Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

MATE KEUH PADJAN. HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN.. SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.

Expand Messages
 • Muhammad al qubra
  MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH apa lahu
  Message 1 of 30 , Nov 26, 2004
   MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH

   apa lahu <apalahu2000@...> wrote:

   From:"akli amri" <cobra_itam07@...>
   Date:Thu, 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)
   Subject:[Lantak] saleum merdheka dari bhas Gani

    
   SALEUËM merdheka

    

   Assalamu’alaikôm  E Tanglông nanggroë

   Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka

   Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe

   Di lua nanggroë na di Norwegia

    

   Dinoe lôn peugah deungo hai adoë

   Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.

   Hana lom na meu saboh nanggroë

   Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka

    

   Bah pih di peugah keudéh u nanggroë

   Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana

   Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë

   Mangat dji pasoë padjak neugara

    

   Bak tréb-tréb siblét  ulôn djak keunoe

   Bak Wali nanggroë Wali neugara

   Gob njan ka tuha sajang hai adoë
   Djak mumat djaroë bak uroë Raja

    

   Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë

   Badai geulantoë  tubôh lôn teuka

   Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë

   Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja

    

   Kadang na dèsja massa njang  lampoë

   Watèë ulôn njoe duëk di malaya

   Peuë lom inong lôn lumpah that paloë

   Ka di boh-boh droë deungon india

    

   Aneuk lôntuan djawa djih lakoë

   Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka

   Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë

   Asai aneuk droë mantong bèk djanda

    

   Meu’ah  hai rakan ulôntuan njoe

   Dilèë dan baroë hana lôn sadja

   Kadang umu lôn tinggai si uroë

   Kuburan katoë bak ulôn rasa

    

   Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë

   Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja

   Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë

   Ta mumat djaroë ta peugléh  dèsja

    

   Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë

   Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka 

   Di gob dihina di lôn  lôn pudjoë

   Seubab  aneuk-lôn-njoe -  pangkat pih kana

    

   Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë

   Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja

   Harapan Wali ka hana sampoë

   Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja

    

   Nanggroë atjèh sampé uroë njoe

   Kon bak geutanjoe tapi bak djawa

   Ubéna TNA abéh geugantoë

   Ngon tentra nanggroë njang  trôk di djawa

    

   ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë

   Lheuëh njan ngon  Meuntroë Pantjuri Guda

   Dr. Zaini meunan sjit bagoë

   Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja

    

   Jôh sakét ulôn nibak si uroë

   Dada lôn seungkoë batôk di teuka

   Ka tabri ubat hana pajah bloë

   Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja

    

   Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë

   Padjan Teungku woë U Singapura ???

   Tadjak peusapat  lom padjak nanggroë

   Padum ka djinoe bungong djih kana

    

   Pakon hai malék seungap that djinoe

   Pakon keu lôn njoe tan tabi laba

   Guda tanjoe tjuë padum ta publoë

   Keu lôntuan njoe padum na djumba

    

   Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë

   Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga

   Muzakkir Hamid njang na nanggroë njoë

   Saleuëm ulôn  keu adék bandua

    

   Sajang that gata wahé hai adoë

   Sampé uroë njoe aneuk teuh hana

   Kadang boh-gata ka lagei tumpoë

   Ta tjulok keunoe di pluëng u luwa

    

   Ruman di  gata anèh han  bagoë

   Makén si uroë meutamah tuha

   Sang-sang ban tuleuëng ka hana asoë

   Pakon djeuët meunoe peuë sakét gata

    

   Kadang TBC gata hai adoë

   Na rasa seungkoë gata bak dada

   Bahô ka di ék karap trôk bak dhoë

   Ban eungkôt seungko mabôk lam paja

    

   Kadang brôk haté sabé bangsa droë

   Lôn eu gata njoe  anèh lumpah na

   Badan ka pidjuët ka teusuët gigoë

   Hana lé asoë ka tinggai rungka

    

   Bak akupuntur tadjak urôt droë

   Bèk tuwo tabloë njan pèë-viagra

   Sajang keu inong batjut hai adoë

   Boh truëng bèk tabloë njan keu dèk ita

    

   Keu bahtiarbojan saleuëm ulôn njoe

   Meunantjit bagoë keu inong gata

   Pakon djeuët gata ka kunèng gigoë

   Peuë keuh ’ôh uroë ta sikat hana

    

   Bèk ta meurukok sabé hai adoë

   Ta djaga gigoë meuhai lumpah na

   Watèë tadjak bak rapat nanggroë

   Njan di gigoë ka ban teumaga

    

   Di naggroë Denmark le rakan kamoe

   Hana lôn tusoë hantom lôn teuka

   Adnan Beuransah  Keumala nanggroë

   Njoe tju’ak nanggroë watèë di banda

    

   Gob njan ka di drop di ikat djaroë

   Ulèë dipasoë lam guni saka

   Abéh dum rakan ka geupeutusoë

   Le karap paloë wahé sjèdara

    

   Diba lé laksus rap rata sagoë

   Adnan watèë njoe tan deuh uluwa

   Tjuma lam hartop teuduëk bak sagoë

   Di tunjok djaroë sadja u luwa

    

   Lheuëh njan Muhammad  ngon Makmur disinoe

   Saleuëm bak kamoë seurta keuluarga

   Kadang thôn ukeuë akan trôk keunoe

   Padum droë kamoe djak saweuë gata

    

   Ngon ”Tjut Wan Tari”  njang ka trôh keunoë

   Njan keuh tjut putroë trôih dari djawa

   Meunjo njang inong kon musôh tanjoe

   Seubab hai adoë malam djeuët tawa

    

   Adik Fitri lôn turi  lam lumpoë

   Ka maté lakoë  bak peugot seundjata

   Gobnjan ngon aneuk katrôh geuh keunoe

   Saleuëm bak kamoë  Seulamat uroë Raja

    

   Bupanjang umu beumangat  asoë

   Dang dang djeuët tawoë u alam baka

   Njang laén rakan njang na nanggroë njoë

   Dalam Wèbsad  njoe ta poh-poh tjakra

    

   Bak gata batjut lôn tanjong putroë

   Ta peugah djinoe bak lôn njang tuha

   Peuë djadèh gata kawén ngon mentroë

   Bèk taduëk si droë gata meu djanda

    

   Malék ka trép that geukotjhok keudroë

   Gata hai adoë ka trép sjit hawa

   Oh ta-éh malam sang gata asoë

   Sajang hai adoë mentroë ka tuha

    

   Padjan na watèë lôn djak nanggroë njoë

   Djak saweuë  adoë njang mantong seutia

   Lôn tinggai gata di Denmark sinoë

   Lôn meungdjak djinoë nanggroë Tjut Lena

    

   Lena ka tréb that dji-ôh ngon kamoe

   Watèë gob njan woë dari Seutavan-ga

   Ngon Teuku Hadi  banduwa sinoë

   Di Djeurman nanggroë  UNI- EROPA

    

   Lôn tinggai  Geurman ka djula uroë

   Lôn meung djak djinoë Nanggroë Beulanda

   Teungku Abdullah tjot punggông adoë

   Njang phôn peudong sinoë Atjèh Meurdéhka

    

   Lheuëh njan meusambông keudéh ngon keunoë

   Tuhan bri djinoë ka ramé lagèina

   Djinoë Fadlôn  njangkeuh Duta geutanjoë

   Vanuatu nanggroë lam laôt raja

    

   Pakon hai Fadlon djeuheut peurangou

   Katém ba keunoe inong petua

   Ka geu bi ’umpeun watèë kah phang-phoë

   Pakon djeuët meunoe ka balah djasa

    

   Bèk ka boh badjèë gata hai adoë

   Bèk taturôt droë awak papua

   Patjôk njang djibri tadjôk keu lôn njoe

   Bah lé lôn pasoë boh lôn njang tuha

    

   Papua Barat dan Maluku sinoë

   Saleuëm bak nanggroë  TEUTAP MEURDÉHKA

   Lôn tinggai gata dik sinoë naggroë njoë

   Lôn neuk djak djinoë U AMERIKA

    

   Adik Musanna keudéh geuboh droë

   Leumo geukubo di amerika

   Harta Wali sinan meu katoë

   Jaga hai adoë atra paduka

    

   Mahfud ngon IQLIL peuë haba sinoë

   Padjan djeuët tawoë U Atjèh Sumatra

   Ngon Koffi Annan na mumat djaroë

   Deungon Bush sidroë kiban ka haba

    

   Peugah hai radja nasib geutanjoe

   Peuë taprèh  maté lôn njoe di naggroë Èuropa

   Bèk lé ta peungeuët ureuëng di nanggroë

   Bèk  taduëk sinoe trôih kiamat dônja

    

   Sajang that abu gata lawét njoe

   Ka dibôh taloë diba u djawa

   Ban leumo Wali watèë geu publoë

   Meunankeuh adoë buët si musanna

    

   Adik Fadjry peuë haba sinoe???

   Peuë haba adoë adik Mustafa

   Ummi ngon Abi peuë haba djinoe

   Saleuëm bak lôn njoe  keu bandum gata

    

   Ingat  lé gata bak saboh uroë

   Apa-teuh di eunggkhoë uléh TNA

   Di tjulék mata di top ngon beusoë

   Simpan hai adoë deundam meubara!

    

   Bandum buët m-a-l-é-k dan aki-djaroë

   Ulôn peutusoë bak mandum gata

   Ta saba dilèë wahé hai adoë

   Ta prèh trôih uroë akan lôn buka

    

   Beulagèë jôh djak beumeunan ’ôh tawoë

   Bah tingai sinoe piasan dônja

   Bah tinggai gata di Amerika njoe

   Ulôn keunak woë Nanggroë Malaya

    

   Na haba peunténg dalam Wèbsad njoe

   Tabatja adoë lheuëh saleuëm uroë Raja.

   Di Nanggroë Malaya le rakan kamoe

   Han abéh sinoe lôn bôh lam rika

    

   Peuë lom lawét njoe le trôk di nanggroë

   Le rakan tanjoe ka u malaya

   Geupeugot rapat sjit malam baroë

   Ka geu-juë pasoë meubatjut dana

    

   Habéh keureutaih peunoh Wèbsad njoe

   Beungèh keu lôn njoe ureuëng njang batja

   Seukada batjut lôn bôh disinoe

   Njang ulèë kudoë meusidroë-dua

    

   Keu  Mat Nur Djuly musôh geutanjoë

   Handjeuët  djôk djaroë bak Uroë Raja

   Raja that dosa di djih keu nanggroë

   di Wali nanggroë sép geumurka

    

   Teungku Raja panjang istilah lawét njoe

   Hana pré uroë seu-meuseuëp sadja

   Ingat hai Tahé buët njang ka lampoë

   Ureuëng kajuë kiloë di nanggroë malaya

    

   Bak saboh watèë di kah mupaloë

   Seubab ureuëng njoë aneuk geuh pih na

   Ruman di turi ureuëng ditusoë

   Peuë lom hai adoë gamba pih kana

    

   Le that sjèdara djih ka trôk keunoe

   Malam ngon uroë gata di mita

   Dum lumbôi hp kana lam djaroë

   Meunansjit  adoë alamat gata

    

   Beuteugoh-teugoh watèë ta meubloë

   Bèk gata laloë barang ta mita

   Dum ureuëng atjèh hana ta tusoë

   Peuë lom di sinoe ’ôh suboh buta

    

   Dum rakan laén njang na disinoê

   Peuë meu’ah kamoë bandum sjèdara

   Han lôn peutjéh tulèh sidroê-droë

   Njang rakan kamoe bandum lôn peusa

    

   Salam ‘Alaikôm  TNA di nanggroë

   Si-at ulôn woë djak saweuë gata

   Lön dengo gata ka dalam deuk-troë

   Sabè tip uroë  djilét lé djawa

    

   Pakon djeuët munan hai tanglông nanggroë

   Sampé gata njoe di lét lé djawa

  • Muhammad al qubra
   MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH apa lahu
   Message 2 of 30 , Nov 26, 2004
    MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH

    apa lahu <apalahu2000@...> wrote:

    From:"akli amri" <cobra_itam07@...>
    Date:Thu, 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)
    Subject:[Lantak] saleum merdheka dari bhas Gani

     
    SALEUËM merdheka

     

    Assalamu’alaikôm  E Tanglông nanggroë

    Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka

    Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe

    Di lua nanggroë na di Norwegia

     

    Dinoe lôn peugah deungo hai adoë

    Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.

    Hana lom na meu saboh nanggroë

    Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka

     

    Bah pih di peugah keudéh u nanggroë

    Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana

    Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë

    Mangat dji pasoë padjak neugara

     

    Bak tréb-tréb siblét  ulôn djak keunoe

    Bak Wali nanggroë Wali neugara

    Gob njan ka tuha sajang hai adoë
    Djak mumat djaroë bak uroë Raja

     

    Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë

    Badai geulantoë  tubôh lôn teuka

    Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë

    Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja

     

    Kadang na dèsja massa njang  lampoë

    Watèë ulôn njoe duëk di malaya

    Peuë lom inong lôn lumpah that paloë

    Ka di boh-boh droë deungon india

     

    Aneuk lôntuan djawa djih lakoë

    Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka

    Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë

    Asai aneuk droë mantong bèk djanda

     

    Meu’ah  hai rakan ulôntuan njoe

    Dilèë dan baroë hana lôn sadja

    Kadang umu lôn tinggai si uroë

    Kuburan katoë bak ulôn rasa

     

    Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë

    Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja

    Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë

    Ta mumat djaroë ta peugléh  dèsja

     

    Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë

    Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka 

    Di gob dihina di lôn  lôn pudjoë

    Seubab  aneuk-lôn-njoe -  pangkat pih kana

     

    Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë

    Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja

    Harapan Wali ka hana sampoë

    Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja

     

    Nanggroë atjèh sampé uroë njoe

    Kon bak geutanjoe tapi bak djawa

    Ubéna TNA abéh geugantoë

    Ngon tentra nanggroë njang  trôk di djawa

     

    ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë

    Lheuëh njan ngon  Meuntroë Pantjuri Guda

    Dr. Zaini meunan sjit bagoë

    Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja

     

    Jôh sakét ulôn nibak si uroë

    Dada lôn seungkoë batôk di teuka

    Ka tabri ubat hana pajah bloë

    Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja

     

    Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë

    Padjan Teungku woë U Singapura ???

    Tadjak peusapat  lom padjak nanggroë

    Padum ka djinoe bungong djih kana

     

    Pakon hai malék seungap that djinoe

    Pakon keu lôn njoe tan tabi laba

    Guda tanjoe tjuë padum ta publoë

    Keu lôntuan njoe padum na djumba

     

    Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë

    Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga

    Muzakkir Hamid njang na nanggroë njoë

    Saleuëm ulôn  keu adék bandua

     

    Sajang that gata wahé hai adoë

    Sampé uroë njoe aneuk teuh hana

    Kadang boh-gata ka lagei tumpoë

    Ta tjulok keunoe di pluëng u luwa

     

    Ruman di  gata anèh han  bagoë

    Makén si uroë meutamah tuha

    Sang-sang ban tuleuëng ka hana asoë

    Pakon djeuët meunoe peuë sakét gata

     

    Kadang TBC gata hai adoë

    Na rasa seungkoë gata bak dada

    Bahô ka di ék karap trôk bak dhoë

    Ban eungkôt seungko mabôk lam paja

     

    Kadang brôk haté sabé bangsa droë

    Lôn eu gata njoe  anèh lumpah na

    Badan ka pidjuët ka teusuët gigoë

    Hana lé asoë ka tinggai rungka

     

    Bak akupuntur tadjak urôt droë

    Bèk tuwo tabloë njan pèë-viagra

    Sajang keu inong batjut hai adoë

    Boh truëng bèk tabloë njan keu dèk ita

     

    Keu bahtiarbojan saleuëm ulôn njoe

    Meunantjit bagoë keu inong gata

    Pakon djeuët gata ka kunèng gigoë

    Peuë keuh ’ôh uroë ta sikat hana

     

    Bèk ta meurukok sabé hai adoë

    Ta djaga gigoë meuhai lumpah na

    Watèë tadjak bak rapat nanggroë

    Njan di gigoë ka ban teumaga

     

    Di naggroë Denmark le rakan kamoe

    Hana lôn tusoë hantom lôn teuka

    Adnan Beuransah  Keumala nanggroë

    Njoe tju’ak nanggroë watèë di banda

     

    Gob njan ka di drop di ikat djaroë

    Ulèë dipasoë lam guni saka

    Abéh dum rakan ka geupeutusoë

    Le karap paloë wahé sjèdara

     

    Diba lé laksus rap rata sagoë

    Adnan watèë njoe tan deuh uluwa

    Tjuma lam hartop teuduëk bak sagoë

    Di tunjok djaroë sadja u luwa

     

    Lheuëh njan Muhammad  ngon Makmur disinoe

    Saleuëm bak kamoë seurta keuluarga

    Kadang thôn ukeuë akan trôk keunoe

    Padum droë kamoe djak saweuë gata

     

    Ngon ”Tjut Wan Tari”  njang ka trôh keunoë

    Njan keuh tjut putroë trôih dari djawa

    Meunjo njang inong kon musôh tanjoe

    Seubab hai adoë malam djeuët tawa

     

    Adik Fitri lôn turi  lam lumpoë

    Ka maté lakoë  bak peugot seundjata

    Gobnjan ngon aneuk katrôh geuh keunoe

    Saleuëm bak kamoë  Seulamat uroë Raja

     

    Bupanjang umu beumangat  asoë

    Dang dang djeuët tawoë u alam baka

    Njang laén rakan njang na nanggroë njoë

    Dalam Wèbsad  njoe ta poh-poh tjakra

     

    Bak gata batjut lôn tanjong putroë

    Ta peugah djinoe bak lôn njang tuha

    Peuë djadèh gata kawén ngon mentroë

    Bèk taduëk si droë gata meu djanda

     

    Malék ka trép that geukotjhok keudroë

    Gata hai adoë ka trép sjit hawa

    Oh ta-éh malam sang gata asoë

    Sajang hai adoë mentroë ka tuha

     

    Padjan na watèë lôn djak nanggroë njoë

    Djak saweuë  adoë njang mantong seutia

    Lôn tinggai gata di Denmark sinoë

    Lôn meungdjak djinoë nanggroë Tjut Lena

     

    Lena ka tréb that dji-ôh ngon kamoe

    Watèë gob njan woë dari Seutavan-ga

    Ngon Teuku Hadi  banduwa sinoë

    Di Djeurman nanggroë  UNI- EROPA

     

    Lôn tinggai  Geurman ka djula uroë

    Lôn meung djak djinoë Nanggroë Beulanda

    Teungku Abdullah tjot punggông adoë

    Njang phôn peudong sinoë Atjèh Meurdéhka

     

    Lheuëh njan meusambông keudéh ngon keunoë

    Tuhan bri djinoë ka ramé lagèina

    Djinoë Fadlôn  njangkeuh Duta geutanjoë

    Vanuatu nanggroë lam laôt raja

     

    Pakon hai Fadlon djeuheut peurangou

    Katém ba keunoe inong petua

    Ka geu bi ’umpeun watèë kah phang-phoë

    Pakon djeuët meunoe ka balah djasa

     

    Bèk ka boh badjèë gata hai adoë

    Bèk taturôt droë awak papua

    Patjôk njang djibri tadjôk keu lôn njoe

    Bah lé lôn pasoë boh lôn njang tuha

     

    Papua Barat dan Maluku sinoë

    Saleuëm bak nanggroë  TEUTAP MEURDÉHKA

    Lôn tinggai gata dik sinoë naggroë njoë

    Lôn neuk djak djinoë U AMERIKA

     

    Adik Musanna keudéh geuboh droë

    Leumo geukubo di amerika

    Harta Wali sinan meu katoë

    Jaga hai adoë atra paduka

     

    Mahfud ngon IQLIL peuë haba sinoë

    Padjan djeuët tawoë U Atjèh Sumatra

    Ngon Koffi Annan na mumat djaroë

    Deungon Bush sidroë kiban ka haba

     

    Peugah hai radja nasib geutanjoe

    Peuë taprèh  maté lôn njoe di naggroë Èuropa

    Bèk lé ta peungeuët ureuëng di nanggroë

    Bèk  taduëk sinoe trôih kiamat dônja

     

    Sajang that abu gata lawét njoe

    Ka dibôh taloë diba u djawa

    Ban leumo Wali watèë geu publoë

    Meunankeuh adoë buët si musanna

     

    Adik Fadjry peuë haba sinoe???

    Peuë haba adoë adik Mustafa

    Ummi ngon Abi peuë haba djinoe

    Saleuëm bak lôn njoe  keu bandum gata

     

    Ingat  lé gata bak saboh uroë

    Apa-teuh di eunggkhoë uléh TNA

    Di tjulék mata di top ngon beusoë

    Simpan hai adoë deundam meubara!

     

    Bandum buët m-a-l-é-k dan aki-djaroë

    Ulôn peutusoë bak mandum gata

    Ta saba dilèë wahé hai adoë

    Ta prèh trôih uroë akan lôn buka

     

    Beulagèë jôh djak beumeunan ’ôh tawoë

    Bah tingai sinoe piasan dônja

    Bah tinggai gata di Amerika njoe

    Ulôn keunak woë Nanggroë Malaya

     

    Na haba peunténg dalam Wèbsad njoe

    Tabatja adoë lheuëh saleuëm uroë Raja.

