Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dordrecht - verpleegden Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1804

Expand Messages
 • Erica
  Index van - geconfineerden verpleegd op kosten van het huis 1761-1804; - geconfineerden voor wie kostgeld werd betaald 1765-1802; In het register Kostgeld
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2011
   Index van
   - geconfineerden verpleegd op kosten van het huis 1761-1804;
   - geconfineerden voor wie kostgeld werd betaald 1765-1802;

   In het register 'Kostgeld' veel namen van buiten Dordrecht woonachtige
   personen.

   Zie 4 tekstbestanden (incl naamindexen) op
   http://www.dordrechtmonumenteel.nl
   (onder Genealogie - Downloads)

   O.a.:

   * Goossen Verploeg
   is op de Requeste van Christiaan en Gerrit Verploeg, woonende te Herwijnen
   ...;

   * Elisabeth Maria Comans wed.e Bogaart
   is bij appointement van den Magistraat en Gerechte der Steede Vianen ...;

   * Maartje Hogenraad wed. Cornelis de Zeeuw
   is op autorisatie van den Magistraat der Stede en Heerlijkheid Niervaart
   gesegd de Klundert ...;

   * Jan van Wage
   is bij Resolutie van Burgemeestren en Schepenen van Goedereede...;

   * Bernardus de Ruijter
   is volgens Resolutie van Schout, Burgemeesteren en Scheepenen van
   Schiedam...;

   * Charlotta Susanna Rutgers
   is, volgens appointement of Resolutie van Bailliuw en Scheepenen van
   Sommelsdijk...;

   * Huijbert van der Zalm
   is volgens appointement van den Richter in Boemelrewaard...;

   * Jan Willemse de Noo
   is volgens appointement van den Richter der Vrije Heerlijkheid Ammersoden,
   Well en Wordragen...;

   * Pieter Laaij
   is volgens appointement van Schout en Scheepenen van Oostvoorne...;

   * Dirk Duijbus
   is volgens appointement van Schout Burgemeesteren en Scheepenen van
   Ameijde...;

   * Cornelia van Vliet wed. Corn. Visser
   is volgens Resolutie van Schout en Scheepenen van Zuijdland...;

   * Daniel Cahoen
   is volgens appointement van Ed Gr. Achtb. Magistraat der Stad Brielle...;

   * Machieltje Huisman huisvrouw van Andries La Coetre
   is volgens appointement van den Magistraat van de Willemstad...;

   * Arij Mul
   is volgens appointement van Schout en Heemraaden van Ouderkerk aan den
   IJssel...;

   * Aagje Ponse
   is volgens Resolutie van Schout en Scheepenen van Rockanje...;

   * Willemina Wijthuisen huisvr. van Willem van Helden
   is volgens Resolutie van Burgemeesteren van s'Gravenhage...;

   * Barend Grootholst
   is volgens appointement van der Wethouderschap van Delft...;

   * Jan Bartholomeus van den Berg
   is volgens appointement van den Provisioneelen Raad van Leijden...;

   * Rutger Onderbuijs
   is volgens appointement van het Committé van Justitie te Cuilenburg...;

   * Mevrouw Anthonia Geisweit wed.e de Heer Mr. J.C. van der Netten, woonende
   te Gorinchem Debet
   [1792] Voor huisvesting en onderhoud van haar Ed. Zoon Cornelis Anthonij van
   der Netten, t'zedert 28e April 1791 tot 15e Maart 1792, wanneer deselve
   volgens appointement van den Magistraat van Gorinchem is ontslagen,
   gereekend voor elf maanden, met goedvinden van Regenten à f 240 in t'Jaar f
   220-0-0...;

   * Lijsbet Stolk weduwe van Gijsbert de Hoog, woonende te Giessendam, is
   schuldig
   [1790] Voor huisvesting en onderhoud van haaren Zoon Adriaan de Hoog...;

   * De Heer Diderik du Bois, woonende te Rotterdam is Schuldig
   [1794] Voor een Jaar huisvesting en onderhoud van zijn Ed. zoon Jacob du
   Bois...;

   * De Heer Procureur Fiscaal J. Ganderheiden woonende te Bommel, in qualiteit
   als Curator over den Persoon en goederen van Huijbert van der Salm, Debet
   [1793] Voor één Jaar huisvesting en onderhoud van denselven van der Salm in
   de eerste Classis, verscheenen 2e Meij 1793 f 240-0-0...;

   * Maaijke Swaaneveld huisvrouw van Bastiaan van de Polder, woonende te
   Zuijdbeijerland genaamd den Hitsert, is schuldig
   [1794] Voor een Jaar huisvesting en onderhoud van haaren Zoon Japhet van de
   Polder...;

   * Jan Jongeneel, woonende onder Hofwegen, Debet
   [1800] Voor huisvesting en onderhoud van zijn Zoon Adriaan Jongeneel in de
   2e Classe, van 9 Junij tot 21 Julij 1800, toen hij overleden is..;

   * De H. Geest Armen van Berkenwoude en den Achterbroek, Debent
   [1796] Voor huisvesting en onderhoud van Marigje Jansse van Vliet, sedert
   den 5 Mei tot 8 Octob. 1796, wanneer dezelve in dit huis is overleden....;

   * Elisabet van der Lecq c.s., wonende te Haastrecht, debet
   [1799] Voor huisvesting en onderhoud van haren man Kleijs van de GRAAF van
   den 20 Julij tot den 1 Nov. 1799 toen hij overleden is, gerekend op 6/m in
   de 2e Classe f 90-0-0....;

   * * *
   Erica
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.