Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co ma być z naszej historii wzorem a co należy potęp iać

Expand Messages
 • Thyme Trax
  Drodzy KS members ; Ponizej jest pismo w jezyku Polskim wiec nie moge sie podzielic z cala grupa KS. Tlumaczka nie jestem narazie, moze ktos inny bedzie
  Message 1 of 4 , Jul 5, 2008
   Drodzy KS members ;
   Ponizej jest pismo w jezyku Polskim wiec nie moge sie podzielic z cala grupa KS.
   Tlumaczka nie jestem narazie, moze ktos inny bedzie zrecznieszy gdby bylo wazny temat podziec sie dalej?
   Pozdrawiam Krystyna Styrna

   http://www.polskiejutro.com/art.php?p=8378

   Numer 216 [26.06.2006]
   Komentarz
   CZY "BIEDNI UBECY" ZROBILI NAM KRZYWDĘ?
   Łukasz Reda

   Trwa dyskusja, czy w Polsce potrzebna jest polityka historyczna.

   Byliśmy również świadkami fali demonstracji i protestów, umiejętnie podsycanych przez lewicowe media i "postępowe autorytety" (czy autorytety mogą być niepostępowe? Tego nawet nie można sobie wyobrazić). A tymczasem z roku na rok obniża się poziom elementarnego nauczania. Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać. Ba, nie bardzo wiedzą, co jest historią, tak dużo bowiem mamy na co dzień konfabulacji i tandetnej propagandy. Co więcej, pokaźna część uczonych zamiast zajmować się nauką, wypisuje kompletne bzdury, odziewając je w szatki naukowości i uczoności. Ale król jest nagi - jeśli ktoś chce, to gołym okiem dostrzeże, gdzie jest prawda a gdzie fałsz. Jeśli tylko chce, a z tym jest coraz gorzej. Zbyt wspaniałomyślnie zostawiamy nasze sprawy (w tym naszą historię) w rękach osób nieodpowiednich i nieodpowiedzialnych.


   Fot. Archiwum
   Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji, czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak potwornymi, masowymi zbrodniami?
   Na zdjęciach ci, którzy zaprowadzali władzę ludową, czyli kaci z UB, KBW, LWP.
   Z jednym z takich przypadków warto zapoznać się bliżej, albowiem na tym przykładzie doskonale widać kierunek i technikę manipulacji, dokonywanych na żywym organizmie, jakim jest tkanka społeczna. Rzecz nie dotyczy wyłącznie ocen. Każdy z nas ma prawo do różnego oceniania tych samych wydarzeń - czasami wynika to z odmiennych systemów wartości, innym razem z głupoty, ale fakty w historii powinny być tym, czym są dogmaty w religii. Bez nich religia nie istnieje. A czy może być historia bez ustalonych faktów?

   Polska Ludowa była tworem agenturalnym
   Fakty zaś są takie, że w Polsce po 1944 roku rządzili komuniści z nadania Józefa Stalina. Partia komunistyczna była mu w pełni oddana - wszak on był jej twórcą pod koniec 1941 roku, gdy przyjaźń z nazistowskimi Niemcami nagle się urwała - i realizowała zadania, które on określał. Partia komunistyczna sprawowała nominalną władzę nad podległymi jej instytucjami, w tym aparatem bezpieczeństwa publicznego. Głównym pionem tego aparatu było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i struktury Urzędów Bezpieczeństwa: Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych.
   Tow. Władysław Gomułka (w Moskwie i NKWD ps. "Kowalski"), który był sekretarzem generalnym w okresie 1944-1948, nazwał bezpiekę "bijącym sercem Partii". Było to celne określenie, zarówno w przenośni i dosłownie, bezpieka taka była. Bez niej i jej funkcjonariuszy nawet trudno wyobrazić sobie władzę komunistów w Polsce. Stalin wyśmiewał się, że gdyby nie jego Armia Czerwona i NKWD, to "Polacy by was czapkami przykryli". Faktycznie, opór społeczeństwa był tak duży, że na tajnym Plenum KC PPR pod koniec maja 1945 roku (a więc tuż po zakończeniu działań wojennych Europie) komuniści przyznawali się sami przed sobą, że bez "bratniej pomocy" nie są w stanie utrzymać władzy. A skoro tak, to konieczne było używanie siły, wszędzie tam, gdzie uznawano to za konieczne, lub nawet bez takiej potrzeby.

   Liczenie ofiar
   Dziś nie ma dokładnych danych, jak wysoką cenę (w sensie liczby ofiar) zapłaciliśmy za "walkę o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej" w Polsce. Po stronie komunistów była to bezpieka, ludowej wojsko, milicja, ORMO, KBW i wszystkie inne struktury siłowe, ze strażą więzienną i przemysłową włącznie. Historycy szacują, że w wyniku wyroków sadowych ("zbrodni sądowych") pozbawiono życia około pięciu tysięcy ludzi, głównie z podziemia niepodległościowego, które długo stawiało zbrojny opór. Ponad dziesięć tysięcy ludzi zamęczono w śledztwach, w więzieniach i aresztach, w których przetrzymywano ofiary miesiącami, bez wpisywania ich do rejestrów, bez formalnych sankcji prokuratorskich czy postawienia konkretnych zarzutów.
   W Polsce Ludowej od 1944 roku istniały nie tylko więzienia i areszty - były też osławione obozy koncentracyjne (niektóre pod nadzorem NKWD, inne pozostawały w gestii bezpieki) i "obozy pracy", w których - na skutek potwornych warunków - śmiertelność więźniów była szczególnie wysoka. Dziś organa śledcze III RP uznają, że niektóre z nich niczym nie różniły się od niemieckich obozów koncentracyjnych. Dużo do powiedzenia na ten temat miałby płk Salomon Morel, ale w porę ostrzeżony, zdołał swobodnie wyjechać do Izraela, a ten kraj nie widzi podstaw do jego ekstradycji.
   Tysiące ludzi zamordowano w skrytobójczy sposób, dokonując nocnych napadów, porwań, zamachów, często upozorowanych tak, aby następnego dnia rankiem ogłosić, że mord popełniła "reakcja". Takimi metodami posługiwały się osławione bojówki partyjne, zwane "szwadronami śmierci".
   A to przecież nie wszystko. Do tego tragicznego bilansu należy doliczyć ofiary powojennych deportacji na Syberię, gdzie na skutek polityki masowych represji zesłano sto kilkadziesiąt tysięcy Polaków, w tym żołnierzy AK, NSZ, WiN czy BCh. Nie wszyscy przecież stamtąd wrócili.
   "Władza ludowa", usiłując utrwalić swe panowanie, nie stroniła od pacyfikacji opornych rejonów i wsi. W ich wyniku oraz obław, zakrojonych niekiedy na olbrzymią skalę (brały w nich udział tysiące funkcjonariuszy, wspieranych przez broń pancerną i lotnictwo!), ginęli nie tylko ścigani niepodległościowcy, ale też ich rodziny oraz przypadkowi cywile. Tajne raporty z tamtych lat porażają skalą popełnianych zbrodni i liczbą ofiar.
   Łącznie więc zaprowadzenie komunistycznych porządków mogło pochłonąć nawet sto tysięcy ofiar, innym formom represji poddano w tym okresie miliony ludzi. Nie jest zatem tak, że nie ma o czym mówić.

