Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

articol despre svr

Expand Messages
 • Marius Cristian Vasilescu
  *Un articol vechi de prin ianuarie parca despre SVR. Eu am vazut ca intrasera la noi pe site, dar nu am gasit nimic la ei pe site, desi am cautat de mai multe
  Message 1 of 10 , Mar 20, 2005
  • 0 Attachment
   Un articol vechi de prin ianuarie parca despre SVR. Eu am vazut ca intrasera la noi pe site, dar nu am gasit nimic la ei pe site, desi am cautat de mai multe ori. Ma intreb cum o fi gasit ruxandra...

   --------

   Înainte de ’89, românii erau o masă de oameni gri. De 15 ani, diversificarea lor s-a făcut după preferinţele fiecăruia. Politic, religios, sexual, ecologic, sportiv sau gastronomic. Printre ei s-au ivit şi vegetarienii.

   În România, vegetarianismul organizat şi-a făcut apariţia curînd după 1989. Asociaţia Vegetarienilor din România, cu sediul la Cluj, a fost înfiinţată oficial în 1991. Chiar dacă de atunci a crescut numărul asociaţiilor, au apărut puţine restaurante care să ofere un meniu exclusiv fără carne. Societatea Vegetarienilor din România întreţine însă un website (www.svr.ro), care recomandă reţete, magazine şi produse.

   Stil de viaţă sau militantism
   De curînd, proiectul Food Not Bombs a lansat un apel în care se cere participarea la o acţiune de distribuire a mîncării vegetariene într-un loc public, o acţiune în premieră pentru România. Astfel de iniţiative indică o altă faţetă a mişcării vegetariene: cea militantă. Vegetarienii încearcă adesea să facă prozeliţi, deoarece li se pare că acest mod de viaţă are doar avantaje: susţine protecţia animalelor, te face mai sănătos, e viabil din punct de vedere religios, e mai folositor din punct de vedere ecologic şi ne poate ajuta să punem capăt foametei mondiale.

   Forme de dietă
   Termenul „vegetarianism” a devenit deja o noţiune extrem de largă şi include o varietate de regimuri alimentare. Cei mai răspîndiţi în Europa şi în America sînt lacto-ovo-vegetarienii, care acceptă să mănînce ouă şi produse lactate. Naturiştii sînt adepţii consumului de hrană netratată termic. Ei mănîncă doar crudităţi şi gătesc produsele la o temperatură mai mică de 40 de grade Celsius. Cei mai rari sînt ovo-vegetarienii, care acceptă consumul de ouă. În opoziţie cu ei se situează lacto-vegetarienii, care refuză ouăle în favoarea produselor lactate.

   Fundamentalism gastronomic
   Cei mai radicali sînt veganii care au o dietă lipsită de orice element animal. Ei nu poartă nici măcar haine din produse animale, ca pielea, blana, mătasea şi lîna. Mai mult, resping şi produsele de la firme ce testează pe animale sau produsele care au ingrediente derivate din cele animale. În fine, există şi semi-vegetarienii, adică pesco-vegetarieni (mănîncă doar peşte) şi pollo-vegetarieni (doar pui). Aceste categorii nu coexistă întotdeauna în pace şi bună înţelegere. De exemplu, veganii le reproşează vegetarienilor tradiţionali că sînt complici la chinuirea animalelor. Cei mai mulţi vegani provin, totuşi, din rîndurile vegetarienilor, care în România deţin majoritatea.

   Ţara te vrea vegetarian
   Unul dintre cei care au adoptat acest stil de viaţă este Zoltán András, solistul trupei Sarmalele Reci. Vegetarianismul său e unul longeviv, durînd deja de 12 ani. Totul a început ca un experiment, în căutarea bunăstării fizice şi spirituale. Rezultatul a fost pozitiv, aşa că a devenit repede un lacto-ovo-vegetarian convins. La început a avut dificultăţi în a-şi convinge familia. Cu timpul a descoperit şi cîteva restaurante care servesc doar mîncare vegetariană, dintre care preferatul său e Golden Kebab, deşi numele indică tocmai contrariul hranei naturiste. O dată cu acest stil de viaţă, Zoltán a conştientizat treptat cruzimea faţă de animale inerentă consumului de carne şi acum o consideră ca un motiv în plus pentru a rămîne vegetarian. Fie că e adoptat ca dietă alimentară sau ca mod de viaţă, vegetarianismul are şanse să se dezvolte în România, cu atît mai mult cu cît românii devin din ce în ce mai sensibili la problemele de mediu şi la tratarea artificială excesivă a alimentelor.

