Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

304Beautiful is when all and inside and outside is Beautiful

Expand Messages
 • Mahapratibhawan
  Dec 26, 2009
  • 0 Attachment

   Beautiful is when all and inside and outside is Beautiful


   Beautiful is when all and inside and outside is Beautiful, because Beautiful is divine nature.

   Usually
   literally are not accept syntagma: "In health body is health spirit" – because soul is always BEAUTIFUL (and pure, and perfect), spirit have base on soul as outside reflections, but spirit usually not perfect, pure, beautiful, immortal,.., like soul.

   Good spirit is only reflection part of soul, and then can became health and beautiful and body or part of body.

   Beautiful first must follow through character and very nice when beautiful go deeper and show through parts of body, or complete body.
   Real Beautiful come from inside never from outside.
   Immutability is primary quality of real beauty.
   Outside beautiful without inside support is only moment of beauty.


   May God Bless Your Soul
   Branko Ivatovic
   Croatian version:


   Prekrasno je kad je sve i iznutra i izvana prekrasno


   Prekrasno je kad je sve i iznutra i izvana prekrasno, jer ljepota je božanska priroda.

   Obicno doslovno ne prihva´camo sintagmu: „U zdravom tijelu je zdrav duh." – jer duša je uvijek lijepa (i cista i perfektna), duh ima osnovu u duši kao vanjska refleksija, i duh obicno nije perfektan, cist, lijep, besmrtan,.., poput duše.

   Dobar duh je sama refleksija duše, i tada može postati zdravo i lijepo, i tijelo ili dio od tijela.


   Lijepota najprije slijedi kroz karakter, i jako je lijepo kada ljepota ide dublje i pokazuje se i kroz dijelove tijela, ili cijelo tijelo.
   Stvarna ljepota dolazi iznutra, nikad izvana.
   Nepromjenjivost je primarna osobina stvarne ljepote.
   Izvanjska ljepota bez unutarnje podrške je samo moment ljepote.


   Neka Bog blagoslovi tvoju dušu
   Branko Ivatovi´c