Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

De Thure ontdekt!

Expand Messages
 • Lucas van Heeren
  De Thure ontdekt! 2-4-2008 Al ruim een eeuw is er discussie over de loop van de Thure, het riviertje waaraan Dordrecht, de oudste stad van Holland, haar naam
  Message 1 of 2 , Apr 3, 2008
   De Thure ontdekt!

   2-4-2008

   Al ruim een eeuw is er discussie over de loop van de Thure, het riviertje
   waaraan Dordrecht, de oudste stad van Holland, haar naam en oorsprong
   ontleent. Onderzoekers verschilden van mening over de vraag waar het
   riviertje precies stroomde. Geologisch booronderzoek aan de Dordtse
   Wijnhaven brengt nu uitkomst. De daar opgeboorde Thureklei levert het
   tastbare bewijs dat de Thure door Dordrecht liep.

   Onderzoeksterrein bij de kade van de BotermarktDe boringen zijn uitgevoerd
   aan de Botermarkt en in de Wijnhaven in de historische stadskern van
   Dordrecht. Daar wordt de kademuur wegens verzakking momenteel vernieuwd.
   Voor het Bureau Monumentenzorg en Archeologie (Bureau MZA) van de gemeente
   Dordrecht boden de graafwerkzaamheden een mooie gelegenheid onderzoek te
   doen naar de bodemopbouw van de haven. E�n van de vragen van Bureau MZA was
   of de Wijnhaven een door mensenhanden gegraven haven is, of dat ze haar
   oorsprong heeft in een natuurlijke rivierloop zoals de Thure.

   Voormalige bedding

   Afgelopen maart zetten onderzoekers van RAAP Archeologisch Adviesbureau en
   Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Dordrecht enkele
   boringen in de Wijnhaven. In het bovenste deel van de bodem troffen ze een
   dikke laag klei aan met daarin ondermeer veel stukken baksteen,
   botmateriaal en fragmenten aardewerk. Hierin werd de
   opvulling van de haven herkend.

   De tijdelijke dam in de Wijnhaven bij de Botermarkt te DordrechtOp ongeveer
   4 meter onder het maaiveld ging deze laag abrupt over in een natuurlijke
   kleilaag bestaande uit zogenaamde restgeul afzettingen. Uit de opgeboorde
   klei in combinatie met historische bronnen en oude kaarten, concluderen de
   onderzoekers dat de voormalige bedding van de Thure is aangeboord, waarmee
   de Wijnhaven dus een natuurlijke oorsprong heeft.

   Mythische Thure

   Dat Dordrecht aan weerszijden van het riviertje de Thure of Thuredrith is
   ontstaan, daar is men het wel over eens. Maar hoe dit riviertje precies
   stroomde en welke relatie er is met de ontwikkeling van de stad, bleef voer
   voor discussie. Vooral het stroomopwaartse trac� van de Thure vormde onder
   historici een struikelpunt. Door de bij vlagen heftige discussie heeft de
   Thure inmiddels een bijna mythische uitstraling gekregen.

   De loop van de Thure is ��n van de thema's in de discussie die al sinds het
   eind van de 19e eeuw gevoerd wordt en bekend staat als het 'Dordtsche
   probleem'. In bredere zin gaat het daarbij om de vraag naar de
   waterstaatkundige veranderingen van de Groote Waard vanaf het begin van de
   Late Middeleeuwen (11e eeuw) tot aan de Sint-Elisabethsvloed in de 15e eeuw.


   Sint-Elisabethsvloed

   In 1421 werd het achterland van Dordrecht, de Groote Waard, door deze
   beruchte stormvloed zwaar getroffen. Halverwege de 15e eeuw stond nagenoeg
   de hele Groote Waard onder water. Het gebied, dat bekend stond als de
   'graanschuur van Holland', was in enkele decennia veranderd in een
   uitgestrekt zoetwater getijdengebied.

   Het tot voor kort mistige verloop van de Thure is met het onderzoek
   letterlijk tastbaar gemaakt en daarmee is ook de oplossing van het
   'Dordtsche probleem� een stapje dichterbij gekomen. Om dit probleem helemaal
   de wereld uit te helpen, is nog een aantal soortgelijke onderzoeken op
   andere plekken in de binnenstad nodig.
   _____

   Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
   5041 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Download de gratis SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl> vandaag
   nog!


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.