Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 26 nov 2005 t/m vrij 2 dec 2005

Expand Messages
 • Erica
  - DiEP , nieuw tijdschrift over cultuurhistorie van Dordrecht en regio. [www.dordrecht.nl/monumentenzorg] - BOEK: 100 Joar Grunnegers in Dordrecht 1904 -
  Message 1 of 1 , Dec 2, 2005
  • 0 Attachment
   - 'DiEP', nieuw tijdschrift over cultuurhistorie van Dordrecht en
   regio. [www.dordrecht.nl/monumentenzorg]

   - BOEK: '100 Joar Grunnegers in Dordrecht 1904 - 2004' door B.A. Prijt
   [vanaf 23 november 2005 verkrijgbaar]
   [http://www.prijt-priet.nl/htm/index2.htm%5d

   * * *

   2-12-2005 ARDENNE Joris van M.A. van GELDEREN
   2-12-2005 BERNABELA Albert 38 Namens: Drechtwerk Divisie Industriele
   Dienstverlening afdeling Assemblage/Verpakken.
   2-12-2005 DIJK Johannes Cornelis van 26-12-1954
   26-11-2005 ECK Diny van 61 Leen STOK Overige familienamen: Sep.
   2-12-2005 GERRITSEN Joke 8-11-1960 André van der WANT
   2-12-2005 HERIK Wouterina van den 59 Nico LEIJDEKKERS
   26-11-2005 HOEBÉE Pieter 21-6-1917 A.C. van der WAALS
   2-12-2005 HUIJZER Eva JEREMIASSE
   29-11-2005 IWAARDEN Adrianus van 39 Mireille Overige familienamen: Bakker.
   26-11-2005 KALLE Pieter Rosaline (40 jaar getrouwd)
   30-11-2005 KIVIT Willem de 75 B. LEMANS
   26-11-2005 NN Dick Hetty (25 jaar getrouwd)
   2-12-2005 PRIESTER Abraham 21-9-1924 Wil VERBRUGGE Overige familienamen:
   Keijzer, Manneke.
   1-12-2005 RAKHORST Wessel Namens: S.c. Reeland.
   2-12-2005 RAKHORST Wessel
   30-11-2005 RAKHORST Wessel 45 Astrid Namens: Vopak Logistic Services
   Dordrecht BV, tennisteam strak & hard.
   29-11-2005 RAKHORST Wessel Johan 29-3-1960 Astrid TAZELAAR
   26-11-2005 RIJN Hubertus Jozef van 9-11-1939 Namens: de Congregatie
   (Bouw, Drummen).
   26-11-2005 RÜTTER Louisa Johanna 11-4-1967 Overige familienamen: van
   Zanten.
   26-11-2005 TIELENBURG Ida Gezina 20-1-1915 C.J. ZILVERSCHOON Overige
   familienamen: Kroon, Scheelbeek, Turksma.
   2-12-2005 TIGGELEN Gerrit van 13-12-1918 Mar PEELE
   1-12-2005 TOMMASO David di 26 6-10-1979 Audrey Namens: FC Utrecht BV,
   Phanos.
   2-12-2005 VOS Ingrid Marie-Louise 58 Robert SURIE Overige familienamen:
   van der Sande, Calor.
   29-11-2005 VRIES Jan Siebold de 24-10-1942
   2-12-2005 ZWAARD Joop van der Oud-directeur. Namens: Horeca van der
   Zwaard b.v. (Waddinxveen).

   ma 28/11 geen berichten

   +

   25-11-2005 overlijdensbericht Stem van het weekend
   Wilhelmina Frederika Carolina van der ENDT
   66
   + 23-11-2005 Dordrecht
   weduwe
   Willem Dietrich SLOOTEN + 11-11-2000

   30-11-2005 kennisnemingen Stem van Dordt
   RÜTTER Louisa 38
   Namens: SYNDION.