    Di Nanggroë Malaya le rakan kamoe

    Han abéh sinoe lôn bôh lam rika

     

    Peuë lom lawét njoe le trôk di nanggroë

    Le rakan tanjoe ka u malaya

    Geupeugot rapat sjit malam baroë

    Ka geu-juë pasoë meubatjut dana

     

    Habéh keureutaih peunoh Wèbsad njoe

    Beungèh keu lôn njoe ureuëng njang batja

    Seukada batjut lôn bôh disinoe

    Njang ulèë kudoë meusidroë-dua

     

    Keu  Mat Nur Djuly musôh geutanjoë

    Handjeuët  djôk djaroë bak Uroë Raja

    Raja that dosa di djih keu nanggroë

    di Wali nanggroë sép geumurka

     

    Teungku Raja panjang istilah lawét njoe

    Hana pré uroë seu-meuseuëp sadja

    Ingat hai Tahé buët njang ka lampoë

    Ureuëng kajuë kiloë di nanggroë malaya

     

    Bak saboh watèë di kah mupaloë

    Seubab ureuëng njoë aneuk geuh pih na

    Ruman di turi ureuëng ditusoë

    Peuë lom hai adoë gamba pih kana

     

    Le that sjèdara djih ka trôk keunoe

    Malam ngon uroë gata di mita

    Dum lumbôi hp kana lam djaroë

    Meunansjit  adoë alamat gata

     

    Beuteugoh-teugoh watèë ta meubloë

    Bèk gata laloë barang ta mita

    Dum ureuëng atjèh hana ta tusoë

    Peuë lom di sinoe ’ôh suboh buta

     

    Dum rakan laén njang na disinoê

    Peuë meu’ah kamoë bandum sjèdara

    Han lôn peutjéh tulèh sidroê-droë

    Njang rakan kamoe bandum lôn peusa

     

    Salam ‘Alaikôm  TNA di nanggroë

    Si-at ulôn woë djak saweuë gata

    Lön dengo gata ka dalam deuk-troë

    Sabè tip uroë  djilét lé djawa

     

    Pakon djeuët munan hai tanglông nanggroë

    Sampé gata njoe di lét lé djawa

   • Muhammad al qubra
    MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH apa lahu
    Message 3 of 30 , Nov 26, 2004
     MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH

     apa lahu <apalahu2000@...> wrote:

     From:"akli amri" <cobra_itam07@...>
     Date:Thu, 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)
     Subject:[Lantak] saleum merdheka dari bhas Gani

      
     SALEUËM merdheka

      

     Assalamu’alaikôm  E Tanglông nanggroë

     Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka

     Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe

     Di lua nanggroë na di Norwegia

      

     Dinoe lôn peugah deungo hai adoë

     Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.

     Hana lom na meu saboh nanggroë

     Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka

      

     Bah pih di peugah keudéh u nanggroë

     Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana

     Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë

     Mangat dji pasoë padjak neugara

      

     Bak tréb-tréb siblét  ulôn djak keunoe

     Bak Wali nanggroë Wali neugara

     Gob njan ka tuha sajang hai adoë
     Djak mumat djaroë bak uroë Raja

      

     Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë

     Badai geulantoë  tubôh lôn teuka

     Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë

     Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja

      

     Kadang na dèsja massa njang  lampoë

     Watèë ulôn njoe duëk di malaya

     Peuë lom inong lôn lumpah that paloë

     Ka di boh-boh droë deungon india

      

     Aneuk lôntuan djawa djih lakoë

     Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka

     Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë

     Asai aneuk droë mantong bèk djanda

      

     Meu’ah  hai rakan ulôntuan njoe

     Dilèë dan baroë hana lôn sadja

     Kadang umu lôn tinggai si uroë

     Kuburan katoë bak ulôn rasa

      

     Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë

     Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja

     Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë

     Ta mumat djaroë ta peugléh  dèsja

      

     Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë

     Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka 

     Di gob dihina di lôn  lôn pudjoë

     Seubab  aneuk-lôn-njoe -  pangkat pih kana

      

     Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë

     Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja

     Harapan Wali ka hana sampoë

     Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja

      

     Nanggroë atjèh sampé uroë njoe

     Kon bak geutanjoe tapi bak djawa

     Ubéna TNA abéh geugantoë

     Ngon tentra nanggroë njang  trôk di djawa

      

     ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë

     Lheuëh njan ngon  Meuntroë Pantjuri Guda

     Dr. Zaini meunan sjit bagoë

     Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja

      

     Jôh sakét ulôn nibak si uroë

     Dada lôn seungkoë batôk di teuka

     Ka tabri ubat hana pajah bloë

     Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja

      

     Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë

     Padjan Teungku woë U Singapura ???

     Tadjak peusapat  lom padjak nanggroë

     Padum ka djinoe bungong djih kana

      

     Pakon hai malék seungap that djinoe

     Pakon keu lôn njoe tan tabi laba

     Guda tanjoe tjuë padum ta publoë

     Keu lôntuan njoe padum na djumba

      

     Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë

     Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga

     Muzakkir Hamid njang na nanggroë njoë

     Saleuëm ulôn  keu adék bandua

      

     Sajang that gata wahé hai adoë

     Sampé uroë njoe aneuk teuh hana

     Kadang boh-gata ka lagei tumpoë

     Ta tjulok keunoe di pluëng u luwa

      

     Ruman di  gata anèh han  bagoë

     Makén si uroë meutamah tuha

     Sang-sang ban tuleuëng ka hana asoë

     Pakon djeuët meunoe peuë sakét gata

      

     Kadang TBC gata hai adoë

     Na rasa seungkoë gata bak dada

     Bahô ka di ék karap trôk bak dhoë

     Ban eungkôt seungko mabôk lam paja

      

     Kadang brôk haté sabé bangsa droë

     Lôn eu gata njoe  anèh lumpah na

     Badan ka pidjuët ka teusuët gigoë

     Hana lé asoë ka tinggai rungka

      

     Bak akupuntur tadjak urôt droë

     Bèk tuwo tabloë njan pèë-viagra

     Sajang keu inong batjut hai adoë

     Boh truëng bèk tabloë njan keu dèk ita

      

     Keu bahtiarbojan saleuëm ulôn njoe

     Meunantjit bagoë keu inong gata

     Pakon djeuët gata ka kunèng gigoë

     Peuë keuh ’ôh uroë ta sikat hana

      

     Bèk ta meurukok sabé hai adoë

     Ta djaga gigoë meuhai lumpah na

     Watèë tadjak bak rapat nanggroë

     Njan di gigoë ka ban teumaga

      

     Di naggroë Denmark le rakan kamoe

     Hana lôn tusoë hantom lôn teuka

     Adnan Beuransah  Keumala nanggroë

     Njoe tju’ak nanggroë watèë di banda

      

     Gob njan ka di drop di ikat djaroë

     Ulèë dipasoë lam guni saka

     Abéh dum rakan ka geupeutusoë

     Le karap paloë wahé sjèdara

      

     Diba lé laksus rap rata sagoë

     Adnan watèë njoe tan deuh uluwa

     Tjuma lam hartop teuduëk bak sagoë

     Di tunjok djaroë sadja u luwa

      

     Lheuëh njan Muhammad  ngon Makmur disinoe

     Saleuëm bak kamoë seurta keuluarga

     Kadang thôn ukeuë akan trôk keunoe

     Padum droë kamoe djak saweuë gata

      

     Ngon ”Tjut Wan Tari”  njang ka trôh keunoë

     Njan keuh tjut putroë trôih dari djawa

     Meunjo njang inong kon musôh tanjoe

     Seubab hai adoë malam djeuët tawa

      

     Adik Fitri lôn turi  lam lumpoë

     Ka maté lakoë  bak peugot seundjata

     Gobnjan ngon aneuk katrôh geuh keunoe

     Saleuëm bak kamoë  Seulamat uroë Raja

      

     Bupanjang umu beumangat  asoë

     Dang dang djeuët tawoë u alam baka

     Njang laén rakan njang na nanggroë njoë

     Dalam Wèbsad  njoe ta poh-poh tjakra

      

     Bak gata batjut lôn tanjong putroë

     Ta peugah djinoe bak lôn njang tuha

     Peuë djadèh gata kawén ngon mentroë

     Bèk taduëk si droë gata meu djanda

      

     Malék ka trép that geukotjhok keudroë

     Gata hai adoë ka trép sjit hawa

     Oh ta-éh malam sang gata asoë

     Sajang hai adoë mentroë ka tuha

      

     Padjan na watèë lôn djak nanggroë njoë

     Djak saweuë  adoë njang mantong seutia

     Lôn tinggai gata di Denmark sinoë

     Lôn meungdjak djinoë nanggroë Tjut Lena

      

     Lena ka tréb that dji-ôh ngon kamoe

     Watèë gob njan woë dari Seutavan-ga

     Ngon Teuku Hadi  banduwa sinoë

     Di Djeurman nanggroë  UNI- EROPA

      

     Lôn tinggai  Geurman ka djula uroë

     Lôn meung djak djinoë Nanggroë Beulanda

     Teungku Abdullah tjot punggông adoë

     Njang phôn peudong sinoë Atjèh Meurdéhka

      

     Lheuëh njan meusambông keudéh ngon keunoë

     Tuhan bri djinoë ka ramé lagèina

     Djinoë Fadlôn  njangkeuh Duta geutanjoë

     Vanuatu nanggroë lam laôt raja

      

     Pakon hai Fadlon djeuheut peurangou

     Katém ba keunoe inong petua

     Ka geu bi ’umpeun watèë kah phang-phoë

     Pakon djeuët meunoe ka balah djasa

      

     Bèk ka boh badjèë gata hai adoë

     Bèk taturôt droë awak papua

     Patjôk njang djibri tadjôk keu lôn njoe

     Bah lé lôn pasoë boh lôn njang tuha

      

     Papua Barat dan Maluku sinoë

     Saleuëm bak nanggroë  TEUTAP MEURDÉHKA

     Lôn tinggai gata dik sinoë naggroë njoë

     Lôn neuk djak djinoë U AMERIKA

      

     Adik Musanna keudéh geuboh droë

     Leumo geukubo di amerika

     Harta Wali sinan meu katoë

     Jaga hai adoë atra paduka

      

     Mahfud ngon IQLIL peuë haba sinoë

     Padjan djeuët tawoë U Atjèh Sumatra

     Ngon Koffi Annan na mumat djaroë

     Deungon Bush sidroë kiban ka haba

      

     Peugah hai radja nasib geutanjoe

     Peuë taprèh  maté lôn njoe di naggroë Èuropa

     Bèk lé ta peungeuët ureuëng di nanggroë

     Bèk  taduëk sinoe trôih kiamat dônja

      

     Sajang that abu gata lawét njoe

     Ka dibôh taloë diba u djawa

     Ban leumo Wali watèë geu publoë

     Meunankeuh adoë buët si musanna

      

     Adik Fadjry peuë haba sinoe???

     Peuë haba adoë adik Mustafa

     Ummi ngon Abi peuë haba djinoe

     Saleuëm bak lôn njoe  keu bandum gata

      

     Ingat  lé gata bak saboh uroë

     Apa-teuh di eunggkhoë uléh TNA

     Di tjulék mata di top ngon beusoë

     Simpan hai adoë deundam meubara!

      

     Bandum buët m-a-l-é-k dan aki-djaroë

     Ulôn peutusoë bak mandum gata

     Ta saba dilèë wahé hai adoë

     Ta prèh trôih uroë akan lôn buka

      

     Beulagèë jôh djak beumeunan ’ôh tawoë

     Bah tingai sinoe piasan dônja

     Bah tinggai gata di Amerika njoe

     Ulôn keunak woë Nanggroë Malaya

      

     Na haba peunténg dalam Wèbsad njoe

     Tabatja adoë lheuëh saleuëm uroë Raja.

     Di Nanggroë Malaya le rakan kamoe

     Han abéh sinoe lôn bôh lam rika

      

     Peuë lom lawét njoe le trôk di nanggroë

     Le rakan tanjoe ka u malaya

     Geupeugot rapat sjit malam baroë

     Ka geu-juë pasoë meubatjut dana

      

     Habéh keureutaih peunoh Wèbsad njoe

     Beungèh keu lôn njoe ureuëng njang batja

     Seukada batjut lôn bôh disinoe

     Njang ulèë kudoë meusidroë-dua

      

     Keu  Mat Nur Djuly musôh geutanjoë

     Handjeuët  djôk djaroë bak Uroë Raja

     Raja that dosa di djih keu nanggroë

     di Wali nanggroë sép geumurka

      

     Teungku Raja panjang istilah lawét njoe

     Hana pré uroë seu-meuseuëp sadja

     Ingat hai Tahé buët njang ka lampoë

     Ureuëng kajuë kiloë di nanggroë malaya

      

     Bak saboh watèë di kah mupaloë

     Seubab ureuëng njoë aneuk geuh pih na

     Ruman di turi ureuëng ditusoë

     Peuë lom hai adoë gamba pih kana

      

     Le that sjèdara djih ka trôk keunoe

     Malam ngon uroë gata di mita

     Dum lumbôi hp kana lam djaroë

     Meunansjit  adoë alamat gata

      

     Beuteugoh-teugoh watèë ta meubloë

     Bèk gata laloë barang ta mita

     Dum ureuëng atjèh hana ta tusoë

     Peuë lom di sinoe ’ôh suboh buta

      

     Dum rakan laén njang na disinoê

     Peuë meu’ah kamoë bandum sjèdara

     Han lôn peutjéh tulèh sidroê-droë

     Njang rakan kamoe bandum lôn peusa

      

     Salam ‘Alaikôm  TNA di nanggroë

     Si-at ulôn woë djak saweuë gata

     Lön dengo gata ka dalam deuk-troë

     Sabè tip uroë  djilét lé djawa

      

     Pakon djeuët munan hai tanglông nanggroë

     Sampé gata njoe di lét lé djawa

    • Muhammad al qubra
     Beuteithat hai tungku Maat nyeng lagee neupeugahnyan . tapi di ulonpih kakeuh roh sige lagee kheun tiwah galak-galak kutak sige . Sigetreuk lon marit, memang
     Message 4 of 30 , Nov 30, 2004
      Beuteithat hai tungku Maat nyeng lagee neupeugahnyan . tapi di ulonpih kakeuh roh sige lagee kheun tiwah "galak-galak kutak sige".  Sigetreuk lon marit, memang beutei lagee marit droeneuh. Di ulonpih that meunyeusai. Njeng sipatetdjih meunoe lon marit : Alah hai meutuah paken ek lageenyan takheun keu ureueng tuha-tuha, njeng hanadjroh sagai"
       
      Hai tungku Maat, rasadjih droeneuh that lon turi. Meuhan salah lon Droeneuhkeuh njeng peutrang Idiology Acheh Sumatra di Wilajah Pidie
      Ulonnjoe nakeuh sahabat Tungku Edward njengka sjahit di Beureunuen.
       
      Hanja oh noe manteng dilee, insja Allah akan meusambong teuma. Saleuem ulon keu bandum sahabat disinan teu utamathat Tungku Darwis Djinieb njeng gohlom meureumpek reuman. Mudah.mudahan beu neupeureumpekkeuh bandum geutanjoe keulai di Acheh sampoe u akhemasa keulak di teumpat yang mulia disisi Allah
       
      Salamun alaikun wr wbr.
      Muhammad Al Qubra
      Sandnes, Norwegia.

      Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
      Ass,kum Wr,Wb

      Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail lageé njan sang hana got sagaé dji batja le gob. Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa droë. peukara teumeunak bak internet njan kon saboh kepandaiyan geutanjoë njan.

      Djadi meunjoë sagoë njan le dji peutubit tjaé Al qubra pajah balaih ngon tjaé. Meunjoë tateu meunak kakeuh lageé ureueng duek bak .......Gle ureueng hana leupah saho dan hana eleumeé tapi Al qubra katrok uluwa naggroë kon kameu ubah kon..... 

      Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak ureueng buta deuh geu-eu telehsan droë neuh. Seubab digob djikira njan kon eleumeé...Kon njoë menan tgk Al qubra.....

      Saleum Dari
      Tgk Maat
             Muhammad al qubra <acheh_karbala@...> wrote:
      MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH

      apa lahu <apalahu2000@...> wrote:

      From:"akli amri" <cobra_itam07@...>
      Date:Thu, 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)
      Subject:[Lantak] saleum merdheka dari bhas Gani

       
      SALEUËM merdheka

       

      Assalamu’alaikôm  E Tanglông nanggroë

      Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka

      Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe

      Di lua nanggroë na di Norwegia

       

      Dinoe lôn peugah deungo hai adoë

      Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.

      Hana lom na meu saboh nanggroë

      Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka

       

      Bah pih di peugah keudéh u nanggroë

      Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana

      Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë

      Mangat dji pasoë padjak neugara

       

      Bak tréb-tréb siblét  ulôn djak keunoe

      Bak Wali nanggroë Wali neugara

      Gob njan ka tuha sajang hai adoë
      Djak mumat djaroë bak uroë Raja

       

      Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë

      Badai geulantoë  tubôh lôn teuka

      Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë

      Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja

       

      Kadang na dèsja massa njang  lampoë

      Watèë ulôn njoe duëk di malaya

      Peuë lom inong lôn lumpah that paloë

      Ka di boh-boh droë deungon india

       

      Aneuk lôntuan djawa djih lakoë

      Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka

      Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë

      Asai aneuk droë mantong bèk djanda

       

      Meu’ah  hai rakan ulôntuan njoe

      Dilèë dan baroë hana lôn sadja

      Kadang umu lôn tinggai si uroë

      Kuburan katoë bak ulôn rasa

       

      Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë

      Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja

      Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë

      Ta mumat djaroë ta peugléh  dèsja

       

      Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë

      Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka 

      Di gob dihina di lôn  lôn pudjoë

      Seubab  aneuk-lôn-njoe -  pangkat pih kana

       

      Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë

      Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja

      Harapan Wali ka hana sampoë

      Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja

       

      Nanggroë atjèh sampé uroë njoe

      Kon bak geutanjoe tapi bak djawa

      Ubéna TNA abéh geugantoë

      Ngon tentra nanggroë njang  trôk di djawa

       

      ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë

      Lheuëh njan ngon  Meuntroë Pantjuri Guda

      Dr. Zaini meunan sjit bagoë

      Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja

       

      Jôh sakét ulôn nibak si uroë

      Dada lôn seungkoë batôk di teuka

      Ka tabri ubat hana pajah bloë

      Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja

       

      Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë

      Padjan Teungku woë U Singapura ???

      Tadjak peusapat  lom padjak nanggroë

      Padum ka djinoe bungong djih kana

       

      Pakon hai malék seungap that djinoe

      Pakon keu lôn njoe tan tabi laba

      Guda tanjoe tjuë padum ta publoë

      Keu lôntuan njoe padum na djumba

       

      Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë

      Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga

      Muzakkir Hamid njang na nanggroë njoë

      Saleuëm ulôn  keu adék bandua

       

      Sajang that gata wahé hai adoë

      Sampé uroë njoe aneuk teuh hana

      Kadang boh-gata ka lagei tumpoë

      Ta tjulok keunoe di pluëng u luwa

       

      Ruman di  gata anèh han  bagoë

      Makén si uroë meutamah tuha

      Sang-sang ban tuleuëng ka hana asoë

      Pakon djeuët meunoe peuë sakét gata

       

      Kadang TBC gata hai adoë

      Na rasa seungkoë gata bak dada

      Bahô ka di ék karap trôk bak dhoë

      Ban eungkôt seungko mabôk lam paja

       

      Kadang brôk haté sabé bangsa droë

      Lôn eu gata njoe  anèh lumpah na

      Badan ka pidjuët ka teusuët gigoë

      Hana lé asoë ka tinggai rungka

       

      Bak akupuntur tadjak urôt droë

      Bèk tuwo tabloë njan pèë-viagra

      Sajang keu inong batjut hai adoë

      Boh truëng bèk tabloë njan keu dèk ita

       

      Keu bahtiarbojan saleuëm ulôn njoe

      Meunantjit bagoë keu inong gata

      Pakon djeuët gata ka kunèng gigoë

      Peuë keuh ’ôh uroë ta sikat hana

       

      Bèk ta meurukok sabé hai adoë

      Ta djaga gigoë meuhai lumpah na

      Watèë tadjak bak rapat nanggroë

      Njan di gigoë ka ban teumaga

       

      Di naggroë Denmark le rakan kamoe

      Hana lôn tusoë hantom lôn teuka

      Adnan Beuransah  Keumala nanggroë

      Njoe tju’ak nanggroë watèë di banda

       

      Gob njan ka di drop di ikat djaroë

      Ulèë dipasoë lam guni saka

      Abéh dum rakan ka geupeutusoë

      Le karap paloë wahé sjèdara

       

      Diba lé laksus rap rata sagoë

      Adnan watèë njoe tan deuh uluwa

      Tjuma lam hartop teuduëk bak sagoë

      Di tunjok djaroë sadja u luwa

       

      Lheuëh njan Muhammad  ngon Makmur disinoe

      Saleuëm bak kamoë seurta keuluarga

      Kadang thôn ukeuë akan trôk keunoe

      Padum droë kamoe djak saweuë gata

       

      Ngon ”Tjut Wan Tari”  njang ka trôh keunoë

      Njan keuh tjut putroë trôih dari djawa

      Meunjo njang inong kon musôh tanjoe

      Seubab hai adoë malam djeuët tawa

       

      Adik Fitri lôn turi  lam lumpoë

      Ka maté lakoë  bak peugot seundjata

      Gobnjan ngon aneuk katrôh geuh keunoe

      Saleuëm bak kamoë  Seulamat uroë Raja

       

      Bupanjang umu beumangat  asoë

      Dang dang djeuët tawoë u alam baka

      Njang laén rakan njang na nanggroë njoë

      Dalam Wèbsad  njoe ta poh-poh tjakra

       

      Bak gata batjut lôn tanjong putroë

      Ta peugah djinoe bak lôn njang tuha

      Peuë djadèh gata kawén ngon mentroë

      Bèk taduëk si droë gata meu djanda

       

      Malék ka trép that geukotjhok keudroë

      Gata hai adoë ka trép sjit hawa

      Oh ta-éh malam sang gata asoë

      Sajang hai adoë mentroë ka tuha

       

      Padjan na watèë lôn djak nanggroë njoë

      Djak saweuë  adoë njang mantong seutia

      Lôn tinggai gata di Denmark sinoë

      Lôn meungdjak djinoë nanggroë Tjut Lena

       

      Lena ka tréb that dji-ôh ngon kamoe

      Watèë gob njan woë dari Seutavan-ga

      Ngon Teuku Hadi  banduwa sinoë

      Di Djeurman nanggroë  UNI- EROPA

       

      Lôn tinggai  Geurman ka djula uroë

      Lôn meung djak djinoë Nanggroë Beulanda

      Teungku Abdullah tjot punggông adoë

      Njang phôn peudong sinoë Atjèh Meurdéhka

       

      Lheuëh njan meusambông keudéh ngon keunoë

      Tuhan bri djinoë ka ramé lagèina

      Djinoë Fadlôn  njangkeuh Duta geutanjoë

      Vanuatu nanggroë lam laôt raja

       

      Pakon hai Fadlon djeuheut peurangou

      Katém ba keunoe inong petua

      Ka geu bi ’umpeun watèë kah phang-phoë

      Pakon djeuët meunoe ka balah djasa

       

      Bèk ka boh badjèë gata hai adoë

      Bèk taturôt droë awak papua

      Patjôk njang djibri tadjôk keu lôn njoe

      Bah lé lôn pasoë boh lôn njang tuha

       

      Papua Barat dan Maluku sinoë

      Saleuëm bak nanggroë  TEUTAP MEURDÉHKA

      Lôn tinggai gata dik sinoë naggroë njoë

      Lôn neuk djak djinoë U AMERIKA

       

      Adik Musanna keudéh geuboh droë

      Leumo geukubo di amerika

      Harta Wali sinan meu katoë

      Jaga hai adoë atra paduka

       

      Mahfud ngon IQLIL peuë haba sinoë

      Padjan djeuët tawoë U Atjèh Sumatra

      Ngon Koffi Annan na mumat djaroë

      Deungon Bush sidroë kiban ka haba

       

      Peugah hai radja nasib geutanjoe

      Peuë taprèh  maté lôn njoe di naggroë Èuropa

      Bèk lé ta peungeuët ureuëng di nanggroë

      Bèk  taduëk sinoe trôih kiamat dônja

       

      Sajang that abu gata lawét njoe

      Ka dibôh taloë diba u djawa

      Ban leumo Wali watèë geu publoë

      Meunankeuh adoë buët si musanna

       

      Adik Fadjry peuë haba sinoe???

