Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pesari Ke Dokhtar Shod!

Expand Messages
 • mahmood karimi
      پسری که دختر شد   “مامان من یک دختر هستم!”، این حرفی بود که جسی (جوزف) وقتی که ۴ سال
  Message 1 of 1 , Nov 8, 2009
  • 0 Attachment


    

    
   پسری که دختر شد
    


    

   مادر ۴۲ ساله جسی می گوید که وقتی جسی بچه بود همیشه سعی می کرد اسباب بازی های پسرانه خود را با اسباب بازی های دخترانه عوض کند! و وقتی که بزرگتر شد و زبان باز کرد همیشه می گفت من یک دخترم!

   بیشتر پدر مادر ها وقتی با این مشکل مواجه می شوند، سعی می کنند که فرزند خود را از دید دیگران مخفی نگه دارند ولی پدر و مادر جسی این کار را نکردند بلکه به وی کمک کردن که هویت خویش را بدست آورد و وقتی که ۱۲ ساله شد مورد عمل جراحی قرار گرفت و هورمونهای زنانه به وی تزریق شد.

   جسی در مورد اینکه دختر شده می گوید: “من خیلی خوشحالم که دختر شده ام چون که الان می تونم در آشپزخانه آشپزی کنم و موهام رو بلند کنم!”
    

    


    


    


    

    


    

   “مامان من یک دختر هستم!”، این حرفی بود که جسی (جوزف) وقتی که ۴ سال داشت به مادرش گفت! وقتی که وی ۵ ساله شد دلش نمی خواست که موهایش را کوتاه کند و وقتی که ۶ ساله بود خانواده وی به این نتیجه رسیده بودند که فررند آنها واقعا دختر است!
    

    
    
      
    

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.