Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 16 aug 2008 t/m vrij 22 aug 2008 + varia

Expand Messages
 • Erica
  De Roomsche Kerk waar menig bid woonde wel eer de Gebroeders de Witt (D.J. Schrauwen, 19de eeuwse Dordtse gelegenheidsdichter) ** SCANS VERKRIJGBAAR ** (via
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2008
  • 0 Attachment
   "De Roomsche Kerk waar menig bid
   woonde wel eer de Gebroeders de Witt"
   (D.J. Schrauwen, 19de eeuwse Dordtse gelegenheidsdichter)


   ** SCANS VERKRIJGBAAR **
   (via www.hollantsnet.nl of anders rechtstreeks)

   naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

   BABBEKO Helena 89 20-08-2008 STOLK Overige familienamen: Roeland, Zantman.
   BENNEWITZ Fiona 16-08-2008 Namens: Unilever Benelux.
   BRUIN Jobje Crina de 81 16-08-2008 MENSEN Overige familienamen: Maliepaard,
   van Dijk, v.d. Meijden.
   DWARSWAARD Adriana 01-09-1916 18-08-2008 BERG Overige familienamen: van
   Dijk.
   DWARSWAARD Adriana 01-09-1916 19-08-2008 BERG Overige familienamen: van
   Dijk.
   ENKLAAR Dik 20-08-2008 Namens: Sportvisserij Nederland.
   GEFFEN Joop van 20-08-2008 Namens: kadaster Rotterdam.
   HILLEBRAND Maria 08-01-1920 16-08-2008 ALTEN
   JONG Klaas Durk de 59 20-08-2008 Overige familienamen: van Os, Starink,
   van der Giessen, Schulz.
   KORPORAAL Bastiaan 20-08-2008 (oud-raadslid, oud-wethouder en ereburger
   van Sliedrecht)
   OLSTHOORN Paulina Maria 49 16-08-2008 Namens: TechnoSPray BV, Moerdijk.
   SANTEN Cornelis Johannes van 23-12-1950 19-08-2008 Overige familienamen:
   Redelijkheid.
   SCHOEN Lion 22-08-1958 16-08-2008 Overige familienamen: Boshamer.
   SCHOUWENAAR Janny W. 28-1-21921 19-08-2008 SAMPON Overige familienamen: van
   Dalen, van Westen.
   STAM Dini 49 19-08-2008 DELLEMAN
   STAM Dini 49 20-08-2008 DELLEMAN Overige familienamen: Helbers, Bolte.
   STAM Katy 68 16-08-2008 EIJSBERGEN
   STORIMANS Stan 08-01-1969 19-08-2008 VERHULST Overige familienamen: van de
   Wouw.
   TIMMERS Adriana Maria 30-04-1961 16-08-2008 SITTEK Overige familienamen:
   Prins, Gunduz.
   TOES Barend 21-08-2008 Namens: woningstichting Westwaard wonen (de
   Folter, de Gruijter).
   TOES Barend 64 20-08-2008 VALSTER
   TOES Barend 22-08-2008 Namens: Rivierstaete 1-25.
   VALK sr. Pieter Cornelis 27-10-1940 19-08-2008
   VERBOOM Lena 31-07-1925 21-08-2008 NIJMAN
   VERDOORN Adrianus 79 21-08-2008 GRAAF
   VETH Neeltje 05-07-1916 21-08-2008
   WANROOIJ Edward van 09-07-1974 20-08-2008 Namens: West.
   WANROOIJ Edward van 20-08-2008
   WANROOIJ Edward van 19-08-2008
   WANROOIJ Edward van 09-07-1974 18-08-2008 Overige familienamen: Visser,
   Koster.
   WEELDEN Jacobus Frederik van 03-05-1923 20-08-2008 BROEK (drager van het
   verzetsherdenkingskruis)
   WICKERHOFF Gerhard Frederik Joseph 78 22-08-2008 Namens: Adviesbureau G.
   Wickerhoff BV.