      Peuë haba adoë adik Mustafa

      Ummi ngon Abi peuë haba djinoe

      Saleuëm bak lôn njoe  keu bandum gata

       

      Ingat  lé gata bak saboh uroë

      Apa-teuh di eunggkhoë uléh TNA

      Di tjulék mata di top ngon beusoë

      Simpan hai adoë deundam meubara!

       

      Bandum buët m-a-l-é-k dan aki-djaroë

      Ulôn peutusoë bak mandum gata

      Ta saba dilèë wahé hai adoë

      Ta prèh trôih uroë akan lôn buka

       

      Beulagèë jôh djak beumeunan ’ôh tawoë

      Bah tingai sinoe piasan dônja

      Bah tinggai gata di Amerika njoe

      Ulôn keunak woë Nanggroë Malaya

       

      Na haba peunténg dalam Wèbsad njoe

      Tabatja adoë lheuëh saleuëm uroë Raja.

      Di Nanggroë Malaya le rakan kamoe

      Han abéh sinoe lôn bôh lam rika

       

      Peuë lom lawét njoe le trôk di nanggroë

      Le rakan tanjoe ka u malaya

      Geupeugot rapat sjit malam baroë

      Ka geu-juë pasoë meubatjut dana

       

      Habéh keureutaih peunoh Wèbsad njoe

      Beungèh keu lôn njoe ureuëng njang batja

      Seukada batjut lôn bôh disinoe

      Njang ulèë kudoë meusidroë-dua

       

      Keu  Mat Nur Djuly musôh geutanjoë

      Handjeuët  djôk djaroë bak Uroë Raja

      Raja that dosa di djih keu nanggroë

      di Wali nanggroë sép geumurka

       

      Teungku Raja panjang istilah lawét njoe

      Hana pré uroë seu-meuseuëp sadja

      Ingat hai Tahé buët njang ka lampoë

      Ureuëng kajuë kiloë di nanggroë malaya

       

      Bak saboh watèë di kah mupaloë

      Seubab ureuëng njoë aneuk geuh pih na

      Ruman di turi ureuëng ditusoë

      Peuë lom hai adoë gamba pih kana

       

      Le that sjèdara djih ka trôk keunoe

      Malam ngon uroë gata di mita

      Dum lumbôi hp kana lam djaroë

      Meunansjit  adoë alamat gata

       

      Beuteugoh-teugoh watèë ta meubloë

      Bèk gata laloë barang ta mita

      Dum ureuëng atjèh hana ta tusoë

      Peuë lom di sinoe ’ôh suboh buta

     • Muhammad al qubra
      Beuteithat hai tungku Maat nyeng lagee neupeugahnyan . tapi di ulonpih kakeuh roh sige lagee kheun tiwah galak-galak kutak sige . Sigetreuk lon marit, memang
      Message 5 of 30 , Nov 30, 2004
       Beuteithat hai tungku Maat nyeng lagee neupeugahnyan . tapi di ulonpih kakeuh roh sige lagee kheun tiwah "galak-galak kutak sige".  Sigetreuk lon marit, memang beutei lagee marit droeneuh. Di ulonpih that meunyeusai. Njeng sipatetdjih meunoe lon marit : Alah hai meutuah paken ek lageenyan takheun keu ureueng tuha-tuha, njeng hanadjroh sagai"
        
       Hai tungku Maat, rasadjih droeneuh that lon turi. Meuhan salah lon Droeneuhkeuh njeng peutrang Idiology Acheh Sumatra di Wilajah Pidie
       Ulonnjoe nakeuh sahabat Tungku Edward njengka sjahit di Beureunuen.
        
       Hanja oh noe manteng dilee, insja Allah akan meusambong teuma. Saleuem ulon keu bandum sahabat disinan teu utamathat Tungku Darwis Djinieb njeng gohlom meureumpek reuman. Mudah.mudahan beu neupeureumpekkeuh bandum geutanjoe keulai di Acheh sampoe u akhemasa keulak di teumpat yang mulia disisi Allah
        
       Salamun alaikun wr wbr.
       Muhammad Al Qubra
       Sandnes, Norwegia.

       Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
       Ass,kum Wr,Wb

       Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail lageé njan sang hana got sagaé dji batja le gob. Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa droë. peukara teumeunak bak internet njan kon saboh kepandaiyan geutanjoë njan.

       Djadi meunjoë sagoë njan le dji peutubit tjaé Al qubra pajah balaih ngon tjaé. Meunjoë tateu meunak kakeuh lageé ureueng duek bak .......Gle ureueng hana leupah saho dan hana eleumeé tapi Al qubra katrok uluwa naggroë kon kameu ubah kon..... 

       Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak ureueng buta deuh geu-eu telehsan droë neuh. Seubab digob djikira njan kon eleumeé...Kon njoë menan tgk Al qubra.....

       Saleum Dari
       Tgk Maat
               Muhammad al qubra <acheh_karbala@...> wrote:
       MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH

       apa lahu <apalahu2000@...> wrote:

       From:"akli amri" <cobra_itam07@...>
       Date:Thu, 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)
       Subject:[Lantak] saleum merdheka dari bhas Gani

        
       SALEUËM merdheka

        

       Assalamu’alaikôm  E Tanglông nanggroë

       Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka

       Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe

       Di lua nanggroë na di Norwegia

        

       Dinoe lôn peugah deungo hai adoë

       Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.

       Hana lom na meu saboh nanggroë

       Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka

        

       Bah pih di peugah keudéh u nanggroë

       Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana

       Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë

       Mangat dji pasoë padjak neugara

        

       Bak tréb-tréb siblét  ulôn djak keunoe

       Bak Wali nanggroë Wali neugara

       Gob njan ka tuha sajang hai adoë
       Djak mumat djaroë bak uroë Raja

        

       Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë

       Badai geulantoë  tubôh lôn teuka

       Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë

       Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja

        

       Kadang na dèsja massa njang  lampoë

       Watèë ulôn njoe duëk di malaya

       Peuë lom inong lôn lumpah that paloë

       Ka di boh-boh droë deungon india

        

       Aneuk lôntuan djawa djih lakoë

       Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka

       Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë

       Asai aneuk droë mantong bèk djanda

        

       Meu’ah  hai rakan ulôntuan njoe

       Dilèë dan baroë hana lôn sadja

       Kadang umu lôn tinggai si uroë

       Kuburan katoë bak ulôn rasa

        

       Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë

       Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja

       Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë

       Ta mumat djaroë ta peugléh  dèsja

        

       Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë

       Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka 

       Di gob dihina di lôn  lôn pudjoë

       Seubab  aneuk-lôn-njoe -  pangkat pih kana

        

       Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë

       Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja

       Harapan Wali ka hana sampoë

       Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja

        

       Nanggroë atjèh sampé uroë njoe

       Kon bak geutanjoe tapi bak djawa

       Ubéna TNA abéh geugantoë

       Ngon tentra nanggroë njang  trôk di djawa

        

       ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë

       Lheuëh njan ngon  Meuntroë Pantjuri Guda

       Dr. Zaini meunan sjit bagoë

       Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja

        

       Jôh sakét ulôn nibak si uroë

       Dada lôn seungkoë batôk di teuka

       Ka tabri ubat hana pajah bloë

       Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja

        

       Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë

       Padjan Teungku woë U Singapura ???

       Tadjak peusapat  lom padjak nanggroë

       Padum ka djinoe bungong djih kana

        

       Pakon hai malék seungap that djinoe

       Pakon keu lôn njoe tan tabi laba

       Guda tanjoe tjuë padum ta publoë

       Keu lôntuan njoe padum na djumba

        

       Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë

       Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga

       Muzakkir Hamid njang na nanggroë njoë

       Saleuëm ulôn  keu adék bandua

        

       Sajang that gata wahé hai adoë

       Sampé uroë njoe aneuk teuh hana

       Kadang boh-gata ka lagei tumpoë

       Ta tjulok keunoe di pluëng u luwa

        

       Ruman di  gata anèh han  bagoë

       Makén si uroë meutamah tuha

       Sang-sang ban tuleuëng ka hana asoë

       Pakon djeuët meunoe peuë sakét gata

        

       Kadang TBC gata hai adoë

       Na rasa seungkoë gata bak dada

       Bahô ka di ék karap trôk bak dhoë

       Ban eungkôt seungko mabôk lam paja

        

       Kadang brôk haté sabé bangsa droë

       Lôn eu gata njoe  anèh lumpah na

       Badan ka pidjuët ka teusuët gigoë

       Hana lé asoë ka tinggai rungka

        

       Bak akupuntur tadjak urôt droë

       Bèk tuwo tabloë njan pèë-viagra

       Sajang keu inong batjut hai adoë

       Boh truëng bèk tabloë njan keu dèk ita

        

       Keu bahtiarbojan saleuëm ulôn njoe

       Meunantjit bagoë keu inong gata

       Pakon djeuët gata ka kunèng gigoë

       Peuë keuh ’ôh uroë ta sikat hana

        

       Bèk ta meurukok sabé hai adoë

       Ta djaga gigoë meuhai lumpah na

       Watèë tadjak bak rapat nanggroë

       Njan di gigoë ka ban teumaga

        

       Di naggroë Denmark le rakan kamoe

       Hana lôn tusoë hantom lôn teuka

       Adnan Beuransah  Keumala nanggroë

       Njoe tju’ak nanggroë watèë di banda

        

       Gob njan ka di drop di ikat djaroë

       Ulèë dipasoë lam guni saka

       Abéh dum rakan ka geupeutusoë

       Le karap paloë wahé sjèdara

        

       Diba lé laksus rap rata sagoë

       Adnan watèë njoe tan deuh uluwa

       Tjuma lam hartop teuduëk bak sagoë

       Di tunjok djaroë sadja u luwa

        

       Lheuëh njan Muhammad  ngon Makmur disinoe

       Saleuëm bak kamoë seurta keuluarga

       Kadang thôn ukeuë akan trôk keunoe

       Padum droë kamoe djak saweuë gata

        

       Ngon ”Tjut Wan Tari”  njang ka trôh keunoë

       Njan keuh tjut putroë trôih dari djawa

       Meunjo njang inong kon musôh tanjoe

       Seubab hai adoë malam djeuët tawa

        

       Adik Fitri lôn turi  lam lumpoë

       Ka maté lakoë  bak peugot seundjata

       Gobnjan ngon aneuk katrôh geuh keunoe

       Saleuëm bak kamoë  Seulamat uroë Raja

        

       Bupanjang umu beumangat  asoë

       Dang dang djeuët tawoë u alam baka

       Njang laén rakan njang na nanggroë njoë

       Dalam Wèbsad  njoe ta poh-poh tjakra

        

       Bak gata batjut lôn tanjong putroë

       Ta peugah djinoe bak lôn njang tuha

       Peuë djadèh gata kawén ngon mentroë

       Bèk taduëk si droë gata meu djanda

        

       Malék ka trép that geukotjhok keudroë

       Gata hai adoë ka trép sjit hawa

       Oh ta-éh malam sang gata asoë

       Sajang hai adoë mentroë ka tuha

        

       Padjan na watèë lôn djak nanggroë njoë

       Djak saweuë  adoë njang mantong seutia

       Lôn tinggai gata di Denmark sinoë

       Lôn meungdjak djinoë nanggroë Tjut Lena

        

       Lena ka tréb that dji-ôh ngon kamoe

       Watèë gob njan woë dari Seutavan-ga

       Ngon Teuku Hadi  banduwa sinoë

       Di Djeurman nanggroë  UNI- EROPA

        

       Lôn tinggai  Geurman ka djula uroë

       Lôn meung djak djinoë Nanggroë Beulanda

       Teungku Abdullah tjot punggông adoë

       Njang phôn peudong sinoë Atjèh Meurdéhka

        

       Lheuëh njan meusambông keudéh ngon keunoë

       Tuhan bri djinoë ka ramé lagèina

       Djinoë Fadlôn  njangkeuh Duta geutanjoë

       Vanuatu nanggroë lam laôt raja

        

       Pakon hai Fadlon djeuheut peurangou

       Katém ba keunoe inong petua

       Ka geu bi ’umpeun watèë kah phang-phoë

       Pakon djeuët meunoe ka balah djasa

        

       Bèk ka boh badjèë gata hai adoë

       Bèk taturôt droë awak papua

       Patjôk njang djibri tadjôk keu lôn njoe

       Bah lé lôn pasoë boh lôn njang tuha

        

       Papua Barat dan Maluku sinoë

       Saleuëm bak nanggroë  TEUTAP MEURDÉHKA

       Lôn tinggai gata dik sinoë naggroë njoë

       Lôn neuk djak djinoë U AMERIKA

        

       Adik Musanna keudéh geuboh droë

       Leumo geukubo di amerika

       Harta Wali sinan meu katoë

       Jaga hai adoë atra paduka

        

       Mahfud ngon IQLIL peuë haba sinoë

       Padjan djeuët tawoë U Atjèh Sumatra

       Ngon Koffi Annan na mumat djaroë

       Deungon Bush sidroë kiban ka haba

        

       Peugah hai radja nasib geutanjoe

       Peuë taprèh  maté lôn njoe di naggroë Èuropa

       Bèk lé ta peungeuët ureuëng di nanggroë

       Bèk  taduëk sinoe trôih kiamat dônja

        

       Sajang that abu gata lawét njoe

       Ka dibôh taloë diba u djawa

       Ban leumo Wali watèë geu publoë

       Meunankeuh adoë buët si musanna

        

       Adik Fadjry peuë haba sinoe???

       Peuë haba adoë adik Mustafa

       Ummi ngon Abi peuë haba djinoe

       Saleuëm bak lôn njoe  keu bandum gata

        

       Ingat  lé gata bak saboh uroë

       Apa-teuh di eunggkhoë uléh TNA

       Di tjulék mata di top ngon beusoë

       Simpan hai adoë deundam meubara!

        

       Bandum buët m-a-l-é-k dan aki-djaroë

       Ulôn peutusoë bak mandum gata

       Ta saba dilèë wahé hai adoë

       Ta prèh trôih uroë akan lôn buka

        

       Beulagèë jôh djak beumeunan ’ôh tawoë

       Bah tingai sinoe piasan dônja

       Bah tinggai gata di Amerika njoe

       Ulôn keunak woë Nanggroë Malaya

        

       Na haba peunténg dalam Wèbsad njoe

       Tabatja adoë lheuëh saleuëm uroë Raja.

       Di Nanggroë Malaya le rakan kamoe

       Han abéh sinoe lôn bôh lam rika

        

       Peuë lom lawét njoe le trôk di nanggroë

       Le rakan tanjoe ka u malaya

       Geupeugot rapat sjit malam baroë

       Ka geu-juë pasoë meubatjut dana

        

       Habéh keureutaih peunoh Wèbsad njoe

       Beungèh keu lôn njoe ureuëng njang batja

       Seukada batjut lôn bôh disinoe

       Njang ulèë kudoë meusidroë-dua

        

       Keu  Mat Nur Djuly musôh geutanjoë

       Handjeuët  djôk djaroë bak Uroë Raja

       Raja that dosa di djih keu nanggroë

       di Wali nanggroë sép geumurka

        

       Teungku Raja panjang istilah lawét njoe

       Hana pré uroë seu-meuseuëp sadja

       Ingat hai Tahé buët njang ka lampoë

       Ureuëng kajuë kiloë di nanggroë malaya

        

       Bak saboh watèë di kah mupaloë

       Seubab ureuëng njoë aneuk geuh pih na

       Ruman di turi ureuëng ditusoë

       Peuë lom hai adoë gamba pih kana

        

       Le that sjèdara djih ka trôk keunoe

       Malam ngon uroë gata di mita

       Dum lumbôi hp kana lam djaroë

       Meunansjit  adoë alamat gata

        

       Beuteugoh-teugoh watèë ta meubloë

       Bèk gata laloë barang ta mita

       Dum ureuëng atjèh hana ta tusoë

       Peuë lom di sinoe ’ôh suboh buta

      • Muhammad al qubra
       Beuteithat hai tungku Maat nyeng lagee neupeugahnyan . tapi di ulonpih kakeuh roh sige lagee kheun tiwah galak-galak kutak sige . Sigetreuk lon marit, memang
       Message 6 of 30 , Nov 30, 2004
        Beuteithat hai tungku Maat nyeng lagee neupeugahnyan . tapi di ulonpih kakeuh roh sige lagee kheun tiwah "galak-galak kutak sige".  Sigetreuk lon marit, memang beutei lagee marit droeneuh. Di ulonpih that meunyeusai. Njeng sipatetdjih meunoe lon marit : Alah hai meutuah paken ek lageenyan takheun keu ureueng tuha-tuha, njeng hanadjroh sagai"
         
        Hai tungku Maat, rasadjih droeneuh that lon turi. Meuhan salah lon Droeneuhkeuh njeng peutrang Idiology Acheh Sumatra di Wilajah Pidie
        Ulonnjoe nakeuh sahabat Tungku Edward njengka sjahit di Beureunuen.
         
        Hanja oh noe manteng dilee, insja Allah akan meusambong teuma. Saleuem ulon keu bandum sahabat disinan teu utamathat Tungku Darwis Djinieb njeng gohlom meureumpek reuman. Mudah.mudahan beu neupeureumpekkeuh bandum geutanjoe keulai di Acheh sampoe u akhemasa keulak di teumpat yang mulia disisi Allah
         
        Salamun alaikun wr wbr.
        Muhammad Al Qubra
        Sandnes, Norwegia.

        Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
        Ass,kum Wr,Wb

        Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail lageé njan sang hana got sagaé dji batja le gob. Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa droë. peukara teumeunak bak internet njan kon saboh kepandaiyan geutanjoë njan.

        Djadi meunjoë sagoë njan le dji peutubit tjaé Al qubra pajah balaih ngon tjaé. Meunjoë tateu meunak kakeuh lageé ureueng duek bak .......Gle ureueng hana leupah saho dan hana eleumeé tapi Al qubra katrok uluwa naggroë kon kameu ubah kon..... 

        Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak ureueng buta deuh geu-eu telehsan droë neuh. Seubab digob djikira njan kon eleumeé...Kon njoë menan tgk Al qubra.....

