Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Chào mừng quí vị tham gia diễn đàn PHỤNG SỰ XÃ HỘI
- Diễn đàn Phụng Sự Xã Hội là nơi phổ biến tin tức, trao đổi kiến thức phổ thông và những kinh nghiệm hữu ích trong cuộc sống.
-Diễn đàn hỗ trợ cho những tiếng nói đoi dân quyền, nhân quyền và tự do tôn giáo cũng như chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng vào lãnh thổ Việt Nam
- Diễn đan không chấp nhân những bài viết, hình ảnh có nội dung thiếu văn hóa, tục tĩu, mạ lỵ mang tính cách bôi xấu cá nhân.
- Diễn đàn không chấp nhân những hành vi spam mail, thành viên đăng bài, phải chịu trách nhiệm về nội dung bài mình đăng
- Chúng tôi sẽ loại bỏ các ý kiến phê bình cá nhân một cách quá đáng, không phù hợp với chủ trương chung của diễn đàn. Vi hữu nào không có tinh thần hòa nhã tương kính, chúng tôi sẽ rút tên và mời ra khỏi diễn đàn, và sẽ thông báo tên trên diễn đàn nếu thấy cần thiết.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members can hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History