   "Komunistyczne kłamstwo" ciągle bezkarne
   Trzeba mówić i to bardzo głośno, a ponadto - trzeba sprawców pokazywać palcami i nazywać ich po imieniu. Komunistyczny system zbrodni był bardzo rozbudowany, a jego trzonem była stalinowska bezpieka. Każdy, kto dziś minimalizuje winy tego aparatu, kto spłyca i relatywizuje popełnione wówczas zbrodnie, jest komunistycznym kłamcą. Należy przypomnieć, że kłamstwo komunistyczne ma być ścigane tak samo, jak kłamstwo oświęcimskie, które polega na minimalizowaniu i negowaniu zbrodni nazistowskich.
   Przecież jednoznacznie mówi o tym obowiązująca Konstytucja RP (art., 13):
   "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa".
   Są jednoznaczne zapisy w kodeksie karnym (art. 256): "Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
   Negowanie zbrodni komunistycznych jest propagowaniem tego ustroju. Niestety, w III RP zarówno prokuratura, jak i sądownictwo są nader łaskawe dla takich praktyk. Skoro nie było dekomunizacji, to i sama ideologia traktowana jest dość życzliwie. A stąd blisko już do współczucia nie tyle dla ofiar bezpieki, ile dla jej funkcjonariuszy. Gdyby to była tylko postawa wymierającego pokolenia, które zostało osamotnione ze swym gryzącym sumieniem, to jeszcze byłoby pół biedy. Ale co zrobić, jeśli przedstawicielka współczesnej nauki w Polsce przyjmuje publicznie taką postawę?

   Ubecy biedni czy jednak bezkarni?
   Na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa znaleźć można bardzo ciekawą polemikę Krzysztofa Markuszewskiego z dr. Aliną Całą, pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, której specjalizacja nosi taką nazwę: "socjologia stosowana etniczna". Wydawałoby się, że jest to osoba na tyle rozumna, że nie wszystko głosi, co jej ślina na język przyniesie. A jednak...
   W dniu 8 kwietnia 2006 roku (rzecz jest całkiem świeża) dr Alina Cała ze stosownym oburzeniem wyraziła swoją, jakże cenną opinię na temat lustracji, najnowszej historii Polski i tego, co się w kraju dzieje: "Upolityczniliście Stowarzyszenie Wolnego Słowa, przekształcając je w Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Policyjnego i Nienawiści. Czy ci biedni ubecy naprawdę zrobili wam taką wielką krzywdę?" (Całą wypowiedź dr. Całej zob. we internecie: http://www.sws.org.pl/forum/viewtopic.php?t=637).
   Nie jest to opinia kogoś tam, bez większego znaczenia, frustrata z ubeckiej rodziny, który być może boleśnie odczuł pewna degradację materialną i społeczną z racji utraty sowitych przywilejów. To opinia osoby, która ma stopień naukowy i prowadzi zajęcia z młodymi ludźmi, kształtując (w jakiejś mierze) ich późniejsze postawy i przekonania.
   Jest to ważny temat do publicznych rozważań: czy ubecy są naprawdę tak "biedni", jak to ocenia dr Cała? Z pewnością chodzi jej nie tylko o status materialny (do którego większość Polaków nie może się nawet równać), ale i o status społeczny. Dr Cała ma na myśli społeczne odium, jakie wisi nad funkcjonariuszami UB, którzy już nie są, jak onegdaj, panami życia i śmierci, nie mają w swych rękach potężnej władzy i nie do końca mogą się czuć bezkarnie. Ale bez przesady - w całym okresie po 1989 roku skazano sądownie zaledwie kilkunastu funkcjonariuszy UB, w tym większość na bardzo łagodne kary, w dodatku w zawieszeniu. Ich ofiary w bardzo wielu przypadkach już od kilkunastu lat szukają sprawiedliwości i jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Ale, jak zwykle, w tak skonstruowanym "państwie prawa" ściśle sformalizowane podejście do spraw i dokumentów sprzed kilkudziesięciu lat skutkuje umorzeniami i zawieszeniami
   postępowań. Ubecy są naprawdę biedni i schorowani, więc w oczach osób o mentalności dr. Całej to oni są ofiarami ksenofobicznego, antysemickiego i zacofanego społeczeństwa. Jeśli nawet były jakieś uchybienia w ich pracy, to przecież zawsze można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z "okresem błędów i wypaczeń", ale sam cel - budowa społeczeństwa socjalistycznego i wpajanie jedynie słusznych przekonań - był bardzo szlachetny. A to już ich całkowicie usprawiedliwia.

   Moczarowcy "moherowi" czy może "cyckowi"?

   Jeszcze jedna wypowiedź tejże uczonej zasługuje na uwagę: "Wolę zadawać się z tymi, którzy nie stracili jeszcze rozsądku i instynktu samozachowawczego w czasach, gdy rządzą nami moherowi moczarowcy". Kogóż to mogła ona mieć na myśli, kto obecnie rządzi Polską? Przecież moczarowcy to określenie pewnej frakcji w partii komunistycznej (PZPR), wywodzącej się wprost z aparatu terroru, czyli z bezpieki. Ich patronem był Mykoła Demko vel Mieczysław Moczar, członek Komunistycznej Partii Polski, agent NKWD, po wojnie m.in. szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi i wiceminister MBP. Stosując kryteria dr. Całej, on też był owym "biednym ubekiem".
   Zbitka "moherowi moczarowcy" jest logicznie bezsensowna i bardzo obraźliwa. W środowisku dr. Całej słowo "moher" (od nakrycia głowy, często używanego przez starsze pokolenie kobiet, jawnie manifestujących swe przywiązanie do Kościoła katolickiego) uchodzi za potworną obelgę (a gdzie tolerancja dla "inności", pani doktor?). Jak wiadomo, największe prześladowania tych środowisk i związane z tym represje miały miejsce w epoce Jakuba Bermana i później - Mieczysława Moczara. Kościoła z Moczarem połączyć się nie da, choć zapewne byłoby to miłe dla dzisiejszych potomków bermanowców itp.
   A gdybyśmy tak zaczęli posługiwać się podobną zbitką, np. "myckowi moczarowcy"? Choć co prawda wiadomo, że akurat moczarowcy takich nakryć głowy nie lubili (mohery też były im obce).

   ** ** **
   Powyższy przykład pokazuje, jak dużo jest w Polsce do zrobienia. Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji, czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak potwornymi, masowymi zbrodniami? Teraz staramy się nieco nadrobić zaniedbania. Podjęta próba szerszej lustracji w wielu środowiskach wywołuje histerię i zaciekłe ataki na zwolenników jej przeprowadzenia. Specjalistka od "socjologii stosowanej etnicznej" też uległa tej zbiorowej psychozie. Nie bardzo wiadomo, dlaczego - czyżby chodziło jej tylko o etniczność funkcjonariuszy?

   ______________
   tekst pochodzi z serwisu www.polskiejutro.com
   © FRAPCO 2002-2008
  • Carol
   Krystyna, Say What? lol Carol ... cala grupa KS. ... gdby bylo wazny temat podziec sie dalej? ... umiejętnie podsycanych przez lewicowe media i postępowe
   Message 2 of 4 , Jul 6, 2008
    Krystyna,