   * * *
   - Op het Graf van een Hovenier // J. GERM
   1887 - 1 Maart
   rust zacht goede vriend
   U goed zachtzinnig leven
   heeft menigeen gedient
   door ruim mildadig geven
   God schonk u door zijn magt
   de bloemkens fijn en schoon
   die gij eivervol en zacht
   beveiligd hem ze boon
   zoo zal ook de goede God
   na u weldadig leven
   in 't droevend sober lot
   den armen zaker geven
   hij schenk ons waar hij kan
   dat geevt ons Jop te lezen
   de naam des heeren dan
   is nooit genoeg geprezen
   [SAD 150-972 gedichten Diles J. Schrauwen]

   ###################
   archief : 209 (bouw- en woningtoezicht)
   inventarisnr : 177 (over het jaar 1899)

   no. 007 (5-1-1899) 4 woonhuizen Lijnbaan / G. Hoebee Sr
   no. 022 (12-1-1899) V. Padlina / afgebroken (2 tekeningen)
   no. 034 (20-1-1899) loods stoomzagerij De Zwaan, Noordendijk
   no. 046 (27-1-1899) Steltestraat tussen nr 22-24 / loo(d)sje / W. de Kok
   no. 061 uithangbord
   no. 063 (3-2-1899) Lage Bakstraat 4
   no. 071 (10-2-1899) Kolfstraat / afgebroken / A. Schmidt
   no. 084 winkelpui ?Voorstraat?
   no. 089 (17-2-1899) Nic. Singel z(uid)-o(ost) / woningen bij
   Bleekersdijk-Dubbeldamseweg / J.C. Schotel
   no. 090 (20-2-1899) Lange Kromhout z(uid)-o(ost)
   no. 101 (24-2-1899) J.N. Reus en Zn, architecten / ontwerp DMI-kiosk
   Scheffersplein (drinkfontein en annoncebord) / H.A. Reus blauwdruk /
   afgewezen
   no. 124 Hellingen / afgebroken (tekening: ondergevel)
   no. 132 Groenmarkt 62 / afgebroken (tekening: ondergevel)
   no. 140 Lijnbaan / H.W. Veth, architect
   no. 139 Bomkade (laaggebouw, nieuw kantoor)
   no. 142 Houttuinen 18 (café) / afgewezen / plan plaatsen raamkozijn / P. van
   der Wal
   no. 161 St. Jorisweg z(uid)-o(ost), H. van Welzenis
   no. 166 bruggen fabrieken J. Lips Bzn / J.N. Reus en Zn, arch.
   no. 173 Palingstraat / afgebroken / J. Waals (tekening: benedenwoning tot
   bergplaats)
   no. 175 Joh. de Wittstraat / vervallen
   no. 194 brug over de sloot Groenendijk 1 / afgewezen
   no. 199 L. Kromhout / fabriek Bierens / afgewezen
   no. 200 (31-3-1899) Lange Breestraat 35 / afgebroken
   no. 201 (11-4-1899) Blijenhoek 43 (=café) / afgebroken
   no. 218 uithangbord / G. Recourt, blikslager
   no. 228 M. Balenstraat / vervallen
   no. 232 hekje toegang villa Parkzicht tot park Merwestein
   no. 232 Singel 78-82 / vervallen
   no. 236 Riedijkstraat 9 / afgebroken / pui / P. Graan(?) / G.J. te Veldhuis
   no. 241 (18-4-1899) L. Breestraat ong(enummerd), D. de Waal
   no. 258/193 Vriezestraat 90 / C.J. Seijffert
   no. 248 (BOUWDOSSIERNO 26661) Varkenmarkt 66 / J.C. Schotel
   no. 248 Singel 152 z(uid)-o(ost) / J.N. Reus en Zn, arch / woonhuis J.J.
   Vriesendorp Jr
   no. 253 pand 14 uitkomende Steltestraat / W. de Kok (erop geschreven:
   Kalkhaven, Bomkade)
   no. 266 Gr. Spuistraat 23
   no. 270 uithangbord In de Zwaluw, G. Wilschut
   no. 276 Lijnbaan, H.C. 't Hart (2 tekeningen)
   no. 278 Lijnbaan 7
   no. 284 Lange Breestraat 18 / C.J. Seijffert
   no. 296 Singel 121 (tekening: hek)
   no. 303 brug met hekje Groenendijk / vervallen / A. Schmidt-W.J.J.
   Rotermundt
   no. 304 terrein Lijnbaan (2 tekeningen)
