Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Đây là diễn đàn của Lớp K41 - Khoa Quản lý và Bảo vệ tài nguyên rừng (nay là Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường), Trường Đại học Lâm Nghiệp, Việt Nam.

Diễn đàn là nơi tụ họp anh/chị/em xa gần để trao đổi thông tin về cuộc sống, công việc và cũng là nơi tụ tập để nhậu nhẹt và chém gió :)).

Đề nghị các anh/chị/em thông báo cho những người khác biết để tham gia diễn đàn.

Chúc diễn đàn hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.

Group Information

 • 28
 • Vietnam
 • Dec 3, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History