Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [S-R] Re: Help

Expand Messages
 • Nick Holcz
  ... Frank, I am in OZ tracing my father s Slovak family one of whom went to the US. Thanks for your help. Nick
  Message 1 of 20 , Apr 6, 2004
   At 10:30 PM 6/04/2004, you wrote:
   >Nick,
   >
   >My apology since had assumed you were located in USA researching
   >Slovak surnames.
   >I do surnames from OZ and NZ but they are usually Croatians who had
   >emigrated there early on.
   >Also do jewishgenners.
   >
   >Frank K

   Frank, I am in OZ tracing my father's Slovak family one of whom went to
   the US.

   Thanks for your help.
   Nick
  • J&H Helbrecht
   Will someone please tell me what this is? I have been getting these emails and have no idea what they are Thank you Jean SANAL DEDEKTI.FLI.K HI.ZMETLERI.
   Message 2 of 20 , Oct 6, 2005
    Will someone please tell me what this is? I have been getting these
    emails and have no idea what they are
    Thank you
    Jean

    SANAL DEDEKTI.FLI.K HI.ZMETLERI.

    TÜRKI.YE BU HI.ZMET VE TEKNI.G(I. KONUS,UYOR...
    YENI. TEKNOLOJI. HI.ZMETI.NI.ZDE!
    "Art?k es,ler, sevgililer, ortaklar birbirlerini aldatamayacak!"

    Sizi aldatt?g(?ndan kus,ku duydug(unuz kis,inin,

    * Sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Geriye dönük/8 ayl?k vd.)
    * I.leriye yönelik sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Haftal?k)
    * Görüs,me ân?ndaki "cep telefon kay?tlar?"na (Paralel/Sesli Dinleme)
    * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (Geriye dönük SMS/8 ayl?k vd.)
    * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (I.leriye yönelik SMS/Haftal?k)
    * Gelen/Giden arama kay?tlar?na (Geçmis,/Gelecek; Gizli No ve Çag(r?lar)
    * Gizledig(i "Özel" veya "Analog" numara bilgilerine (1 ve 2. kademe)
    * I.leri tarihlere yönelik Telekom telefonlar?na ait ses kay?tlar?na

    * Kis,isel bilgisayar?nda (ve online ortamda) kulland?g(? s,ifre bilgilerine
    * Hard Diskindeki her bir dosya vd. dokümanlara
    * "Thief" uygulamas? ile yapt?g(? her yaz?s,maya

    * Gelen/giden "e-mail yaz?s,malar?"na (Yaz?l? Metin: Anl?k/Geçmis,/Gelecek)
    * MSN Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
    * Yahoo Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
    * ICQ yaz?s,malar?na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
    * IRC odalar?nda yapt?g(? "chat kay?tlar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
    * Skype ve Paltalk odalar?ndaki "ses kay?tlar?"na (Sesli/Yaz?l?; Anl?k)
    * Sizi aldatt?g(? kis,inin "kimlik bilgileri"ne (Whois/Info/Contact)
    * IP protokolüne ve Internet'e eris,im sag(lad?g(? "Telekom numaras?"na
    * Aldatma içerikli diyaloglar?n yas,and?g(? "zamanlama bilgileri"ne

    Sizi ve/veya yak?nlar?n?z? rahats?z eden bir kis,inin,

    * (Gizli kay?t/özel numara bile olsa) Tel. numaras?na (1 ve 2. kademe)
    * (Sabit numara ise) Telefon numaras?na ve abone bilgilerine
    * (Cep telefonundan ar?yor ise) Tel. numaras?na ve yer tespitine
    * (Ankesör telefondan ar?yor ise) yer tespitine

    rahatl?kla ulas,abilir, bilmediklerinizi ög(renebilir,
    elde ettig(iniz bilgileri "belge" olarak kullanabilir,
    ilis,kilerinizi de bu veriler dog(rultusunda s,ekillendirebilirsiniz.