   Post creştin sau postcreştinism?

   După 2.000 de ani în care puţine figuri proeminente ale creştinismului au predicat dieta fără carne, Papa a recunoscut dreptul la viaţă al animalelor într-un discurs din 1990 intitulat „Pace cu creaţia şi cu Creatorul”. Suveranul Pontif a afirmat că „şi animalele au suflet”.

   Vegetarienii creştini invocă două motive pentru a-şi explica modul de viaţă. În primul rînd, dieta lor se conformează principiului nonviolenţei din Noul Testament: nu participă la uciderea animalelor pentru a se hrăni. În al doilea rînd, ei susţin că, deşi adesea ignorat de Biserică, vegetarianismul este justificat de evanghelii.

   Noile secte creştine au o preferinţă pentru vegetarianism. Protestantismul şi Biserica romano-catolică îl văd însă pe om ca stăpînul creaţiei: animalele şi plantele există pentru uzul său personal. De aceea, obiceiul creştin de a posti nu e motivat de mila faţă de animale, ci e văzut ca o pregătire spirituală a credinciosului pentru o sărbătoare religioasă.

   Vegetarienii creştini revin astfel la Biblie şi la istoria timpurie a creştinismului: nu găsesc în Noul Testament menţionarea clară a faptului că Isus a mîncat carne. Surprinzător, nu e pomenită nici carnea de miel, pe care, conform tradiţiei evreieşti, Isus şi discipolii ar fi trebuit să o mănînce cu ocazia respectivei sărbători.

   Biserica Ortodoxă Română nu are o poziţie oficială faţă de vegetarianism. Cu toate acestea, există numeroase mănăstiri în România, ca Frăsinei sau Sihăstria, în care nu se consumă carne. Purtătorul de cuvînt al Patriarhiei, părintele consilier Stoica, afirmă că multe dintre argumentele creştinilor vegetarieni sînt speculaţii.

   Vechiul Testament menţionează că evreii consumau carne de miel cu ierburi, aşa că nu se poate da un răspuns clar la întrebarea dacă Biblia justifică sau nu vegetarianismul.
  • r. m. costescu
   am facut un search pe pagina la cotidianul,
   Message 2 of 10 , Mar 21, 2005
   • 0 Attachment
    am facut un search pe pagina la cotidianul,
    http://www.cotidianul.ro/index.php?arhiva=1&a=2173&pid=2136&ss=all%7Call%7C01-01-2004%7C21-03-2005%7C0%7C1%7Cvegetarieni
    ca mi-ai zis ca ei ar fi scris despre meatout. :)
    articolul asta e de pe 17 ianuarie. e foarte... "bun".


    asteptam povestiri de ieri!

    xoxo,

    ruxandra.


    --- Marius Cristian Vasilescu <marius@...> wrote:

