Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Group SIM ini adalah group Sahabat Interaktif Malaysia (SIM) sebuah group yang ditubuhkan dalam tahun 2005 dan keahliannya terdiri dari pengguna ICT yang aktif dan interaktif disemua peringkat umur.
SIM percaya bahawa berkomunikasi secara interaktif dan terkawal melalui saluran ICT boleh mengeratkan silaturahim serta memberikan banyak faedah kepada individu dan kumpulan tanpa terikat dengan mana-mana pengaruh parti politik, badan komersial atau aliran fahaman serta kepercayaan.
Namun SIM percaya bahawa nilai-nilai yang baik dan murni akan dapat diterima oleh semua pihak.

Group Information

 • 42885
 • Malaysia
 • Mar 4, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History