    Say What? lol

    Carol

    --- In Poland-speaks-out@yahoogroups.com, Thyme Trax <thymetrax@...>
    wrote:
    >
    > Drodzy KS members ;
    > Ponizej jest pismo w jezyku Polskim wiec nie moge sie podzielic z
    cala grupa KS.
    > Tlumaczka nie jestem narazie, moze ktos inny bedzie zrecznieszy
    gdby bylo wazny temat podziec sie dalej?
    > Pozdrawiam Krystyna Styrna
    >
    > http://www.polskiejutro.com/art.php?p=8378
    >
    > Numer 216 [26.06.2006]
    > Komentarz
    > CZY "BIEDNI UBECY" ZROBILI NAM KRZYWDĘ?
    > Łukasz Reda
    >
    > Trwa dyskusja, czy w Polsce potrzebna jest polityka historyczna.
    >
    > Byliśmy również świadkami fali demonstracji i protestów,
    umiejętnie podsycanych przez lewicowe media i "postępowe
    autorytety" (czy autorytety mogą być niepostępowe? Tego nawet nie
    można sobie wyobrazić). A tymczasem z roku na rok obniża się
    poziom elementarnego nauczania. Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co
    ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać. Ba, nie
    bardzo wiedzą, co jest historią, tak dużo bowiem mamy na co dzień
    konfabulacji i tandetnej propagandy. Co więcej, pokaźna część
    uczonych zamiast zajmować się nauką, wypisuje kompletne bzdury,
    odziewając je w szatki naukowości i uczoności. Ale król jest
    nagi - jeśli ktoś chce, to gołym okiem dostrzeże, gdzie jest
    prawda a gdzie fałsz. Jeśli tylko chce, a z tym jest coraz gorzej.
    Zbyt wspaniałomyślnie zostawiamy nasze sprawy (w tym naszą
    historię) w rękach osób nieodpowiednich i nieodpowiedzialnych.
    >
    >
    > Fot. Archiwum
    > Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji,
    czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak
    ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest
    tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak
    potwornymi, masowymi zbrodniami?
    > Na zdjęciach ci, którzy zaprowadzali władzę ludową, czyli kaci
    z UB, KBW, LWP.
    > Z jednym z takich przypadków warto zapoznać się bliżej,
    albowiem na tym przykładzie doskonale widać kierunek i technikę
    manipulacji, dokonywanych na żywym organizmie, jakim jest tkanka
    społeczna. Rzecz nie dotyczy wyłącznie ocen. Każdy z nas ma prawo
    do różnego oceniania tych samych wydarzeń - czasami wynika to z
    odmiennych systemów wartości, innym razem z głupoty, ale fakty w
    historii powinny być tym, czym są dogmaty w religii. Bez nich
    religia nie istnieje. A czy może być historia bez ustalonych
    faktów?
    >
    > Polska Ludowa była tworem agenturalnym
    > Fakty zaś są takie, że w Polsce po 1944 roku rządzili
    komuniści z nadania Józefa Stalina. Partia komunistyczna była mu w
    pełni oddana - wszak on był jej twórcą pod koniec 1941 roku, gdy
    przyjaźń z nazistowskimi Niemcami nagle się urwała - i
    realizowała zadania, które on określał. Partia komunistyczna
    sprawowała nominalną władzę nad podległymi jej instytucjami, w
    tym aparatem bezpieczeństwa publicznego. Głównym pionem tego
    aparatu było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i struktury
    Urzędów Bezpieczeństwa: Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych.
    > Tow. Władysław Gomułka (w Moskwie i NKWD ps. "Kowalski"), który
    był sekretarzem generalnym w okresie 1944-1948, nazwał
    bezpiekę "bijącym sercem Partii". Było to celne określenie,
    zarówno w przenośni i dosłownie, bezpieka taka była. Bez niej i
    jej funkcjonariuszy nawet trudno wyobrazić sobie władzę
    komunistów w Polsce. Stalin wyśmiewał się, że gdyby nie jego
    Armia Czerwona i NKWD, to "Polacy by was czapkami przykryli".
    Faktycznie, opór społeczeństwa był tak duży, że na tajnym
    Plenum KC PPR pod koniec maja 1945 roku (a więc tuż po zakończeniu
    działań wojennych Europie) komuniści przyznawali się sami przed
    sobą, że bez "bratniej pomocy" nie są w stanie utrzymać władzy.
    A skoro tak, to konieczne było używanie siły, wszędzie tam, gdzie
    uznawano to za konieczne, lub nawet bez takiej potrzeby.
    >
    > Liczenie ofiar
    > Dziś nie ma dokładnych danych, jak wysoką cenę (w sensie liczby
    ofiar) zapłaciliśmy za "walkę o ustanowienie i utrwalenie władzy
    ludowej" w Polsce. Po stronie komunistów była to bezpieka, ludowej
    wojsko, milicja, ORMO, KBW i wszystkie inne struktury siłowe, ze
    strażą więzienną i przemysłową włącznie. Historycy szacują,
    że w wyniku wyroków sadowych ("zbrodni sądowych") pozbawiono
    życia około pięciu tysięcy ludzi, głównie z podziemia
    niepodległościowego, które długo stawiało zbrojny opór. Ponad
    dziesięć tysięcy ludzi zamęczono w śledztwach, w więzieniach i
    aresztach, w których przetrzymywano ofiary miesiącami, bez
    wpisywania ich do rejestrów, bez formalnych sankcji prokuratorskich
    czy postawienia konkretnych zarzutów.
    > W Polsce Ludowej od 1944 roku istniały nie tylko więzienia i
    areszty - były też osławione obozy koncentracyjne (niektóre pod
    nadzorem NKWD, inne pozostawały w gestii bezpieki) i "obozy pracy",
    w których - na skutek potwornych warunków - śmiertelność
    więźniów była szczególnie wysoka. Dziś organa śledcze III RP
    uznają, że niektóre z nich niczym nie różniły się od
    niemieckich obozów koncentracyjnych. Dużo do powiedzenia na ten
    temat miałby płk Salomon Morel, ale w porę ostrzeżony, zdołał
    swobodnie wyjechać do Izraela, a ten kraj nie widzi podstaw do jego
    ekstradycji.
    > Tysiące ludzi zamordowano w skrytobójczy sposób, dokonując
    nocnych napadów, porwań, zamachów, często upozorowanych tak, aby
    następnego dnia rankiem ogłosić, że mord popełniła "reakcja".
    Takimi metodami posługiwały się osławione bojówki partyjne,
    zwane "szwadronami śmierci".
    > A to przecież nie wszystko. Do tego tragicznego bilansu należy
    doliczyć ofiary powojennych deportacji na Syberię, gdzie na skutek
    polityki masowych represji zesłano sto kilkadziesiąt tysięcy
    Polaków, w tym żołnierzy AK, NSZ, WiN czy BCh. Nie wszyscy
    przecież stamtąd wrócili.
    > "Władza ludowa", usiłując utrwalić swe panowanie, nie stroniła
    od pacyfikacji opornych rejonów i wsi. W ich wyniku oraz obław,
    zakrojonych niekiedy na olbrzymią skalę (brały w nich udział
    tysiące funkcjonariuszy, wspieranych przez broń pancerną i
    lotnictwo!), ginęli nie tylko ścigani niepodległościowcy, ale
    też ich rodziny oraz przypadkowi cywile. Tajne raporty z tamtych lat
    porażają skalą popełnianych zbrodni i liczbą ofiar.
    > Łącznie więc zaprowadzenie komunistycznych porządków mogło
    pochłonąć nawet sto tysięcy ofiar, innym formom represji poddano
    w tym okresie miliony ludzi. Nie jest zatem tak, że nie ma o czym
    mówić.
    >
    > "Komunistyczne kłamstwo" ciągle bezkarne
    > Trzeba mówić i to bardzo głośno, a ponadto - trzeba sprawców
    pokazywać palcami i nazywać ich po imieniu. Komunistyczny system
    zbrodni był bardzo rozbudowany, a jego trzonem była stalinowska
    bezpieka. Każdy, kto dziś minimalizuje winy tego aparatu, kto
    spłyca i relatywizuje popełnione wówczas zbrodnie, jest
    komunistycznym kłamcą. Należy przypomnieć, że kłamstwo
    komunistyczne ma być ścigane tak samo, jak kłamstwo
    oświęcimskie, które polega na minimalizowaniu i negowaniu zbrodni
    nazistowskich.
    > Przecież jednoznacznie mówi o tym obowiązująca Konstytucja RP
    (art., 13):
    > "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
    odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i
    praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,
    których program lub działalność zakłada lub dopuszcza
    nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
    zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje
    utajnienie struktur lub członkostwa".
    > Są jednoznaczne zapisy w kodeksie karnym (art. 256): "Kto
    publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
    państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
    narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
    względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia
    wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
    > Negowanie zbrodni komunistycznych jest propagowaniem tego ustroju.
    Niestety, w III RP zarówno prokuratura, jak i sądownictwo są nader
    łaskawe dla takich praktyk. Skoro nie było dekomunizacji, to i sama
    ideologia traktowana jest dość życzliwie. A stąd blisko już do
    współczucia nie tyle dla ofiar bezpieki, ile dla jej
    funkcjonariuszy. Gdyby to była tylko postawa wymierającego
    pokolenia, które zostało osamotnione ze swym gryzącym sumieniem,
    to jeszcze byłoby pół biedy. Ale co zrobić, jeśli
    przedstawicielka współczesnej nauki w Polsce przyjmuje publicznie
    taką postawę?
    >
    > Ubecy biedni czy jednak bezkarni?
    > Na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa znaleźć
    można bardzo ciekawą polemikę Krzysztofa Markuszewskiego z dr.
    Aliną Całą, pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu
    Historycznego w Warszawie, której specjalizacja nosi taką
    nazwę: "socjologia stosowana etniczna". Wydawałoby się, że jest
    to osoba na tyle rozumna, że nie wszystko głosi, co jej ślina na
    język przyniesie. A jednak...
    > W dniu 8 kwietnia 2006 roku (rzecz jest całkiem świeża) dr Alina
    Cała ze stosownym oburzeniem wyraziła swoją, jakże cenną opinię
    na temat lustracji, najnowszej historii Polski i tego, co się w
    kraju dzieje: "Upolityczniliście Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
    przekształcając je w Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Policyjnego i
    Nienawiści. Czy ci biedni ubecy naprawdę zrobili wam taką wielką
    krzywdę?" (Całą wypowiedź dr. Całej zob. we internecie:
    http://www.sws.org.pl/forum/viewtopic.php?t=637).
    > Nie jest to opinia kogoś tam, bez większego znaczenia, frustrata
    z ubeckiej rodziny, który być może boleśnie odczuł pewna
    degradację materialną i społeczną z racji utraty sowitych
    przywilejów. To opinia osoby, która ma stopień naukowy i prowadzi
    zajęcia z młodymi ludźmi, kształtując (w jakiejś mierze) ich
    późniejsze postawy i przekonania.
    > Jest to ważny temat do publicznych rozważań: czy ubecy są
    naprawdę tak "biedni", jak to ocenia dr Cała? Z pewnością chodzi
    jej nie tylko o status materialny (do którego większość Polaków
    nie może się nawet równać), ale i o status społeczny. Dr Cała
    ma na myśli społeczne odium, jakie wisi nad funkcjonariuszami UB,
    którzy już nie są, jak onegdaj, panami życia i śmierci, nie
    mają w swych rękach potężnej władzy i nie do końca mogą się
    czuć bezkarnie. Ale bez przesady - w całym okresie po 1989 roku
    skazano sądownie zaledwie kilkunastu funkcjonariuszy UB, w tym
    większość na bardzo łagodne kary, w dodatku w zawieszeniu. Ich
    ofiary w bardzo wielu przypadkach już od kilkunastu lat szukają
    sprawiedliwości i jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Ale, jak
    zwykle, w tak skonstruowanym "państwie prawa" ściśle
    sformalizowane podejście do spraw i dokumentów sprzed
    kilkudziesięciu lat skutkuje umorzeniami i zawieszeniami
    > postępowań. Ubecy są naprawdę biedni i schorowani, więc w
    oczach osób o mentalności dr. Całej to oni są ofiarami
    ksenofobicznego, antysemickiego i zacofanego społeczeństwa. Jeśli
    nawet były jakieś uchybienia w ich pracy, to przecież zawsze
    można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z "okresem błędów i
    wypaczeń", ale sam cel - budowa społeczeństwa socjalistycznego i
    wpajanie jedynie słusznych przekonań - był bardzo szlachetny. A to
    już ich całkowicie usprawiedliwia.
    >
    > Moczarowcy "moherowi" czy może "cyckowi"?
    >
    > Jeszcze jedna wypowiedź tejże uczonej zasługuje na
    uwagę: "Wolę zadawać się z tymi, którzy nie stracili jeszcze
    rozsądku i instynktu samozachowawczego w czasach, gdy rządzą nami
    moherowi moczarowcy". Kogóż to mogła ona mieć na myśli, kto
    obecnie rządzi Polską? Przecież moczarowcy to określenie pewnej
    frakcji w partii komunistycznej (PZPR), wywodzącej się wprost z
    aparatu terroru, czyli z bezpieki. Ich patronem był Mykoła Demko
    vel Mieczysław Moczar, członek Komunistycznej Partii Polski, agent
    NKWD, po wojnie m.in. szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
    Publicznego w Łodzi i wiceminister MBP. Stosując kryteria dr.
    Całej, on też był owym "biednym ubekiem".
    > Zbitka "moherowi moczarowcy" jest logicznie bezsensowna i bardzo
    obraźliwa. W środowisku dr. Całej słowo "moher" (od nakrycia
    głowy, często używanego przez starsze pokolenie kobiet, jawnie
    manifestujących swe przywiązanie do Kościoła katolickiego)
    uchodzi za potworną obelgę (a gdzie tolerancja dla "inności", pani
    doktor?). Jak wiadomo, największe prześladowania tych środowisk i
    związane z tym represje miały miejsce w epoce Jakuba Bermana i
    później - Mieczysława Moczara. Kościoła z Moczarem połączyć
    się nie da, choć zapewne byłoby to miłe dla dzisiejszych
    potomków bermanowców itp.
    > A gdybyśmy tak zaczęli posługiwać się podobną zbitką,
    np. "myckowi moczarowcy"? Choć co prawda wiadomo, że akurat
    moczarowcy takich nakryć głowy nie lubili (mohery też były im
    obce).
    >
    > ** ** **
    > Powyższy przykład pokazuje, jak dużo jest w Polsce do zrobienia.
    Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji,
    czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak
    ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest
    tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak
    potwornymi, masowymi zbrodniami? Teraz staramy się nieco nadrobić
    zaniedbania. Podjęta próba szerszej lustracji w wielu środowiskach
    wywołuje histerię i zaciekłe ataki na zwolenników jej
    przeprowadzenia. Specjalistka od "socjologii stosowanej etnicznej"
    też uległa tej zbiorowej psychozie. Nie bardzo wiadomo, dlaczego -
    czyżby chodziło jej tylko o etniczność funkcjonariuszy?
    >
    > ______________
    > tekst pochodzi z serwisu www.polskiejutro.com
    > © FRAPCO 2002-2008
    >
   • Thyme Trax
    Carol and group; it simply states that Polish citizens do not know the history of their own country and have bought into the propaganda of any current gov t.
    Message 3 of 4 , Jul 6, 2008