        Saleum Dari
        Tgk Maat
                  
       • Lhee Sagoe
        Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu. ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
        Message 7 of 30 , Dec 1, 2004
         Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

         ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
         dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
         agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
         kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

         Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
         peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
         jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
         jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

         wasalam         --- Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:

         > Ass,kum Wr,Wb
         >
         > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
         > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
         > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
         > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
         > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
         > kepandaiyan geutanjo� njan.
         >
         > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
         > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
         > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
         > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
         > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
         >
         > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
         > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
         > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
         > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
         > Al qubra.....
         >
         > Saleum Dari
         > Tgk Maat
         >
         >
         > Muhammad al qubra <acheh_karbala@...> wrote:
         > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
         > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
         > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
         >
         > apa lahu <apalahu2000@...> wrote:
         > From:"akli amri" <cobra_itam07@...>Date:Thu,
         > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
         > saleum merdheka dari bhas Gani
         >
         > SALEU�M merdheka
         >
         >
         >
         > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
         >
         > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
         >
         > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
         >
         > Di lua nanggro� na di Norwegia
         >
         >
         >
         > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
         >
         > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
         >
         > Hana lom na meu saboh nanggro�
         >
         > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
         >
         >
         >
         > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
         >
         > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
         >
         > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
         >
         > Mangat dji paso� padjak neugara
         >
         >
         >
         > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
         >
         > Bak Wali nanggro� Wali neugara
         >
         > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
         > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
         >
         >
         >
         > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
         >
         > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
         >
         > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
         >
         > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
         >
         >
         >
         > Kadang na d�sja massa njang lampo�
         >
         > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
         >
         > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
         >
         > Ka di boh-boh dro� deungon india
         >
         >
         >
         > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
         >
         > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
         >
         > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
         >
         > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
         >
         >
         >
         > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
         >
         > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
         >
         > Kadang umu l�n tinggai si uro�
         >
         > Kuburan kato� bak ul�n rasa
         >
         >
         >
         > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
         >
         > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
         >
         > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
         >
         > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
         >
         >
         >
         > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
         >
         > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
         >
         > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
         >
         > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
         >
         >
         >
         > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
         >
         > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
         >
         > Harapan Wali ka hana sampo�
         >
         > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
         >
         >
         >
         > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
         >
         > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
         >
         > Ub�na TNA ab�h geuganto�
         >
         > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
         >
         >
         >
         > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
         >
         > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
         >
         > Dr. Zaini meunan sjit bago�
         >
         > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
         >
         >
         >
         > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
         >
         > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
         >
         > Ka tabri ubat hana pajah blo�
         >
         > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
         >
         >
         >
         > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
         >
         > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
         >
         > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
         >
         > Padum ka djinoe bungong djih kana
         >
         >
         >
         > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
         >
         > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
         >
         > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
         >
         > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
         >
         >
         >
         > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
         >
         > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
         >
         === message truncated ===
         __________________________________
         Do you Yahoo!?
         Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
         http://promotions.yahoo.com/new_mail
        • akli amri
         kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu syik keuh ka geu cok peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu syik keuh hai lhei sagou paleh,kadang
         Message 8 of 30 , Dec 1, 2004
          kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu syik keuh ka geu cok peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu syik keuh hai lhei sagou paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh jeut that bungeh keuh keu abu syik keuh.
          tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut geuh geu balek ieu kayat gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka tanyoeng bak gob nyan.
          tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
          lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola. hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
          hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana bantuan wali. oh lheuh meu seut seut  di malaya dan usaha drou meuh baro kamou ji ba keunou.
          tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le saudara geutanyou yang ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek geu bantu jawa jawa ba u lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka lheuh geu yue langue darah. nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu ureung aceh bek gadoeh kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
          loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten koffi annan jak beoh surat wali lam toeng broeh.

          Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:

          Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

          ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
          dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
          agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
          kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

          Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
          peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
          jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
          jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

          wasalam          --- Tgk di tiro wrote:

          > Ass,kum Wr,Wb
          >
          > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
          > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
          > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
          > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
          > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
          > kepandaiyan geutanjo� njan.
          >
          > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
          > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
          > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
          > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
          > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
          >
          > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
          > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
          > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
          > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
          > Al qubra.....
          >
          > Saleum Dari
          > Tgk Maat
          >
          >
          > Muhammad al qubra wrote:
          > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
          > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
          > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
          >
          > apa lahu wrote:
          > From:"akli amri" Date:Thu,
          > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
          > saleum merdheka dari bhas Gani
          >
          > SALEU�M merdheka
          >
          >
          >
          > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
          >
          > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
          >
          > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
          >
          > Di lua nanggro� na di Norwegia
          >
          >
          >
          > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
          >
          > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
          >
          > Hana lom na meu saboh nanggro�
          >
          > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
          >
          >
          >
          > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
          >
          > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
          >
          > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
          >
          > Mangat dji paso� padjak neugara
          >
          >
          >
          > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
          >
          > Bak Wali nanggro� Wali neugara
          >
          > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
          > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
          >
          >
          >
          > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
          >
          > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
          >
          > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
          >
          > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
          >
          >
          >
          > Kadang na d�sja massa njang lampo�
          >
          > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
          >
          > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
          >
          > Ka di boh-boh dro� deungon india
          >
          >
          >
          > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
          >
          > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
          >
          > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
          >
          > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
          >
          >
          >
          > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
          >
          > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
          >
          > Kadang umu l�n tinggai si uro�
          >
          > Kuburan kato� bak ul�n rasa
          >
          >
          >
          > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
          >
          > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
          >
          > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
          >
          > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
          >
          >
          >
          > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
          >
          > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
          >
          > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
          >
          > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
          >
          >
          >
          > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
          >
          > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
          >
          > Harapan Wali ka hana sampo�
          >
          > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
          >
          >
          >
          > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
          >
          > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
          >
          > Ub�na TNA ab�h geuganto�
          >
          > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
          >
          >
          >
          > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
          >
          > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
          >
          > Dr. Zaini meunan sjit bago�
          >
          > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
          >
          >
          >
          > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
          >
          > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
          >
          > Ka tabri ubat hana pajah blo�
          >
          > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
          >
          >
          >
          > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
          >
          > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
          >
          > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
          >
          > Padum ka djinoe bungong djih kana
          >
          >
          >
          > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
          >
          > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
          >
          > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
          >
          > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
          >
          >
          >
          > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
          >
          > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
          >
          === message truncated ===
          __________________________________
          Do you Yahoo!?
          Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
          http://promotions.yahoo.com/new_mail


          ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
          Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
          Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
          http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
          --------------------------------------------------------------------~->

          ----------------------------------------------------------------------
          TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
          ----------------------------------------------------------------------
          Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

          -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

          **************************************************************
          -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
          **************************************************************
          FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
          http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
          Yahoo! Groups Links

          <*> To visit your group on the web, go to:
          http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

          <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
          PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

          <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
          http://docs.yahoo.com/info/terms/

          Do you Yahoo!?
          Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
         • Tgk di tiro
          Ass,kom tgk achehmerdeka.....lagak taht asoë e-mail droe keuh lagoë njan bek kakheun beurangka peue keu tgk_maat njan euntreuk ka irot babah.....meunjoe djak
          Message 9 of 30 , Dec 1, 2004
           Ass,kom tgk achehmerdeka.....lagak taht asoë e-mail droe keuh lagoë njan bek kakheun beurangka peue keu tgk_maat njan euntreuk ka irot babah.....meunjoe djak teumuleh narit lageé najan peubuet keunan sare pakon hanbloë buku-buku brok saboh mereunoë di rumoh mantong.

           Njan boh nan droë Atjéh merdeka ta-u narit peureuseh lageé aneue miet hana pendidikan. Pat tinggai keuh boroëkon peue bak bineh gle.....Atjéh merdeka peue di gampong hana ka djak beuet peugah keugob hana agama.....njan soë njang peugah keugob hana agama, njan Allah akan geupeugisa ateuh ureueng peugah njan di leé phôn.

           Njan nan ureueng tuha njan bek le kababa honjang kadjak bah sinan geuduek keudroe geuh.

            

           Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:


           Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

           ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
           dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
           agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
           kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

           Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
           peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
           jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
           jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

           wasalam           --- Tgk di tiro wrote:

           > Ass,kum Wr,Wb
           >
           > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
           > lageé njan sang hana got sagaé dji batja le gob.
           > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
           > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa droë.
           > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
           > kepandaiyan geutanjoë njan.
           >
           > Djadi meunjoë sagoë njan le dji peutubit tjaé Al
           > qubra pajah balaih ngon tjaé. Meunjoë tateu meunak
           > kakeuh lageé ureueng duek bak .......Gle ureueng
           > hana leupah saho dan hana eleumeé tapi Al qubra
           > katrok uluwa naggroë kon kameu ubah kon.....
           >
           > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
           > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
           > ureueng buta deuh geu-eu telehsan droë neuh. Seubab
           > digob djikira njan kon eleumeé...Kon njoë menan tgk
           > Al qubra.....
           >
           > Saleum Dari
           > Tgk Maat
           >
           >
           > Muhammad al qubra wrote:
           > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
           > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
           > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
           >
           > apa lahu wrote:
           > From:"akli amri" Date:Thu,
           > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
           > saleum merdheka dari bhas Gani
           >
           > SALEUËM merdheka
           >
           >
           >
           > Assalamu’alaikôm E Tanglông nanggroë
           >
           > Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka
           >
           > Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe
           >
           > Di lua nanggroë na di Norwegia
           >
           >
           >
           > Dinoe lôn peugah deungo hai adoë
           >
           > Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.
           >
           > Hana lom na meu saboh nanggroë
           >
           > Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka
           >
           >
           >
           > Bah pih di peugah keudéh u nanggroë
           >
           > Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana
           >
           > Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë
           >
           > Mangat dji pasoë padjak neugara
           >
           >
           >
           > Bak tréb-tréb siblét ulôn djak keunoe
           >
           > Bak Wali nanggroë Wali neugara
           >
           > Gob njan ka tuha sajang hai adoë
           > Djak mumat djaroë bak uroë Raja
           >
           >
           >
           > Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë
           >
           > Badai geulantoë tubôh lôn teuka
           >
           > Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë
           >
           > Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja
           >
           >
           >
           > Kadang na dèsja massa njang lampoë
           >
           > Watèë ulôn njoe duëk di malaya
           >
           > Peuë lom inong lôn lumpah that paloë
           >
           > Ka di boh-boh droë deungon india
           >
           >
           >
           > Aneuk lôntuan djawa djih lakoë
           >
           > Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka
           >
           > Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë
           >
           > Asai aneuk droë mantong bèk djanda
           >
           >
           >
           > Meu’ah hai rakan ulôntuan njoe
           >
           > Dilèë dan baroë hana lôn sadja
           >
           > Kadang umu lôn tinggai si uroë
           >
           > Kuburan katoë bak ulôn rasa
           >
           >
           >
           > Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë
           >
           > Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja
           >
           > Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë
           >
           > Ta mumat djaroë ta peugléh dèsja
           >
           >
           >
           > Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë
           >
           > Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka
           >
           > Di gob dihina di lôn lôn pudjoë
           >
           > Seubab aneuk-lôn-njoe - pangkat pih kana
           >
           >
           >
           > Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë
           >
           > Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja
           >
           > Harapan Wali ka hana sampoë
           >
           > Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja
           >
           >
           >
           > Nanggroë atjèh sampé uroë njoe
           >
           > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
           >
           > Ubéna TNA abéh geugantoë
           >
           > Ngon tentra nanggroë njang trôk di djawa
           >
           >
           >
           > ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë
           >
           > Lheuëh njan ngon Meuntroë Pantjuri Guda
           >
           > Dr. Zaini meunan sjit bagoë
           >
           > Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja
           >
           >
           >
           > Jôh sakét ulôn nibak si uroë
           >
           > Dada lôn seungkoë batôk di teuka
           >
           > Ka tabri ubat hana pajah bloë
           >
           > Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja
           >
           >
           >
           > Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë
           >
           > Padjan Teungku woë U Singapura ???
           >
           > Tadjak peusapat lom padjak nanggroë
           >
           > Padum ka djinoe bungong djih kana
           >
           >
           >
           > Pakon hai malék seungap that djinoe
           >
           > Pakon keu lôn njoe tan tabi laba
           >
           > Guda tanjoe tjuë padum ta publoë
           >
           > Keu lôntuan njoe padum na djumba
           >
           >
           >
           > Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë
           >
           > Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga
           >
           === message truncated ===
           __________________________________
           Do you Yahoo!?
           Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
           http://promotions.yahoo.com/new_mail


           ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
           Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
           Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
           http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
           --------------------------------------------------------------------~->

           ----------------------------------------------------------------------
           TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
           ----------------------------------------------------------------------
           Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

           -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

           **************************************************************
           -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
           **************************************************************
           FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
           http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
           Yahoo! Groups Links

           <*> To visit your group on the web, go to:
           http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

           <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
           PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

           <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
           http://docs.yahoo.com/info/terms/

           Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win £10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

          • luthfi abi
           ass , lage hana budle uruengdrounueh di shinand gadoehngen meudawa dengen fitnah meunje hanapuepubut , pakuen han neuseumbahjang neumeudo a bakpo bekle
           Message 10 of 30 , Dec 1, 2004
            ass , lage hana budle  uruengdrounueh di shinand
            gadoehngen meudawa dengen fitnah
            meunje hanapuepubut , pakuen han neuseumbahjang neumeudo'a bakpo
            bekle neutamah desha
            ALLAH bri uley dengen  asou  utak  njak djeud taseumike
            tapi uruengdrouneuh sabe  salah bak peuguna
                        wassalam
            Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
            Ass,kom tgk achehmerdeka.....lagak taht aso� e-mail droe keuh lago� njan bek kakheun beurangka peue keu tgk_maat njan euntreuk ka irot babah.....meunjoe djak teumuleh narit lage� najan peubuet keunan sare pakon hanblo� buku-buku brok saboh mereuno� di rumoh mantong.

            Njan boh nan dro� Atj�h merdeka ta-u narit peureuseh lage� aneue miet hana pendidikan. Pat tinggai keuh boro�kon peue bak bineh gle.....Atj�h merdeka peue di gampong hana ka djak beuet peugah keugob hana agama.....njan so� njang peugah keugob hana agama, njan Allah akan geupeugisa ateuh ureueng peugah njan di le� ph�n.

            Njan nan ureueng tuha njan bek le kababa honjang kadjak bah sinan geuduek keudroe geuh.            Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:


            Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

            ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
            dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
            agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
            kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

            Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
            peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
            jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
            jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

            wasalam            --- Tgk di tiro wrote:

            > Ass,kum Wr,Wb
            >
            > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
            > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
            > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
            > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
            > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
            > kepandaiyan geutanjo� njan.
            >
            > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
            > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
            > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
            > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
            > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
            >
            > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
            > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
            > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
            > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
            > Al qubra.....
            >
            > Saleum Dari
            > Tgk Maat
            >
            >
            > Muhammad al qubra wrote:
            > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
            > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
            > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
            >
            > apa lahu wrote:
            > From:"akli amri" Date:Thu,
            > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
            > saleum merdheka dari bhas Gani
            >
            > SALEU�M merdheka
            >
            >
            >
            > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
            >
            > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
            >
            > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
            >
            > Di lua nanggro� na di Norwegia
            >
            >
            >
            > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
            >
            > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
            >
            > Hana lom na meu saboh nanggro�
            >
            > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
            >
            >
            >
            > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
            >
            > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
            >
            > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
            >
            > Mangat dji paso� padjak neugara
            >
            >
            >
            > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
            >
            > Bak Wali nanggro� Wali neugara
            >
            > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
            > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
            >
            >
            >
            > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
            >
            > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
            >
            > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
            >
            > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
            >
            >
            >
            > Kadang na d�sja massa njang lampo�
            >
            > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
            >
            > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
            >
            > Ka di boh-boh dro� deungon india
            >
            >
            >
            > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
            >
            > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
            >
            > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
            >
            > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
            >
            >
            >
            > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
            >
            > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
            >
            > Kadang umu l�n tinggai si uro�
            >
            > Kuburan kato� bak ul�n rasa
            >
            >
            >
            > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
            >
            > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
            >
            > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
            >
            > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
            >
            >
            >
            > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
            >
            > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
            >
            > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
            >
            > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
            >
            >
            >
            > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
            >
            > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
            >
            > Harapan Wali ka hana sampo�
            >
            > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
            >
            >
            >
            > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
            >
            > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
            >
            > Ub�na TNA ab�h geuganto�
            >
            > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
            >
            >
            >
            > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
            >
            > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
            >
            > Dr. Zaini meunan sjit bago�
            >
            > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
            >
            >
            >
            > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
            >
            > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
            >
            > Ka tabri ubat hana pajah blo�
            >
            > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
            >
            >
            >
            > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
            >
            > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
            >
            > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
            >
            > Padum ka djinoe bungong djih kana
            >
            >
            >
            > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
            >
            > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
            >
            > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
            >
            > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
            >
            >
            >
            > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
            >
            > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
            >
            === message truncated ===
            __________________________________
            Do you Yahoo!?
            Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
            http://promotions.yahoo.com/new_mail


            ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
            Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
            Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
            http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
            --------------------------------------------------------------------~->

            ----------------------------------------------------------------------
            TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
            ----------------------------------------------------------------------
            Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

            -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

            **************************************************************
            -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
            **************************************************************
            FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
            http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
            Yahoo! Groups Links

            <*> To visit your group on the web, go to:
            http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

            <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
            PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

            <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
            http://docs.yahoo.com/info/terms/

            Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win �10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

            ----------------------------------------------------------------------
                                   TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
            ----------------------------------------------------------------------
            Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

            -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

            **************************************************************
            -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
            **************************************************************
            FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                      http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
            Do you Yahoo!?
            The all-new My Yahoo! � Get yours free!

           • Lhee Sagoe
            Nyan nyang mat email tgk.Maat ka tsummun bukmun umyun, ka hana dituoh peubida antara fitnah ngon kon. Meubacut tan malee lee, ata salah dipeubeuna, ata beuna
            Message 11 of 30 , Dec 1, 2004
             Nyan nyang mat email tgk.Maat ka tsummun bukmun umyun, ka hana dituoh peubida antara fitnah ngon kon. Meubacut tan malee lee, ata salah dipeubeuna, ata beuna dipeusalah. Pheh soh keudeh. Pakon han babah kireuh beubagah manusia dajeu lagee nyan, nak deuh dikalon toh fitnah, toh kon.
              
             Ka tuha, ka bei tanoh, taubat keudeh, bek matee diseumeuyup lam gereja.
              
              
              


             Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
             Ass,kom tgk achehmerdeka.....lagak taht aso� e-mail droe keuh lago� njan bek kakheun beurangka peue keu tgk_maat njan euntreuk ka irot babah.....meunjoe djak teumuleh narit lage� najan peubuet keunan sare pakon hanblo� buku-buku brok saboh mereuno� di rumoh mantong.

             Njan boh nan dro� Atj�h merdeka ta-u narit peureuseh lage� aneue miet hana pendidikan. Pat tinggai keuh boro�kon peue bak bineh gle.....Atj�h merdeka peue di gampong hana ka djak beuet peugah keugob hana agama.....njan so� njang peugah keugob hana agama, njan Allah akan geupeugisa ateuh ureueng peugah njan di le� ph�n.

             Njan nan ureueng tuha njan bek le kababa honjang kadjak bah sinan geuduek keudroe geuh.             Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:


             Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

             ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
             dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
             agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
             kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

             Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
             peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
             jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
             jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

             wasalam             --- Tgk di tiro wrote:

             > Ass,kum Wr,Wb
             >
             > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
             > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
             > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
             > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
             > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
             > kepandaiyan geutanjo� njan.
             >
             > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
             > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
             > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
             > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
             > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
             >
             > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
             > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
             > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
             > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
             > Al qubra.....
             >
             > Saleum Dari
             > Tgk Maat
             >
             >
             > Muhammad al qubra wrote:
             > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
             > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
             > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
             >
             > apa lahu wrote:
             > From:"akli amri" Date:Thu,
             > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
             > saleum merdheka dari bhas Gani
             >
             > SALEU�M merdheka
             >
             >
             >
             > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
             >
             > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
             >
             > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
             >
             > Di lua nanggro� na di Norwegia
             >
             >
             >
             > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
             >
             > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
             >
             > Hana lom na meu saboh nanggro�
             >
             > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
             >
             >
             >
             > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
             >
             > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
             >
             > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
             >
             > Mangat dji paso� padjak neugara
             >
             >
             >
             > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
             >
             > Bak Wali nanggro� Wali neugara
             >
             > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
             > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
             >
             >
             >
             > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
             >
             > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
             >
             > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
             >
             > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
             >
             >
             >
             > Kadang na d�sja massa njang lampo�
             >
             > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
             >
             > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
             >
             > Ka di boh-boh dro� deungon india
             >
             >
             >
             > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
             >
             > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
             >
             > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
             >
             > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
             >
             >
             >
             > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
             >
             > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
             >
             > Kadang umu l�n tinggai si uro�
             >
             > Kuburan kato� bak ul�n rasa
             >
             >
             >
             > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
             >
             > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
             >
             > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
             >
             > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
             >
             >
             >
             > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
             >
             > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
             >
             > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
             >
             > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
             >
             >
             >
             > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
             >
             > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
             >
             > Harapan Wali ka hana sampo�
             >
             > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
             >
             >
             >
             > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
             >
             > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
             >
             > Ub�na TNA ab�h geuganto�
             >
             > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
             >
             >
             >
             > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
             >
             > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
             >
             > Dr. Zaini meunan sjit bago�
             >
             > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
             >
             >
             >
             > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
             >
             > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
             >
             > Ka tabri ubat hana pajah blo�
             >
             > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
             >
             >
             >
             > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
             >
             > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
             >
             > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
             >
             > Padum ka djinoe bungong djih kana
             >
             >
             >
             > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
             >
             > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
             >
             > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
             >
             > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
             >
             >
             >
             > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
             >
             > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
             >
             === message truncated ===
             __________________________________
             Do you Yahoo!?
             Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
             http://promotions.yahoo.com/new_mail


             ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
             Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
             Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
             http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
             --------------------------------------------------------------------~->

             ----------------------------------------------------------------------
             TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
             ----------------------------------------------------------------------
             Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

             -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

             **************************************************************
             -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
             **************************************************************
             FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
             http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
             Yahoo! Groups Links

             <*> To visit your group on the web, go to:
             http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

             <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
             PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

             <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
             http://docs.yahoo.com/info/terms/

             Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win �10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

             ----------------------------------------------------------------------
                                    TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
             ----------------------------------------------------------------------
             Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

             -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

             **************************************************************
             -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
             **************************************************************
             FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                       http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
             Do you Yahoo!?
             Meet the all-new My Yahoo! � Try it today!

