.-tól adatolható az abora használata az ÉK-i
   Kárpátokban s az Alföld érintkezo" peremén.

   There is an illustration of it in a 14 century Czech
   bible, in the 15 century there is a drawing of one in
   (unspecified) English writing. In a Czech bible from
   the 14 century there is a picutIn the new ages (after
   the middle ages) it was known to be used in Holland,
   Germany, Baltics, Poland, and Belorus. It seems
   certain, that the hayracks spread from Western Europe
   eastward in the middle ages. It was found in
   northeastern Hungary in the 16-17 century.

   ----------------------------------------------

   E terület nagy uradalmaiban is megtalálható volt. A
   19. sz.-i magyar gazdasági írók eredménytelenül
   propagálták használatát. Abara néven is ismerik. –
   Irod. Kwasn'iewski, Kristóf: Etnografia Polska (1965);
   Schier, Bruno: Hauslandschaften und Kulturbewegungen
   im östlichen Mitteleuropa (Göttingen, 1966);
   Paládi-Kovács Attila: Az abara. Egy szénatároló
   építmény a magyar parasztok gazdálkodásában (Népi
   Kultúra – Népi Társadalom, 1969)

   --- Bill <bill.tarkulich@...> wrote:

   > Brief Magyar (Hungary) Translation
   >
   > Anyone care to take a stab at this page?
   > http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-18.html
   >
   > It's written in Magyar. It's about the hay
   > racks/obhory/abora. What
   > I really want to know is does the text indicate
   > where the racks
   > originated?
   >
   > Thanks!
   >
   > ______________
   > Bill Tarkulich   __________________________________
   Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
   http://mail.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.