     Carol and group;

     it simply states that Polish citizens do not know the history of their own country and have bought into the propaganda of any current gov't. their own and from global pressures.

     It might take few  more generations to cleanse.

     regards Krysia     --- On Sun, 7/6/08, Carol <stashaok@...> wrote:

     From: Carol <stashaok@...>
     Subject: [Poland-speaks-out] Re: Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać
     To: Poland-speaks-out@yahoogroups.com
     Date: Sunday, July 6, 2008, 12:11 PM     Krystyna,

     Say What? lol

     Carol

     --- In Poland-speaks- out@yahoogroups. com, Thyme Trax <thymetrax@. ..>
     wrote:
     >
     > Drodzy KS members ;
     > Ponizej jest pismo w jezyku Polskim wiec nie moge sie podzielic z
     cala grupa KS.
     > Tlumaczka nie jestem narazie, moze ktos inny bedzie zrecznieszy
     gdby bylo wazny temat podziec sie dalej?
     > Pozdrawiam Krystyna Styrna
     >
     > http://www.polskiej utro.com/ art.php?p= 8378
     >
     > Numer 216 [26.06.2006]
     > Komentarz
     > CZY "BIEDNI UBECY" ZROBILI NAM KRZYWDĘ?
     > Łukasz Reda
     >
     > Trwa dyskusja, czy w Polsce potrzebna jest polityka historyczna.
     >
     > Byliśmy również świadkami fali demonstracji i protestów,
     umiejętnie podsycanych przez lewicowe media i "postępowe
     autorytety" (czy autorytety mogą być niepostępowe? Tego nawet nie
     można sobie wyobrazić). A tymczasem z roku na rok obniża się
     poziom elementarnego nauczania. Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co
     ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać. Ba, nie
     bardzo wiedzą, co jest historią, tak dużo bowiem mamy na co dzień
     konfabulacji i tandetnej propagandy. Co więcej, pokaźna część
     uczonych zamiast zajmować się nauką, wypisuje kompletne bzdury,
     odziewając je w szatki naukowości i uczoności. Ale król jest
     nagi - jeśli ktoś chce, to gołym okiem dostrzeże, gdzie jest
     prawda a gdzie fałsz. Jeśli tylko chce, a z tym jest coraz gorzej.
     Zbyt wspaniałomyślnie zostawiamy nasze sprawy (w tym naszą
     historię) w rękach osób nieodpowiednich i nieodpowiedzialnych .
     >
     >
     > Fot. Archiwum
     > Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji,
     czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak
     ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest
     tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak
     potwornymi, masowymi zbrodniami?
     > Na zdjęciach ci, którzy zaprowadzali władzę ludową, czyli kaci
     z UB, KBW, LWP.
     > Z jednym z takich przypadków warto zapoznać się bliżej,
     albowiem na tym przykładzie doskonale widać kierunek i technikę
     manipulacji, dokonywanych na żywym organizmie, jakim jest tkanka
     społeczna. Rzecz nie dotyczy wyłącznie ocen. Każdy z nas ma prawo
     do różnego oceniania tych samych wydarzeń - czasami wynika to z
     odmiennych systemów wartości, innym razem z głupoty, ale fakty w
     historii powinny być tym, czym są dogmaty w religii. Bez nich
     religia nie istnieje. A czy może być historia bez ustalonych
     faktów?
     >
     > Polska Ludowa była tworem agenturalnym
     > Fakty zaś są takie, że w Polsce po 1944 roku rządzili
     komuniści z nadania Józefa Stalina. Partia komunistyczna była mu w
     pełni oddana - wszak on był jej twórcą pod koniec 1941 roku, gdy
     przyjaźń z nazistowskimi Niemcami nagle się urwała - i
     realizowała zadania, które on określał. Partia komunistyczna
     sprawowała nominalną władzę nad podległymi jej instytucjami, w
     tym aparatem bezpieczeństwa publicznego. Głównym pionem tego
     aparatu było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i struktury
     Urzędów Bezpieczeństwa: Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych.
     > Tow. Władysław Gomułka (w Moskwie i NKWD ps. "Kowalski"), który
     był sekretarzem generalnym w okresie 1944-1948, nazwał
     bezpiekę "bijącym sercem Partii". Było to celne określenie,
     zarówno w przenośni i dosłownie, bezpieka taka była. Bez niej i
     jej funkcjonariuszy nawet trudno wyobrazić sobie władzę
     komunistów w Polsce. Stalin wyśmiewał się, że gdyby nie jego
     Armia Czerwona i NKWD, to "Polacy by was czapkami przykryli".
     Faktycznie, opór społeczeństwa był tak duży, że na tajnym
     Plenum KC PPR pod koniec maja 1945 roku (a więc tuż po zakończeniu
     działań wojennych Europie) komuniści przyznawali się sami przed
     sobą, że bez "bratniej pomocy" nie są w stanie utrzymać władzy.
     A skoro tak, to konieczne było używanie siły, wszędzie tam, gdzie
     uznawano to za konieczne, lub nawet bez takiej potrzeby.
     >
     > Liczenie ofiar
     > Dziś nie ma dokładnych danych, jak wysoką cenę (w sensie liczby
     ofiar) zapłaciliśmy za "walkę o ustanowienie i utrwalenie władzy
     ludowej" w Polsce. Po stronie komunistów była to bezpieka, ludowej
     wojsko, milicja, ORMO, KBW i wszystkie inne struktury siłowe, ze
     strażą więzienną i przemysłową włącznie. Historycy szacują,
     że w wyniku wyroków sadowych ("zbrodni sądowych") pozbawiono
     życia około pięciu tysięcy ludzi, głównie z podziemia
     niepodległościowego, które długo stawiało zbrojny opór. Ponad
     dziesięć tysięcy ludzi zamęczono w śledztwach, w więzieniach i
     aresztach, w których przetrzymywano ofiary miesiącami, bez
     wpisywania ich do rejestrów, bez formalnych sankcji prokuratorskich
     czy postawienia konkretnych zarzutów.
     > W Polsce Ludowej od 1944 roku istniały nie tylko więzienia i
     areszty - były też osławione obozy koncentracyjne (niektóre pod
     nadzorem NKWD, inne pozostawały w gestii bezpieki) i "obozy pracy",
     w których - na skutek potwornych warunków - śmiertelność
     więźniów była szczególnie wysoka. Dziś organa śledcze III RP
     uznają, że niektóre z nich niczym nie różniły się od
     niemieckich obozów koncentracyjnych. Dużo do powiedzenia na ten
     temat miałby płk Salomon Morel, ale w porę ostrzeżony, zdołał
     swobodnie wyjechać do Izraela, a ten kraj nie widzi podstaw do jego
     ekstradycji.
     > Tysiące ludzi zamordowano w skrytobójczy sposób, dokonując
     nocnych napadów, porwań, zamachów, często upozorowanych tak, aby
     następnego dnia rankiem ogłosić, że mord popełniła "reakcja".
     Takimi metodami posługiwały się osławione bojówki partyjne,
     zwane "szwadronami śmierci".
     > A to przecież nie wszystko. Do tego tragicznego bilansu należy
     doliczyć ofiary powojennych deportacji na Syberię, gdzie na skutek
     polityki masowych represji zesłano sto kilkadziesiąt tysięcy
     Polaków, w tym żołnierzy AK, NSZ, WiN czy BCh. Nie wszyscy
     przecież stamtąd wrócili.
     > "Władza ludowa", usiłując utrwalić swe panowanie, nie stroniła
     od pacyfikacji opornych rejonów i wsi. W ich wyniku oraz obław,
     zakrojonych niekiedy na olbrzymią skalę (brały w nich udział
     tysiące funkcjonariuszy, wspieranych przez broń pancerną i
     lotnictwo!), ginęli nie tylko ścigani niepodległościowcy, ale
     też ich rodziny oraz przypadkowi cywile. Tajne raporty z tamtych lat
     porażają skalą popełnianych zbrodni i liczbą ofiar.
     > Łącznie więc zaprowadzenie komunistycznych porządków mogło
     pochłonąć nawet sto tysięcy ofiar, innym formom represji poddano
     w tym okresie miliony ludzi. Nie jest zatem tak, że nie ma o czym
     mówić.
     >
     > "Komunistyczne kłamstwo" ciągle bezkarne
