Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Schapekoppen] Re: Cornelis Lawende trouwde Dijna de Vries

Expand Messages
 • Yvonne Blaauw
  re: Cornelis en Dina de Vries ook niet in het doopboek. Zullen mogelijk naar elders zijn vertrokken.... denk dat dit hem is: Bruidegom Cornelis Lawende wed.
  Message 1 of 5 , Feb 28, 2013
  • 0 Attachment
   re: Cornelis en Dina de Vries ook niet in het doopboek. Zullen mogelijk naar elders zijn vertrokken....

   denk dat dit hem is:

   Bruidegom Cornelis Lawende wed. , wonend: Dordrecht
   Bruid Willemijntie Roos wed. Gerrit Visser, wonend: Rotterdam
   Plaats Rotterdam
   Datum trouwen11-10-1763 
   Datum ondertrouw 14-08-1763
   BronDTB Rotterdam Trouw gereformeerd

   dan is dit mogelijk zijn zoon Antonij gedoopt op 07-09-1755 in Dordrecht:

   BruidegomAnthonij Louwende , jongeman , van Dordrecht , wonend: Banketstraat
   BruidMaria van der Bijl , jongedochter , van Roterdam , wonend: Hofstraet
   Plaats Rotterdam
   Datum trouwen09-07-1797 
   Datum ondertrouw 24-06-1797
   Opmerkingen pro deo.
   BronDTB Rotterdam Stadstrouw

   deze en nog een andere zoon (Jacobus) zorgen voor nageslacht in Rotterdam

   met vriendelijke groet,
   Yvonne

   ________________________________
   From: LJ Loon <bertvanloon@...>
   To: Schapekoppen@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, February 28, 2013 2:08 AM
   Subject: [Schapekoppen] Re: Cornelis Lawende trouwde Dijna de Vries


    
   aanvullend:
   Maarte de Vries was gehuwd met Annetje Grondhout en hadden dochter Ardina gedoopt op 1 2 1727
   Cornelis Lawende is ws zoon van Antonij en Apolonia Eijsbergen Cornelis was gedoopt 29-7-1725

   Jannegje Eijbergen en Willem Kop niet vermeld in het doopboek.

   Sterl Cornelis en Dina de Vries ook niet in het doopboek. Zullen mogelijk naar elders zijn vertrokken....

   Bert

   --- In Schapekoppen@yahoogroups.com, "Lucas van Heeren" wrote:
   >
   > Donderdagh den 3 October 1754
   > Present de Heren Mr J: de Back & P: Onderwater
   >
   > _____
   >
   > Cornelis Lawende, J:M: woont inde Hermans huijs straet, geassisteert met
   > zijn Moeij Jannegje Eijbergen, weduwe van Willem Kop
   > met
   > Dijna de Vries, J:D: woont in het Cromhout, beijde van Dordt.
   >
   >
   >
   > De Hrn Commiss: voors: hebben den Camerbewaarder Pieter Papillon gelast om
   > aen Maarten de Vries, vaeder van de voorgem: Dijna de Vries Oud 27 Jaeren
   > volgens Vertoonde Doopcedulle: Eerst vriendelijk om Consent te vragen.
   > Dogh zulks geweijgert hebbende, is hem andermael gelast den voorm: de Vries
   > te insinueeren om om binnen den tijd van veertien daegen te sisteeren voor
   > haer Ed: Groot Aghtbr mijn Heeren vanden geregte dezer Stad En valable
   > redenen te allegueren, waerom niet en wilde Consenteeren in 't Voors:
   > huwelijk. Off dat anders zijn stilswijgen zal worden gehouden voor Consent.
   > Alles volgens het 3e Artie van de Pollit. Ordon.
   >
   > Dewijl de voorn: Maarten de Vries niet is op gekoomen, noghte enige wettige
   > Reeden heeft ingebraght, ende voors: 14 daegen op heden den 19 october zijn
   > geExpireert, soo is aen de voorsz: Persoonen het proclameeren hunner geboden
   > vergunt, Em zijn deselve opden 3 November 1754 alhier getrouwt door Ds
   > Tetterode
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.