            • Tgk di tiro
             Njang mat e-mail tgk maat nakeuh tgk maat, asai gob njan di tiro tanjong beungong sibah rumoh ngon wali. njang boh nan dro� Atj�h merdeka kakeunong peunjaket
             Message 12 of 30 , Dec 2, 2004
              Njang mat e-mail tgk maat nakeuh tgk maat, asai gob njan di tiro tanjong beungong sibah rumoh ngon wali. njang boh nan droë Atjéh merdeka kakeunong peunjaket identity cresiss.
              Umyumfahum layarji-un. Njan djih kamateé akai hana djitusoë droë dihle. Meunjoë hana kateu peue sapeue dalam peuekara perdjuangan kameureunoë dileé, bek djeuet lageé pak turot, tajeue djak di keue djitoh geuentet, tajuee djak di likot djisipak tumet. Teuma njan lageé keudoë droë keuh meungaku droë Atjéh merdeka kon habeh broë nan-nan gob ubena.
               
              Geutanjoë njoë banmandum njoë tjit beé tanoh, sebab nenek geutanjoë geupeudjeuet buet po teuh daritanoh, peue njoe meunan tgk Atjéh merdeka......Peue teuma tuboh droë keuh sepercial sidoë keuh peue.....kon nek keuh adam....ta kheun bani Israil pih nek djih Nabi Adam tjit. Man ikah toh nek keu..... Keu mate njan po teuh njang teu peue djai lon njan han djeuet lon djaweueb. Teuma di kah meunjoë katudjan mate droë keuh  ka djak keu-oh urueuk2 ladju bek hek that gob di djak kueu-oh urueuk keu droë keuh
               
              Njan keu tgk Maat bek ka kheuen beurang kapeue njan eu-ntreuk kameukurab abah. Njan nan lagak that lheé sagoë lom
              sang njan sa dja dalam uleé keuh peue.
               
              Saleum dari
              Tgk Maat
               
               
               
                

              Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
              Nyan nyang mat email tgk.Maat ka tsummun bukmun umyun, ka hana dituoh peubida antara fitnah ngon kon. Meubacut tan malee lee, ata salah dipeubeuna, ata beuna dipeusalah. Pheh soh keudeh. Pakon han babah kireuh beubagah manusia dajeu lagee nyan, nak deuh dikalon toh fitnah, toh kon.
               
              Ka tuha, ka bei tanoh, taubat keudeh, bek matee diseumeuyup lam gereja.
               
               
               


              Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
              Ass,kom tgk achehmerdeka.....lagak taht asoë e-mail droe keuh lagoë njan bek kakheun beurangka peue keu tgk_maat njan euntreuk ka irot babah.....meunjoe djak teumuleh narit lageé najan peubuet keunan sare pakon hanbloë buku-buku brok saboh mereunoë di rumoh mantong.

              Njan boh nan droë Atjéh merdeka ta-u narit peureuseh lageé aneue miet hana pendidikan. Pat tinggai keuh boroëkon peue bak bineh gle.....Atjéh merdeka peue di gampong hana ka djak beuet peugah keugob hana agama.....njan soë njang peugah keugob hana agama, njan Allah akan geupeugisa ateuh ureueng peugah njan di leé phôn.

              Njan nan ureueng tuha njan bek le kababa honjang kadjak bah sinan geuduek keudroe geuh.              Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:


              Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

              ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
              dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
              agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
              kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

              Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
              peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
              jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
              jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

              wasalam              --- Tgk di tiro wrote:

              > Ass,kum Wr,Wb
              >
              > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
              > lageé njan sang hana got sagaé dji batja le gob.
              > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
              > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa droë.
              > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
              > kepandaiyan geutanjoë njan.
              >
              > Djadi meunjoë sagoë njan le dji peutubit tjaé Al
              > qubra pajah balaih ngon tjaé. Meunjoë tateu meunak
              > kakeuh lageé ureueng duek bak .......Gle ureueng
              > hana leupah saho dan hana eleumeé tapi Al qubra
              > katrok uluwa naggroë kon kameu ubah kon.....
              >
              > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
              > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
              > ureueng buta deuh geu-eu telehsan droë neuh. Seubab
              > digob djikira njan kon eleumeé...Kon njoë menan tgk
              > Al qubra.....
              >
              > Saleum Dari
              > Tgk Maat
              >
              >
              > Muhammad al qubra wrote:
              > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
              > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
              > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
              >
              > apa lahu wrote:
              > From:"akli amri" Date:Thu,
              > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
              > saleum merdheka dari bhas Gani
              >
              > SALEUËM merdheka
              >
              >
              >
              > Assalamu’alaikôm E Tanglông nanggroë
              >
              > Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka
              >
              > Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe
              >
              > Di lua nanggroë na di Norwegia
              >
              >
              >
              > Dinoe lôn peugah deungo hai adoë
              >
              > Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.
              >
              > Hana lom na meu saboh nanggroë
              >
              > Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka
              >
              >
              >
              > Bah pih di peugah keudéh u nanggroë
              >
              > Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana
              >
              > Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë
              >
              > Mangat dji pasoë padjak neugara
              >
              >
              >
              > Bak tréb-tréb siblét ulôn djak keunoe
              >
              > Bak Wali nanggroë Wali neugara
              >
              > Gob njan ka tuha sajang hai adoë
              > Djak mumat djaroë bak uroë Raja
              >
              >
              >
              > Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë
              >
              > Badai geulantoë tubôh lôn teuka
              >
              > Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë
              >
              > Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja
              >
              >
              >
              > Kadang na dèsja massa njang lampoë
              >
              > Watèë ulôn njoe duëk di malaya
              >
              > Peuë lom inong lôn lumpah that paloë
              >
              > Ka di boh-boh droë deungon india
              >
              >
              >
              > Aneuk lôntuan djawa djih lakoë
              >
              > Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka
              >
              > Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë
              >
              > Asai aneuk droë mantong bèk djanda
              >
              >
              >
              > Meu’ah hai rakan ulôntuan njoe
              >
              > Dilèë dan baroë hana lôn sadja
              >
              > Kadang umu lôn tinggai si uroë
              >
              > Kuburan katoë bak ulôn rasa
              >
              >
              >
              > Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë
              >
              > Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja
              >
              > Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë
              >
              > Ta mumat djaroë ta peugléh dèsja
              >
              >
              >
              > Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë
              >
              > Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka
              >
              > Di gob dihina di lôn lôn pudjoë
              >
              > Seubab aneuk-lôn-njoe - pangkat pih kana
              >
              >
              >
              > Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë
              >
              > Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja
              >
              > Harapan Wali ka hana sampoë
              >
              > Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja
              >
              >
              >
              > Nanggroë atjèh sampé uroë njoe
              >
              > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
              >
              > Ubéna TNA abéh geugantoë
              >
              > Ngon tentra nanggroë njang trôk di djawa
              >
              >
              >
              > ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë
              >
              > Lheuëh njan ngon Meuntroë Pantjuri Guda
              >
              > Dr. Zaini meunan sjit bagoë
              >
              > Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja
              >
              >
              >
              > Jôh sakét ulôn nibak si uroë
              >
              > Dada lôn seungkoë batôk di teuka
              >
              > Ka tabri ubat hana pajah bloë
              >
              > Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja
              >
              >
              >
              > Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë
              >
              > Padjan Teungku woë U Singapura ???
              >
              > Tadjak peusapat lom padjak nanggroë
              >
              > Padum ka djinoe bungong djih kana
              >
              >
              >
              > Pakon hai malék seungap that djinoe
              >
              > Pakon keu lôn njoe tan tabi laba
              >
              > Guda tanjoe tjuë padum ta publoë
              >
              > Keu lôntuan njoe padum na djumba
              >
              >
              >
              > Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë
              >
              > Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga
              >
              === message truncated ===
              __________________________________
              Do you Yahoo!?
              Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
              http://promotions.yahoo.com/new_mail


              ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
              Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
              Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
              http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
              --------------------------------------------------------------------~->

              ----------------------------------------------------------------------
              TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
              ----------------------------------------------------------------------
              Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

              -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

              **************************************************************
              -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
              **************************************************************
              FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
              http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
              Yahoo! Groups Links

              <*> To visit your group on the web, go to:
              http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

              <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
              PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

              <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
              http://docs.yahoo.com/info/terms/

              Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win £10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

              ----------------------------------------------------------------------
                                     TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
              ----------------------------------------------------------------------
              Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

              -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

              **************************************************************
              -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
              **************************************************************
              FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                        http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
              Do you Yahoo!?
              Meet the all-new My Yahoo! – Try it today!

              ----------------------------------------------------------------------
                                     TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
              ----------------------------------------------------------------------
              Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

              -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

              **************************************************************
              -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
              **************************************************************
              FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                        http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
              ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
             • Tgk di tiro
              Njan kabeutoi lage� dro� neuh peugah Abi, geubi ule� geujueseumike, geubiteunaga geujue usaha dan peubuiet amai kon geujue semeungeut. tapi natjit njang tipe�
              Message 13 of 30 , Dec 4, 2004
               Njan kabeutoi lageé droë neuh peugah Abi, geubi uleé geujueseumike, geubiteunaga geujue usaha dan peubuiet amai kon geujue semeungeut. tapi natjit njang tipeé gob kon njoë abi lageé njan kaban tapeugot teuma.............Pat na njang salah Abi peugah. 
                
               Abi ulon harab masalah Fitnah njan, ulon lakeé bek neudjampu djaroë droë neuh sabab droë neuh hana neuteupat uram ngon udjong. Lon lakeé mu-ah Abi, tapi meunjoë ka neudjampu tjit njan urusan droë neuh.

               Saleuem
               Tgk Maat               luthfi abi <abilueng@...> wrote:
               ass , lage hana budle  uruengdrounueh di shinand
               gadoehngen meudawa dengen fitnah
               meunje hanapuepubut , pakuen han neuseumbahjang neumeudo'a bakpo
               bekle neutamah desha
               ALLAH bri uley dengen  asou  utak  njak djeud taseumike
               tapi uruengdrouneuh sabe  salah bak peuguna
                           wassalam
               Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
               Ass,kom tgk achehmerdeka.....lagak taht asoë e-mail droe keuh lagoë njan bek kakheun beurangka peue keu tgk_maat njan euntreuk ka irot babah.....meunjoe djak teumuleh narit lageé najan peubuet keunan sare pakon hanbloë buku-buku brok saboh mereunoë di rumoh mantong.

               Njan boh nan droë Atjéh merdeka ta-u narit peureuseh lageé aneue miet hana pendidikan. Pat tinggai keuh boroëkon peue bak bineh gle.....Atjéh merdeka peue di gampong hana ka djak beuet peugah keugob hana agama.....njan soë njang peugah keugob hana agama, njan Allah akan geupeugisa ateuh ureueng peugah njan di leé phôn.

               Njan nan ureueng tuha njan bek le kababa honjang kadjak bah sinan geuduek keudroe geuh.               Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:


               Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.

               ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
               dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
               agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
               kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.

               Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
               peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
               jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
               jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.

               wasalam               --- Tgk di tiro wrote:

               > Ass,kum Wr,Wb
               >
               > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
               > lageé njan sang hana got sagaé dji batja le gob.
               > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
               > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa droë.
               > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
               > kepandaiyan geutanjoë njan.
               >
               > Djadi meunjoë sagoë njan le dji peutubit tjaé Al
               > qubra pajah balaih ngon tjaé. Meunjoë tateu meunak
               > kakeuh lageé ureueng duek bak .......Gle ureueng
               > hana leupah saho dan hana eleumeé tapi Al qubra
               > katrok uluwa naggroë kon kameu ubah kon.....
               >
               > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
               > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
               > ureueng buta deuh geu-eu telehsan droë neuh. Seubab
               > digob djikira njan kon eleumeé...Kon njoë menan tgk
               > Al qubra.....
               >
               > Saleum Dari
               > Tgk Maat
               >
               >
               > Muhammad al qubra wrote:
               > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
               > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
               > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
               >
               > apa lahu wrote:
               > From:"akli amri" Date:Thu,
               > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
               > saleum merdheka dari bhas Gani
               >
               > SALEUËM merdheka
               >
               >
               >
               > Assalamu’alaikôm E Tanglông nanggroë
               >
               > Bandum teuntra-droë atjèh-meurdéhka
               >
               > Saleuëm dari lôn Bhaih Gani sinoe
               >
               > Di lua nanggroë na di Norwegia
               >
               >
               >
               > Dinoe lôn peugah deungo hai adoë
               >
               > Di jub khôb langèt njoë seuluruh dônja.
               >
               > Hana lom na meu saboh nanggroë
               >
               > Njang bantu tanjoe bak tjok meurdéhka
               >
               >
               >
               > Bah pih di peugah keudéh u nanggroë
               >
               > Tjukôp le nanggroë rot tanjoe kana
               >
               > Mandum atanjan - njan meukeusud mentroë
               >
               > Mangat dji pasoë padjak neugara
               >
               >
               >
               > Bak tréb-tréb siblét ulôn djak keunoe
               >
               > Bak Wali nanggroë Wali neugara
               >
               > Gob njan ka tuha sajang hai adoë
               > Djak mumat djaroë bak uroë Raja
               >
               >
               >
               > Saleuëm lôn peutrôih dalam Wèbsad njoë
               >
               > Badai geulantoë tubôh lôn teuka
               >
               > Meu’ah lôn lakèë nibak uroë njoë
               >
               > Katrôk lôn keunoe bak uroë Raja
               >
               >
               >
               > Kadang na dèsja massa njang lampoë
               >
               > Watèë ulôn njoe duëk di malaya
               >
               > Peuë lom inong lôn lumpah that paloë
               >
               > Ka di boh-boh droë deungon india
               >
               >
               >
               > Aneuk lôntuan djawa djih lakoë
               >
               > Njan musôh nanggroë atjèh meurdéhka
               >
               > Tapi kheun Wali njan bèk ta pakoë
               >
               > Asai aneuk droë mantong bèk djanda
               >
               >
               >
               > Meu’ah hai rakan ulôntuan njoe
               >
               > Dilèë dan baroë hana lôn sadja
               >
               > Kadang umu lôn tinggai si uroë
               >
               > Kuburan katoë bak ulôn rasa
               >
               >
               >
               > Lôn lakèë meu’ah ngon siplôh djaroë
               >
               > Mangat gléh geutanjoë akhérat dônja
               >
               > Puasa pih kalheuëh pitrah kaseuleusoë
               >
               > Ta mumat djaroë ta peugléh dèsja
               >
               >
               >
               > Ladju bak Wali djinoe lôn peutoë
               >
               > Lôn tjôm bak djaroë ladju paduka
               >
               > Di gob dihina di lôn lôn pudjoë
               >
               > Seubab aneuk-lôn-njoe - pangkat pih kana
               >
               >
               >
               > Meu’ah dèsja lôn E Tanglông Nanggroë
               >
               > Bak Tuhan sidroë bèk lôn meudèsja
               >
               > Harapan Wali ka hana sampoë
               >
               > Droëneuh njoe sidroë handjeuët keu radja
               >
               >
               >
               > Nanggroë atjèh sampé uroë njoe
               >
               > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
               >
               > Ubéna TNA abéh geugantoë
               >
               > Ngon tentra nanggroë njang trôk di djawa
               >
               >
               >
               > ‘Ôh lheuëh ngon Wali lôn mumat djaroë
               >
               > Lheuëh njan ngon Meuntroë Pantjuri Guda
               >
               > Dr. Zaini meunan sjit bagoë
               >
               > Meu’ah keulôn njoë meunjo na dèsja
               >
               >
               >
               > Jôh sakét ulôn nibak si uroë
               >
               > Dada lôn seungkoë batôk di teuka
               >
               > Ka tabri ubat hana pajah bloë
               >
               > Ka tinggai lôn njoe batjut beulandja
               >
               >
               >
               > Tgk Malik Mahmud njang guroë kamoë
               >
               > Padjan Teungku woë U Singapura ???
               >
               > Tadjak peusapat lom padjak nanggroë
               >
               > Padum ka djinoe bungong djih kana
               >
               >
               >
               > Pakon hai malék seungap that djinoe
               >
               > Pakon keu lôn njoe tan tabi laba
               >
               > Guda tanjoe tjuë padum ta publoë
               >
               > Keu lôntuan njoe padum na djumba
               >
               >
               >
               > Seulamat uroë Raja meulalui Wèbsad njoë
               >
               > Beutrôih saleuëm kamoë keu mandum keuluarga
               >
               === message truncated ===
               __________________________________
               Do you Yahoo!?
               Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
               http://promotions.yahoo.com/new_mail


               ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
               Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
               Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
               http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
               --------------------------------------------------------------------~->

               ----------------------------------------------------------------------
               TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
               ----------------------------------------------------------------------
               Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

               -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

               **************************************************************
               -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
               **************************************************************
               FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
               http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
               Yahoo! Groups Links

               <*> To visit your group on the web, go to:
               http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

               <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
               PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

               <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
               http://docs.yahoo.com/info/terms/

               Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win £10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

               ----------------------------------------------------------------------
                                      TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
               ----------------------------------------------------------------------
               Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

               -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

               **************************************************************
               -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
               **************************************************************
               FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                         http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
               Do you Yahoo!?
               The all-new My Yahoo! – Get yours free!

               ----------------------------------------------------------------------
                                      TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
               ----------------------------------------------------------------------
               Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

               -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

               **************************************************************
               -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
               **************************************************************
               FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                         http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages               __________________________________________________
               Do You Yahoo!?
               Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
               http://mail.yahoo.com

              • Acheh Malaysia
               Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa keubeon di aceh timueng njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di teuri le nyan..Hai Lhee sagou peue ie
               Message 14 of 30 , Dec 5, 2004
                Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa keubeon di aceh timueng
                njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di teuri le nyan..Hai Lhee sagou
                peue ie nyang bak abu �mo� kehueh ( DJAWA ) saboh truek nyang tinggai di
                medan uroe nyan peue kalheuh kadjak cok?..Peue pangkat droekeuh ka di bri le
                Mafia S�pore Lhee sagou?