    Takip gerektiren is,leriniz için,

    * Kay?p kis,i bulma ve yer tespit çal?s,malar?
    * Çal?nt? arabalarda yer tespiti ve "bulma tüyolar?"
    * Ticari piyasa, rakip ve muhaliflerle ilgili tespit ve aras,t?rmalar
    * Kredi kart? ve banka hesab? doland?r?c?l?g(?nda fail tespiti
    * Kanun kaçaklar?n?n ve g?yâbi tutuklular?n bulunmas?nda is, takibi

    Ayr?ca,

    * "Tele-Kay?t" ile telefon görüs,melerini kaydedebilirsiniz.
    * "Tele-Kulak" ile kablosuz telefon dinleyebilirsiniz (Sabit tel/GSM).
    * "Casus-Kulakl?k" ile ortam dinleyebilirsiniz (Mesafe s?n?r? var/yok).
    * "Sound Converter" cihaz? ile sesinizi deg(is,tirerek konus,abilirsiniz.
    * "GSM-Casus" uygulamas? ile ses kayd? ve nakli yapabilirsiniz.
    * "Kap-kaç Alarm?"n? evinize, araban?za, is,yerinize uygulayabilirsiniz.

    Maliyet bilgilerini ve dig(er ög(renmek isteg(iniz ayr?nt?lar? sorunuz.
    Bu reklam sizi ilgilendirmiyorsa, lütfen ihtiyac? olanlar? bilgilendiriniz.

    N. Cem, Antalya, TR
    GSM ve SMS: 0546-797 93 76
    E-MAIL ve MSN: sd1005t4r@...
    ICQ: 310-115-006
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Vladimir Linder
    It is in Turkish language from Antalia, southern Turkey. Vladi
    Message 3 of 20 , Oct 6, 2005
     It is in Turkish language from Antalia, southern Turkey.