    > *Un articol vechi de prin ianuarie parca despre SVR.
    > Eu am vazut ca
    > intrasera la noi pe site, dar nu am gasit nimic la
    > ei pe site, desi am
    > cautat de mai multe ori. Ma intreb cum o fi gasit
    > ruxandra...
    >
    > *--------
    >
    > �nainte de '89, rom�nii erau o mas� de oameni gri.
    > De 15 ani,
    > diversificarea lor s-a f�cut dup� preferin�ele
    > fiec�ruia. Politic,
    > religios, sexual, ecologic, sportiv sau gastronomic.
    > Printre ei s-au
    > ivit �i vegetarienii.
    >
    > �n Rom�nia, vegetarianismul organizat �i-a f�cut
    > apari�ia cur�nd dup�
    > 1989. Asocia�ia Vegetarienilor din Rom�nia, cu
    > sediul la Cluj, a fost
    > �nfiin�at� oficial �n 1991. Chiar dac� de atunci a
    > crescut num�rul
    > asocia�iilor, au ap�rut pu�ine restaurante care s�
    > ofere un meniu
    > exclusiv f�r� carne. Societatea Vegetarienilor din
    > Rom�nia �ntre�ine
    > �ns� un website (www.svr.ro), care recomand� re�ete,
    > magazine �i produse.
    >
    > *Stil de via�� sau militantism*
    > De cur�nd, proiectul Food Not Bombs a lansat un apel
    > �n care se cere
    > participarea la o ac�iune de distribuire a m�nc�rii
    > vegetariene �ntr-un
    > loc public, o ac�iune �n premier� pentru Rom�nia.
    > Astfel de ini�iative
    > indic� o alt� fa�et� a mi�c�rii vegetariene: cea
    > militant�. Vegetarienii
    > �ncearc� adesea s� fac� prozeli�i, deoarece li se
    > pare c� acest mod de
    > via�� are doar avantaje: sus�ine protec�ia
    > animalelor, te face mai
    > s�n�tos, e viabil din punct de vedere religios, e
    > mai folositor din
    > punct de vedere ecologic �i ne poate ajuta s� punem
    > cap�t foametei
    > mondiale.
    >
    > *Forme de diet�*
    > Termenul "vegetarianism" a devenit deja o no�iune
    > extrem de larg� �i
    > include o varietate de regimuri alimentare. Cei mai
    > r�sp�ndi�i �n Europa
    > �i �n America s�nt lacto-ovo-vegetarienii, care
    > accept� s� m�n�nce ou�
    > �i produse lactate. Naturi�tii s�nt adep�ii
    > consumului de hran�
    > netratat� termic. Ei m�n�nc� doar crudit��i �i
    > g�tesc produsele la o
    > temperatur� mai mic� de 40 de grade Celsius. Cei mai
    > rari s�nt
    > ovo-vegetarienii, care accept� consumul de ou�. �n
    > opozi�ie cu ei se
    > situeaz� lacto-vegetarienii, care refuz� ou�le �n
    > favoarea produselor
    > lactate.
    >
    > *Fundamentalism gastronomic*
    > Cei mai radicali s�nt veganii care au o diet�
    > lipsit� de orice element
    > animal. Ei nu poart� nici m�car haine din produse
    > animale, ca pielea,
    > blana, m�tasea �i l�na. Mai mult, resping �i
    > produsele de la firme ce
    > testeaz� pe animale sau produsele care au
    > ingrediente derivate din cele
    > animale. �n fine, exist� �i semi-vegetarienii, adic�
    > pesco-vegetarieni
    > (m�n�nc� doar pe�te) �i pollo-vegetarieni (doar
    > pui). Aceste categorii
    > nu coexist� �ntotdeauna �n pace �i bun� �n�elegere.
    > De exemplu, veganii
    > le repro�eaz� vegetarienilor tradi�ionali c� s�nt
    > complici la chinuirea
    > animalelor. Cei mai mul�i vegani provin, totu�i, din
    > r�ndurile
    > vegetarienilor, care �n Rom�nia de�in majoritatea.
    >
    > *�ara te vrea vegetarian*
    > Unul dintre cei care au adoptat acest stil de via��
    > este Zolt�n Andr�s,
    > solistul trupei Sarmalele Reci. Vegetarianismul s�u
    > e unul longeviv,
    > dur�nd deja de 12 ani. Totul a �nceput ca un
    > experiment, �n c�utarea
    > bun�st�rii fizice �i spirituale. Rezultatul a fost
    > pozitiv, a�a c� a
    > devenit repede un lacto-ovo-vegetarian convins. La
    > �nceput a avut
    > dificult��i �n a-�i convinge familia. Cu timpul a
    > descoperit �i c�teva
    > restaurante care servesc doar m�ncare vegetarian�,
    > dintre care
    > preferatul s�u e Golden Kebab, de�i numele indic�
    > tocmai contrariul
    > hranei naturiste. O dat� cu acest stil de via��,
    > Zolt�n a con�tientizat
    > treptat cruzimea fa�� de animale inerent� consumului
    > de carne �i acum o
    > consider� ca un motiv �n plus pentru a r�m�ne
    > vegetarian. Fie c� e
    > adoptat ca diet� alimentar� sau ca mod de via��,
