Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 20 mrt 2010 t/m vrij 26 mrt 2009 + varia

Expand Messages
 • Erica
  ** SCANS VERKRIJGBAAR ** (via online-familieberichten.nl, www.ad.nl/familieberichten) naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!) BLUMENTHAL Annemie
  Message 1 of 1 , Apr 2, 2010
   ** SCANS VERKRIJGBAAR **
   (via online-familieberichten.nl, www.ad.nl/familieberichten)

   naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

   BLUMENTHAL Annemie 19-10-1912 20-03-2010 BOSNAK Overige familienamen:
   Kramer, Lemle, van der Brug, Morton, Medina Gonzalez, Markell, Salomon.
   BOELE Amalia 02-09-1997 20-03-2010 Overige familienamen: van Kleef.
   BOELE Milly 12 20-03-2010
   BOELE Milly 22-03-2010
   BOELE Milly 24-03-2010 (dochter van Fred Boele en Tineke van Kleef) Namens:
   TBI Holdings BV.
   BOONE Jopie 90 23-03-2010 GROOTJANS Overige familienamen: Bos.
   BREE Petrus Jakobus de 12-01-1946 23-03-2010 SMITS
   BUIJSEN Frans 20-03-1921 20-03-2010 HAGEN
   EIJSDEN Toon van 22-01-1923 26-03-2010 GLIMMERVEEN
   GULIK Maria Antonia van 73 23-03-2010 MEER
   HEGER Joop 23-03-2010 (gerechtsdeurwaarder)
   JANSSE Charlotte Ditmar 22-03-2010
   KORTE Arie de 24-03-2010 Overige familienamen: de Groot, Alting, Kronlund,
   Spaans.
   KORTE Arie de 60 26-03-2010 Namens: Heerema Zwijndrecht B.V.
   LOUWERENS Teunis Bernardus 11-04-1950 23-03-2010
   NN Ellen 20-03-2010 Namens: Cafetaria Delecious.
   PADLINA Antonia 18-04-1916 25-03-2010 HOFSTEE
   POEL Denize v.d. 20-03-2010
   SCHEURWATER Alebrt Willem 30-11-1945 22-03-2010 Overige familienamen:
   Klunder.
   SCHOENMAKERS Laurentius Gerardus Antonius 83 24-03-2010 BOEIJMEER
   SCHWEIZER E.H. 17-11-1927 20-03-2010 TJIO
   TILBORG Jenneke van 74 26-03-2010 STEIJN
   VERDUYN Aris 22-03-1938 22-03-2010 ASSEM Overige familienamen: van der Rhee,
   Janse, Steenstra, van Doleweerd, van Driel, Zonnevijlle.
   VOS Tino 24-03-2010 Namens: ABN AMRO.
   WIEL Maria van de 12-08-1935 22-03-2010 CONSEMULDER

   * * *
   - Uitbreiding en verandering van de inrichting R.K. School Singel 154. B. en
   W. schrijven aan den Raad: .. beide parochien van dne H. Bonifacius en van
   den H. Antonius van Padua, gevestigd te Dordrecht,...;
   [Dordrechtsche courant, 19-07-1926]
   * * *
   - MODES F.B.A. Hardenberg, Wijnstraat 78;
   [Dordrechtsche courant, 19-03-1895]

   - Dames; A.D.J. WALDECK, fabrikant van linnen, pellen en katoenen goederen
   te NUNEN; agentuur dezer zaak; handweverij, natuurbleek;
   [Dordrechtsche courant, 8-4-1893]

   - Ontvangen eenige voorjaarshoeden en nieuwe fatsoenen, Wijnstraat 78,
   F.B.A. HARDENBERG;
   [Dordrechtsche courant, 25-3-1893]

   - J.C. Brouwer, Cornelis de Wittstraat 35, robes et confections;
   - Gouden feest Dordrechtsche Rijschool (2);
   [Dordrechtsche courant, 22-3-1893]

   - M.C. Middelhoven, Nieuwe Dames Handwerken, Looperstoffen, Koord, Wollen en
   Zijden Franje;
   [Dordrechtsche courant, 19/20-3-1893]

   - J.H. Xhaflaire, Kromhout 156;
   - Dirk Cornelis van Ommen Hioolen, overl. Kralingen, 60 jr;
   [Dordrechtsche courant, 7-3-1893]

   - CORNELIS DE Nies, banketbakker, firma C. de Nies Marsé.
   [Dordrechtsche courant, 03-08-1893]

