Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Help with reading this!!!

Expand Messages
 • jerubasky1
  I need some help reading this. I think found two surnames that might be related to me. The names are Martonak,Ceperko,. The name of Martonak belongs to My
  Message 1 of 3 , Mar 5, 2012
  • 0 Attachment
   I need some help reading this. I think found two surnames that might be related to me. The names are Martonak,Ceperko,. The name of Martonak belongs to My Great-Great-Grandmother Anna Martonak.


   Pravdepodobne už v roku 1442 vznikol prvý urbariát v Dubovici. Zo zápisu z 29. januára 1442 všetci vtedajší zemepáni dali svojim poddaným urèitý majetok, nie každému rovnako do takzv. urbaniátu. Z toho sa dajú vyèíta mená, vtedy sa vyskytujúce, èiže èlenovia urbaniátu boli: Šuhaj, Majerník, Lipovský, Šramko, Utrata, Rovenský, molèan, Martoòák, Marinèák, Borsúk, Poklemba, Dorèák, Figely, Leško, kaèmarin, Èuba, Ceperko, Varga, Boldižár, ružbarský, Sopko, Pavel, Timèo, Šenk, Maseèko, Turek, Onderko, Kaèmarèin, Macko, Jusko, Motý¾, Kova¾, Losinc, Šinala, Haligovský, Obyšovský, Tkáè a ïalší.
  • stevemartonak
   I m starting to think that we may be jumping the gun in thinking there is a Dubovica connection. A lot depends on where you got the information you currently
   Message 2 of 3 , Mar 6, 2012
   • 0 Attachment
    I'm starting to think that we may be jumping the gun in thinking there is a Dubovica connection. A lot depends on where you got the information you currently have.

    A quick browse through the Zborov records confirms the 1866 marriage. The online records don't go up to 1897 so I don't know about that marriage. I haven't tried to confirm the Zborov birth records.

    What I find interesting is that the name MARTINAK shows up in the Zborov records. Perhaps these are the folks you should be looking at rather than the MARTON(Y)AKs in Dubovica.

    What *cannot* be confirmed is the birth of Anna SUPERKA in Dubovica. We've been assuming that SUPERKA is really C(Z)EPERKO, of which there are plenty in Dubovica. But maybe not.

    Lehigh Co PA has your SUPERKAs and some CEPERKOs (that are definitely from Dubovica). Are these families really closely related? Do you actually have evidence that these two families are related or that Anna SUPERKA was actually born in Dubovica?

    Do you have any naturalization papers for Joseph RUBACKY?

    Just some of my thoughts.

    Steve

    --    --- In SLOVAK-ROOTS@yahoogroups.com, "jerubasky1" <jerubasky1@...> wrote:
    >
    > I need some help reading this. I think found two surnames that might be related to me. The names are Martonak,Ceperko,. The name of Martonak belongs to My Great-Great-Grandmother Anna Martonak.
    >
    >
    > Pravdepodobne už v roku 1442 vznikol prvý urbariát v Dubovici. Zo zápisu z 29. januára 1442 všetci vtedajší zemepáni dali svojim poddaným urèitý majetok, nie každému rovnako do takzv. urbaniátu. Z toho sa dajú vyèíta mená, vtedy sa vyskytujúce, èiže èlenovia urbaniátu boli: Šuhaj, Majerník, Lipovský, Šramko, Utrata, Rovenský, molèan, Martoòák, Marinèák, Borsúk, Poklemba, Dorèák, Figely, Leško, kaèmarin, Èuba, Ceperko, Varga, Boldižár, ružbarský, Sopko, Pavel, Timèo, Šenk, Maseèko, Turek, Onderko, Kaèmarèin, Macko, Jusko, Motý¾, Kova¾, Losinc, Šinala, Haligovský, Obyšovský, Tkáè a ïalší.
    >
   • htcstech
    Hello, I can see that CSUPERKA can be Anglicized as SUPERKA easily enough as the CS sound can be interpreted as TSUPERKA = SUPERKA. If the original name was
    Message 3 of 3 , Mar 6, 2012
    • 0 Attachment
     Hello,

     I can see that CSUPERKA can be Anglicized as SUPERKA easily enough as the
     CS sound can be interpreted as TSUPERKA = SUPERKA.
     If the original name was Slav in origin then Magyarized, then you can see
     how this could come about. The CZ is harder in sound, but more likely as
     you have shown.

     Peter M

     On 7 March 2012 02:10, stevemartonak <stevemartonak@...> wrote:

     > **
     >
     >
     > I'm starting to think that we may be jumping the gun in thinking there is
     > a Dubovica connection. A lot depends on where you got the information you
     > currently have.
     >
     > A quick browse through the Zborov records confirms the 1866 marriage. The
     > online records don't go up to 1897 so I don't know about that marriage. I
     > haven't tried to confirm the Zborov birth records.
     >
     > What I find interesting is that the name MARTINAK shows up in the Zborov
     > records. Perhaps these are the folks you should be looking at rather than
     > the MARTON(Y)AKs in Dubovica.
     >
     > What *cannot* be confirmed is the birth of Anna SUPERKA in Dubovica. We've
     > been assuming that SUPERKA is really C(Z)EPERKO, of which there are plenty
     > in Dubovica. But maybe not.
     >
     > Lehigh Co PA has your SUPERKAs and some CEPERKOs (that are definitely from
     > Dubovica). Are these families really closely related? Do you actually have
     > evidence that these two families are related or that Anna SUPERKA was
     > actually born in Dubovica?
     >
     > Do you have any naturalization papers for Joseph RUBACKY?
     >
     > Just some of my thoughts.
     >
     > Steve
     >
     > --
     >
     >
     > --- In SLOVAK-ROOTS@yahoogroups.com, "jerubasky1" <jerubasky1@...> wrote:
     > >
     > > I need some help reading this. I think found two surnames that might be
     > related to me. The names are Martonak,Ceperko,. The name of Martonak
     > belongs to My Great-Great-Grandmother Anna Martonak.
     > >
     > >
     > > Pravdepodobne už v roku 1442 vznikol prvý urbariát v Dubovici. Zo zápisu
     > z 29. januára 1442 všetci vtedajší zemepáni dali svojim poddaným urèitý
     > majetok, nie každému rovnako do takzv. urbaniátu. Z toho sa dajú vyèíta
     > mená, vtedy sa vyskytujúce, èiže èlenovia urbaniátu boli: Šuhaj, Majerník,
     > Lipovský, Šramko, Utrata, Rovenský, molèan, Martoòák, Marinèák, Borsúk,
     > Poklemba, Dorèák, Figely, Leško, kaèmarin, Èuba, Ceperko, Varga, Boldižár,
     > ružbarský, Sopko, Pavel, Timèo, Šenk, Maseèko, Turek, Onderko, Kaèmarèin,
     > Macko, Jusko, Motý¾, Kova¾, Losinc, Šinala, Haligovský, Obyšovský, Tkáè a
     > ïalší.
     > >
     >
     >
     >


     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.