    > vegetarianismul are
    > �anse s� se dezvolte �n Rom�nia, cu at�t mai mult cu
    > c�t rom�nii devin
    > din ce �n ce mai sensibili la problemele de mediu �i
    > la tratarea
    > artificial� excesiv� a alimentelor.
    > *
    > Post cre�tin sau postcre�tinism?*
    > Dup� 2.000 de ani �n care pu�ine figuri proeminente
    > ale cre�tinismului
    > au predicat dieta f�r� carne, Papa a recunoscut
    > dreptul la via�� al
    > animalelor �ntr-un discurs din 1990 intitulat "Pace
    > cu crea�ia �i cu
    > Creatorul". Suveranul Pontif a afirmat c� "�i
    > animalele au suflet".
    >
    > Vegetarienii cre�tini invoc� dou� motive pentru a-�i
    > explica modul de
    > via��. �n primul r�nd, dieta lor se conformeaz�
    > principiului
    > nonviolen�ei din Noul Testament: nu particip� la
    > uciderea animalelor
    > pentru a se hr�ni. �n al doilea r�nd, ei sus�in c�,
    > de�i adesea ignorat
    > de Biseric�, vegetarianismul este justificat de
    > evanghelii.
    >
    > Noile secte cre�tine au o preferin�� pentru
    > vegetarianism.
    > Protestantismul �i Biserica romano-catolic� �l v�d
    > �ns� pe om ca
    > st�p�nul crea�iei: animalele �i plantele exist�
    > pentru uzul s�u
    > personal. De aceea, obiceiul cre�tin de a posti nu e
    > motivat de mila
    > fa�� de animale, ci e v�zut ca o preg�tire
    > spiritual� a credinciosului
    > pentru o s�rb�toare religioas�.
    >
    > Vegetarienii cre�tini revin astfel la Biblie �i la
    > istoria timpurie a
    > cre�tinismului: nu g�sesc �n Noul Testament
    > men�ionarea clar� a faptului
    > c� Isus a m�ncat carne. Surprinz�tor, nu e pomenit�
    > nici carnea de miel,
    > pe care, conform tradi�iei evreie�ti, Isus �i
    > discipolii ar fi trebuit
    > s� o m�n�nce cu ocazia respectivei s�rb�tori.
    >
    > Biserica Ortodox� Rom�n� nu are o pozi�ie oficial�
    > fa�� de
    > vegetarianism. Cu toate acestea, exist� numeroase
    > m�n�stiri �n Rom�nia,
    > ca Fr�sinei sau Sih�stria, �n care nu se consum�
    > carne. Purt�torul de
    > cuv�nt al Patriarhiei, p�rintele consilier Stoica,
    > afirm� c� multe
    > dintre argumentele cre�tinilor vegetarieni s�nt
    > specula�ii.
    >
    > Vechiul Testament men�ioneaz� c� evreii consumau
    > carne de miel cu
    > ierburi, a�a c� nu se poate da un r�spuns clar la
    > �ntrebarea dac� Biblia
    > justific� sau nu vegetarianismul.
    >
    __________________________________
    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
    http://smallbusiness.yahoo.com/resources/
   • Octavia Nastase
    povestiri de la unirii: a fost foarte bine, in ciuda frigului si a vantului care mai batea din cand in cand si a ... copiilor cersetori care voiau si ei o
    Message 3 of 10 , Mar 21, 2005
    • 0 Attachment
     povestiri de la unirii: a fost foarte bine, in ciuda frigului si a vantului
     care mai batea din cand in cand si a ... copiilor cersetori care voiau si ei
     o prajitura :D doua, trei..
     au venit 2 tipi, carnivori convinsi de la "realitatea" si i-au intervievat
     pe cei cu care stateam de vb si care voiau sa devina/erau vegetarieni. cred
     ca au dat reportajul destul de rapid, pentru ca nu a mai constituit subiect
     pentru stirile de seara.
     am impartit o multime de fluturasi, nu neaparat stand si de vb cu oamenii.
     pe la 2,30-3 a fost activitatea mai mare, au venit oameni special de acasa
     ca sa vb cu noi. a venit o tanti care din cauza ca are ulcer a devenit veg
     si de cand nu mai consuma carne analizele i-au iesit mult mai bune :)
     a, faza tare, a venit gardianul de la McDonalds sa ne spuna sa nu mai
     impartim fluturasi in fata magazinului, oricum, "fatza" magazinului e cam
     ingusta , si cum treceau oamenii de coloana care departaja spatiul lor de
     restul, primeau cate un fluturas :))
     mai treceau din cand in cand si straini, si ma gandeam ce bine era daca
     aveam si cateva brosuri in engleza. e venit un tip care era din danemarca,
     veg din motive etice dar care ne-a spus ca nu a auzit de MeatOut. poate ca
     nu se tine si in Danemarca. nici de CVA nu a auzit... poate trebuia sa il
     intreb de Peta :D
     eh, sper ca data viitoare sa fie caaaaaald!