   - Johannes Erkers, vleeschhouwer, failliet;
   [Dordrechtsche courant, 04-08-1893]

   - Christelijke school voor gewoon en meer uitgebreid Onderwijs in de
   Vischstraat (P. Gips);
   - C.B. Eijgenraam, gerookte zalm, geconserveerde groenten;
   - C. Hiensch, tricot heeren pantalons;
   [Dordrechtsche courant, 12-08-1893]

   - zangvereeniging Polyhymnia (P. Hartog);
   [Dordrechtsche courant, 17-08-1893]

   - C.H. van Woenssel en J. van Woenssel Cz naar Dubbeldamschenweg 6;
   - Mevrouw Kolkman-Masion, R.C. Keukenmeid;
   - J. Meeuwisse, poetser wapendepot, gouden medaille;
   [Dordrechtsche courant, 18-08-1893]

   - Joh. A. de Vries, hervatting muzieklessen;
   - C.J. van Geel, stenographie, Kromhout 128;
   [Dordrechtsche courant, 19-08-1893]

   - Boerbrouwerij de Lelie;
   - inventaris stoomkorenmolen de Oranjeboom, Spuiweg;
   [Dordrechtsche courant, 20/21-08-1893]

   - INSTITUUT BOCHARDT, Maartensgat 11 (leerling F. Feirabend slaagde voor de
   cadettenschool te Alkmaar; verder 2 voor de HBS en 1 voor het Gymn.);
   [Dordrechtsche courant, 22-08-1893]

   - Leendert Hendrik Magielsen;
   [Dordrechtsche courant, 23-08-1893]

   - Henri Perel, Doelenstraat 1 Amsterdam
   - aakschip Hendrik Conscience, schippersknecht te water, geb. Rouquieres
   8-1-1871, woont Aertselaey;
   [Dordrechtsche courant, 26-08-1893]

   - School Muhring, onderwijzeres gevraagd;
   [Dordrechtsche courant, 29-08-1893]

   - Wed J. Thibaut-de Graaf, 72 jaar (Zwijndrecht 31/8);
   [Dordrechtsche courant, 1-9-1893]

   - Verhuisd J. van ZOEST, Onderwijzer van de Voorstraat naar de
   Wolwevershaven 47rood bij de Gezusters SCHULD;
   [Dordrechtsche courant, 2-9-1893]

   - Gymnastiek Scherm en Dansvereniging RUST ROEST, Wijnbrug 106 (Johs
   Tuinenburg);
   - Gymnastieschool voor meisjes, Joh. Berkhout, Stek 2;
   [Dordrechtsche courant, 3/4-9-1893]

   - W.M. & J. Roodenburg, Bomkade 8;
   - T. Tal, opperrabijn, feestrede;
   [Dordrechtsche courant, 9-9-1893]

   - henriette Westerbach, dansonderwijzeres, Rotterdam, Kruiskade;
   - F. van WERKUM, leeraar M.O., teekencursus 93/94, Voorstraat 394;
   - C. van den Broek, Voorstraat 71, Manilla sigaren;
   - (J. de Koning) herberg en uitspanning Oud Eijckendonk onder Dubbeldam /
   winkelhuis aan de Grotekerksbuurt 40 (F 966);
   [Dordrechtsche courant, 10/11-9-1893]

   - nationale kegelwedtrijden;
   - C. Ezerman van Beuningen van Helsdingen beveelt zich opnieuw aan voor het
   vak van manufacturen, zoowel WITTE als GEKLEURDE GOEDEREN, Tapijten en
   Beddegoed, alsmede keurig afgewerkte Dames en Kinderkleeding, Nieuwehaven
   No. 3;
   [Dordrechtsche courant, 12-9-1893]

   - Jac Schotel JBzn, antiquair, Voorstraat 269 (voorheen C.L. Legel van
   Hofwegen);
   [Dordrechtsche courant, 15-9-1893]

   - P. Romijn, mr rijtuig en huissmid Doelstraat 16, zaak overgedaan aan Anton
   K. MULDERS, Cornelis de Wittstraat 31;
   - Nieuwe Modezaak, Voorstraat 186, Mej. J.H. van ATTENHOVEN;
   - Mej. L van GENDEREN voorheen 1e Coupeuse bij de firma T. Nieveler, bericht
   door deze aan hare geachte stadgenooten dat zij gevestigd heeft Singel
   245...;
   [Dordrechtsche courant, 17/18-9-1893]