                >From: akli amri <cobra_itam07@...>
                >Reply-To: PPDI@yahoogroups.com
                >To: PPDI@yahoogroups.com
                >Subject: Re: �PPDi� Re: �PPDi� MATE KEUH PADJAN. HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN..
                >SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.
                >Date: Wed, 1 Dec 2004 08:15:30 -0800 (PST)
                >
                >kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu syik keuh ka geu cok
                >peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu syik keuh hai lhei sagou
                >paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh jeut that bungeh keuh keu abu
                >syik keuh.
                >tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut geuh geu balek ieu kayat
                >gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka tanyoeng bak gob nyan.
                >tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
                >lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola.
                >hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                >hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana bantuan wali. oh lheuh meu
                >seut seut di malaya dan usaha drou meuh baro kamou ji ba keunou.
                >tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le saudara geutanyou yang
                >ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek geu bantu jawa jawa ba u
                >lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka lheuh geu yue langue darah.
                >nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu ureung aceh bek gadoeh
                >kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
                >loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten koffi annan jak beoh surat
                >wali lam toeng broeh.
                >
                >Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                >
                >Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.
                >
                >ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
                >dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
                >agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
                >kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.
                >
                >Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
                >peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
                >jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
                >jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.
                >
                >wasalam
                >
                >
                >
                >--- Tgk di tiro wrote:
                >
                > > Ass,kum Wr,Wb
                > >
                > > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
                > > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
                > > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
                > > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
                > > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
                > > kepandaiyan geutanjo� njan.
                > >
                > > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
                > > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
                > > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
                > > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
                > > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
                > >
                > > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
                > > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
                > > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
                > > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
                > > Al qubra.....
                > >
                > > Saleum Dari
                > > Tgk Maat
                > >
                > >
                > > Muhammad al qubra wrote:
                > > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
                > > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
                > > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
                > >
                > > apa lahu wrote:
                > > From:"akli amri" Date:Thu,
                > > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
                > > saleum merdheka dari bhas Gani
                > >
                > > SALEU�M merdheka
                > >
                > >
                > >
                > > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
                > >
                > > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
                > >
                > > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
                > >
                > > Di lua nanggro� na di Norwegia
                > >
                > >
                > >
                > > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
                > >
                > > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
                > >
                > > Hana lom na meu saboh nanggro�
                > >
                > > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
                > >
                > >
                > >
                > > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
                > >
                > > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
                > >
                > > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
                > >
                > > Mangat dji paso� padjak neugara
                > >
                > >
                > >
                > > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
                > >
                > > Bak Wali nanggro� Wali neugara
                > >
                > > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
                > > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
                > >
                > >
                > >
                > > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
                > >
                > > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
                > >
                > > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
                > >
                > > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
                > >
                > >
                > >
                > > Kadang na d�sja massa njang lampo�
                > >
                > > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
                > >
                > > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
                > >
                > > Ka di boh-boh dro� deungon india
                > >
                > >
                > >
                > > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
                > >
                > > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
                > >
                > > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
                > >
                > > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
                > >
                > >
                > >
                > > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
                > >
                > > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
                > >
                > > Kadang umu l�n tinggai si uro�
                > >
                > > Kuburan kato� bak ul�n rasa
                > >
                > >
                > >
                > > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
                > >
                > > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
                > >
                > > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
                > >
                > > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
                > >
                > >
                > >
                > > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
                > >
                > > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
                > >
                > > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
                > >
                > > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
                > >
                > >
                > >
                > > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
                > >
                > > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
                > >
                > > Harapan Wali ka hana sampo�
                > >
                > > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
                > >
                > >
                > >
                > > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
                > >
                > > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
                > >
                > > Ub�na TNA ab�h geuganto�
                > >
                > > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
                > >
                > >
                > >
                > > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
                > >
                > > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
                > >
                > > Dr. Zaini meunan sjit bago�
                > >
                > > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
                > >
                > >
                > >
                > > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
                > >
                > > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
                > >
                > > Ka tabri ubat hana pajah blo�
                > >
                > > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
                > >
                > >
                > >
                > > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
                > >
                > > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
                > >
                > > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
                > >
                > > Padum ka djinoe bungong djih kana
                > >
                > >
                > >
                > > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
                > >
                > > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
                > >
                > > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
                > >
                > > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
                > >
                > >
                > >
                > > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
                > >
                > > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
                > >
                >=== message truncated ===
                >
                >
                >
                >
                >__________________________________
                >Do you Yahoo!?
                >Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
                >http://promotions.yahoo.com/new_mail
                >
                >
                >
                >----------------------------------------------------------------------
                >TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                >----------------------------------------------------------------------
                >Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa
                >dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.
                >
                >-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...
                >
                >**************************************************************
                >-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar
                >email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                >**************************************************************
                >FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                >http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                >Yahoo! Groups Links
                >
                >
                >
                >
                >
                >
                >
                >
                >
                >
                >---------------------------------
                >Do you Yahoo!?
                > Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
                ><< htiro_withwater.jpg >>

                _________________________________________________________________
                Download the latest MSN Messenger http://messenger.msn.com.my
               • Lhee Sagoe
                Nyan, na lom musafir atjeh, ka Jawai. Meunyoe peugah haba beutrang teungku, bek buet meusom meusom. Fitnah keunoe keudeh. Lon tan ka turi, ka ka Hah laju.
                Message 15 of 30 , Dec 6, 2004
                 Nyan, na lom musafir atjeh, ka Jawai. Meunyoe peugah haba beutrang teungku, bek buet meusom meusom. Fitnah keunoe keudeh. Lon tan ka turi, ka ka Hah laju. Kamoe tupeu, kah nyang sering peugot gamba2 binatang dan ka boh ulee ureung.
                  
                 Aneuk manyak lahee barosa, ka jak peugah syiek gop dari sinoe, dari sideh. Meunyoe kah agam, ci mengaku soe kah (meunyoe berani bak umum, sebab lon ku tusoe kah), nak ureung di turi soe syik kah.
                  
                 Hahaha, awak nyang khianat keu Acheh kabeh Jawai OooO. Sabab buet awak nyan dikeuneuk peuhanco ACHEH MERDEKA hana meuhasee. Akhee jih, bersenjatakan fitnah, peugah gop Jawa, peugah GAM ka taloe. Hhahahaa. That lucu ta kalon ureung Jawai. Duek lom di Swedia lheuh nyan peugot email sang sang di Malaya. Dajeu hana agam.
                  
                  
                  
                  


                 Acheh Malaysia <musafir_atjeh@...> wrote:


                 Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa keubeon di aceh timueng
                 njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di teuri le nyan..Hai Lhee sagou
                 peue ie nyang bak abu �mo� kehueh ( DJAWA ) saboh truek nyang tinggai di
                 medan uroe nyan peue kalheuh kadjak cok?..Peue pangkat droekeuh ka di bri le
                 Mafia S�pore Lhee sagou?


                 >From: akli amri
                 >Reply-To: PPDI@yahoogroups.com
                 >To: PPDI@yahoogroups.com
                 >Subject: Re: �PPDi� Re: �PPDi� MATE KEUH PADJAN. HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN..
                 >SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.
                 >Date: Wed, 1 Dec 2004 08:15:30 -0800 (PST)
                 >
                 >kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu syik keuh ka geu cok
                 >peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu syik keuh hai lhei sagou
                 >paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh jeut that bungeh keuh keu abu
                 >syik keuh.
                 >tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut geuh geu balek ieu kayat
                 >gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka tanyoeng bak gob nyan.
                 >tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
                 >lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola.
                 >hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                 >hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana bantuan wali. oh lheuh meu
                 >seut seut di malaya dan usaha drou meuh baro kamou ji ba keunou.
                 >tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le saudara geutanyou yang
                 >ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek geu bantu jawa jawa ba u
                 >lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka lheuh geu yue langue darah.
                 >nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu ureung aceh bek gadoeh
                 >kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
                 >loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten koffi annan jak beoh surat
                 >wali lam toeng broeh.
                 >
                 >Lhee Sagoe wrote:
                 >
                 >Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.
                 >
                 >ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
                 >dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
                 >agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
                 >kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.
                 >
                 >Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
                 >peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
                 >jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
                 >jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.
                 >
                 >wasalam
                 >
                 >
                 >
                 >--- Tgk di tiro wrote:
                 >
                 > > Ass,kum Wr,Wb
                 > >
                 > > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
                 > > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
                 > > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
                 > > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
                 > > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
                 > > kepandaiyan geutanjo� njan.
                 > >
                 > > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
                 > > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
                 > > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
                 > > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
                 > > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
                 > >
                 > > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
                 > > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
                 > > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
                 > > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
                 > > Al qubra.....
                 > >
                 > > Saleum Dari
                 > > Tgk Maat
                 > >
                 > >
                 > > Muhammad al qubra wrote:
                 > > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
                 > > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
                 > > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
                 > >
                 > > apa lahu wrote:
                 > > From:"akli amri" Date:Thu,
                 > > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
                 > > saleum merdheka dari bhas Gani
                 > >
                 > > SALEU�M merdheka
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
                 > >
                 > > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
                 > >
                 > > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
                 > >
                 > > Di lua nanggro� na di Norwegia
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
                 > >
                 > > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
                 > >
                 > > Hana lom na meu saboh nanggro�
                 > >
                 > > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
                 > >
                 > > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
                 > >
                 > > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
                 > >
                 > > Mangat dji paso� padjak neugara
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
                 > >
                 > > Bak Wali nanggro� Wali neugara
                 > >
                 > > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
                 > > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
                 > >
                 > > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
                 > >
                 > > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
                 > >
                 > > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Kadang na d�sja massa njang lampo�
                 > >
                 > > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
                 > >
                 > > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
                 > >
                 > > Ka di boh-boh dro� deungon india
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
                 > >
                 > > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
                 > >
                 > > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
                 > >
                 > > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
                 > >
                 > > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
                 > >
                 > > Kadang umu l�n tinggai si uro�
                 > >
                 > > Kuburan kato� bak ul�n rasa
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
                 > >
                 > > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
                 > >
                 > > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
                 > >
                 > > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
                 > >
                 > > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
                 > >
                 > > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
                 > >
                 > > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
                 > >
                 > > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
                 > >
                 > > Harapan Wali ka hana sampo�
                 > >
                 > > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
                 > >
                 > > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
                 > >
                 > > Ub�na TNA ab�h geuganto�
                 > >
                 > > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
                 > >
                 > > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
                 > >
                 > > Dr. Zaini meunan sjit bago�
                 > >
                 > > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
                 > >
                 > > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
                 > >
                 > > Ka tabri ubat hana pajah blo�
                 > >
                 > > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
                 > >
                 > > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
                 > >
                 > > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
                 > >
                 > > Padum ka djinoe bungong djih kana
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
                 > >
                 > > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
                 > >
                 > > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
                 > >
                 > > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
                 > >
                 > > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
                 > >
                 >=== message truncated ===
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >__________________________________
                 >Do you Yahoo!?
                 >Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
                 >http://promotions.yahoo.com/new_mail
                 >
                 >
                 >
                 >----------------------------------------------------------------------
                 >TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                 >----------------------------------------------------------------------
                 >Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa
                 >dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.
                 >
                 >-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...
                 >
                 >**************************************************************
                 >-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar
                 >email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                 >**************************************************************
                 >FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                 >http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                 >Yahoo! Groups Links
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >---------------------------------
                 >Do you Yahoo!?
                 > Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
                 ><< htiro_withwater.jpg >>

                 _________________________________________________________________
                 Download the latest MSN Messenger http://messenger.msn.com.my


                 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
                 $4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
                 http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/3hSolB/TM
                 --------------------------------------------------------------------~->

                 ----------------------------------------------------------------------
                 TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                 ----------------------------------------------------------------------
                 Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                 -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                 **************************************************************
                 -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                 **************************************************************
                 FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                 http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                 Yahoo! Groups Links

                 <*> To visit your group on the web, go to:
                 http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

                 <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                 PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

                 <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                 http://docs.yahoo.com/info/terms/

                 Do you Yahoo!?
                 Meet the all-new My Yahoo! � Try it today!

                • Guenoeng Geureudoeng
                 Assalamu,alaikum Wr:Wb. Ulon laké meu,ah beurajeok! Pakoen awak droe keuh kalagéi ureung inong gadoeh iték waté teungoeh mukréb. Peudjeut kapeuseungap
                 Message 16 of 30 , Dec 6, 2004
                  Assalamu,alaikum Wr:Wb.

                  Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                  Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh it�k
                  wat� teungoeh mukr�b.

                  Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                  Atjeh" laen.

                  Hana peurubahan meubatjut pih.

                  Wassalam.

                  --- Acheh Malaysia <musafir_atjeh@...> wrote:

                  >
                  >
                  > Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa
                  > keubeon di aceh timueng
                  > njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di teuri
                  > le nyan..Hai Lhee sagou
                  > peue ie nyang bak abu �mo� kehueh ( DJAWA ) saboh
                  > truek nyang tinggai di
                  > medan uroe nyan peue kalheuh kadjak cok?..Peue
                  > pangkat droekeuh ka di bri le
                  > Mafia S�pore Lhee sagou?
                  >
                  >
                  > >From: akli amri <cobra_itam07@...>
                  > >Reply-To: PPDI@yahoogroups.com
                  > >To: PPDI@yahoogroups.com
                  > >Subject: Re: �PPDi� Re: �PPDi� MATE KEUH PADJAN.
                  > HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN..
                  > >SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.
                  > >Date: Wed, 1 Dec 2004 08:15:30 -0800 (PST)
                  > >
                  > >kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu
                  > syik keuh ka geu cok
                  > >peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu
                  > syik keuh hai lhei sagou
                  > >paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh jeut
                  > that bungeh keuh keu abu
                  > >syik keuh.
                  > >tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut
                  > geuh geu balek ieu kayat
                  > >gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka
                  > tanyoeng bak gob nyan.
                  > >tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
                  > >lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola.
                  > >hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                  > >hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana
                  > bantuan wali. oh lheuh meu
                  > >seut seut di malaya dan usaha drou meuh baro kamou
                  > ji ba keunou.
                  > >tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le
                  > saudara geutanyou yang
                  > >ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek
                  > geu bantu jawa jawa ba u
                  > >lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka lheuh
                  > geu yue langue darah.
                  > >nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu
                  > ureung aceh bek gadoeh
                  > >kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
                  > >loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten
                  > koffi annan jak beoh surat
                  > >wali lam toeng broeh.
                  > >
                  > >Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                  > >
                  > >Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.
                  > >
                  > >ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet
                  > meudusta
                  > >dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana
                  > meu
                  > >agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
                  > >kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.
                  > >
                  > >Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
                  > >peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu
                  > ureung
                  > >jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong
                  > droe
                  > >jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.
                  > >
                  > >wasalam
                  > >
                  > >
                  > >
                  > >--- Tgk di tiro wrote:
                  > >
                  > > > Ass,kum Wr,Wb
                  > > >
                  > > > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak
                  > e-mail
                  > > > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
                  > > > Narit njang han seusuai dum tangui pakon
                  > hantangui
                  > > > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa
                  > dro�.
                  > > > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
                  > > > kepandaiyan geutanjo� njan.
                  > > >
                  > > > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
                  > > > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu
                  > meunak
                  > > > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
                  > > > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
                  > > > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
                  > > >
                  > > > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak
                  > lon
                  > > > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
                  > > > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh.
                  > Seubab
                  > > > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan
                  > tgk
                  > > > Al qubra.....
                  > > >
                  > > > Saleum Dari
                  > > > Tgk Maat
                  > > >
                  > > >
                  > > > Muhammad al qubra wrote:
                  > > > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK.
                  > TEUNGEH
                  > > > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
                  > > > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK
                  > SAGOEKAH
                  > > >
                  > > > apa lahu wrote:
                  > > > From:"akli amri" Date:Thu,
                  > > > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
                  > > > saleum merdheka dari bhas Gani
                  > > >
                  > > > SALEU�M merdheka
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
                  > > >
                  > > > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
                  > > >
                  > > > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
                  > > >
                  > > > Di lua nanggro� na di Norwegia
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
                  > > >
                  > > > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
                  > > >
                  > > > Hana lom na meu saboh nanggro�
                  > > >
                  > > > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
                  > > >
                  > > > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
                  > > >
                  > > > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
                  > > >
                  > > > Mangat dji paso� padjak neugara
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
                  > > >
                  > > > Bak Wali nanggro� Wali neugara
                  > > >
                  > > > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
                  > > > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
                  > > >
                  > > > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
                  > > >
                  > > > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
                  > > >
                  > > > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Kadang na d�sja massa njang lampo�
                  > > >
                  > > > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
                  > > >
                  > > > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
                  > > >
                  > > > Ka di boh-boh dro� deungon india
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
                  > > >
                  > > > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
                  > > >
                  > > > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
                  > > >
                  > > > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
                  > > >
                  > > >
                  > > >
                  > > > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
                  > > >
                  > > > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
                  > > >
                  > > > Kadang umu l�n tinggai si uro�
                  > > >
                  > > > Kuburan kato� bak ul�n rasa
                  > > >
                  >
                  === message truncated ===
                  __________________________________
                  Do you Yahoo!?
                  The all-new My Yahoo! - What will yours do?
                  http://my.yahoo.com
                 • Tanoh Lhee Sagoe
                  Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa, haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung Acheh..
                  Message 17 of 30 , Dec 6, 2004
                   Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa, haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung Acheh..
                    
                   Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                    


                   Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:

                   Assalamu,alaikum Wr:Wb.

                   Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                   Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh it�k
                   wat� teungoeh mukr�b.

                   Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                   Atjeh" laen.

                   Hana peurubahan meubatjut pih.

                   Wassalam.

                   --- Acheh Malaysia wrote:

                   >
                   >
                   > Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa
                   > keubeon di aceh timueng
                   > njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di teuri
                   > le nyan..Hai Lhee sagou
                   > peue ie nyang bak abu �mo� kehueh ( DJAWA ) saboh
                   > truek nyang tinggai di
                   > medan uroe nyan peue kalheuh kadjak cok?..Peue
                   > pangkat droekeuh ka di bri le
                   > Mafia S�pore Lhee sagou?
                   >
                   >
                   > >From: akli amri
                   > >Reply-To: PPDI@yahoogroups.com
                   > >To: PPDI@yahoogroups.com
                   > >Subject: Re: �PPDi� Re: �PPDi� MATE KEUH PADJAN.
                   > HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN..
                   > >SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.
                   > >Date: Wed, 1 Dec 2004 08:15:30 -0800 (PST)
                   > >
                   > >kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu
                   > syik keuh ka geu cok
                   > >peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu
                   > syik keuh hai lhei sagou
                   > >paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh jeut
                   > that bungeh keuh keu abu
                   > >syik keuh.
                   > >tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut
                   > geuh geu balek ieu kayat
                   > >gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka
                   > tanyoeng bak gob nyan.
                   > >tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
                   > >lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola.
                   > >hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                   > >hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana
                   > bantuan wali. oh lheuh meu
                   > >seut seut di malaya dan usaha drou meuh baro kamou
                   > ji ba keunou.
                   > >tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le
                   > saudara geutanyou yang
                   > >ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek
                   > geu bantu jawa jawa ba u
                   > >lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka lheuh
                   > geu yue langue darah.
                   > >nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu
                   > ureung aceh bek gadoeh
                   > >kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
                   > >loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten
                   > koffi annan jak beoh surat
                   > >wali lam toeng broeh.
                   > >
                   > >Lhee Sagoe wrote:
                   > >
                   > >Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.
                   > >
                   > >ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet
                   > meudusta
                   > >dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana
                   > meu
                   > >agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
                   > >kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.
                   > >
                   > >Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
                   > >peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu
                   > ureung
                   > >jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong
                   > droe
                   > >jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.
                   > >
                   > >wasalam
                   > >
                   > >
                   > >
                   > >--- Tgk di tiro wrote:
                   > >
                   > > > Ass,kum Wr,Wb
                   > > >
                   > > > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak
                   > e-mail
                   > > > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
                   > > > Narit njang han seusuai dum tangui pakon
                   > hantangui
                   > > > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa
                   > dro�.
                   > > > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
                   > > > kepandaiyan geutanjo� njan.
                   > > >
                   > > > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
                   > > > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu
                   > meunak
                   > > > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
                   > > > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
                   > > > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
                   > > >
                   > > > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak
                   > lon
                   > > > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
                   > > > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh.
                   > Seubab
                   > > > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan
                   > tgk
                   > > > Al qubra.....
                   > > >
                   > > > Saleum Dari
                   > > > Tgk Maat
                   > > >
                   > > >
                   > > > Muhammad al qubra wrote:
                   > > > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK.
                   > TEUNGEH
                   > > > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
                   > > > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK
                   > SAGOEKAH
                   > > >
                   > > > apa lahu wrote:
                   > > > From:"akli amri" Date:Thu,
                   > > > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
                   > > > saleum merdheka dari bhas Gani
                   > > >
                   > > > SALEU�M merdheka
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
                   > > >
                   > > > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
                   > > >
                   > > > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
                   > > >
                   > > > Di lua nanggro� na di Norwegia
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
                   > > >
                   > > > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
                   > > >
                   > > > Hana lom na meu saboh nanggro�
                   > > >
                   > > > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
                   > > >
                   > > > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
                   > > >
                   > > > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
                   > > >
                   > > > Mangat dji paso� padjak neugara
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
                   > > >
                   > > > Bak Wali nanggro� Wali neugara
                   > > >
                   > > > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
                   > > > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
                   > > >
                   > > > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
                   > > >
                   > > > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
                   > > >
                   > > > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Kadang na d�sja massa njang lampo�
                   > > >
                   > > > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
                   > > >
                   > > > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
                   > > >
                   > > > Ka di boh-boh dro� deungon india
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
                   > > >
                   > > > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
                   > > >
                   > > > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
                   > > >
                   > > > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
                   > > >
                   > > >
                   > > >
                   > > > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
                   > > >
                   > > > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
                   > > >
                   > > > Kadang umu l�n tinggai si uro�
                   > > >
                   > > > Kuburan kato� bak ul�n rasa
                   > > >
                   >
                   === message truncated ===
                   __________________________________
                   Do you Yahoo!?
                   The all-new My Yahoo! - What will yours do?
                   http://my.yahoo.com


                   ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
                   Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
                   Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
                   http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
                   --------------------------------------------------------------------~->

                   ----------------------------------------------------------------------
                   TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                   ----------------------------------------------------------------------
                   Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                   -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                   **************************************************************
                   -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                   **************************************************************
                   FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                   http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                   Yahoo! Groups Links

                   <*> To visit your group on the web, go to:
                   http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

                   <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                   PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

                   <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                   http://docs.yahoo.com/info/terms/

                   Do you Yahoo!?
                   Meet the all-new My Yahoo! � Try it today!

                  • Guenoeng Geureudoeng
                   Assalamu,alaikum. Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit kah kaméng. galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapiléh teuk. Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku
                   Message 18 of 30 , Dec 7, 2004
                    Assalamu,alaikum.

                    Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kam�ng.
                    galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapil�h teuk.

                    Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                    Njan katuloeng bri bukti.

                    Meu njoe ka peusapat p�ng kakirem keu deh Ugl� b�k U
                    Sweden.

                    Di Sweden mandum ureung na p�ng hana deuk.