     xoxo?

     Octavia

     ----- Original Message -----
     From: "r. m. costescu" <ruxirandria@...>

     >
     > asteptam povestiri de ieri!
     >
     > xoxo,
     >
     > ruxandra.
     >
     >
    • r. m. costescu
     salut, pai... io cred ca a fost un eveniment de succes! e total normal sa mai fie si probleme... dar numai felicitari celor care au organizat si participat! si
     Message 4 of 10 , Mar 22, 2005
     • 0 Attachment
      salut, pai... io cred ca a fost un eveniment de
      succes! e total normal sa mai fie si probleme... dar
      numai felicitari celor care au organizat si
      participat! si multumiri pt. povestiri. :) ura, am
      avut o prima activitate cu svr-ul!!

      apropos, pina la urma ati avut nevoie de un permis de
      la primarie? sergio de la uniunea vegetarienilor din
      moldova vrea sa stie amanunte. :)

      comunicatul de presa a aparut si pe idieta.ro, am
      observat: www.idieta.ro/articol/1185_meatout_
      20_martie_-_ziua_fara_carne_in_bucuresti.html !

      stiti de articole prin ziare? am cautat dar n-am
      gasit.

      xoxo (inseamna "kisses and hugs") :)

      ruxi


      ps: din pacate, nu se stie din ce motiv dar site-ul de
      extrema dreapta altermedia au postat si ei informatii
      despre meatout si svr, si *in plus* s-a trimis un
      "anunt" despre meatout din partea lor pe citeva
      liste/grupuri (!); eu am zis urmatoarele acolo unde am
      vazut (sau mi-au spus altii c-a aparut) acest "anunt":
      http://www.nettime.org/pipermail/nettime-ro/2005/002918.html

      --- Octavia Nastase <octavia@...> wrote:
      >
      > povestiri de la unirii: a fost foarte bine, in ciuda
      > frigului si a vantului
      > care mai batea din cand in cand si a ... copiilor
      > cersetori care voiau si ei
      > o prajitura :D doua, trei..
      > au venit 2 tipi, carnivori convinsi de la
      > "realitatea" si i-au intervievat
      > pe cei cu care stateam de vb si care voiau sa
      > devina/erau vegetarieni. cred
      > ca au dat reportajul destul de rapid, pentru ca nu a
      > mai constituit subiect
      > pentru stirile de seara.
      > am impartit o multime de fluturasi, nu neaparat
      > stand si de vb cu oamenii.
      > pe la 2,30-3 a fost activitatea mai mare, au venit
      > oameni special de acasa
      > ca sa vb cu noi. a venit o tanti care din cauza ca
      > are ulcer a devenit veg
      > si de cand nu mai consuma carne analizele i-au iesit
      > mult mai bune :)
      > a, faza tare, a venit gardianul de la McDonalds sa
      > ne spuna sa nu mai
      > impartim fluturasi in fata magazinului, oricum,
      > "fatza" magazinului e cam
      > ingusta , si cum treceau oamenii de coloana care
      > departaja spatiul lor de
      > restul, primeau cate un fluturas :))
      > mai treceau din cand in cand si straini, si ma
      > gandeam ce bine era daca
      > aveam si cateva brosuri in engleza. e venit un tip
      > care era din danemarca,
      > veg din motive etice dar care ne-a spus ca nu a
      > auzit de MeatOut. poate ca
      > nu se tine si in Danemarca. nici de CVA nu a
      > auzit... poate trebuia sa il
      > intreb de Peta :D
      > eh, sper ca data viitoare sa fie caaaaaald!
      >
      > xoxo?
      >
      > Octavia
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "r. m. costescu" <ruxirandria@...>
      >
      > >
      > > asteptam povestiri de ieri!
      > >
      > > xoxo,
      > >
      > > ruxandra.
      > >
      > >
      >
      >
      >
      >
      >      __________________________________
      Do you Yahoo!?
      Make Yahoo! your home page
      http://www.yahoo.com/r/hs
     • ruxandra costescu
      pe business.rol.ro (Stiri economice) - la Mediu (nu stiu de ce spun comunicatul semnat de directorul de relatii publice al APC ):
      Message 5 of 10 , Mar 23, 2005
      • 0 Attachment
       pe business.rol.ro (Stiri economice) - la "Mediu" (nu stiu de ce spun
       "comunicatul semnat de directorul de relatii publice al APC"):