     > Trzeba mówić i to bardzo głośno, a ponadto - trzeba sprawców
     pokazywać palcami i nazywać ich po imieniu. Komunistyczny system
     zbrodni był bardzo rozbudowany, a jego trzonem była stalinowska
     bezpieka. Każdy, kto dziś minimalizuje winy tego aparatu, kto
     spłyca i relatywizuje popełnione wówczas zbrodnie, jest
     komunistycznym kłamcą. Należy przypomnieć, że kłamstwo
     komunistyczne ma być ścigane tak samo, jak kłamstwo
     oświęcimskie, które polega na minimalizowaniu i negowaniu zbrodni
     nazistowskich.
     > Przecież jednoznacznie mówi o tym obowiązująca Konstytucja RP
     (art., 13):
     > "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
     odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i
     praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,
     których program lub działalność zakłada lub dopuszcza
     nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
     zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje
     utajnienie struktur lub członkostwa".
     > Są jednoznaczne zapisy w kodeksie karnym (art. 256): "Kto
     publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
     państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
     narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
     względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia
     wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
     > Negowanie zbrodni komunistycznych jest propagowaniem tego ustroju.
     Niestety, w III RP zarówno prokuratura, jak i sądownictwo są nader
     łaskawe dla takich praktyk. Skoro nie było dekomunizacji, to i sama
     ideologia traktowana jest dość życzliwie. A stąd blisko już do
     współczucia nie tyle dla ofiar bezpieki, ile dla jej
     funkcjonariuszy. Gdyby to była tylko postawa wymierającego
     pokolenia, które zostało osamotnione ze swym gryzącym sumieniem,
     to jeszcze byłoby pół biedy. Ale co zrobić, jeśli
     przedstawicielka współczesnej nauki w Polsce przyjmuje publicznie
     taką postawę?
     >
     > Ubecy biedni czy jednak bezkarni?
     > Na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa znaleźć
     można bardzo ciekawą polemikę Krzysztofa Markuszewskiego z dr.
     Aliną Całą, pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu
     Historycznego w Warszawie, której specjalizacja nosi taką
     nazwę: "socjologia stosowana etniczna". Wydawałoby się, że jest
     to osoba na tyle rozumna, że nie wszystko głosi, co jej ślina na
     język przyniesie. A jednak...
     > W dniu 8 kwietnia 2006 roku (rzecz jest całkiem świeża) dr Alina
     Cała ze stosownym oburzeniem wyraziła swoją, jakże cenną opinię
     na temat lustracji, najnowszej historii Polski i tego, co się w
     kraju dzieje: "Upolityczniliście Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
     przekształcając je w Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Policyjnego i
     Nienawiści. Czy ci biedni ubecy naprawdę zrobili wam taką wielką
     krzywdę?" (Całą wypowiedź dr. Całej zob. we internecie:
     http://www.sws. org.pl/forum/ viewtopic. php?t=637).
     > Nie jest to opinia kogoś tam, bez większego znaczenia, frustrata
     z ubeckiej rodziny, który być może boleśnie odczuł pewna
     degradację materialną i społeczną z racji utraty sowitych
     przywilejów. To opinia osoby, która ma stopień naukowy i prowadzi
     zajęcia z młodymi ludźmi, kształtując (w jakiejś mierze) ich
     późniejsze postawy i przekonania.
     > Jest to ważny temat do publicznych rozważań: czy ubecy są
     naprawdę tak "biedni", jak to ocenia dr Cała? Z pewnością chodzi
     jej nie tylko o status materialny (do którego większość Polaków
     nie może się nawet równać), ale i o status społeczny. Dr Cała
     ma na myśli społeczne odium, jakie wisi nad funkcjonariuszami UB,
     którzy już nie są, jak onegdaj, panami życia i śmierci, nie
     mają w swych rękach potężnej władzy i nie do końca mogą się
     czuć bezkarnie. Ale bez przesady - w całym okresie po 1989 roku
     skazano sądownie zaledwie kilkunastu funkcjonariuszy UB, w tym
     większość na bardzo łagodne kary, w dodatku w zawieszeniu. Ich
     ofiary w bardzo wielu przypadkach już od kilkunastu lat szukają
     sprawiedliwości i jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Ale, jak
     zwykle, w tak skonstruowanym "państwie prawa" ściśle
     sformalizowane podejście do spraw i dokumentów sprzed
     kilkudziesięciu lat skutkuje umorzeniami i zawieszeniami
     > postępowań. Ubecy są naprawdę biedni i schorowani, więc w
     oczach osób o mentalności dr. Całej to oni są ofiarami
     ksenofobicznego, antysemickiego i zacofanego społeczeństwa. Jeśli
     nawet były jakieś uchybienia w ich pracy, to przecież zawsze
     można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z "okresem błędów i
     wypaczeń", ale sam cel - budowa społeczeństwa socjalistycznego i
     wpajanie jedynie słusznych przekonań - był bardzo szlachetny. A to
     już ich całkowicie usprawiedliwia.
     >
     > Moczarowcy "moherowi" czy może "cyckowi"?
     >
     > Jeszcze jedna wypowiedź tejże uczonej zasługuje na
     uwagę: "Wolę zadawać się z tymi, którzy nie stracili jeszcze
     rozsądku i instynktu samozachowawczego w czasach, gdy rządzą nami
     moherowi moczarowcy". Kogóż to mogła ona mieć na myśli, kto
     obecnie rządzi Polską? Przecież moczarowcy to określenie pewnej
     frakcji w partii komunistycznej (PZPR), wywodzącej się wprost z
     aparatu terroru, czyli z bezpieki. Ich patronem był Mykoła Demko
     vel Mieczysław Moczar, członek Komunistycznej Partii Polski, agent
     NKWD, po wojnie m.in. szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
     Publicznego w Łodzi i wiceminister MBP. Stosując kryteria dr.
     Całej, on też był owym "biednym ubekiem".
     > Zbitka "moherowi moczarowcy" jest logicznie bezsensowna i bardzo
     obraźliwa. W środowisku dr. Całej słowo "moher" (od nakrycia
     głowy, często używanego przez starsze pokolenie kobiet, jawnie
     manifestujących swe przywiązanie do Kościoła katolickiego)
     uchodzi za potworną obelgę (a gdzie tolerancja dla "inności", pani
     doktor?). Jak wiadomo, największe prześladowania tych środowisk i
     związane z tym represje miały miejsce w epoce Jakuba Bermana i
     później - Mieczysława Moczara. Kościoła z Moczarem połączyć
     się nie da, choć zapewne byłoby to miłe dla dzisiejszych
     potomków bermanowców itp.
     > A gdybyśmy tak zaczęli posługiwać się podobną zbitką,
     np. "myckowi moczarowcy"? Choć co prawda wiadomo, że akurat
     moczarowcy takich nakryć głowy nie lubili (mohery też były im
     obce).
     >
     > ** ** **
     > Powyższy przykład pokazuje, jak dużo jest w Polsce do zrobienia.
     Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji,
     czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak
     ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest
     tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak
     potwornymi, masowymi zbrodniami? Teraz staramy się nieco nadrobić
     zaniedbania. Podjęta próba szerszej lustracji w wielu środowiskach
     wywołuje histerię i zaciekłe ataki na zwolenników jej
     przeprowadzenia. Specjalistka od "socjologii stosowanej etnicznej"
     też uległa tej zbiorowej psychozie. Nie bardzo wiadomo, dlaczego -
     czyżby chodziło jej tylko o etniczność funkcjonariuszy?
     >
     > ____________ __
     > tekst pochodzi z serwisu www.polskiejutro. com
     > © FRAPCO 2002-2008
     >


