Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

34359translate help??

Expand Messages
 • leporis1
  Feb 2, 2013
   (okrem už vyššie spomínaných v stručnom prehľade to boli napríklad aj Ondrej Liptaj, Juraj Chromý, Gašpar Leporis, Samoslav Babylon, Leopold Abaffy -spomína ho aj Karel Ninger v Histórii literatúry české z roku 1874, určenej pre dievčenské školy - Ján Kutlík, Jaroslava Járošiová, Ján Mičátek, Martin Ruman Pivničky, Pavel Turčan Selenčský atď.).

   Peter Andruška

   Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme
   P.105

   Many thanks to those willing to take the time.

   LLeporis
  • Show all 3 messages in this topic