       http://financiar.rol.ro/stiri/2005/03/181338.htm

       Societatea Vegetarienilor din Romania organizeaza luni, la Bucuresti,
       Meat Out - Ziua fara carne
       21 martie 2005

       Societatea Vegetarienilor din Romania /SVR/ organizeaza luni, la
       Bucuresti, evenimentul Meat Out - Ziua fara carne, care se va
       desfasura in doua locatii - in fata magazinului Unirea si langa
       Universitatea Bucuresti.

       Potrivit unui comunicat semnat de directorul de relatii publice al
       Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor, Laura Pascu, evenimentul
       va incepe la ora 14,00 si va dura cateva ore - "pana cand se termina
       fluturasii", obiectivul fiind promovarea unei diete cu cat mai putina
       carne, "pentru ca este benefica pentru mediul inconjurator, sanatatea
       noastra si a animalelor".

       SVR va imparti fluturasi, va aseza doua masute cu informatii
       (fluturasi si brosuri - pe care trecatorii le pot lua daca sunt
       interesati) si va oferi prajituri vegetariene (de post) trecatorilor.

       Pe 20 martie, prima zi a primaverii, mii de oameni din SUA si alte
       tari organizeaza evenimente informative si educationale MeatOut.
       Evenimentele includ festivaluri, expozitii, teatru pe strada,
       conferinte, mese publice sau mostre de mancare vegetariana,
       demonstratii la care participantii invata sa gateasca, impartirea de
       fluturasi, asezarea unor mese informative (mese pe care se afla
       brosuri si fluturasi pentru a fi citite de trecatorii interesati) si
       ... o receptie la Congres in Washington, DC.

       Anul acesta se implinesc 20 de ani de la infiintarea evenimentului
       MeatOut in SUA. In fiecare primavara, mii de suporteri educa
       comunitatile si cer prietenilor, familiilor si vecinilor sa promita ca
       vor "renunta la obiceiul carnii (cel putin pentru o zi), explorand o
       dieta nutritiva, nonviolenta, bazata pe plante", se spune in
       comunicat.
      • Marius Cristian Vasilescu
       pt ca Laura s-a oferit sa ne ajute in relatia cu presa si ea a dat comunicatul catre cunoscuti. Datorita ei am fost la radio romania actualitati (mi-au spus ei
       Message 6 of 10 , Mar 23, 2005
       • 0 Attachment
        pt ca Laura s-a oferit sa ne ajute in relatia cu presa si ea a dat comunicatul catre cunoscuti. Datorita ei am fost la radio romania actualitati (mi-au spus ei ca prin Laura au aflat de noi). M-am uitat prin CVul ei si a lucrat la pro tv, facanand mai multe documentare/investigatii and stuff.

        Am avut autorizatie de la primarie. Il sfatuiesc pe Sergio sa aplice cu vreo 2 sapt. inainte ca sa stie exact unde le autorizeaza desf. evenimentului ca sa dea date corecte in comunicatul de presa. Noi nu am obtinut autorizatia exact unde vroiam pt ca s-au gandit ca vom bloca circulatia pietonala. Dar noi am facut tot unde am vrut, ca asa dadusem in comunicatul de presa. E bine ca nu au fost jandarmi. Probabil ca au venit unde a spus primaria si nu ne-au gasit :)) S-ar putea la anul sa ma duc in audienta la secretarul primarului general ca sa ii spun exact ce vrem sa facem si ca nu vom bulversa circulatia pietonala.. ca pe noi ne intereseaza sa ne asezam unde sunt multi oameni.