    • Carol Dove
     Krystyna and Group,   I guess when history has been silenced for so long and then altered to fit the needs of others this is the outcome. I can t get over how
     Message 4 of 4 , Jul 6, 2008

      Krystyna and Group,

       

      I guess when history has been silenced for so long and then altered to fit the needs of others this is the outcome. I can't get over how much of the history is ignored and now that the victims can speak, so many are silenced even today. Some are scared of speaking the truth, while others say, "What's the point, what good will it do?"

       

      IMO, it will bring to light our loved ones plight and the ability to hold their heads high. After all the abuse over the years and forced to live under "communist" threats, to still know love of Poland says so much.

       

      Thanks for sharing, Carol


      From: Thyme Trax <thymetrax@...>
      Subject: Re: [Poland-speaks-out] Re: Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać
      To: Poland-speaks-out@yahoogroups.com
      Date: Sunday, July 6, 2008, 3:34 PM

      Carol and group;

      it simply states that Polish citizens do not know the history of their own country and have bought into the propaganda of any current gov't. their own and from global pressures.

      It might take few  more generations to cleanse.

      regards Krysia      --- On Sun, 7/6/08, Carol <stashaok@yahoo. com> wrote:

      From: Carol <stashaok@yahoo. com>
      Subject: [Poland-speaks- out] Re: Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać
      To: Poland-speaks- out@yahoogroups. com
      Date: Sunday, July 6, 2008, 12:11 PM      Krystyna,