     Vladi

     At 09:35 PM 10/6/2005, you wrote:
     >Will someone please tell me what this is? I have been getting these
     >emails and have no idea what they are
     >Thank you
     >Jean
     >
     >SANAL DEDEKTI.FLI.K HI.ZMETLERI.
     >
     >TÜRKI.YE BU HI.ZMET VE TEKNI.G(I. KONUS,UYOR...
     >YENI. TEKNOLOJI. HI.ZMETI.NI.ZDE!
     >"Art?k es,ler, sevgililer, ortaklar birbirlerini aldatamayacak!"
     >
     >Sizi aldatt?g(?ndan kus,ku duydug(unuz kis,inin,
     >
     >* Sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Geriye dönük/8 ayl?k vd.)
     >* I.leriye yönelik sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Haftal?k)
     >* Görüs,me ân?ndaki "cep telefon kay?tlar?"na (Paralel/Sesli Dinleme)
     >* Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (Geriye dönük SMS/8 ayl?k vd.)
     >* Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (I.leriye yönelik SMS/Haftal?k)
     >* Gelen/Giden arama kay?tlar?na (Geçmis,/Gelecek; Gizli No ve Çag(r?lar)
     >* Gizledig(i "Özel" veya "Analog" numara bilgilerine (1 ve 2. kademe)
     >* I.leri tarihlere yönelik Telekom telefonlar?na ait ses kay?tlar?na
     >
     >* Kis,isel bilgisayar?nda (ve online ortamda)
     >kulland?g(? s,ifre bilgilerine
     >* Hard Diskindeki her bir dosya vd. dokümanlara
     >* "Thief" uygulamas? ile yapt?g(? her yaz?s,maya
     >
     >* Gelen/giden "e-mail yaz?s,malar?"na (Yaz?l? Metin: Anl?k/Geçmis,/Gelecek)
     >* MSN Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
     >* Yahoo Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
     >* ICQ yaz?s,malar?na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
     >* IRC odalar?nda yapt?g(? "chat kay?tlar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
     >* Skype ve Paltalk odalar?ndaki "ses kay?tlar?"na (Sesli/Yaz?l?; Anl?k)
     >* Sizi aldatt?g(? kis,inin "kimlik bilgileri"ne (Whois/Info/Contact)
     >* IP protokolüne ve Internet'e eris,im sag(lad?g(? "Telekom numaras?"na
     >* Aldatma içerikli diyaloglar?n yas,and?g(? "zamanlama bilgileri"ne
     >
     >Sizi ve/veya yak?nlar?n?z? rahats?z eden bir kis,inin,
     >
     >* (Gizli kay?t/özel numara bile olsa) Tel. numaras?na (1 ve 2. kademe)
     >* (Sabit numara ise) Telefon numaras?na ve abone bilgilerine
     >* (Cep telefonundan ar?yor ise) Tel. numaras?na ve yer tespitine
     >* (Ankesör telefondan ar?yor ise) yer tespitine
     >
     >rahatl?kla ulas,abilir, bilmediklerinizi ög(renebilir,
     >elde ettig(iniz bilgileri "belge" olarak kullanabilir,
     >ilis,kilerinizi de bu veriler dog(rultusunda s,ekillendirebilirsiniz.
     >
     >Takip gerektiren is,leriniz için,
     >
     >* Kay?p kis,i bulma ve yer tespit çal?s,malar?
     >* Çal?nt? arabalarda yer tespiti ve "bulma tüyolar?"
     >* Ticari piyasa, rakip ve muhaliflerle ilgili tespit ve aras,t?rmalar
     >* Kredi kart? ve banka hesab? doland?r?c?l?g(?nda fail tespiti
     >* Kanun kaçaklar?n?n ve g?yâbi tutuklular?n bulunmas?nda is, takibi
     >
     >Ayr?ca,
     >
     >* "Tele-Kay?t" ile telefon görüs,melerini kaydedebilirsiniz.
     >* "Tele-Kulak" ile kablosuz telefon dinleyebilirsiniz (Sabit tel/GSM).
     >* "Casus-Kulakl?k" ile ortam dinleyebilirsiniz (Mesafe s?n?r? var/yok).
     >* "Sound Converter" cihaz? ile sesinizi deg(is,tirerek konus,abilirsiniz.
     >* "GSM-Casus" uygulamas? ile ses kayd? ve nakli yapabilirsiniz.
     >* "Kap-kaç Alarm?"n? evinize, araban?za, is,yerinize uygulayabilirsiniz.
     >
     >Maliyet bilgilerini ve dig(er ög(renmek isteg(iniz ayr?nt?lar? sorunuz.
     >Bu reklam sizi ilgilendirmiyorsa, lütfen ihtiyac? olanlar? bilgilendiriniz.
     >
     >N. Cem, Antalya, TR
     >GSM ve SMS: 0546-797 93 76
     >E-MAIL ve MSN: sd1005t4r@...
     >ICQ: 310-115-006
     >
     >
     >
     >
     >[Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >
     >To unsubscribe from this group, go to
     ><http://www.yahoogroups.com/group/SLOVAK-ROOTS>http://www.yahoogroups.com/group/SLOVAK-ROOTS
     >-or- send blank email to SLOVAK-ROOTS-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
     >
     >----------
     >YAHOO! GROUPS LINKS
     >
     > * Visit your group
     > "<http://groups.yahoo.com/group/SLOVAK-ROOTS>SLOVAK-ROOTS" on the web.
     > *
     > * To unsubscribe from this group, send an email to:
     > *
     > <mailto:SLOVAK-ROOTS-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>SLOVAK-ROOTS-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     > *
     > * Your use of Yahoo! Groups is subject to
     > the <http://docs.yahoo.com/info/terms/>Yahoo! Terms of Service.
     >
     >
     >----------
    • Dr. Joe Q
     It could be spam, but I don t see usual $20 M USD or some other outrageous sum of money that you are going to get. It is from Turkey and that is why you have
     Message 4 of 20 , Oct 7, 2005
      It could be spam, but I don't see usual $20 M USD or
      some other outrageous sum of money that you are going
      to get.

      It is from Turkey and that is why you have the ?
      marks. You have to select a compatible character set
      on your browser (under the View tab), try Unicode
      UTF-8 first, and others until you have only letters
      with various diacritical marks.

      I do not know any Turkish so I cannot begin to guess
      what the message is.

      Dr. "Q"

      --- J&H Helbrecht <harry43@...> wrote:

