Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

INQUIRY BY "Robert" regarding Prasice,SK

Expand Messages
 • LONGJOHN , SLOVAKJANKO
  POTREBUJI ( INFORMATION ) From: JOHN- E WHITE-III ... to see where you may write for same..Please to tell me your family/families
  Message 1 of 1 , Nov 16, 2011
   POTREBUJI ( INFORMATION )
   From:
   JOHN- E WHITE-III <johnewhiteiii@...>
   To:
   --- In SLOVAK-ROOTS@yahoogroups.com, "Robert" <rgresdo@...> wrote: ( JANKO (jewiii) asks if you can also tell me for my own personal information , which I will then transmit to Robert )
   >
   > Can anyone tell me where I can search for family records for the town of Prasice, Slovakia?=======================================Dobry Den, Pan Robert---My Grandfathers birth village is also Prasice,SK ( okres Topolcany)---Tho' I do not possess your desired info, I see that some other kind soul has provided you with a NULL web link which should work when the info is inputted.Have visited SK and CZ about 19-20 times since about 1999, living in SK about 3 years on "extended retirement vacation" between 2003-2006.( I possess OFFICIAL " Foreign Slovak" Status bestowed upon me after my application for same by Slovakia. I will contact my relatives there
   to see where you may write for same..Please to tell me your family/families name(s) there. Palusovi ( Palus in English )is my grandpa's family name .Detkovi ( =DETKO ) is my grandmothers family name, with Bariakovi ( BARIAK),GREZDOVI,being other relatives....I grew up in East St. St. Louis, IL which in the early 1900's was a melting pot of/for many central European immigrants...An older ( now 'lost in the weeds of time' because of time passage, is the TONKA family which also hailed from Prasice)....I didn't think that I would ever find anybody else whose ancestrial origins originated in/from that dedina (= small vlllage ) ---Hope to visit AGAIN this coming spring, 2012---Have some leads about Detkovi in J. Zahrad(a/na),an area associated with the village of Zavada, locate about 15 miles WEST of Prasice,SK ---In the meantime,"Best of Wishes' to you in your search. /S/ JOHN-E WHITE-III = "SLOVAK JANKO", GRANITE CITY, IL (USA) --Pan Robert,Looking at you email address,would,perhaps, your last name ( =your family name) be "GREZDOVA ???? ---Please, Write to me, and tell me one way,or the other......../S/ JOHN-E WHITE-III ("SLOVAK-JANKO")
   --- V SLOVAK-ROOTS@yahoogroups.com, "Robert" <rgresdo@...> napísal: (Janko sa spýta, či môže mi pre moje osobné údaje, ktoré som potom odovzdá Robert)
   >
   > Môže mi niekto povedať, kde by som mohol hľadať rodinné záznamy pre mesto Prašice, Slovensko ?============================== ========= Dobry den, pán Robert --- My starí otcovia narodenia obci je tiež Prašice, SK (okres Topoľčany) --- Tho "Nechcem mať požadované informácie, vidím, že nejaký iný druh duše vám poskytol NULL webový odkaz, ktorý by mal fungovať, keď Info inputted.Have navštívil SK a CZ zhruba na 19-20 dobe zhruba od roku 1999, žije v SK asi 3 roky na "rozšírenej dôchodku dovolenku" medzi 2003-2006. (I majú oficiálne "Zahraničné slovenský" Stav prepožičaný na mňa po mojej žiadosti o rovnaký Slovensko. budem kontaktovať moji príbuzní tam
   vidieť, kde môžete napísať na rovnakú .. Prosím, aby mi svojej rodine / rodín meno (mená) tam. Paluš (Paluš v anglickom jazyku) je môj dedo priezvisko. Detkovi (= DETKO) je moje babičky priezvisko, s Bariakovi (BARIAK), GREZDOVI, že iní príbuzní .... som vyrastal vo východnom St Louis, IL , ktorý na začiatku roka 1900 bola taviace kotlík / pre mnohé stredoeurópske prisťahovalcov ... staršie (teraz "stratil v tráve času", pretože čas priechodu, je rodina TONKA, ktorý tiež pochádzal z Prašice ).... ja si nemyslím, že by som sa niekedy nájde niekto iný, ktorého pôvod pochádza z ancestrial / z toho Dědina (= malý vlllage) --- Dúfam, že sa vracať nadchádzajúcom jar 2012 --- Už nejakú vedie o Detkovi v J. záhrad (a / nA), oblasť spojená s obcou Závada, nájsť asi 15 míľ WEST ="ZAPAD" od Prašice, SK --- do tej doby, "Najlepšie želá vám" v hľadaní. / s / JOHN-E WHITE-III = "SLOVENSKÁ Janko", Granite City, IL (USA) - Pán Robert, sa na vás e-mailovú adresu, bude, možno, priezvisko (= vaše priezvisko) sa "GREZDOVA?? --- Prosím, napíšte mi a povedz mi jednu cestu, alebo iný ......../ S / JOHN-E WHITE-III ("SLOVENSKÉ-Janko")
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.