      Say What? lol

      Carol

      --- In Poland-speaks- out@yahoogroups. com, Thyme Trax <thymetrax@. ..>
      wrote:
      >
      > Drodzy KS members ;
      > Ponizej jest pismo w jezyku Polskim wiec nie moge sie podzielic z
      cala grupa KS.
      > Tlumaczka nie jestem narazie, moze ktos inny bedzie zrecznieszy
      gdby bylo wazny temat podziec sie dalej?
      > Pozdrawiam Krystyna Styrna
      >
      > http://www.polskiej utro.com/ art.php?p= 8378
      >
      > Numer 216 [26.06.2006]
      > Komentarz
      > CZY "BIEDNI UBECY" ZROBILI NAM KRZYWDĘ?
      > Łukasz Reda
      >
      > Trwa dyskusja, czy w Polsce potrzebna jest polityka historyczna.
      >
      > Byliśmy również świadkami fali demonstracji i protestów,
      umiejętnie podsycanych przez lewicowe media i "postępowe
      autorytety" (czy autorytety mogą być niepostępowe? Tego nawet nie
      można sobie wyobrazić). A tymczasem z roku na rok obniża się
      poziom elementarnego nauczania. Młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, co
      ma być z naszej historii wzorem a co należy potępiać. Ba, nie
      bardzo wiedzą, co jest historią, tak dużo bowiem mamy na co dzień
      konfabulacji i tandetnej propagandy. Co więcej, pokaźna część
      uczonych zamiast zajmować się nauką, wypisuje kompletne bzdury,
      odziewając je w szatki naukowości i uczoności. Ale król jest
      nagi - jeśli ktoś chce, to gołym okiem dostrzeże, gdzie jest
      prawda a gdzie fałsz. Jeśli tylko chce, a z tym jest coraz gorzej.
      Zbyt wspaniałomyślnie zostawiamy nasze sprawy (w tym naszą
      historię) w rękach osób nieodpowiednich i nieodpowiedzialnych .
      >
      >
      > Fot. Archiwum
      > Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji,
      czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak
      ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest
      tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak
      potwornymi, masowymi zbrodniami?
      > Na zdjęciach ci, którzy zaprowadzali władzę ludową, czyli kaci
      z UB, KBW, LWP.
      > Z jednym z takich przypadków warto zapoznać się bliżej,
      albowiem na tym przykładzie doskonale widać kierunek i technikę
      manipulacji, dokonywanych na żywym organizmie, jakim jest tkanka
      społeczna. Rzecz nie dotyczy wyłącznie ocen. Każdy z nas ma prawo
      do różnego oceniania tych samych wydarzeń - czasami wynika to z
      odmiennych systemów wartości, innym razem z głupoty, ale fakty w
      historii powinny być tym, czym są dogmaty w religii. Bez nich
      religia nie istnieje. A czy może być historia bez ustalonych
      faktów?
      >
      > Polska Ludowa była tworem agenturalnym
      > Fakty zaś są takie, że w Polsce po 1944 roku rządzili
      komuniści z nadania Józefa Stalina. Partia komunistyczna była mu w
      pełni oddana - wszak on był jej twórcą pod koniec 1941 roku, gdy
      przyjaźń z nazistowskimi Niemcami nagle się urwała - i
      realizowała zadania, które on określał. Partia komunistyczna
      sprawowała nominalną władzę nad podległymi jej instytucjami, w
      tym aparatem bezpieczeństwa publicznego. Głównym pionem tego
      aparatu było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i struktury
      Urzędów Bezpieczeństwa: Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych.
      > Tow. Władysław Gomułka (w Moskwie i NKWD ps. "Kowalski"), który
      był sekretarzem generalnym w okresie 1944-1948, nazwał
      bezpiekę "bijącym sercem Partii". Było to celne określenie,
      zarówno w przenośni i dosłownie, bezpieka taka była. Bez niej i
      jej funkcjonariuszy nawet trudno wyobrazić sobie władzę
      komunistów w Polsce. Stalin wyśmiewał się, że gdyby nie jego
      Armia Czerwona i NKWD, to "Polacy by was czapkami przykryli".
      Faktycznie, opór społeczeństwa był tak duży, że na tajnym
      Plenum KC PPR pod koniec maja 1945 roku (a więc tuż po zakończeniu
      działań wojennych Europie) komuniści przyznawali się sami przed
      sobą, że bez "bratniej pomocy" nie są w stanie utrzymać władzy.
      A skoro tak, to konieczne było używanie siły, wszędzie tam, gdzie
      uznawano to za konieczne, lub nawet bez takiej potrzeby.
      >
      > Liczenie ofiar
      > Dziś nie ma dokładnych danych, jak wysoką cenę (w sensie liczby
      ofiar) zapłaciliśmy za "walkę o ustanowienie i utrwalenie władzy
      ludowej" w Polsce. Po stronie komunistów była to bezpieka, ludowej
      wojsko, milicja, ORMO, KBW i wszystkie inne struktury siłowe, ze
      strażą więzienną i przemysłową włącznie. Historycy szacują,
      że w wyniku wyroków sadowych ("zbrodni sądowych") pozbawiono
      życia około pięciu tysięcy ludzi, głównie z podziemia
      niepodległościowego, które długo stawiało zbrojny opór. Ponad
      dziesięć tysięcy ludzi zamęczono w śledztwach, w więzieniach i
      aresztach, w których przetrzymywano ofiary miesiącami, bez
      wpisywania ich do rejestrów, bez formalnych sankcji prokuratorskich
      czy postawienia konkretnych zarzutów.
      > W Polsce Ludowej od 1944 roku istniały nie tylko więzienia i
      areszty - były też osławione obozy koncentracyjne (niektóre pod
      nadzorem NKWD, inne pozostawały w gestii bezpieki) i "obozy pracy",
      w których - na skutek potwornych warunków - śmiertelność
      więźniów była szczególnie wysoka. Dziś organa śledcze III RP
      uznają, że niektóre z nich niczym nie różniły się od
      niemieckich obozów koncentracyjnych. Dużo do powiedzenia na ten
      temat miałby płk Salomon Morel, ale w porę ostrzeżony, zdołał
      swobodnie wyjechać do Izraela, a ten kraj nie widzi podstaw do jego
      ekstradycji.
      > Tysiące ludzi zamordowano w skrytobójczy sposób, dokonując
      nocnych napadów, porwań, zamachów, często upozorowanych tak, aby
      następnego dnia rankiem ogłosić, że mord popełniła "reakcja".
      Takimi metodami posługiwały się osławione bojówki partyjne,
      zwane "szwadronami śmierci".
      > A to przecież nie wszystko. Do tego tragicznego bilansu należy
      doliczyć ofiary powojennych deportacji na Syberię, gdzie na skutek
      polityki masowych represji zesłano sto kilkadziesiąt tysięcy
      Polaków, w tym żołnierzy AK, NSZ, WiN czy BCh. Nie wszyscy
      przecież stamtąd wrócili.
      > "Władza ludowa", usiłując utrwalić swe panowanie, nie stroniła
      od pacyfikacji opornych rejonów i wsi. W ich wyniku oraz obław,
      zakrojonych niekiedy na olbrzymią skalę (brały w nich udział
      tysiące funkcjonariuszy, wspieranych przez broń pancerną i
      lotnictwo!), ginęli nie tylko ścigani niepodległościowcy, ale
      też ich rodziny oraz przypadkowi cywile. Tajne raporty z tamtych lat
      porażają skalą popełnianych zbrodni i liczbą ofiar.
      > Łącznie więc zaprowadzenie komunistycznych porządków mogło
      pochłonąć nawet sto tysięcy ofiar, innym formom represji poddano
      w tym okresie miliony ludzi. Nie jest zatem tak, że nie ma o czym
      mówić.
      >
      > "Komunistyczne kłamstwo" ciągle bezkarne
      > Trzeba mówić i to bardzo głośno, a ponadto - trzeba sprawców
      pokazywać palcami i nazywać ich po imieniu. Komunistyczny system
      zbrodni był bardzo rozbudowany, a jego trzonem była stalinowska
      bezpieka. Każdy, kto dziś minimalizuje winy tego aparatu, kto
      spłyca i relatywizuje popełnione wówczas zbrodnie, jest
