Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

(nieuwbrief studiezaalbezoekers) Studiezaal in de toekomst naar het Hof van Dordrecht

Expand Messages
 • Erica
  (nieuwbrief) Studiezaal in de toekomst naar het Hof van Dordrecht. Informatie voor studiezaalbezoekers. Per 1 juli fuseert Erfgoedcentrum DiEP met de Dordtse
  Message 1 of 1 , Jun 3, 2012
   (nieuwbrief) Studiezaal in de toekomst naar het Hof van Dordrecht.
   Informatie voor studiezaalbezoekers.

   Per 1 juli fuseert Erfgoedcentrum DiEP met de Dordtse Musea en het CBK en
   zal vanaf 1 januari 2013 onder een NIEUWE NAAM verder gaan. Vanaf 1 oktober
   2012 sluit Het Hof voor restaratie en herintichting. Heropening van de
   permanente en tijdelijke tentoonstelling wordt verwacht eind 2014, begin
   2015.

   In het Hof komt ook de nieuwe studiezaal. In de voorbereiding worden 600
   meter archiefstukken gedigitaliseerd die daarna online te raadplegen zijn,
   dus ook buiten de studiezaal. Tijdens de digitalisering zijn delen van het
   archief de komende tijd niet raadpleegbaar. We proberen die tijd zo kort
   mogelijk te houden. Actuele informatie vindt u op onze website. Tot de
   restauratie en herinrichting van het Hof klaar is blijft de studiezaal
   gevestigd aan het Stek.

   De nieuwe studiezaal in het Hof krijgt een prominente plek op de begane
   grond direct naast de nieuwe entree waar nu Hof 6 is. De ruimte kijkt uit op
   het plein en deels op het Steegoversloot. In de studiezaal vindt u straks de
   vertrouwde elementen terug; rustige werkplekken voor het raadplegen van
   digitale stukken en originelen en een handbibliotheek. Voor pauzeren met een
   kopje koffie of thee wordt een nieuwe ruimere zitruimte ingericht.

   Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de renovatie en
   herinrichting van het Hof van Dordrecht en de studiezaal?

   Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail
   met uw gegevens te sturen naar s.schuren(at)dordrecht.nl.

   Ook op onze website wordt regelmatig informatie geplaatst over de
   ontwikkelingen rond Het Hof: www.erfgoedcentrumdiep.nl/het-hof/de-toekomst   ---------------
   http://www.erfgoedcentrumdiep.nl/files/Publieksjaarverslag_DiEP_2011_def.pdf

   O.a.

   Erfgoedcentrum DiEP had een goed jaar en trok maar liefst 60.000 bezoekers,
   een ruime verdubbeling t.o.v. 2010. Met de tentoonstelling Speeltijd! werd
   ingespeeld op de komst van het Sinterklaashuis, zodat men optimaal van
   elkaar kon profiteren en dat is met 30.000 bezoekers gelukt.
   In de zomer richtte DiEP zich vooral op toeristisch bezoek. Er kwamen in die
   periode 19.000 bezoekers naar Het Hof. De overige bezoekers kwamen voor de
   voorjaarstentoonstelling Riddersporen, of bezochten Huis Scharlaken of één
   van de How DiEP is Your Love? activiteiten.
   Het studiezaalbezoek is in 2011 gestabiliseerd op 4500. Het digitaal gebruik
   van het archief is echter opnieuw explosief gestegen; het aantal unieke
   bezoekers van de beeldbank, met vanaf juli de vernieuwde website, steeg met
   54% tot 43.000. De archievendatabase verwerkte 875.000 zoekacties, een groei
   van 80% ten opzichte van het vorige jaar. In 2011 werd gemiddeld elke 5
   seconden een digitale pagina van het archief of de beeldbank van DiEP
   geopend.

   Tentoonstellingen
   Erfgoedcentrum DiEP realiseerde in 2011 vier tentoonstellingen in Het Hof.
   In Riddersporen. Herinneringen aan Huis te Merwede bracht de sprekend
   opgevoerde heer Daniël van der Merwede de bekende Dordtse ruïne weer tot
   leven. Bezoekers reageerden enthousiast op de aansprekende vormgeving. In
   het zomerseizoen werd voor de toeristische stadsbezoeker de geschiedenis van
   het Augustijnenklooster getoond in de Groene zaal, het voormalige
   dormitorium van de kloosterlingen. In de Statenzaal, de voormalige refter,
   draaide tegelijkertijd een eigentijdse 3d-film over de Eerste Vrije
   Statenvergadering die hier in 1572 plaatsvond. Het seizoen werd afgesloten
   met de vrolijke tentoonstelling Speeltijd! Speelgoed toen en nu. Bijzonder
   middeleeuws speelgoed uit het archief werd getoond in een kleurrijke
   speelgoedwinkel, samen met hun moderne tegenhangers

   Bijzondere aanwinsten 2011
   * De archiefcollectie werd verrijkt met enkele bijzondere aanwinsten,
   waaronder bv. het archief van de Staatkundig Gereformeerde
   partij en dat van de Dordtse toonkunstenaar Kors Monster.
   * Ook verwierf Erfgoedcentrum DiEP het beeld- en geluidsarchief
   van RTV Dordrecht 2005-2008 en een aantal opnames van de
   VPRO uit 1979 met registraties van de wekelijkse uitzending over
   de J.J.A. Goeverneurstraat.
   * Noemenswaardig is verder de verworven briefwisseling tussen
   C. Buddingh' en Gust Gils en twee pendant-aquarellen door
   Martinus Schouman, 1808.
   * Verder werd een deel van de in Dordrecht voor 1995 opgegraven
   archeologische collectie, afkomstig uit het Provinciaal archeologisch
   depot, overgedragen.
   * Ludieke toevoeging op de collectie vormen de twee in 2011
   interactief samengestelde mozaïekfoto's van de intocht van
   Sinterklaas en de Kerstmarkt.

   ---------------
   Erica
   http://d-compu.dyndns.org/genbook
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.