   - Heren Mode magazijn The Prince of Wales, Voorstraat 277;
   - Jacob Touwen, tafelserviezen, Wijnstraat 115;
   - Maison Meerdink, Arnhem, Hertogstraat 4-6;
   [Dordrechtsche courant, 06-04-1903]

   - C. van Wel, firma F.B.A. Hardenberg, Wijnstraat 78;
   - [Pictura] Herm Gunneweg;
   [Dordrechtsche courant, 09-04-1903]

   - instituut van Dongen, Houttuinen; voorbereidingsklasse HBS;
   - C.J. van Geel, typewriting, Toulonschelaan;
   [Dordrechtsche courant, 31-3-1903]

   - Fa van HELVOORT (Firma PEL) Rijtuigfabrikant, Stek 29
   [Dordrechtsche courant, 13-4-1897]

   - B en W Dubbeldam, betrekking van onderwijzeres met hulpakte en akte
   nuttige handwerken aan de openbare school voor lagere onderwijs No 4;
   [Dordrechtsche courant, 16-4-1897]

   - ENORM SUCCES. Engelsche Costume-rokken. Solide stoffen nette afwerking
   prachtige Coupe. C.M. VAN DIEMEN, Voorstraat 195;
   [Dordrechtsche courant, 27-4-1897]

   - Geslaagd examen nuttige handwerken J. van Mens en K. Hombroek, te
   Dordrecht, en P.J. Kooijmans en M.H. Duijser, van Zwijndrecht;
   [Dordrechtsche courant, 12-3-1898]

   - voorjaars en schoolhoeden, mej. C. van WEL (voorheen firma F.B.A.
   Hardneberg), Wijnstraat 78;
   [Dordrechtsche courant, 18-3-1898]

   - Het plaatselijke Comite der Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid..
   Singel 160;
   [Dordrechtsche courant, 23-3-1898]

   - Het Bestuur der Vereeniging VLIJT En OVERLEG neemt de vrijheid bij het
   naderen der schoonmaak, de Dames nog eens beleefd te verzoeken gesleten
   Kleedingstukken voor onze Vereeniging te willen afzonderen. Daar het
   voornaamste doel der Vereeniging is meisjes uit de arbeidende klasse te
   leeren van iets ouds nog iets bruikbaars te maken, meenen we met vertrouwen
   de welwillendheid der Dames te mogen afwachten. HET BESTUUR.
   [Dordrechtsche courant, 25-3-1898]

   - De Dordrechtsche Rijwielfabriek van H. vanb Randwijk & Co;
   - Reeds voorhanden voorjaars- en schoolhoeden C. van Wel voorheen F.B.A.
   Hardenberg;
   [Dordrechtsche courant, 14-03-1899]

   - Te Dordrecht aan de gemeenteschoo no 9 Hoofd de heer J.W. BOERMAN, wordt
   gevraagd voorloopig voor een jaar eene Onderwijzeres in de Nuttige
   handwerken....;
   [Dordrechtsche courant, 15-03-1899]

   - Opening Magazijn De Vergeet-Mij-Niet in haren, band.... Voorstraat 3,
   H.J.M. KUSTER;
   [Dordrechtsche courant, 25-03-1899]

   - verkocht HET WRAK van het op 13 maart 1899 aan het benedne einde van de
   Dordstche Kil ondert de gemente s Gravendeel gezonken aakschip groot 121 ton
   genaamd Niets Zonder Gods Zegen + inventaris + Ruhrort-kolen;
   [Dordrechtsche courant, 28-03-1899]

   - Linnenaaister en Borduursters zelfstandig en vlug kunnende werken, kunnen
   terstond geplaatst worden.
   [Dordrechtsche courant, 29-03-1899]

   - De Dordtsche Manufactuurhandel voorheen J.P. WIJERS, zomercollectie;
   - De Jongh de Leeuw te Dubbeldam, mouton, roodschimmelhengst, Belgisch ras /
   beschikbaar te RIJSOORD, HOTEL VAN WARENDORP, f 2,5- 1e dekking;
   - Firma van Rije-Meijrink, zwate jacquets en bolero's;
   - J. Slegt en Zoon, Voorstraat 149, nieuwste stoffen;
   - HEROPEND B. Zinkweg, Voorstraat 379 bij de Pelserbrug;
   - wijlen F. Vermeer, zaak voortgezet door zoon F. Vermeer, Hooge Nieuwstraat
   19;
   [Dordrechtsche courant, 24-03-1902]