      komunistycznym kłamcą. Należy przypomnieć, że kłamstwo
      komunistyczne ma być ścigane tak samo, jak kłamstwo
      oświęcimskie, które polega na minimalizowaniu i negowaniu zbrodni
      nazistowskich.
      > Przecież jednoznacznie mówi o tym obowiązująca Konstytucja RP
      (art., 13):
      > "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
      odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i
      praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,
      których program lub działalność zakłada lub dopuszcza
      nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
      zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje
      utajnienie struktur lub członkostwa".
      > Są jednoznaczne zapisy w kodeksie karnym (art. 256): "Kto
      publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
      państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
      narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
      względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia
      wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
      > Negowanie zbrodni komunistycznych jest propagowaniem tego ustroju.
      Niestety, w III RP zarówno prokuratura, jak i sądownictwo są nader
      łaskawe dla takich praktyk. Skoro nie było dekomunizacji, to i sama
      ideologia traktowana jest dość życzliwie. A stąd blisko już do
      współczucia nie tyle dla ofiar bezpieki, ile dla jej
      funkcjonariuszy. Gdyby to była tylko postawa wymierającego
      pokolenia, które zostało osamotnione ze swym gryzącym sumieniem,
      to jeszcze byłoby pół biedy. Ale co zrobić, jeśli
      przedstawicielka współczesnej nauki w Polsce przyjmuje publicznie
      taką postawę?
      >
      > Ubecy biedni czy jednak bezkarni?
      > Na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa znaleźć
      można bardzo ciekawą polemikę Krzysztofa Markuszewskiego z dr.
      Aliną Całą, pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu
      Historycznego w Warszawie, której specjalizacja nosi taką
      nazwę: "socjologia stosowana etniczna". Wydawałoby się, że jest
      to osoba na tyle rozumna, że nie wszystko głosi, co jej ślina na
      język przyniesie. A jednak...
      > W dniu 8 kwietnia 2006 roku (rzecz jest całkiem świeża) dr Alina
      Cała ze stosownym oburzeniem wyraziła swoją, jakże cenną opinię
      na temat lustracji, najnowszej historii Polski i tego, co się w
      kraju dzieje: "Upolityczniliście Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
      przekształcając je w Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Policyjnego i
      Nienawiści. Czy ci biedni ubecy naprawdę zrobili wam taką wielką
      krzywdę?" (Całą wypowiedź dr. Całej zob. we internecie:
      http://www.sws. org.pl/forum/ viewtopic. php?t=637).
      > Nie jest to opinia kogoś tam, bez większego znaczenia, frustrata
      z ubeckiej rodziny, który być może boleśnie odczuł pewna
      degradację materialną i społeczną z racji utraty sowitych
      przywilejów. To opinia osoby, która ma stopień naukowy i prowadzi
      zajęcia z młodymi ludźmi, kształtując (w jakiejś mierze) ich
      późniejsze postawy i przekonania.
      > Jest to ważny temat do publicznych rozważań: czy ubecy są
      naprawdę tak "biedni", jak to ocenia dr Cała? Z pewnością chodzi
      jej nie tylko o status materialny (do którego większość Polaków
      nie może się nawet równać), ale i o status społeczny. Dr Cała
      ma na myśli społeczne odium, jakie wisi nad funkcjonariuszami UB,
      którzy już nie są, jak onegdaj, panami życia i śmierci, nie
      mają w swych rękach potężnej władzy i nie do końca mogą się
      czuć bezkarnie. Ale bez przesady - w całym okresie po 1989 roku
      skazano sądownie zaledwie kilkunastu funkcjonariuszy UB, w tym
      większość na bardzo łagodne kary, w dodatku w zawieszeniu. Ich
      ofiary w bardzo wielu przypadkach już od kilkunastu lat szukają
      sprawiedliwości i jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Ale, jak
      zwykle, w tak skonstruowanym "państwie prawa" ściśle
      sformalizowane podejście do spraw i dokumentów sprzed
      kilkudziesięciu lat skutkuje umorzeniami i zawieszeniami
      > postępowań. Ubecy są naprawdę biedni i schorowani, więc w
      oczach osób o mentalności dr. Całej to oni są ofiarami
      ksenofobicznego, antysemickiego i zacofanego społeczeństwa. Jeśli
      nawet były jakieś uchybienia w ich pracy, to przecież zawsze
      można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z "okresem błędów i
      wypaczeń", ale sam cel - budowa społeczeństwa socjalistycznego i
      wpajanie jedynie słusznych przekonań - był bardzo szlachetny. A to
      już ich całkowicie usprawiedliwia.
      >
      > Moczarowcy "moherowi" czy może "cyckowi"?
      >
      > Jeszcze jedna wypowiedź tejże uczonej zasługuje na
      uwagę: "Wolę zadawać się z tymi, którzy nie stracili jeszcze
      rozsądku i instynktu samozachowawczego w czasach, gdy rządzą nami
      moherowi moczarowcy". Kogóż to mogła ona mieć na myśli, kto
      obecnie rządzi Polską? Przecież moczarowcy to określenie pewnej
      frakcji w partii komunistycznej (PZPR), wywodzącej się wprost z
      aparatu terroru, czyli z bezpieki. Ich patronem był Mykoła Demko
      vel Mieczysław Moczar, członek Komunistycznej Partii Polski, agent
      NKWD, po wojnie m.in. szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
      Publicznego w Łodzi i wiceminister MBP. Stosując kryteria dr.
      Całej, on też był owym "biednym ubekiem".
      > Zbitka "moherowi moczarowcy" jest logicznie bezsensowna i bardzo
      obraźliwa. W środowisku dr. Całej słowo "moher" (od nakrycia
      głowy, często używanego przez starsze pokolenie kobiet, jawnie
      manifestujących swe przywiązanie do Kościoła katolickiego)
      uchodzi za potworną obelgę (a gdzie tolerancja dla "inności", pani
      doktor?). Jak wiadomo, największe prześladowania tych środowisk i
      związane z tym represje miały miejsce w epoce Jakuba Bermana i
      później - Mieczysława Moczara. Kościoła z Moczarem połączyć
      się nie da, choć zapewne byłoby to miłe dla dzisiejszych
      potomków bermanowców itp.
      > A gdybyśmy tak zaczęli posługiwać się podobną zbitką,
      np. "myckowi moczarowcy"? Choć co prawda wiadomo, że akurat
      moczarowcy takich nakryć głowy nie lubili (mohery też były im
      obce).
      >
      > ** ** **
      > Powyższy przykład pokazuje, jak dużo jest w Polsce do zrobienia.
      Brak dekomunizacji i idącej w ślad za nią powszechnej edukacji,
      czym był w istocie komunizm, prowadzi do tak wypaczonych ocen, jak
      ta, autorstwa dr. Aliny Całej. Dlaczego wymiar sprawiedliwości jest
      tak opieszały i niewydolny, jeśli mieliśmy do czynienia z tak
      potwornymi, masowymi zbrodniami? Teraz staramy się nieco nadrobić
      zaniedbania. Podjęta próba szerszej lustracji w wielu środowiskach
      wywołuje histerię i zaciekłe ataki na zwolenników jej
      przeprowadzenia. Specjalistka od "socjologii stosowanej etnicznej"
      też uległa tej zbiorowej psychozie. Nie bardzo wiadomo, dlaczego -
      czyżby chodziło jej tylko o etniczność funkcjonariuszy?
      >
      > ____________ __
      > tekst pochodzi z serwisu www.polskiejutro. com
      > © FRAPCO 2002-2008
      >     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.