      > Will someone please tell me what this is? I have
      > been getting these
      > emails and have no idea what they are
      > Thank you
      > Jean
      >
      > SANAL DEDEKTI.FLI.K HI.ZMETLERI.
      >
      > TÜRKI.YE BU HI.ZMET VE TEKNI.G(I. KONUS,UYOR...
      > YENI. TEKNOLOJI. HI.ZMETI.NI.ZDE!
      > "Art?k es,ler, sevgililer, ortaklar birbirlerini
      > aldatamayacak!"
      >
      > Sizi aldatt?g(?ndan kus,ku duydug(unuz kis,inin,
      >
      > * Sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Geriye dönük/8
      > ayl?k vd.)
      > * I.leriye yönelik sesli "cep telefon kay?tlar?"na
      > (Haftal?k)
      > * Görüs,me ân?ndaki "cep telefon kay?tlar?"na
      > (Paralel/Sesli Dinleme)
      > * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (Geriye
      > dönük SMS/8 ayl?k vd.)
      > * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (I.leriye
      > yönelik SMS/Haftal?k)
      > * Gelen/Giden arama kay?tlar?na (Geçmis,/Gelecek;
      > Gizli No ve Çag(r?lar)
      > * Gizledig(i "Özel" veya "Analog" numara bilgilerine
      > (1 ve 2. kademe)
      > * I.leri tarihlere yönelik Telekom telefonlar?na ait
      > ses kay?tlar?na
      >
      > * Kis,isel bilgisayar?nda (ve online ortamda)
      > kulland?g(? s,ifre bilgilerine
      > * Hard Diskindeki her bir dosya vd. dokümanlara
      > * "Thief" uygulamas? ile yapt?g(? her yaz?s,maya
      >
      > * Gelen/giden "e-mail yaz?s,malar?"na (Yaz?l? Metin:
      > Anl?k/Geçmis,/Gelecek)
      > * MSN Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log
      > Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
      > * Yahoo Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log
      > Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
      > * ICQ yaz?s,malar?na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
      > * IRC odalar?nda yapt?g(? "chat kay?tlar?"na (Log
      > Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
      > * Skype ve Paltalk odalar?ndaki "ses kay?tlar?"na
      > (Sesli/Yaz?l?; Anl?k)
      > * Sizi aldatt?g(? kis,inin "kimlik bilgileri"ne
      > (Whois/Info/Contact)
      > * IP protokolüne ve Internet'e eris,im sag(lad?g(?
      > "Telekom numaras?"na
      > * Aldatma içerikli diyaloglar?n yas,and?g(?
      > "zamanlama bilgileri"ne
      >
      > Sizi ve/veya yak?nlar?n?z? rahats?z eden bir
      > kis,inin,
      >
      > * (Gizli kay?t/özel numara bile olsa) Tel.
      > numaras?na (1 ve 2. kademe)
      > * (Sabit numara ise) Telefon numaras?na ve abone
      > bilgilerine
      > * (Cep telefonundan ar?yor ise) Tel. numaras?na ve
      > yer tespitine
      > * (Ankesör telefondan ar?yor ise) yer tespitine
      >
      > rahatl?kla ulas,abilir, bilmediklerinizi
      > ög(renebilir,
      > elde ettig(iniz bilgileri "belge" olarak
      > kullanabilir,
      > ilis,kilerinizi de bu veriler dog(rultusunda
      > s,ekillendirebilirsiniz.
      >
      > Takip gerektiren is,leriniz için,
      >
      > * Kay?p kis,i bulma ve yer tespit çal?s,malar?
      > * Çal?nt? arabalarda yer tespiti ve "bulma tüyolar?"
      > * Ticari piyasa, rakip ve muhaliflerle ilgili tespit
      > ve aras,t?rmalar
      > * Kredi kart? ve banka hesab? doland?r?c?l?g(?nda
      > fail tespiti
      > * Kanun kaçaklar?n?n ve g?yâbi tutuklular?n
      > bulunmas?nda is, takibi
      >
      > Ayr?ca,
      >
      > * "Tele-Kay?t" ile telefon görüs,melerini
      > kaydedebilirsiniz.
      > * "Tele-Kulak" ile kablosuz telefon
      > dinleyebilirsiniz (Sabit tel/GSM).
      > * "Casus-Kulakl?k" ile ortam dinleyebilirsiniz
      > (Mesafe s?n?r? var/yok).
      > * "Sound Converter" cihaz? ile sesinizi
      > deg(is,tirerek konus,abilirsiniz.
      > * "GSM-Casus" uygulamas? ile ses kayd? ve nakli
      > yapabilirsiniz.
      > * "Kap-kaç Alarm?"n? evinize, araban?za, is,yerinize
      > uygulayabilirsiniz.
      >
      > Maliyet bilgilerini ve dig(er ög(renmek isteg(iniz
      > ayr?nt?lar? sorunuz.
      > Bu reklam sizi ilgilendirmiyorsa, lütfen ihtiyac?
      > olanlar? bilgilendiriniz.
      >
      > N. Cem, Antalya, TR
      > GSM ve SMS: 0546-797 93 76
      > E-MAIL ve MSN: sd1005t4r@...
      > ICQ: 310-115-006      __________________________________
      Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
      http://mail.yahoo.com
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.