   Maria Wilhelmina Antonetta (Mariet) LITJENS 74
   + Reek 26-11-2005
   crematie Uden en Omstreken, Uden 1-12-2005
   Frans VAN CASTEREN

   * * *

   - Volop restauraties monumenten.
   NIEUW ELAN LOMBARDGEBIED.
   (foto Korte Breestraat 44/46 en 48)
   [AD/De Dordtenaar vrij 25-11-2005]

   - BIJZONDERE PANDEN.
   Naast Rondje Dordt is ook een rondgang langs de panden van architect Reus
   mogelijk.
   (foto: hoek Wijnstraat/Nieuwbrug, Merwehoeve Vrieseweg)
   [AD/De Dordtenaar wo 30-11-2005]

   * * *

   - Ed. CUYPERS, Architect te Amsterdam, zal op 5 Januari 1912 AANBESTEDEN:
   den bovenbouw van de Middelbare Technische school te Dordrecht.
   Bestek en 10 teekeningen zijn vanaf Donderdag 21 December a f 7,50 per stel
   verkrijgbaar ten bureele van den architect, Kerkstraat 310 te Amsterdam en
   bij de Boek- en Steendrukkerij v.h. MORKS & GEUZE, Groenmarkt 23, Dordrecht.
   [Het Centrum 1911_12_23_0_14 ]
   [Het Centrum 1911_12_16_0_03 ]

   - De Heer en Mevrouw VAN HOUTEN-Singels geven kennis van de geboorte van een
   Zoon JAKOB.
   Dordrecht, 19 Februari 1911.
   [NRC 1911_02_20_0_07 ]

   - Heden overleed in den ouderdom van 80 jaren onze lieve Moeder, Behuwd- en
   Grootmoeder ANNA VAN TRIGT, Wed. H. OPPREL.
   Oud-Beijerland, 13 Augustus 1911.
   Dordrecht: Dr. A. Opprel.
   Oud-Beierland: C.J. Smit-Opprel.
   F. Smit Pzn en Kinderen.
   A.M. Sluijmer-Opprel.
   A. Sluijmer en Kinderen.
   S. Opprel.
   [NRC 1911_08_14_0_07]

   - Heden overleed onze geliefde Tante, Mejuffrrouw Hermina Suzanna HAAN, in
   den ouderdom van 77 jaar.
   Mr. A. Sigmond, Chr.A. Sigmond-'t Hooft
   Amersfoort: A.M.R. Grondhout-Sigmond, M. Grondhout.
   Dordrecht, 26 Maart 1911.
   (Eenige kennisgeving)
   - Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder, Mevrouw de Wed.
   J.C.M. STEMPELS-Dicke, in den ouderdom van 64 jaar.
   Dordrecht: F.E. Stempels, A.M. Stempels, C.F. Stempels.
   Amsterdam: H.A. Stempels, C.E. Stempels-de Bruijn.
   Dordrecht: R. Stempels Pzn
   Hamburg: P. Stempels.
   Laren: J.C.M. van Nieuwenhoven-Stempels, W. van Nieuwenhoven.
   Batavia: W.R. Stempels.
   [NRC 1911_03_27_0_13 ]
   NB.
   Stempels W.R. Kawi Java Rotterdam 1911
   Stempels W.R. Tabanan Rotterdam Ned.-Indië 1911
   Stempels, echtg. en 2 k. W.R. Oranje Batavia Amsterdam 1920
   Stempels W.R. Grotius Amsterdam Batavia 1924
   Stempels W.R. Pieter Cornelisz Hooft Batavia Amsterdam 1927
   Stempels W.R. Christiaan Huygens Amsterdam Batavia 1933
   Stempels fam. W.R. Dempo Batavia Rotterdam 1937

   - Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en
   Grootvader R.B. WEERSMA in den ouderdom van 77 jaar.
   Sijbrandsburen, 29 December 1911.
   Wed. M. Weersma-Kuijpers.
   Rotterdam: B. Weersma, G. Weersma-Gerges.
   Leerdam: J. Weersma, N. Weersma-van Westen.
   Oegstgeest: N. van Meurs-Weersma, H.J.W. van Meurs.
   Dordrecht: P. Weersma.
   [NRC 1911_12_30_2_12 ]

   - Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen bij het overlijden van
   onzen geliefden Broeder en Zwager Dr. JACOB BROEKSMIT betuigen wij onzen
   hartelijken dank.
   Nijmegen: J. Broeksmit, F.L. Broeksmit-v.d. Linden.
   Dordrecht: Wed. F. Broeksmit- v.d. Linden.
   Schiedam: Wed. C. Broeksmit-Odé.
   Wassenaar: L. Broeksmit, N. Broeksmit-Vliegenthart.
   Rotterdam: N. Broeksmit
   Dordrecht: S.C. Broeksmit, K.J. Broeksmit.
   [NRC 1911_06_09_2_08 ]

   - Constance M. ISEBREE MOENS, tandarts te Dordrecht, is weder te
   consulteeren.
   [NRC 1911_06_19_0_12 ]

   - advertentie: opgericht 1835 Bouwmaterialen v/h. M. LUIJTEN,
   Poederkalkfabriek, Lekkerkerk, Rotterdam, Dordrecht.
   [NRC 1911_04_18_1_04 ]

   - Hedne overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Echtgenoot,
   Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer Izäak van de VELDE, in den ouderdom
   van ruim 74 jaar.
   Papendrecht: Mevr. de Wed. E. van de Velde-Huisman.
   Dordrecht: A. van de Velde, A. van de Velde-Smit en Kinderen.
   Papendrecht: E. van de Velde, Wilha. van de Velde.
   Dordrecht: C. van Walbeek-van de Velde, J.O. van Walbeek.
   Amsterdam: W. van de Velde.
   Papendrecht, 4 Februari 1911.
   [NRC 1911_02_06_0_11 ]

   - Aan allen die mij zoovele hartelijke bewijzen van deelneming betoonden bij
   mijn groot verlies, mijn innigen dank. Dordrecht, 6 Jan. 1911. mevr. de Wed.
   PIEREN-Kok.
   - Voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van onzen waarden
   Zwager, Oom en Oudoom den WelEdelGestr. Heer. F.E. PIEREN, in leven
   Directeur der Telegraphie te Dordrecht, betuigt de familie haren dank.
   Den Haag, 6 Jan, 1911. Namens allen, W.A. KOK, Oud-Zeeofficier.
   [NRC 1911_01_07_2_11]

   - Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van
   onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwdvader, Broeder en Zwager, den Heer
   Anthonie Johannus HAGEMAN, betuigen wij zonde hartelijken dank.
   Wed. C. HAGEMAN-SCHMID
   Hilversum: A.C. RÖMER-HAGEMAN, B.F.P. RÖMER
   Apeldoorn: E.M. METZ-HAGEMAN, A.J.G. Metz en familie
   Dordrecht, December 1910.
   [NRC 1910_12_13_2_08 ]

   - Voor de bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze
   lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ANNA van TRIGT wed. H. OPPREL betuigen
   wij onzen hartelijken dank.
   Dordrecht: dr. A. Opprel.
   Oud Beierland: C.J. Smit-Opprel, Fop Smit Pz. en kinderen, A.M.
   Sluymer-Opprel, A. Sluymer en kinderen, S. Opprel.
   Oud-Beierland, 5 October 1911.
   - Voor de talrijke bewijzen van deelneming ,ondervonden met het overlijden
   van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer Corneille Adriën
   Vriesendorp Jr., betuigen wij onzen welgemeenden dank
   's-Gravenhage: S.P.G.J. Vriesendorp-Aalbertsberg
   Dordrecht: C.A. Vriesendorp Jr Zn.
   Rotterdam: J.D. Vriesendorp
   Sommelsdijk: H. Vriesendorp
   Breda: W.C.M. Schmidt
   [NRC 1911_10_05_2_07 ]