   - Firma Onsinga en Co, Voorstraat 277;
   - Firma Gez vanb Schouten, Voorstraat 299;
   - (W.H. van Bilderbeek) Firma L. de Hoog en Zoon, Willem de Hoog Lieveszoon,
   Jan de Hoog, Willemijntje Maria Karsseboom;
   [Dordrechtsche courant, 31-03-1902]

   - Mej. J.H. van Attenhoven, kinderhoeden;
   [Dordrechtsche courant, 3-4-1902]

   - Gez. TEEKENS, MODELHOEDEN EN NOVEAUTES, Vriezestraat;
   - Magazijn de Fracieuse, Gezusters van Houten, dames modeartikelen,
   Voorstraat 265 tegenover de Rozijnkorf;
   - kinderwagens, sportkarren, fornuizen, tuinmeubelen, bij H. VAN RANDWIJK,
   Gravenstraat b/d Kuipershaven 39, smederij Kuipershaven 7;
   [Dordrechtsche courant, 7-4-1902]
   * * *
   Te zien op donderdag 8 november: Pronkrollen van Toos Steunenberg
   Uit de nalatenschap van Toos Steunenberg (1912-2005) ontving onze
   textielgroep vorig jaar twee bijzondere ´pronkrollen´. Dat zijn
   examenstukken die meisjes vroeger maakten op naaischolen en modevakscholen.
   De vaak meters lange en zo'n 30 cm brede rollen zijn voornamelijk gemaakt in
   de korte periode van 1880-1930 en daardoor nogal zeldzaam. Elke pronkrol
   bestaat uit diverse aan elkaar genaaide lapjes, die elk een onderdeel van de
   techniek weergeven, bijvoorbeeld borduur-, haak-, macramé- en
   naaitechnieken. Ook werden ze wel in boekvorm bij elkaar gebonden tot
   albums. De meters lange pronkrollen van Toos Steunenberg bevatten ook meer
   dan 20 borduur- en naaitechnieken. Ze zijn met oranje katoen gevoerd en
   tussen de zeventig en tachtig jaar oud. Op de komende historische avond van
   8 november in de Hof van Salland vertelt de textielgroep meer over de
   pronkrollen. De dames van de groep (Riek Visser, Janny Busser, Mientje
   Denekamp en Alie de Vries) hebben ook een verrassing in petto!
   Wie was Toos Steunenberg? Toos Steunenberg werd geboren op 5 januari 1912 in
   Olst, aan de Boxbergerweg 3 net over de grens van Diepenveen. Ze ging als
   meisje naar de lagere school in Hengforden en daarna naar de Modevakschool
   van de dames Bronswijk aan de vroegere Domstraat in Olst. Eerst leerde Toos
   voor coupeuse, daarna voor costumière en tenslotte maakte ze ook de
   opleiding voor lerares af. Ze heeft echter nooit als lerares gewerkt, maar
   wel bij vele Diepenveners als huisnaaister. Ze deed van alles, van
   verstelwerk tot het maken van nieuwe kleding en zelfs trouwjaponnen. Zelf
   trouwde Toos niet. Later woonde ze op Sparrenheuvel. Ze overleed op 16
   februari 2005.
   [www.historischeverenigingdiepenveen.nl/.../Nieuwsbrief17.pdf]

   - Mej. M.C. Olivier wordt 80 jaar : herinneringen aan de Middelbare
   Meisjesschool (in 't Steegoversloot te Dordrecht) (Auteur A.E. Revers) Uit:
   Dordrechtsch Nieuwsblad, 18 okt. 1938.

   - PICTURA tentoonstelling Belgischen schilder MAURICE SIJS 4-25 maart 1917;
   [Dordrechtsch Nieuwsblad 10 maart 1917]

   - Geziena Maria Hamer, 25 jaar kokkin-huishoudster bij P.J. EISEN, Hotel het
   witte Paard, Zwijndrecht;
   [Dordrechtsch Nieuwsblad 20-4-1921]

   - brand villa kunstschilder Dirk Wiggers, St Janslaan Laren, alle
   schilderijen verloren;
   [Dordrechtsch Nieuwsblad 31-3-1923]