                    Wassalam.
                    -------------------------------------------------------                    --- Tanoh Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                    > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                    > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku
                    > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                    > Acheh..
                    >
                    > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                    >
                    >
                    >
                    > Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:
                    >
                    > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                    >
                    > Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                    > Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh
                    > it�k
                    > wat� teungoeh mukr�b.
                    >
                    > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                    > Atjeh" laen.
                    >
                    > Hana peurubahan meubatjut pih.
                    >
                    > Wassalam.
                    >
                    >
                    >
                    >
                    >
                    > --- Acheh Malaysia wrote:
                    >
                    > >
                    > >
                    > > Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa
                    > > keubeon di aceh timueng
                    > > njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di
                    > teuri
                    > > le nyan..Hai Lhee sagou
                    > > peue ie nyang bak abu �mo� kehueh ( DJAWA ) saboh
                    > > truek nyang tinggai di
                    > > medan uroe nyan peue kalheuh kadjak cok?..Peue
                    > > pangkat droekeuh ka di bri le
                    > > Mafia S�pore Lhee sagou?
                    > >
                    > >
                    > > >From: akli amri
                    > > >Reply-To: PPDI@yahoogroups.com
                    > > >To: PPDI@yahoogroups.com
                    > > >Subject: Re: �PPDi� Re: �PPDi� MATE KEUH PADJAN.
                    > > HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN..
                    > > >SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.
                    > > >Date: Wed, 1 Dec 2004 08:15:30 -0800 (PST)
                    > > >
                    > > >kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu
                    > > syik keuh ka geu cok
                    > > >peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu
                    > > syik keuh hai lhei sagou
                    > > >paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh
                    > jeut
                    > > that bungeh keuh keu abu
                    > > >syik keuh.
                    > > >tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut
                    > > geuh geu balek ieu kayat
                    > > >gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka
                    > > tanyoeng bak gob nyan.
                    > > >tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
                    > > >lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola.
                    >
                    > > >hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                    > > >hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana
                    > > bantuan wali. oh lheuh meu
                    > > >seut seut di malaya dan usaha drou meuh baro
                    > kamou
                    > > ji ba keunou.
                    > > >tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le
                    > > saudara geutanyou yang
                    > > >ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek
                    > > geu bantu jawa jawa ba u
                    > > >lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka
                    > lheuh
                    > > geu yue langue darah.
                    > > >nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu
                    > > ureung aceh bek gadoeh
                    > > >kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
                    > > >loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten
                    > > koffi annan jak beoh surat
                    > > >wali lam toeng broeh.
                    > > >
                    > > >Lhee Sagoe wrote:
                    > > >
                    > > >Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.
                    > > >
                    > > >ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet
                    > > meudusta
                    > > >dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe.
                    > Hana
                    > > meu
                    > > >agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot
                    > keudroe,
                    > > >kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.
                    > > >
                    > > >Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
                    > > >peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu
                    > > ureung
                    > > >jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong
                    > > droe
                    > > >jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.
                    > > >
                    > > >wasalam
                    > > >
                    > > >
                    > > >
                    > > >--- Tgk di tiro wrote:
                    > > >
                    > > > > Ass,kum Wr,Wb
                    > > > >
                    > > > > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak
                    > > e-mail
                    > > > > lage� njan sang hana got saga� dji batja le
                    > gob.
                    > > > > Narit njang han seusuai dum tangui pakon
                    > > hantangui
                    > > > > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa
                    > > dro�.
                    > > > > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
                    > > > > kepandaiyan geutanjo� njan.
                    > > > >
                    > > > > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja�
                    > Al
                    > > > > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu
                    > > meunak
                    > > > > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle
                    > ureueng
                    > > > > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al
                    > qubra
                    > > > > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
                    > > > >
                    > > > > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak
                    > > lon
                    > > > > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
                    > > > > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh.
                    > > Seubab
                    > > > > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo�
                    > menan
                    > > tgk
                    > > > > Al qubra.....
                    > > > >
                    > > > > Saleum Dari
                    > > > > Tgk Maat
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > Muhammad al qubra wrote:
                    > > > > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK.
                    > > TEUNGEH
                    > > > > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH
                    > KALAKEE,
                    > > > > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK
                    > > SAGOEKAH
                    > > > >
                    > > > > apa lahu wrote:
                    > > > > From:"akli amri" Date:Thu,
                    > > > > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800
                    > (PST)Subject:[Lantak]
                    > > > > saleum merdheka dari bhas Gani
                    > > > >
                    > > > > SALEU�M merdheka
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
                    > > > >
                    > > > > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
                    > > > >
                    > > > > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
                    > > > >
                    > > > > Di lua nanggro� na di Norwegia
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
                    > > > >
                    > > > > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
                    > > > >
                    > > > > Hana lom na meu saboh nanggro�
                    > > > >
                    > > > > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
                    > > > >
                    > > > > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
                    > > > >
                    > > > > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
                    > > > >
                    > > > > Mangat dji paso� padjak neugara
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > >
                    > > > > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
                    > > > >
                    >
                    === message truncated ===

                    ______________________________________________________________________
                    Post your free ad now! http://personals.yahoo.ca
                   • GeulawaSèso
                    Adah hèk batjut pajah tjit tabatja beu-le go, sabab njoe keuh keutururônan radja Atjèh njang beutoi. Njoe batja sile-le mungken. Narit Perdana Mentroe malik
                    Message 19 of 30 , Dec 7, 2004

                      

                     Adah h�k batjut pajah tjit tabatja beu-le go, sabab

                     njoe keuh keuturur�nan radja Atj�h

                     njang beutoi.

                      

                     Njoe batja sile-le mungken. Narit Perdana Mentroe malik bahwa du tjik Malik toe ngon Sultan dan WN peugah droetjit  peukara titel�dro�neuhnjan na saboh titel

                     njang pal�ng meujum nibak bandum titel2 la�n, njakni :

                     Warga Negara Sweden.

                     Djinoe kadjeut takheun Sultan Malik Mahmud dan Wali Sjeedara.

                      

                     Beurita sith�n njang ka u-lik�t nibak  Surathaba Los Angeles
                     Times, 30 Djuni 2003.

                     Wartawan Richard C. Paddock djidjak langs�ng u rumoh
                     Wali di Alby, Sweden,  dan di interfju Wali, Mal�k,
                     Zaini dan Bakhtiar.

                     Dalam artikel njang panjang njo� le djitul�h peukara Wali njang

                     djipot nibak buku Diari droeneuhnjan,hub�ngan ngon Libia

                     dan keuadaan perdjuangan Atj�h uro�njo�. Bahthatpih

                     mungk�n na padum2 droe sadjan Wali wat�� interfju,

                     tapi narit Malek njang na dipot.Wali hana neumarit

                     dan dipeugah l� wartawannjan  Wali
                     hana keumah neumarit l�.

                     Dimijubnjo� nakeuh sal�nan batjut sapat sagai. Njang
                     peunt�ng2 mantong.

                     Tengku Hasan di Tiro le that titel. Aneuk Radja.Seul�tan.

                     Wali Neugara (�Hasan di Tiro has manytitles. Prince.

                     Sultan. Guardian of the State�).
                     Lheu�h njan djitul�h lom bahwa Tengku di Tiro  ka geupimpin

                     perdjuangan dari rimba bak akh� 1977 dan kadjimita l�

                     Indonesia hud�p atawa mat�. Mulai wat��njan
                     dro�neuhnjan hana so� keumah tjuk�h l�

                     Sabab

                     dro�neuhnjan na saboh titel njang pal�ng meujum nibak
                     bandum titel2 la�n, njakni : Warga Negara Sweden
                     .

                     (�DiTiro led the struggle from the jungle in the late1970s and was

                     wanted by Indonesia, dead or alive.Since then, he has been

                     untouchable because of hismost useful title of all:

                     Swedish citizen�).

                     Teutapi, kheun wartwannjan, Tengku Hasan uro�njo� ka sak�t, dikeulil�ng

                     l� padum2 dro� peunjokong njangpeunan dro� pemerintah dalam

                     pengas�ngan, njang bantu dro�neuhnjan dalam bu�t siuro� uro�.

                     Saboh wat�� dil��Tengku Hasan pas�h dalam tudj�h boh

                     bahasa, tapi lheu�h keunong stroke padum2 go dro�neuh

                     njan ka han keumah marit sapeu� l�, keutjuali Narit2

                     b�asa mantong njang pal�ng mangat, lag��

                     tjontoh: �Kamo� na seudjarah unt�k

                     merd�ka�, meunan keuh Tengku

                     djaweu�b wat�� ka le le that ta

                     teumanjong.  �Njo� keuh

                     njangmusti kamo�

                     pubu�t�.

                     (�Today, he himself is ailing, surrounded by a small group of supporters who call
                     themselves a government-in-exile and help him managehis daily affairs.

                     He was once fluent in sevenlanguages, but a series of strokes has

                     left him unableto convey anything more than the simplest ideas.

                     "It'sour history to be independent," he says in answer to most

                     questions about Aceh. "It's something we have todo.")

                     Anggota2 teras Tengku Hasan antara la�n nakeuh meuntro� luwa

                     Zaini Abdullah, sidro� dokter njang peu-ubat ureu�ng sak�t ti�p

                     uro� bak saboh klinik disinan, dan djuru bitjara Bakhtiar

                     Abdullah njang pil�h2 surat bak kant� pos wat��

                     malam. Bandua awaknjan warga Sweden.

                     (�His inner circle includesForeign Minister Zaini Abdullah, a physician who works
                     days treating patients at a local clinic, and spokesman Bakhtiar Abdullah, who

                     works nights sortingpackages at the post office. Both are Swedishcitizens�.)

                     Tengku di Tiro njang gagah dan ramahnjan, meunjo takalon rot lua hana deuh

                     na pernah keunong stroke. Wat�� peumbantu2 dro�neuhnjan peugah haba,

                     wali neudu�k seungap mantong, dan sigo go neuseunjung l� dokumen2

                     njang peureul��. Neuputa l� video interfju dro�neuh ngon sidroe

                     wartawan tv Beulanda atra th�n 1996 (seugohlom keunong

                     stroke th�n 1977) . Tapi njang pal�ng seud�h nakeuh,

                     Wali njang dil�� geuntjang that geudjak kampanje

                     peukara Atj�h, djino� ka han keumah l� sus�n

                     kata2 unt�k peugot saboh kalimat.

                     (�Di Tiro, energetic and friendly, shows no outward sign of hisstrokes.

                     He sits patiently as his aides talk, occasionally pulling out relevant

                     documents. He plays a video that shows him giving a lively

                     interview to Dutch television in 1996. But sadly for the

                     man whoonce articulated the Acehnese cause, he

                     can no longerput the words together�.)

                     Malek Mahmud peugah bahwa gerilla GAM ka seudiamuprang samp�

                     padjan mantong, tapi meunjo djipeugot peumilihan njang but�i peukara

                     meurdeka, GAM akan pij�h muprang bahthatpih peu� mantong has�.

                     Lag�� leureu�ng2 Atj�h njang la�n,

                     Mal�k geupeugah dro� seutotwar�san famili geuh. �Du thjik ul�n to�

                     deungon Sultandil���, kheun Malek.

                     �Kamo� tjit ka sab� meupeulahra kemuliaan dan nan djrohnjan.� Djino� Malek

                     njang bri peutunjok/arahan keu GAM, hana pr�2 teurimong talo�punnibak

                     wartawan dan meudjan djan teurimong lap�ran dari komandan2 di

                     lapangan. Disela selanjan, Mal�k pihbantu Wali tjit wat�� Wali

                     keuneuk marit sigo go.�Kamo� teu-ingat u Atj�h. Kamo� teu

                     ingat keu bansa meuh. Adak djeu�t kamo� beusapat ngon

                     ureu�ngnjan, �kheun Malek. Wat��njan Wali neu-angg�k

                     tanda seutudjupeu� njang Malek peugahnjan.

                     �Hat� kamo� sab� nasadjan bansa kamo�,

                     � kheun Malek lom. Wali Negara pihneu-

                     angg�k angg�k lom.

                     (�Mahmud says the rebels areprepared to fight indefinitely, but if a fair election
                     was held on the question of independence, the Free Aceh Movement would end

                     the war whatever the outcome. Like many Acehnese, Mahmud says he is

                     following his family's destiny. "My great-grandfather was close to the

                     sultan," he says. "We have always preserved that reputation, that

                     honor." Today Mahmud guides the liberation movement, taking

                     a steady barrage of telephone calls from journalists and an

                     occasional message from a commander in the field. In

                     between, hehelps the Tengku finish his thoughts.

                     "We miss Aceh.We miss our people. We wish

                     to be together with them,"he says as Di Tiro

                     nods in agreement. "Our heart iswith our

                     people." The Guardian of the State

                     nods again.�) ----------------------

                      

                                           Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                     Nyan, na lom musafir atjeh, ka Jawai. Meunyoe peugah haba beutrang teungku, bek buet meusom meusom. Fitnah keunoe keudeh. Lon tan ka turi, ka ka Hah laju. Kamoe tupeu, kah nyang sering peugot gamba2 binatang dan ka boh ulee ureung.
                      
                     Aneuk manyak lahee barosa, ka jak peugah syiek gop dari sinoe, dari sideh. Meunyoe kah agam, ci mengaku soe kah (meunyoe berani bak umum, sebab lon ku tusoe kah), nak ureung di turi soe syik kah.
                      
                     Hahaha, awak nyang khianat keu Acheh kabeh Jawai OooO. Sabab buet awak nyan dikeuneuk peuhanco ACHEH MERDEKA hana meuhasee. Akhee jih, bersenjatakan fitnah, peugah gop Jawa, peugah GAM ka taloe. Hhahahaa. That lucu ta kalon ureung Jawai. Duek lom di Swedia lheuh nyan peugot email sang sang di Malaya. Dajeu hana agam.
                      
                      
                      
                      


                     Acheh Malaysia <musafir_atjeh@...> wrote:


                     Hai lhee sagou nyan syit meuridjih na aneuk djawa keubeon di aceh timueng
                     njan,nyan keuh troeh bak abu syik djih hana di teuri le nyan..Hai Lhee sagou
                     peue ie nyang bak abu �mo� kehueh ( DJAWA ) saboh truek nyang tinggai di
                     medan uroe nyan peue kalheuh kadjak cok?..Peue pangkat droekeuh ka di bri le
                     Mafia S�pore Lhee sagou?


                     >From: akli amri
                     >Reply-To: PPDI@yahoogroups.com
                     >To: PPDI@yahoogroups.com
                     >Subject: Re: �PPDi� Re: �PPDi� MATE KEUH PADJAN. HANSEUNGAPLE APAKALUNJAN..
                     >SANSANG TJIT MEUGOBNJAN NJENG DJEUET MEUTJAE.
                     >Date: Wed, 1 Dec 2004 08:15:30 -0800 (PST)
                     >
                     >kupeu ka bungeh keu tgk maat ngoen apa lahu. abu syik keuh ka geu cok
                     >peunutoh langei nyan.kiban drou keuh ka lawan abu syik keuh hai lhei sagou
                     >paleh,kadang syit kah aneuk mo jawa,nyan keuh jeut that bungeh keuh keu abu
                     >syik keuh.
                     >tgk maat nyan koen ureng meu ie kayat pane jeut geuh geu balek ieu kayat
                     >gob, yang meu ieu nyan keuh bhaih gani., ka tanyoeng bak gob nyan.
                     >tuloeng kaleon siat peu ie geu jeb le wali
                     >lam gamba nyou meu kuboh that lagou,peu ieu cola.
                     >hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                     >hai lhei sagou kamou meu jak u lua deungoen hana bantuan wali. oh lheuh meu
                     >seut seut di malaya dan usaha drou meuh baro kamou ji ba keunou.
                     >tuloeng pugah bak wali siat , watei nyou cukop le saudara geutanyou yang
                     >ban troek di kampoeng yang perlei wali bantu. bek geu bantu jawa jawa ba u
                     >lua. si goe goe geu bantu ureung aceh yang ka lheuh geu yue langue darah.
                     >nyue tuleh si on surat keu unhcr untuk di bantu ureung aceh bek gadoeh
                     >kirem surat keu sekjen pbb di balah hana,
                     >loen jeut meu nyeu lagei nyan. hek geot asisten koffi annan jak beoh surat
                     >wali lam toeng broeh.
                     >
                     >Lhee Sagoe wrote:
                     >
                     >Hai dajeu yang ngui email tgk_maat ngon apa lahu.
                     >
                     >ka mengaku droe keuh bangsa Acheh, tapi buet meudusta
                     >dan fitnah. Got got sya-e gop, ka jak gantoe. Hana meu
                     >agam sagai. Miseu keuneuk meusya-e, peugot keudroe,
                     >kirem keudroe, bek fwd ata gop, tapi gantoe asoe.
                     >
                     >Teunak wali uroe malam, padahai meunyoe hana wali
                     >peuhah mata, sang mantong di gampong jeut keu ureung
                     >jak kuep bacee. Dinoe raya haba, sang sang carong droe
                     >jak u luwa. Alah hai dajeu buta dua blah.
                     >
                     >wasalam
                     >
                     >
                     >
                     >--- Tgk di tiro wrote:
                     >
                     > > Ass,kum Wr,Wb
                     > >
                     > > Hai muhammad Al qubra njan peue tumuleh bak e-mail
                     > > lage� njan sang hana got saga� dji batja le gob.
                     > > Narit njang han seusuai dum tangui pakon hantangui
                     > > narit2 laen mantong, peue lom seusama bangsa dro�.
                     > > peukara teumeunak bak internet njan kon saboh
                     > > kepandaiyan geutanjo� njan.
                     > >
                     > > Djadi meunjo� sago� njan le dji peutubit tja� Al
                     > > qubra pajah balaih ngon tja�. Meunjo� tateu meunak
                     > > kakeuh lage� ureueng duek bak .......Gle ureueng
                     > > hana leupah saho dan hana eleume� tapi Al qubra
                     > > katrok uluwa naggro� kon kameu ubah kon.....
                     > >
                     > > Njan tulehsan pih adak neupeuraja lom sang bak lon
                     > > kira hana ureung balaih tjit, bah pih trok bak
                     > > ureueng buta deuh geu-eu telehsan dro� neuh. Seubab
                     > > digob djikira njan kon eleume�...Kon njo� menan tgk
                     > > Al qubra.....
                     > >
                     > > Saleum Dari
                     > > Tgk Maat
                     > >
                     > >
                     > > Muhammad al qubra wrote:
                     > > MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH
                     > > NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE,
                     > > MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH
                     > >
                     > > apa lahu wrote:
                     > > From:"akli amri" Date:Thu,
                     > > 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)Subject:[Lantak]
                     > > saleum merdheka dari bhas Gani
                     > >
                     > > SALEU�M merdheka
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Assalamu�alaik�m E Tangl�ng nanggro�
                     > >
                     > > Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka
                     > >
                     > > Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe
                     > >
                     > > Di lua nanggro� na di Norwegia
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Dinoe l�n peugah deungo hai ado�
                     > >
                     > > Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.
                     > >
                     > > Hana lom na meu saboh nanggro�
                     > >
                     > > Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Bah pih di peugah keud�h u nanggro�
                     > >
                     > > Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana
                     > >
                     > > Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�
                     > >
                     > > Mangat dji paso� padjak neugara
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Bak tr�b-tr�b sibl�t ul�n djak keunoe
                     > >
                     > > Bak Wali nanggro� Wali neugara
                     > >
                     > > Gob njan ka tuha sajang hai ado�
                     > > Djak mumat djaro� bak uro� Raja
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�
                     > >
                     > > Badai geulanto� tub�h l�n teuka
                     > >
                     > > Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�
                     > >
                     > > Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Kadang na d�sja massa njang lampo�
                     > >
                     > > Wat�� ul�n njoe du�k di malaya
                     > >
                     > > Peu� lom inong l�n lumpah that palo�
                     > >
                     > > Ka di boh-boh dro� deungon india
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Aneuk l�ntuan djawa djih lako�
                     > >
                     > > Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka
                     > >
                     > > Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�
                     > >
                     > > Asai aneuk dro� mantong b�k djanda
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Meu�ah hai rakan ul�ntuan njoe
                     > >
                     > > Dil�� dan baro� hana l�n sadja
                     > >
                     > > Kadang umu l�n tinggai si uro�
                     > >
                     > > Kuburan kato� bak ul�n rasa
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�
                     > >
                     > > Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja
                     > >
                     > > Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�
                     > >
                     > > Ta mumat djaro� ta peugl�h d�sja
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�
                     > >
                     > > L�n tj�m bak djaro� ladju paduka
                     > >
                     > > Di gob dihina di l�n l�n pudjo�
                     > >
                     > > Seubab aneuk-l�n-njoe - pangkat pih kana
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�
                     > >
                     > > Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja
                     > >
                     > > Harapan Wali ka hana sampo�
                     > >
                     > > Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Nanggro� atj�h samp� uro� njoe
                     > >
                     > > Kon bak geutanjoe tapi bak djawa
                     > >
                     > > Ub�na TNA ab�h geuganto�
                     > >
                     > > Ngon tentra nanggro� njang tr�k di djawa
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�
                     > >
                     > > Lheu�h njan ngon Meuntro� Pantjuri Guda
                     > >
                     > > Dr. Zaini meunan sjit bago�
                     > >
                     > > Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > J�h sak�t ul�n nibak si uro�
                     > >
                     > > Dada l�n seungko� bat�k di teuka
                     > >
                     > > Ka tabri ubat hana pajah blo�
                     > >
                     > > Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�
                     > >
                     > > Padjan Teungku wo� U Singapura ???
                     > >
                     > > Tadjak peusapat lom padjak nanggro�
                     > >
                     > > Padum ka djinoe bungong djih kana
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Pakon hai mal�k seungap that djinoe
                     > >
                     > > Pakon keu l�n njoe tan tabi laba
                     > >
                     > > Guda tanjoe tju� padum ta publo�
                     > >
                     > > Keu l�ntuan njoe padum na djumba
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�
                     > >
                     > > Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga
                     > >
                     >=== message truncated ===
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >__________________________________
                     >Do you Yahoo!?
                     >Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
                     >http://promotions.yahoo.com/new_mail
                     >
                     >
                     >
                     >----------------------------------------------------------------------
                     >TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                     >----------------------------------------------------------------------
                     >Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa
                     >dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.
                     >
                     >-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...
                     >
                     >**************************************************************
                     >-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar
                     >email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                     >**************************************************************
                     >FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                     >http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                     >Yahoo! Groups Links
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >---------------------------------
                     >Do you Yahoo!?
                     > Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
                     ><< htiro_withwater.jpg >>

                     _________________________________________________________________
                     Download the latest MSN Messenger http://messenger.msn.com.my


                     ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
                     $4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
                     http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/3hSolB/TM
                     --------------------------------------------------------------------~->

                     ----------------------------------------------------------------------
                     TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                     ----------------------------------------------------------------------
                     Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                     -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                     **************************************************************
                     -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                     **************************************************************
                     FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                     http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                     Yahoo! Groups Links

                     <*> To visit your group on the web, go to:
                     http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

                     <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                     PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

                     <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                     http://docs.yahoo.com/info/terms/

                     Do you Yahoo!?
                     Meet the all-new My Yahoo! � Try it today!