   - Heden overleed, tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig
   lijdenb, onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Vader, de WelEd. Gestr. Heer
   JAN HENDRIK DEDDES, Gep. kapitein der Artillerie, in den ouderdom van 45
   jaren.
   Uit aller naam: M. DEDDES-KONING.
   Utrecht, 16 September 1911. M.H. Trompstraat No. 18.
   Eenige en algemeene kennisgeving. Rouwbezoek kan niet worden afgewacht. De
   teraardebestelling zal plaats hebben op de tweede algemeene begraafplaats
   alhier, Dinsdag 19 September e.k., 's morgens ten half 12 uur vertrek van
   het Sterfhuis.
   - Heden overleed te Utrecht onze geliefde oudste Zoon, Broeder en
   Behuwdbroeder JAN HENDRIK DEDDES, Gep. kapitein der Artillerie, in den
   ouderdom van 45 jaren. Rotterdam, 16 Sept 1911.
   Rotterdam: E. Deddes
   Yerseke: A. van Klinkenberg-Deddes, J.G. van Klinkenberg
   Calcutta: J.G.F. Deddes
   Dordrecht: B.G. DEDDES, J.N. DEDDES-Klootwijk.
   Utrecht: N. van de Pol-Deddes, M.G. van de Pol
   Rotterdam: B. Deddes E. Deddes Jr., W. Deddes-Ulrich
   Eenige en algemeene kennisgeving. Rouwbezoek kan niet worden afgewacht. De
   teraardebestelling zal plaats hebben op de tweede algemeene begraafplaats
   alhier, Dinsdag 19 September e.k., 's morgens ten half 12 uur vertrek van
   het Sterfhuis.
   [NRC 1911_09_18_0_11 ]

   - Voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze
   lieve moeder REINE VAN CREVELD Weduwe van den Heer Philip. ZADOKS L.Ph.Zn.
   betuigen wij onzen welgemeenden dank.
   N. Zadoks, L. Zadoks, E. Zadoks.
   Dordrecht, 5 September 1911.
   [NRC 1911_09_05_2_07 ]

   - Tot mijne diepe droefheiud overleed heden, na eene kortstondige ziekte, in
   den ouderdom van 37 jaar, onze beste Man en Vader DR. MARION ELISA VAN DE
   WERK, Secretaris der Gemeente Zutphen.
   C.W. van de Werk-Vriesendorp. Zutphen, 1 Mei 1911.
   Eenige kennisgeving. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemeene
   Begraafplaats te Zutphen, Donderdag 4 Mei te 12 3/4 uur.
   - Heden overleed na eene kortstondige ziekte, in den ouderdom van 37 jaar,
   onze geliefde Schoonzoon en Behuwdbroeder DR. M.E. VAN DE WERK, Secretaris
   der Gemeente Zutphen.
   J.S.J. Vriesendorp, C.W. Vriesendorp-van der Elst.
   Dordrecht: A. Vriesendorp, mr. J. Vriesendorp.
   Den Helder: A.D. Janssens-Vriesendorp, W.J. Janssens.
   1 Mei 1911.
   - Heden overleed te Zutphen na een kortstondig lijden onze geliefde Zoon,
   broeder en Behuwdbroeder DR. M.E. VAN DE WERK, Secretaris der Gemeente
   Zutphen, in den ouderdom van 37 jaar.
   Zutphen (tijdelijk): M.E. van de Werk-Lindeman
   Amsterdam: W.M. van de Werk
   Campina (Rumenie): A. van de Werk
   Zutphen (tijdelijk): A.M.E. van de Werk
   's Gravenhage: B.M. van de Werk, E.G. van de Werk-Bervoets
   Zutphen, 1 Mei 1911. Eenige kennisgeving.
   [NRC 1911_05_03_2_11 ]

   - De Heer en Mevrouw H.W. DE VOS-BLOKLAND zeggen vriendelijk dank voor de
   belangstelling bij de geboorte van hun Zoon ondervonden. DORDRECHT, 13 Febr.
   1911.
   [NRC 1911_02_13_0_11 ]

