Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ang kaunlaran ay makakamit lamang kung ang bawat isa sa ating pamayanan ay magiging kabahagi sa pagsasagawa nito. Sama-samang Itaguyod ang Pag-unlad ng Agrikultura, Gubatan at Pamayanan! (SIPAGPa!). Ninanais ng kalipunang ito na ipagpatuloy ang diskusyon, bahaginan ng karanasan,kaalaman, kakayahan at iba pang mga pangangailangan upang maitaguyod ang pag-unlad sa mga pamayanan. Tinutukoy dito ang agrikultura at gubatan sapagkat ito ang batayang kabuhayan ng mga pamayanan sa Pilipinas. Inaanyayahan ang mga kababayan natin sa loob at labas ng Pilipinas na makibahagi sa SIPAGPa!... Patuloy na may pag-asa ang mga Pilipino. Kaya ng masang Pilipino na itaguyod ang kanyang pag-unlad. Sa pagtutulungan ng bawat sektor ng lipunan, Kaya natin 'to,Kabayan!

Group Information

 • 24
 • Philippines
 • Jul 12, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History