   - De Dordrechtsche Rijwielenfabriek van H. van Randwijk en Comp, Wijnstraat
   51;
   [Dordrechtsche courant, 14-08-1899]

   - akte-examen Fransche taal (l.O.) J.F. Calama van Dordrecht en B.J. van Nes
   te RIJSOORD;
   - J.H. Boers, pluimveetentoonstelling te Ostende;
   [Dordrechtsche courant, 16-08-1899]

   - School voor meer uitgebreid lager onderwijs, Houttuinen 2, H.J. van
   DONGEN;
   [Dordrechtsche courant, 18-08-1899]

   - CORNELIS VAN DER LINDEN. In DOrdt - 't is bekend - hebben de meisjes de
   mooiste middeltjes en de jongens de mooiste stemmen. Is 't de rivier, is 't
   de lucht, die ionvloed heeft? Zeker is dat er de spraak lief en zoet klinkt,
   dat Dordt voor de muziek de stad des lichts is, de stad, die kapelmeesters
   inaller heerenlanden, tot hare kinderen rekent. Menig jonkman heeft er zich
   een meisjes, menig meisje zich een jonkman gezongen. De KLEINE KEES van 1849
   wist niet, toen hij.....(Nieuws van den Dag);
   [Dordrechtsche courant, 25-08-1899]

   - Mej. J.M. Breunissen Troost, 25 jaar hoofd gesubsidieerde meisjesschool
   (van 100 naar 200 leerlingen);
   [Dordrechtsche courant, 26-08-1899]

   - sigarenwinkel J.C. Stempels, Voorstraat 245, exposeerd zilveren
   lauwerkransen, schermconcours van Nederland en Oranje;
   [Dordrechtsche courant, 28-08-1899]

   - brand melkstellinkje W. in 't Veld, Stevensweg;
   - (13/3) te Breda voor nuttige handwerken geslaagd: mej. J.G.H. JONGKINDT;
   [Dordrechtsche courant, 14-3-1900]

   - begrafenis Dr. Jan Jacob Stronck;
   - P.J.J. van Rije-Meyrink, Voorstraat 252 naast de Rozijnkorf;
   [Dordrechtsche courant, 15-3-1900]

   - begrafenis Hermanus PHIELIX, onderwijzer openbare lagere school no 2
   (Hof), 36 jaar; lied schoolkinderen;
   [Dordrechtsche courant, 16-3-1900]

   - (17/3) Heden geslaagd te Gravenhage voor de nuttige handwerken de dames
   G.v an den Nieuwenhuizen, van Dordrecht en A. van Driel van Zwijndrecht;
   [Dordrechtsche courant, 19-3-1900]

   - Conversatieonderwijs, Mth Durand en Martin, Voorstraat 135;
   [Dordrechtsche courant, 20-3-1900]

   - (22/3) te Gravenhage voor de nuttige handwerken mej. C. van den
   Steenhoven, van hier;
   [Dordrechtsche courant, 23-3-1900]

   - M.G. Schenau, Gravenstraat 12, depothouder Flesschenfabriek DELFT
   (opgericht 1713);
   [Dordrechtsche courant, 16-4-1900]
   * * *
   - (Dordrecht 4 maart) Op de voordragt voor hoofd der Fröbel- en
   handwerkschool te Rotterdam komt o.a. voor mej. D. van der Koogh alhier.
   [Dordrechtsche courant, 07-03-1882]

   - In ons vorig nummer meldden wij abusievelijk dat mej. D. van der Koogh,
   eerste helpster aan de stedelijke bewaarschool alhier voorkomt op de
   voordragt voor hoofd der Frobel- en handwerkschool te Rotterdam; dit moet
   zijn te Rauwerd (Friesland).
   [Dordrechtsche courant, 8-03-1882]

   - Collectie Beerman Inventarisnummer 309_14649
   Beschrijving P/a Mevr. van Welzen, Wolwevershaven 31
   Persoon Berg, mej. v.d.
   Datum of periode 02-02-1930
   [http://sa-dordrecht.cust.iaf.nl; beeldbank]

   - Distillerderij de Hoop naar Firma DUBOIS, Groenmarkt;
   - E. Noack, Voorstraat 213, kalfsbraatvet, Thuringer bloedworst;
   [Dordrechtsche courant, 19-5-1910]

   - NAAMSVERANDERING. Door WILLEM VERHEIJ, wonende te Hoogvliet, is aan H.M.
   de Koningin vergunning verzocht om zijn naam VERHEIJ te veranderen in dien
   van VAN DER LEER. Namens de requestrant Otto van der Leer.
   [Dordrechtsche courant, 20-5-1910]