        Ingrid Spinciu de la idieta.ro mi-a dat telefon  ca sa colaboram.. Deocamdata nu am avut timp sa ma intalnesc cu ea sa discutam. mi-a trimis o prezentare a siteului, cu tot cu target de varsta etc... ma gandesc insa cum ar trebui sa fie colaborarea caci siteul este numai despre diete si printre ele sunt si diete gen Atkins. Si ma intreb ce inseamna sanatatea pe care zice in prezentarea siteului ca o promoveaza idieta.ro

        marius

        ruxandra costescu wrote:
        pe business.rol.ro (Stiri economice) - la "Mediu" (nu stiu de ce spun
        "comunicatul semnat de directorul de relatii publice al APC"):

        --

        Marius Cristian

        Homesite: http://www.oneinchrist.tk
        Jesus loves you! http://maranata.home.ro
        S
        ocietatea Vegetarienilor din România: http://www.svr.ro

        Iisus: "Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."
        ~~ Ioan 8:12 ~~

       • Puiu Catalin
        cum mai n-au fost jandarmi:)? erau atat de bucurosi ca le-am oferit si lor un cornulet, ca au vrut sa citeasca tot ce aveam pe masa:). am si stat de vorba sa-i
        Message 7 of 10 , Mar 23, 2005
        • 0 Attachment
         cum mai n-au fost jandarmi:)? erau atat de bucurosi ca le-am oferit si lor
         un cornulet, ca au vrut sa citeasca tot ce aveam pe masa:). am si stat de
         vorba sa-i conving ca-i o idee buna sa renunte la carne... da n-au intrebat
         nimic de autorizatie sau ceva de genu asta. ca fiind vorba, aia tot la mine
         a ramas. daca ai nevoie de ea sa zici.

         _________________________________________________________________
         Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
         http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
        • Octavia Nastase
         hehe cred ca jandarmii aia nu pe noi ne pazeau :) il mai tii minte pe nenea acela care predica la portavoce? octavia ... From: Puiu Catalin To:
         Message 8 of 10 , Mar 23, 2005
         • 0 Attachment
          hehe cred ca jandarmii aia nu pe noi ne pazeau :) il mai tii minte pe nenea acela care predica la portavoce?
           
          octavia
           
          ----- Original Message -----
          Sent: Wednesday, March 23, 2005 11:30 PM
          Subject: Re: [SVR-Group] Re: articol despre svr


          cum mai n-au fost jandarmi:)? erau atat de bucurosi ca le-am oferit si lor
          un cornulet, ca au vrut sa citeasca tot ce aveam pe masa:). am si stat de
          vorba sa-i conving ca-i o idee buna sa renunte la carne... da n-au intrebat
          nimic de autorizatie sau ceva de genu asta. ca fiind vorba, aia tot la mine
          a ramas. daca ai nevoie de ea sa zici.

          _________________________________________________________________
          Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
          http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/


          Daca doriti sa iesiti de pe acest grup trimiteti un email la: SVR-Group-unsubscribe@yahoogroups.com


         • Octavia Nastase
          astia de unde s-au informat ca mai rau au dezinformat !! ... From: ruxandra costescu To: SVR-Group@yahoogroups.com Sent: Wednesday, March 23, 2005 1:58 PM
          Message 9 of 10 , Mar 23, 2005
          • 0 Attachment
           astia de unde s-au informat ca mai rau au dezinformat !!
            
            
           ----- Original Message -----
           Sent: Wednesday, March 23, 2005 1:58 PM
           Subject: [SVR-Group] Re: articol despre svr           pe business.rol.ro (Stiri economice) - la "Mediu" (nu stiu de ce spun
           "comunicatul semnat de directorul de relatii publice al APC"):

           http://financiar.rol.ro/stiri/2005/03/181338.htm

           Societatea Vegetarienilor din Romania organizeaza luni, la Bucuresti,
           Meat Out - Ziua fara carne
           21 martie 2005

           Societatea Vegetarienilor din Romania /SVR/ organizeaza luni, la
           Bucuresti, evenimentul Meat Out - Ziua fara carne, care se va
           desfasura in doua locatii - in fata magazinului Unirea si langa
           Universitatea Bucuresti.

