Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Suttanipaata 482

Expand Messages
 • Gunnar Gällmo
   Suttanipaata, Cuu.lavagga, Sundarikabhaaradvaajasutta 26 (482)   VRI:s palitext online:   http://tipitaka.org/romn/   482   ‘‘Mohantaraa yassa na
  Message 1 of 4 , Oct 9, 2011
    Suttanipaata, Cuu.lavagga, Sundarikabhaaradvaajasutta 26 (482)
    
   VRI:s palitext online:
    
   http://tipitaka.org/romn/
    
   482
    
   ‘‘Mohantaraa yassa na santi keci, sabbesu dhammesu ca ñaa.nadassii;
   Sariirañca antima.m dhaareti, patto ca sambodhimanuttara.m siva.m;
   Ettaavataa yakkhassa suddhi, tathaagato arahati puura.laasa.m".
    
   Vilket om man reder ut det kan bli:
    
   mohantaraa yassa na santi ke ci
   sabbesu dhammesu ca ñaa.na-dassii
   sariirañ ca antima.m dhaareti
   patto ca sambodhim anuttara.m siva.m
   ettaavataa yakkhassa suddhi
   tathaagato arahati puura.laasa.m
    
   glosor:
    
   moha: "självbedrägeri"
    
   mohantara: "quality of bewilderment (lit. having m. inside) Sn 478" (PTS under "moha"), "illusioner" (Johansson), "cause of folly" (Fausböll), "des Wähnens Vielgestalt" (Nyanaponika)
    
   yassa: "hans"
    
   na: "inte"
    
   santi: "de finns"
    
   keci: "några alls"
    
   sabbesu: lokativ pluralis av
    
   sabba: "alla"
    
   dhammesu: lokativ pluralis av
    
   dhamma: "ting"
    
   ca: ""och"
    
   ñaa.na: "kunskap"
    
   dassii: "seende"
    
   sariira: "kropp"
    
   antima: "sist(a)"
    
   dhaareti: "bär"
    
   patta: perfekt particip av
    
   paapu.naati: "to reach, attain, arrive at, obtain, get to learn" (PTS)
    
   sambodhi: "the highest enlightenment" (PTS), "upplysningen" (Johansson), "perfect enlightenment" (Fausböll), "Erleuchtung" (Nyanaponika); för "bodhi" brukar jag föredra "uppvaknande" framför "upplysning" för att undvika frågan "vem har upplyst honom".
    
   anuttara: "'nothing higher', without a superior, incomparable, second to none, unsurpassed, excellent, preeminent" (PTS), "ojämförlig" (Johansson), "the highest" (Fausböll), "allerhöchst" (Nyanaponika)
    
   siva: "auspicious, happy, fortunate, blest... happiness, bliss" (PTS), "lyckan" (Johansson), "the blessed" (Fausböll), "Heil" (Nyanaponika)
    
   ettaavataa: "so far, to that extent, even by this much" (PTS), "såtillvida" (Johansson), "thus" (Fausböll), "hierin verstehe" (Nyanaponika)
    
   yakkhassa: genitiv av
    
   yakkha: "1. name of certain non -- human beings, as spirits, ogres, dryads, ghosts, spooks" (PTS), men Nyanaponika skriver i en fotnot: "Yakkha bedeutet hier, lt. K und MNidd.: Wesen (satta) oder Mensch."
    
   suddhi: "renhet"; "rening"
    
   Sista raden är samma som i förra strofen.
    
   Mitt förslag till översättning:
    
   26 (482) Den som inte bedrar sig själv,
   som ser med kunskap på tingen,
   som bär sin sista kropp
   som nått det högsta uppvaknandet, den ojämförliga lyckan,
   och därmed renats som människa -
   den så utvecklade är värdig offerkakan."
    
   Johanssons svenska:
    
   478 Den som är fri från illusioner
   och har insikt i alla ting
   och nu bär sin sista kropp
   och har nått upplysningen, den ojämförliga lyckan,
   och såtillvida andens renhet -
   han, den Fullkomlige, är värdig offer."
    
   ["Andens renhet" låter vådligt kristligt i mina öron.]
    
   Fausbölls engelska:
    
   http://www.ishwar.com/buddhism/holy_sutta_nipata/book03/book03_04.html
   25
   'He to whom there is no cause of folly, who has a supernatural insight in all Dhammas, who wears the last body, and who has acquired perfect enlightenment, the highest, the blessed, (for him) thus a Yakkha's purification (takes place).'
    
   Nyanaponikas tyska:
    
   http://www.palikanon.com/khuddaka/sn/sn_iii04_486.html
    
   478
    
   Nicht findet sich in ihm des Wähnens Vielgestalt,
   Erkenntnisblick-begabt ist er in allen Dingen,
   Der letzte Körper ist es, den er trägt:
   Erleuchtung ward erreicht, das allerhöchste Heil!
   Hierin verstehe eines Menschen Reinheit! [13]
   Ein 'So-Gegangener' verdient die Opferspende.
    
   [13] Hierin (verstehe) eines Menschen Reinheit! (ettaavataa yakkhassa suddhi). Yakkha bedeutet hier, lt. K und MNidd.: Wesen (satta) oder Mensch. Dieser Gebrauch des Wortes geht auf den Atharva-Veda zurück. Siehe Anm. zu v. 435.
    
    
    
   http://stores.lulu.com/gunnargallmo
   http://metrobloggen.se/esperanto
   http://hubpages.com/profile/Gunnar+G%C3%A4llmo
   http://www.facebook.com/profile.php?id=100000660393622
  • Nina van Gorkom
   Dear Gunnar, Thank you for the translations. I especially enjoyed the German translation of Ven. Nyanaponika. You have in Sedish an interesting gloss about
   Message 2 of 4 , Oct 9, 2011
    Dear Gunnar,
    Thank you for the translations. I especially enjoyed the German
    translation of Ven. Nyanaponika.
    You have in Sedish an interesting gloss about moha: glosor:
    moha: "självbedrägeri"
    Is this self misleading? Själv is self? True, we mislead ourselves
    all the time as to realities, taking them for "me" or "person", while
    they are only impermanent phenomena, not staying for one moment.
    Nina.
    Op 9-okt-2011, om 15:10 heeft Gunnar Gällmo het volgende geschreven:

    > Nyanaponikas tyska:
    Nicht findet sich in ihm des Wähnens Vielgestalt,
    Erkenntnisblick-begabt ist er in allen Dingen,
    Der letzte Körper ist es, den er trägt:
    Erleuchtung ward erreicht, das allerhöchste Heil!
    Hierin verstehe eines Menschen Reinheit! [13]
    Ein 'So-Gegangener' verdient die Opferspende.
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Gunnar Gällmo
    Sorry - posted to the wroggroup...   Gunnar [Non-text portions of this message have been removed]
    Message 3 of 4 , Oct 9, 2011
     Sorry - posted to the wroggroup...
      
     Gunnar

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Nina van Gorkom
     Dear Gunnar, never mind, enjoyed it anyway. Nina. ... [Non-text portions of this message have been removed]
     Message 4 of 4 , Oct 9, 2011
      Dear Gunnar,
      never mind, enjoyed it anyway.
      Nina.
      Op 9-okt-2011, om 15:43 heeft Gunnar Gällmo het volgende geschreven:

      > Sorry - posted to the wrong group      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.