   - Voor de even talrijke als hartelijke blijken van deelneming, ontvang
   tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot,
   Vader, Behuwd- en Grootvader, zij hiermede, ook namens mijne kinderen,
   vriendelijk dank gezegd. Mevr. de Wed. A. BISSCHOP-VOLGRAAF. Dordrecht, 7
   Febr. 1911.
   [NRC 1911_02_07_2_07 ]

   - Heden overleed te ERMELO onze Zuster Helena Christina de BREUK.
   H.R. de Breuk, M.P. de Breuk-Kühler.
   Dordrecht, 25 December 1911. Eenige kennisgeving. Bezoeken worden niet
   afgewacht.
   - Getrouwd J.C.F. DEDDES en Dorothy KIERNANDER. Calcutta, Coonoor, 27
   December.
   - Getrouwd G.B.C. VAN DER FEEN Secr v.h. Ned Instituut v. Landbouwk. en
   E.J.A. Müller ...etc.
   Berlijn-Friedenau, 27 Dec. 1911
   [NRC 1911_12_27_2_09 ]

   - Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, na een
   kortstondig lijden, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde
   Echtgenoot, Vader, Zoon, Behuwdzoon, Broeder en Zwager, de Heer LOUIS
   LEERMAKERS in den ouderdom van 36 jaren.
   Uit aller naam: Wed. C. Leermakers-van Heel.
   Dordrecht, 4 Sept. 1911.
   [NRC 1911_09_04_0_07 ]

   - Heden overleed na een langdurig geduldig gedragen lijden nog onverwachts
   onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer KAREL KLOMP in den ouderdom
   van ruim 57 jaren.
   Wed. K. KLOMP-HAGE, Marie A. Klomp.
   Dordrecht, 30 December 1924. Kasperspad 91. De begrafenis zal plaats hebben
   op Vrijdag a.s. 's middags 12 uur op de Alg. Begraafplaats.
   [NRC 1924-12-30-2-06 ]

   - Verloofd: Jeanne van der Tholen en C.J. Trinthamer.
   Dordrecht, Kromhout 102 / Delft, Gasthuislaan 37.
   [NRC 1918_12_07_2_11 ]

   - Heden overleed tot onze diepe droefheid door en noodlottig ongeluk, onze
   zeer geliefde Oom, de Heer C.A. STAL in den ouderdom van bijna 56 jaar. Uit
   aller naam: H.C. Stal. Dordrecht, 3 Sept. 1913
   [NRC 1913_09_06_2_11 ]

   - In Plaats van kaarten. Heden overleeed tot onze diepe droefheid na een
   kortstondig lijden onze geliefde Echtenoote, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw
   Hendrika Margaretha KENNEDIE, in den ouderdom van ruim 65 jaar.
   Mede uit aller naam: H. Demper-de Koster.
   Dordrecht, 17 Februari 1925. Buiten Walevest 7.
   De teraardebestelling zal plaats hebben D.V. op 29 Febr. Vertrek van het
   sterfhuis 11 3/4 uur.
   [NRC 1925-02-17-2-07 ]

   - Gevestigd als Beedigd Makelaar in Vaartuigen Iz. GROENEWEGEN, Kantoor
   Buiten-Walevest 20, te Dordrecht.
   Telefoonnummer 914, Telegram-adres 'Groenewegen Dordrecht'.
   [NRC 1915_06_13_0_08 ]

   - Openbare Vrijwillige Verkooping (O.W.P. Tussenbroek)
   Gebouw N.A.B a/d Steegoversloot te Dordrecht van:
   [no. 1] Het aan de Oude Maas allergunstigst gelegen TERREIN, voor alle
   doeleinden bij uitstek geschikt,uitkomende aan den RINGDIJK, met een daarop
   staande nieuw gebouwde VILLA en Aanlegsteiger te ZWIJNDRECHT nabij den
   Watertoren, tegenover de BUITEN WALEVEST van Dordrecht, tezamen groot
   1.11.78 H.A...etc.
   [NRC 1919_09_15_0_07 ]

   * * *
   Erica
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.