           Potrivit unui comunicat semnat de directorul de relatii publice al
           Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor, Laura Pascu, evenimentul
           va incepe la ora 14,00 si va dura cateva ore - "pana cand se termina
           fluturasii", obiectivul fiind promovarea unei diete cu cat mai putina
           carne, "pentru ca este benefica pentru mediul inconjurator, sanatatea
           noastra si a animalelor".

           SVR va imparti fluturasi, va aseza doua masute cu informatii
           (fluturasi si brosuri - pe care trecatorii le pot lua daca sunt
           interesati) si va oferi prajituri vegetariene (de post) trecatorilor.

           Pe 20 martie, prima zi a primaverii, mii de oameni din SUA si alte
           tari organizeaza evenimente informative si educationale MeatOut.
           Evenimentele includ festivaluri, expozitii, teatru pe strada,
           conferinte, mese publice sau mostre de mancare vegetariana,
           demonstratii la care participantii invata sa gateasca, impartirea de
           fluturasi, asezarea unor mese informative (mese pe care se afla
           brosuri si fluturasi pentru a fi citite de trecatorii interesati) si
           ... o receptie la Congres in Washington, DC.

           Anul acesta se implinesc 20 de ani de la infiintarea evenimentului
           MeatOut in SUA. In fiecare primavara, mii de suporteri educa
           comunitatile si cer prietenilor, familiilor si vecinilor sa promita ca
           vor "renunta la obiceiul carnii (cel putin pentru o zi), explorand o
           dieta nutritiva, nonviolenta, bazata pe plante", se spune in
           comunicat.
           Daca doriti sa iesiti de pe acest grup trimiteti un email la: SVR-Group-unsubscribe@yahoogroups.com


          • ruxandra costescu
           aoleu, nici nu observasem. vaaai.... :( poate s-a dus lumea luni... :( oricum, faza cu comunicatu e si ea nasoala: orice jurnalist ar trebui sa stie ca un
           Message 10 of 10 , Mar 24, 2005
           • 0 Attachment
            aoleu, nici nu observasem. vaaai.... :( poate s-a dus lumea luni... :(

            oricum, faza cu comunicatu' e si ea nasoala: orice jurnalist ar trebui
            sa stie ca un comunicat de presa nu are "autor" in afara de grupul de
            la care provine. iar grupul despre care e vorba in comunicat e destul
            de clar svr-ul :) si nu asociatia pt. protectia consumatorilor. deci
            vina nu e a laurei pascu (chiar cred ca ea a facut o treaba f. buna)!
            ma rog... asta e. in mare publicitatea si mediatizarea au fost chiar
            excelente (marius, nu poti sa faci rost de inregistrari de la
            emisiunile de radio la care ai vorbit? - ar fi bune pt. arhive).

            sa vorbim despre diversele colaborari. idieta, pina la urma, are unul
            din putinele texte cu motivele de a deveni vegetarian care exista pe
            net in lb. romana. dar recunosc ca nu prea am citit site-ul. :)

            ruxi


            --- In SVR-Group@yahoogroups.com, "Octavia Nastase" <octavia@s...>
            wrote:
            > astia de unde s-au informat ca mai rau au dezinformat !!
            >
            >
            > ----- Original Message -----
            > From: ruxandra costescu
            > To: SVR-Group@yahoogroups.com
            > Sent: Wednesday, March 23, 2005 1:58 PM
            > Subject: [SVR-Group] Re: articol despre svr
            >
            >
            >
            >
            > pe business.rol.ro (Stiri economice) - la "Mediu" (nu stiu de ce
            spun
            > "comunicatul semnat de directorul de relatii publice al APC"):
            >
            > http://financiar.rol.ro/stiri/2005/03/181338.htm
            >
            > Societatea Vegetarienilor din Romania organizeaza luni, la
            Bucuresti,
            > Meat Out - Ziua fara carne
            > 21 martie 2005
            >
            > Societatea Vegetarienilor din Romania /SVR/ organizeaza luni, la
            > Bucuresti, evenimentul Meat Out - Ziua fara carne, care se va
            > desfasura in doua locatii - in fata magazinului Unirea si langa
            > Universitatea Bucuresti.
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.