   no. 326 Groenmarkt 22 (tekening: deur voor den steiger)
   no. 344 van Hoogstratensingel z(uid)-o(ost) (tekening: hek)
   no. 359 Raamstraat / afgewezen
   no. 361 timmermanswinkel Wijngaardstraat 31
   no. 369 Noordendijk 33 / C. den Bouwmeester
   no. 427 Hellingen / afgebroken
   no. 435 Raamstraat 44 / afgebroken / J. Haksteen
   no. 436 St. Jorisweg 13 / verdieping op pand
   no. 439 hoek Vischstraat-Voorstraat / arch. H.A. Reus / vervallen (meerdere
   grote tekeningen)
   no. 449 brug MUSIS SACRUM, Stationsweg / afgebroken
   no. 456 afscheiding Lijnbaan / Schulders en Tas / firma E. Gips en Zn
   no. 462 reclamebord
   no. 482 (BOUWDOSSIER 14137) Knolhaven 3
   no. 483 winkelpui Voorstraat 343
   no. 485 Rijksstraatweg / woning C. Waalwijk van Doorn
   no. 489 Torenstraat 58 . belanghebbende C. de Greef
   no. 402 situatie gedeelte Lijnbaan / gebrs. van Loon
   no. 402 woningen Lijnbaan
   no. 502 H. v.d. Elst bouwk opz / A.A. Spoor / pand aan den Bleijenhoek (2
   tekeningen)
   no. 511 nieuwe speelbaan / vervallen / gashouder Marketttenweg
   no. 512 uithangbord
   no. 514 hekje Koninginnestraat
   no. 528 K. Kromhout 13/15 / H. Hasselo
   no. 537 uithangbord
   no. 546 reclamebord
   no. 556 Noordendijk 35, uithangbord
   no. 557 Prinsenstraat 31, K. Berenkamp, uithangbord
   no. 558 Singel 216 / Th. Stoop / J.C. Schotel
   no. 584 J.A. Schoorel / afgebroken (tekening: brug?hekwerk?)
   no. 586 Wijnstraat 89/91 / J.C. Schotel
   no. 607 St. Jorisweg 15 / J. van Welzenis / D.J. Kwak
   no. 588 Singel 272 / bloemenbergplaats
   no. 612 terrein toegang
   no. 757 Singel 25 / H. v.d. Elst, bouwk. opzichter
   no. 745 C. de Greef
   no. 745 C. de Greef / H. v.d. Elst, bouwk. opzichter / Noordendijk
   no. 748 afgebroken
   no. 700 balkgat Noordendijk-Groenendijk
   no. 752 Hellingen 68 / afgebroken
   no. 756 D.L. van Elk, uithangbord
   no. 757 Singel 25, ijzer hek / J.R. v.d. Weg / afgebroken
   no. 742 pui gevulde Graacht 19 / J.K. Spoel / afgebroken
   no. 732 3 woonhuisjes en pakhuis Kleine Kalkstraat 1-3-5
   no. ... ketelhuis met stoomketelmetseling Albers Creameries Ltd / Carel A.
   Tenenti
   no. 659 Buiten Walevest / troittoir met hardstenen dekstuk
   no. 653 bergplaats Albers Creameries Ltd
   no. 636 villa RENATA, Burg de Raadtsingel 27
   no. 635 winkelpui L. Kromhout 166 / Gebrs. L. en R. de Bres
   no. 619 pakhuis Bagijnestraat 41rood / afgebroken / Jan Degens en Zn
   no. 612 terrein toegang (hek) / Singel-Blekersdijk
   no. 660 Sluisweg 13 / J. Baljon / bijbouw ongebrande koffij verwarmen
   no. 667 Lange Breestraat 46 / D.J. van Rije
   no. 668 Lijnbaan 11 / loodsje / H. Koopman
   no. 670 Noordendijk 33 / C. de Greef / loods / G.J. te Veldhuis
   no. 692 uithangbord (met laars)
   no. 701 K.A. Rotermundt, uithangbord "koffie, thee en cacou"
   no. 709 uithangbord Bagijnhof 10, "stoomververij DE REGENBOOG Janssen en
   Bierens, Tilburg"
   no. 693 ?balk/reclamebord?
   no. 700 Noordendijk / woningen
   no. 729 Hellingen / afgebroken / C.J. Hulst
   no. 723 Wilgenbos 6 / Albers Creameries Ltd. / ketelhuis
   http://d-compu.dyndns.org/gensearch/html-files/tekeningen_209.htm

   * * *
   Erica
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.