   - KLOSKANT. Gelegenheid tot leeren vervaardigen van KLOSKANT, des
   woensdagmiddags 2-4, bij Mej. BOLLEMAN VAN DER VEEN, Levensverzekeringstraat
   10.
   [Dordrechtsche courant, 9-6-1910]

   - faillissement Dina Zwijnenburg weduwe C. van den Berg, koopvrouw;
   - Jacobus van der Put, schoenmaker en winkelier;
   [Dordrechtsche courant, 10-6-1910]

   - (J.R. de Koning) verkoopen VIER antieke schoorsteenmantels en
   KAMERBETIMMERING alles in Louis Quinze stijl, met bijgehoorende
   schilderwerken en dessus de porte. (Wijnstraat 69)
   [Dordrechtsche courant, 11-6-1910]

   - Mevrouw Reus te Doorn vraagt tegen 1 augustus of later een bekwame
   keukenmeid of meid-huishoudster. Zich schriftelijk aan te melden aan Mevrouw
   REUS "MERWE-HOEVE" te Doorn;
   - Grand Hotel Spijker voorheen Beeklust, Beek bij Nijmegen;
   [Dordrechtsche courant, 14-6-1910]

   - ontbonden Firma Weduwe van Kersen en Straatman, Catharina Eysenga weduwe
   Arie van Kersen en Leonardus Straatman (OWP van Tussenbroek);
   - verbouwen Kuipershaven 18
   [Dordrechtsche courant, 18-6-1910]

   - faillissement Klaas de Vries, mandenmaker, Dordrecht;
   [Dordrechtsche courant, 20-6-1910]

   - SCHOENEN VAN NEGERVEL. Een dokter te Philadelphia draagt schoenen welke
   gemaakt zijn van negervel. Hij krijgt die van de lichamen, die in de
   snijkamer der universiteit gebruikt worden, en laat het looien. Men zegt dat
   de huid van een neger zacht, mooi en sterk leer oplevert.
   [Dordrechtsche courant, 22-6-1910]

   - opening nieuwe muziekschool, St. Jorisweg 5, door J. van LUNENBURG,
   muziekonderwijzer en directeur thans Wijnstraat 42;
   [Dordrechtsche courant, 27-6-1910]

   - Kleermakerij SUPERIOL, Voorstraat 315, telefoon 930, paskamer
   (havenzijde);
   - DMI winkel Wijnstraat 44, telef 759;
   - A. de Jongh, dagelijksche bodedienst, motorboot Johanna;
   [Dordrechtsche courant, 2-7-1910]

   - GERENOMMEERD EERSTE KLAS Jonge Dames Pensionaat, Frau Dr. Brown, VILLA
   FLORA, Godesberg bij Bonn a/d Rijn (Duitschland).
   - DMI winkel Wijnstraat 44 / N.R. Barendrecht directeur DMI;
   - S. Monté, Voorstraat 345, heerenoverhemden;
   - J. van Waardhuizen, Spuistraat 30;
   [Dordrechtsche courant, 13-7-1910]

   - (O.W.P. van Tussenbroek) societeitsgebouw de Vrijheid met tuin,
   Steegoversloot 37, kolf- en kegelbaan;
   - H. Stumpel, Voorstraat 110, teeken en schrijfartikelen;
   [Dordrechtsche courant, 19-7-1910]

   - opruiming dames-handwerken A. Klovert Jr, zie uitstalling, Voorstraat 231;
   - Wijnen van Frans van den Hoogen en Co, opgericht 1844, Dordrecht, Buiten
   Walevest, worden met vertrouwen aanbevolen;
   [Dordrechtsche courant, 25-7-1910]

   - pluk der vruchtbomen van de boomhaarden bij de boerderij Dordwijk te
   Dubbeldam (A. Vermaat);
   - Theemerk Gekroonde R, verkrijgbaar bij, C. MALLEGROM, Aardappelmarkt;
   [Dordrechtsche courant, 30-7-1910]

   - De Blauwpoort, verkooping voor afbraak, lang 24 meter breed 23 meter en
   hoog 18 meter;
   - (W.H. van Bilderbeek) 1. winkelhuis, Gravenstraat 11 een 11a, 2. huis en
   erf Schuitenmakersstraat 11 en 11a; 3. huis Achterom 11, 4/5. twee huizen
   Balistraat 46/48;
   - (N.P. Jongkindt) koopmanspand met stoomgrutterij pakhuis, paardenstal en
   erf aan de Voorstraat 182. (H 2447);
   [Dordrechtsche courant, 6-8-1910]

   - Vakteekenschool te Dordrecht, schoolgebouw Steenstraat 12;
   [Dordrechtsche courant, 12-8-1910]

   - 18-jarige zwerfster Jantje EZINGA met Jan Nyhuis, te Ambt-Amelo;
   kinderlijkje van Wilhelmina Henriette NILSEN, geboren te Nijmegen 27 mei
   1910, afgestaan door de vader te Nijmegen;
   [Dordrechtsche courant, 15-8-1910]

   - ijzeren schroefstoomsleepboot TIREUR, eigenaar Johannes Ebert, gebrand
   3874 Rott 1901, 23 scheepstonnen;
   - Firma M.W. van Caspel, Bagijnhof 46, Garen, band, wol en sajet.
   [Dordrechtsche courant, 27-8-1910]

   - Atelier Th. Groenhart, robes et manteaux, Wijnstraat 90;
   [Dordrechtsche courant, 5-9-1910]

   - opening magazijn de Gracieuse, Voorstraat 265;
   [Dordrechtsche courant, 12-9-1910]

   - voorheen de firma P.J. METS, stoom Chocolaadfabriek 't Haantje, Firma J.
   Verschuur Pzn.;
   [Dordrechtsche courant, 24-9-1910]

   - De Vlinder, modelhoeden, Dordrecht;
   [Dordrechtsche courant, 28-9-1910]

   - Firma Roest & van der Wijk, van Kuipershaven 44 naar Wolwevershaven 79;
   [Dordrechtsche courant, 3-10-1910]

   - (N.P. Jongkindt) grutterij-inventaris en voorraad koloniale en
   grutterswaren afkomstig van Firma H.A. BREMEKAMP, Voorstraat 182;
   - Ontvangen de nieuwste genres van Dames- en kinderhoeden waaronder Fransche
   en Engelsche modellen, Mej. C. VAN WEL Firma F.B.A. Hardenberg, Gravenstraat
   33...;
   [Dordrechtsche courant, 11-10-1910]

   - Jubileum Hendrik van Heusden
   [Dordrechtsche courant, 14-04-1911]

   - (met plaatje) Rust Roest Wijnbrug; drukkerij H. de GRAAF, alle drukwerken,
   advertentiebureau;
   - A. Bezemer, melkinirchting Prinsenstraat 1;
   - Wed. M. Kleijn, Steegoversloot 7, tel 797;
   [Dordrechtsche courant, 18-02-1908]

   - A. de Jongh, bodedienst, bestelkantoor Veststraat 15;
   [Dordrechtsche courant, 24-02-1908]

   - verhuisd Wijnstraat 113rood mej. W.J. de Jamaer, robes et confections;
   [Dordrechtsche courant, 27-02-1908]

   - IN HET ZEEPAARD, Gebroeders Dicke, handel in koloniale waren, tabak,
   sigaren, gedistilleerd en wijnen, Prinsenstraat 3, DORDRECHT. Opgericht in
   1814. Telefonische aangesloten No. 720.
   [Dordrechtsche courant, 01-03-1906]

   - E. Schut, zaak in schoenen overgedaan aan zoon Gerrit Izaak Schut, die
   zich associeerd met zijn broeder E.S.J. Schut (De Roode Laars);
   - De Onderneming, Voorstraat 90-92, behangselpapier;
   [Dordrechtsche courant, 2-03-1906]

   - Antraciethandel Bronswijk, Nieuwehaven 9, H.J. Bellaart, A.J. Bouman;
   [Dordrechtsche courant, 13-2-1911]

   - Prinvaatles hoedenvak, mej. D.M. Romijn, Bergweg 278a, Rotterdam (ook in
   Dordrecht lesgevend in ruime localiteit);
   [Dordrechtsche courant, 7-3-1911]

   - zaak Weduwe C. Brand gevoerd door J.H. Besemer, Bomkade 10;
   [Dordrechtsche courant, 30-1-1912]

   - sneeuwsleden en schaatsen, H. van Randwijk, Gravenstraat 39;
   [Dordrechtsche courant, 2-2-1912]
   * * *
   Erica
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.