                     ----------------------------------------------------------------------
                                            TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                     ----------------------------------------------------------------------
                     Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                     -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                     **************************************************************
                     -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                     **************************************************************
                     FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                               http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages

                     Post your free ad now! Yahoo! Canada Personals
                    • Tanoh Lhee Sagoe
                     Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot jameun
                     Message 20 of 30 , Dec 7, 2004
                      Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot jameun di Jakarta. Lheuh nyan, pakon sabee MP GAM teunak ureung peusapat peng keu Acheh, teunak ureung pubuet buet got keu Acheh, dan sabee peucako ie dalam seugala peukara.
                       
                      Ci duek bak sagoe, pubuet lagee gop pubeut, hana soe teunak MP GAM.
                       
                      Na muphom ? nyan keuh ka kupeugah, bek kapakei fitnah jeut keu senjata, nyan jeut keu boomerang, diwow ateuh droeukeuh hai haram jadah.
                       


                      Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:

                      Assalamu,alaikum.

                      Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kam�ng.
                      galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapil�h teuk.

                      Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                      Njan katuloeng bri bukti.

                      Meu njoe ka peusapat p�ng kakirem keu deh Ugl� b�k U
                      Sweden.

                      Di Sweden mandum ureung na p�ng hana deuk.

                      Wassalam.
                      -------------------------------------------------------                      --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                      > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                      > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku
                      > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                      > Acheh..
                      >
                      > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                      >
                      >
                      >
                      > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                      >
                      > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                      >
                      > Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                      > Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh
                      > it�k
                      > wat� teungoeh mukr�b.
                      >
                      > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                      > Atjeh" laen.
                      >
                      > Hana peurubahan meubatjut pih.
                      >
                      > Wassalam.
                      >
                      >
                      >
                      >


                      Do you Yahoo!?
                      Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                     • Tgk di tiro
                      Njan ikah bit-bit kakeunong peunjaket urat saraf, hana katuoh seumike le, lheuh djiteken sidang JENEVA meukeubang mate ureueng, tan kateupeue sapeue. Njan
                      Message 21 of 30 , Dec 7, 2004
                       Njan ikah bit-bit kakeunong peunjaket urat saraf, hana katuoh seumike le, lheuh djiteken sidang JENEVA meukeubang mate ureueng, tan kateupeue sapeue. Njan njang geu kheun keumenangan....Peue seubab hana mate mak kah peue....
                        
                       Njan bek lheueh batja hana meu phom nadeungo.....!!!


                       Tanoh Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                       Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot jameun di Jakarta. Lheuh nyan, pakon sabee MP GAM teunak ureung peusapat peng keu Acheh, teunak ureung pubuet buet got keu Acheh, dan sabee peucako ie dalam seugala peukara.
                        
                       Ci duek bak sagoe, pubuet lagee gop pubeut, hana soe teunak MP GAM.
                        
                       Na muphom ? nyan keuh ka kupeugah, bek kapakei fitnah jeut keu senjata, nyan jeut keu boomerang, diwow ateuh droeukeuh hai haram jadah.
                        


                       Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:

                       Assalamu,alaikum.

                       Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kaméng.
                       galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapiléh teuk.

                       Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                       Njan katuloeng bri bukti.

                       Meu njoe ka peusapat péng kakirem keu deh Uglé bék U
                       Sweden.

                       Di Sweden mandum ureung na péng hana deuk.

                       Wassalam.
                       -------------------------------------------------------                       --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                       > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                       > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku
                       > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                       > Acheh..
                       >
                       > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                       >
                       >
                       >
                       > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                       >
                       > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                       >
                       > Ulon laké meu,ah beurajeok!
                       > Pakoen awak droe keuh kalagéi ureung inong gadoeh
                       > iték
                       > waté teungoeh mukréb.
                       >
                       > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keudéh?? Abéh malé
                       > Atjeh" laen.
                       >
                       > Hana peurubahan meubatjut pih.
                       >
                       > Wassalam.
                       >
                       >
                       >
                       >


                       Do you Yahoo!?
                       Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                       ----------------------------------------------------------------------
                                              TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                       ----------------------------------------------------------------------
                       Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                       -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                       **************************************************************
                       -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                       **************************************************************
                       FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                                 http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                       Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win £10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.
                      • Tanoh Lhee Sagoe
                       Nyan keuh hai Gam Jawai, sabeub GAM han trimong otonomi, makajih ureung Acheh di poh, adak sang menyerah dan tem jeut keu lamiet lagee MP GAM, pasti awak Acheh
                       Message 22 of 30 , Dec 7, 2004
                        Nyan keuh hai Gam Jawai, sabeub GAM han trimong otonomi, makajih ureung Acheh di poh, adak sang menyerah dan tem jeut keu lamiet lagee MP GAM, pasti awak Acheh han di poh lagee nyoe, hahaha. Nyoe meunan ?


                        Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
                        Njan ikah bit-bit kakeunong peunjaket urat saraf, hana katuoh seumike le, lheuh djiteken sidang JENEVA meukeubang mate ureueng, tan kateupeue sapeue. Njan njang geu kheun keumenangan....Peue seubab hana mate mak kah peue....
                         
                        Njan bek lheueh batja hana meu phom nadeungo.....!!!


                        Tanoh Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                        Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot jameun di Jakarta. Lheuh nyan, pakon sabee MP GAM teunak ureung peusapat peng keu Acheh, teunak ureung pubuet buet got keu Acheh, dan sabee peucako ie dalam seugala peukara.
                         
                        Ci duek bak sagoe, pubuet lagee gop pubeut, hana soe teunak MP GAM.
                         
                        Na muphom ? nyan keuh ka kupeugah, bek kapakei fitnah jeut keu senjata, nyan jeut keu boomerang, diwow ateuh droeukeuh hai haram jadah.
                         


                        Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:

                        Assalamu,alaikum.

                        Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kam�ng.
                        galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapil�h teuk.

                        Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                        Njan katuloeng bri bukti.

                        Meu njoe ka peusapat p�ng kakirem keu deh Ugl� b�k U
                        Sweden.

                        Di Sweden mandum ureung na p�ng hana deuk.

                        Wassalam.
                        -------------------------------------------------------                        --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                        > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                        > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku
                        > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                        > Acheh..
                        >
                        > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                        >
                        >
                        >
                        > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                        >
                        > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                        >
                        > Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                        > Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh
                        > it�k
                        > wat� teungoeh mukr�b.
                        >
                        > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                        > Atjeh" laen.
                        >
                        > Hana peurubahan meubatjut pih.
                        >
                        > Wassalam.
                        >
                        >
                        >
                        >


                        Do you Yahoo!?
                        Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                        ----------------------------------------------------------------------
                                               TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                        ----------------------------------------------------------------------
                        Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                        -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                        **************************************************************
                        -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                        **************************************************************
                        FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                                  http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                        Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win �10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

                        ----------------------------------------------------------------------
                                               TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                        ----------------------------------------------------------------------
                        Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                        -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                        **************************************************************
                        -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                        **************************************************************
                        FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                                  http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                        Do you Yahoo!?
                        Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                       • Tgk di tiro
                        GAM han djiteurimong Otonomi, tapi GAM djiteken mantong bahwa GAM djiteurimong NAD http://uk.geocities.com/tgk_maat/Jeneva.html. Njan keuh dob tjarong
                        Message 23 of 30 , Dec 8, 2004
                         GAM han djiteurimong Otonomi, tapi GAM djiteken mantong bahwa GAM djiteurimong NAD http://uk.geocities.com/tgk_maat/Jeneva.html. Njan keuh dob tjarong peminpinkah Zaini ngon Malek alias maleng.Saban ngeut ngon kah.


                         Tanoh Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                         Nyan keuh hai Gam Jawai, sabeub GAM han trimong otonomi, makajih ureung Acheh di poh, adak sang menyerah dan tem jeut keu lamiet lagee MP GAM, pasti awak Acheh han di poh lagee nyoe, hahaha. Nyoe meunan ?


                         Tgk di tiro <tgk_maat@...> wrote:
                         Njan ikah bit-bit kakeunong peunjaket urat saraf, hana katuoh seumike le, lheuh djiteken sidang JENEVA meukeubang mate ureueng, tan kateupeue sapeue. Njan njang geu kheun keumenangan....Peue seubab hana mate mak kah peue....
                          
                         Njan bek lheueh batja hana meu phom nadeungo.....!!!


                         Tanoh Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                         Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot jameun di Jakarta. Lheuh nyan, pakon sabee MP GAM teunak ureung peusapat peng keu Acheh, teunak ureung pubuet buet got keu Acheh, dan sabee peucako ie dalam seugala peukara.
                          
                         Ci duek bak sagoe, pubuet lagee gop pubeut, hana soe teunak MP GAM.
                          
                         Na muphom ? nyan keuh ka kupeugah, bek kapakei fitnah jeut keu senjata, nyan jeut keu boomerang, diwow ateuh droeukeuh hai haram jadah.
                          


                         Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:

                         Assalamu,alaikum.

                         Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kaméng.
                         galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapiléh teuk.

                         Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                         Njan katuloeng bri bukti.

                         Meu njoe ka peusapat péng kakirem keu deh Uglé bék U
                         Sweden.

                         Di Sweden mandum ureung na péng hana deuk.

                         Wassalam.
                         -------------------------------------------------------                         --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                         > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                         > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di peulaku
                         > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                         > Acheh..
                         >
                         > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                         >
                         >
                         >
                         > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                         >
                         > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                         >
                         > Ulon laké meu,ah beurajeok!
                         > Pakoen awak droe keuh kalagéi ureung inong gadoeh
                         > iték
                         > waté teungoeh mukréb.
                         >
                         > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keudéh?? Abéh malé
                         > Atjeh" laen.
                         >
                         > Hana peurubahan meubatjut pih.
                         >
                         > Wassalam.
                         >
                         >
                         >
                         >


                         Do you Yahoo!?
                         Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                         ----------------------------------------------------------------------
                                                TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                         ----------------------------------------------------------------------
                         Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                         -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                         **************************************************************
                         -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                         **************************************************************
                         FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                                   http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                         Moving house? Beach bar in Thailand? New Wardrobe? Win £10k with Yahoo! Mail to make your dream a reality.

                         ----------------------------------------------------------------------
                                                TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                         ----------------------------------------------------------------------
                         Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                         -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                         **************************************************************
                         -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                         **************************************************************
                         FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                                   http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                         Do you Yahoo!?
                         Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                         ----------------------------------------------------------------------
                                                TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                         ----------------------------------------------------------------------
                         Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                         -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                         **************************************************************
                         -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                         **************************************************************
                         FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                                                   http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                         Win a castle for NYE with your mates and Yahoo! Messenger

                        • Guenoeng Geureudoeng
                         Wa,alaikum Salam. Njan bukti djih??? kasisatkah!! Ka kadjak peugah lom FAUZI Tgk Hasbi Geudoeng njan tokoh MP.GAM. njan Brat that salah alamat. Njan masaalah
                         Message 24 of 30 , Dec 8, 2004
                          Wa,alaikum Salam.

                          Njan bukti djih??? kasisatkah!!
                          Ka kadjak peugah lom FAUZI Tgk Hasbi Geudoeng njan
                          tokoh MP.GAM. njan Brat that salah alamat.

                          Njan masaalah peusapat p�ng keu GAM njan b�k ka djak
                          pr�k di kah sar�.

                          Pue ka jue duek ureung Perjuangan bak sagoe???
                          pue njan SYARIKAT Mak kah.

                          Carong that kah geupeurunoe dimak keuh tjara teumeunak
                          njan b�k tuwoe" ka djoek pusaka njan keu aneuk keuh.

                          Lam ul�i keuh LHE SAGOE saja dan P�NG pat ngoen
                          kaduek.

                          Meu njoe lag�i kuluk kah ureung ATJEH MERDEHKA ka
                          hana djad�h sang Merdehka.

                          Teurimoeng geunas�h

                          --- Tanoh Lhee Sagoe <achehmerdeka@...> wrote:
                          > Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP
                          > GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh
                          > nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot
                          > jameun di Jakarta. Lheuh nyan, pakon sabee MP GAM
                          > teunak ureung peusapat peng keu Acheh, teunak ureung
                          > pubuet buet got keu Acheh, dan sabee peucako ie
                          > dalam seugala peukara.
                          >
                          > Ci duek bak sagoe, pubuet lagee gop pubeut, hana soe
                          > teunak MP GAM.
                          >
                          > Na muphom ? nyan keuh ka kupeugah, bek kapakei
                          > fitnah jeut keu senjata, nyan jeut keu boomerang,
                          > diwow ateuh droeukeuh hai haram jadah.
                          >
                          >
                          >
                          > Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:
                          >
                          > Assalamu,alaikum.
                          >
                          > Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kam�ng.
                          > galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapil�h teuk.
                          >
                          > Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                          > Njan katuloeng bri bukti.
                          >
                          > Meu njoe ka peusapat p�ng kakirem keu deh Ugl� b�k U
                          > Sweden.
                          >
                          > Di Sweden mandum ureung na p�ng hana deuk.
                          >
                          > Wassalam.
                          >
                          -------------------------------------------------------
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          > --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                          > > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                          > > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di
                          > peulaku
                          > > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                          > > Acheh..
                          > >
                          > > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                          > >
                          > >
                          > >
                          > > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                          > >
                          > > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                          > >
                          > > Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                          > > Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh
                          > > it�k
                          > > wat� teungoeh mukr�b.
                          > >
                          > > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                          > > Atjeh" laen.
                          > >
                          > > Hana peurubahan meubatjut pih.
                          > >
                          > > Wassalam.
                          > >
                          > >
                          > >
                          > >
                          >
                          > ---------------------------------
                          > Do you Yahoo!?
                          > Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                          ______________________________________________________________________
                          Post your free ad now! http://personals.yahoo.ca
                         • dara aceh
                          Hayeue that bak tanjong matékeuh pajan? menyo manusia hana soe tujan maté, menyo na meurumpok ngon malaikat katanyong pajan mate apalahu2000@yahoo.co.uk dan
                          Message 25 of 30 , Dec 9, 2004

                           Hayeue that bak tanjong mat�keuh pajan?

                           menyo manusia hana soe tujan mat�, menyo na

                           meurumpok ngon malaikat katanyong pajan

                           mate apalahu2000@... dan bek tuwotjit

                           ke Lhee Sagoe acehmerdeka@....

                           keubitbit2 qubra hana meu-iman!

                            

                                       

                           Assalamu�alaikom wah� al qubra

                           Keuneuk l�n rika batjut ie kajat

                           Sang dari arab gata njoe teuka

                           Bak l�n eu nama ban sj�kh raja that

                            

                           Sang djangg�t panjang serban pih raja

                           Meunan biasa sabab su-uem that

                           Kadang peuet limong su-uem udara

                           Meunan biasa di nanggroe Arab

                            

                           Tapi law�t njoe ka u ierupa

                           Serban ka hana sabab leupie that

                           Maklum disinoe sno ka teuka

                           Tanjoe pajah na badj�e teubai that

                            

                           Bandum atranjoe tjuma l�n duga

                           Deueh l�n eu hana sabab djeu-�h that

                           Bak ul�n kalon droeneuh sj�edara

                           Hana djeut bahsa, melayu tan teupat

                            

                           Neu tul�h latin u b�b� raja

                           Hana biasa sabab kon arab

                           Baroedj�h meu ngon deungon ulama

                           Djinoe neu tuka meu ngon ngon kaplat

                            

                           Nje na ureung pakat peu saboh bansa

                           Neumeusom sigra neuduek s�p seungap

                           Kupeue neu-meusom teungku lam katja

                           Tjit deuh u luwa sab� tiep sa�at

                            

                           Djangg�t ka tut�ng droeneuh baroesa

                           Darwis peu suwa di t�t tjuk�p brat

                           Bah pih ta iem droe gata hai qubra

                           Data ab�h na ka l�n peusapat

                            

                           L�n teupat taduek gata di luwa

                           Taloepun pih na leungkap alamat

                           Gamba ka has� tinggai lhat sadja

                           Ul�n pr�h masa njang tjuk�p teupat

                            

                           L�n turi bandum njan ngon digata

                           Dari li paja trok si ikubad

                           Gata njang tjarong na djak sikula

                           Has� di daja l� ureueng djahat

                            

                           �h ta-�h malam tjuba ta-kira

                           Njang gam keuridja peue keuh ka teupat

                           Hab�h dum ureueng djiba peusuna

                           Dalam ngon luwa bah beurangkapat

                            

                           Ureueng dum djipoh salah pih hana

                           Tanpa peuriksa bukti tan meupat

                           Asai tjuriga di hantam sadja

                           Lag�e njang kaka meunan hai sahbat

                            

                           Tjeunto ul�n bri djinoe keu gata

                           Si droe ulama di banda teumpat

                           Safwan Idris njang djeulaih nama

                           Ka dikeuridja buet gam njang djahat

                            

                           Le ureung la�n rakjat biasa

                           Han �k ta kira tjuk�p le that-that

                           Djipoh ul�h gam luar biasa

                           Di tjul�k mata djitiek rangkapat

                            

                           Meunjo di tanom ureueng di pula

                           Djilipat duwa tan hadap kiblat

                           Peureul�e kifajah di peutr�k hana

                           Soe tangg�ng dosa wah� hai sahbat

                            

                           Tjuba ta pik� djinoe hai qubra

                           Tadjak beuet pih na nibak useutad

                           Peukeuh na geujue dalam agama

                           Deungon sj�edara geujue meu kap-kap

                            

                           Siraturrahmi sama sj�edara

                           Njan geujue djaga sab� tiep sa�at

                           Peuukeuh awak gam na di keuridja

                           Bankheun saidina dan ban kheun kitab

                            

                           Meu nje njoe mandun tan di keuridja

                           Tjuba takira j�h gohlom teulat

                           B�k gad�h tal�t pangkat di donja

                           Peue akan ta-ba tawoe lam djeurat

                            

                           Meunjo buet salah teugah sj�edara

                           B�k gata sama keunan ta-rapat

                           Ingat hai qubra apui nuraka

                           Keunan geu sula uroe akhirat

                            

                           B�k gata tak�t pangkat di hila

                           Njan atra donja tjit barang siat

                           Njang tanjoe tak�t azeueb rabbana

                           Dalam nuraka tanjoe geu ikat

                            

                           Amin Ja Rabbal Alamin

                           Wassala,

                                     

                           "dari tgk di gl� gapui"

                                                       Muhammad al qubra <acheh_karbala@...> wrote:
                           MATE KEUH PAJAN, ALAH HAI GEULANTEUE TAK. TEUNGEH NABUTGOB TEUNGEH NABUET KAH. PEUE MEUAH KALAKEE, MEUAH NEK KEUH. LETHAT IE KAJAT MUSANG BAK SAGOEKAH

                           apa lahu <apalahu2000@...> wrote:

                           From:"akli amri" <cobra_itam07@...>
                           Date:Thu, 18 Nov 2004 04:40:07 -0800 (PST)
                           Subject:[Lantak] saleum merdheka dari bhas Gani

                            
                           SALEU�M merdheka

                            

                           Assalamu�alaik�m  E Tangl�ng nanggro�

                           Bandum teuntra-dro� atj�h-meurd�hka

                           Saleu�m dari l�n Bhaih Gani sinoe

                           Di lua nanggro� na di Norwegia

                            

                           Dinoe l�n peugah deungo hai ado�

                           Di jub kh�b lang�t njo� seuluruh d�nja.

                           Hana lom na meu saboh nanggro�

                           Njang bantu tanjoe bak tjok meurd�hka

                            

                           Bah pih di peugah keud�h u nanggro�

                           Tjuk�p le nanggro� rot tanjoe kana

                           Mandum atanjan - njan meukeusud mentro�

                           Mangat dji paso� padjak neugara

                            

                           Bak tr�b-tr�b sibl�t  ul�n djak keunoe

                           Bak Wali nanggro� Wali neugara

                           Gob njan ka tuha sajang hai ado�
                           Djak mumat djaro� bak uro� Raja

                            

                           Saleu�m l�n peutr�ih dalam W�bsad njo�

                           Badai geulanto�  tub�h l�n teuka

                           Meu�ah l�n lak�� nibak uro� njo�

                           Katr�k l�n keunoe bak uro� Raja

                            

                           Kadang na d�sja massa njang  lampo�

                           Wat�� ul�n njoe du�k di malaya

                           Peu� lom inong l�n lumpah that palo�

                           Ka di boh-boh dro� deungon india

                            

                           Aneuk l�ntuan djawa djih lako�

                           Njan mus�h nanggro� atj�h meurd�hka

                           Tapi kheun Wali njan b�k ta pako�

                           Asai aneuk dro� mantong b�k djanda

                            

                           Meu�ah  hai rakan ul�ntuan njoe

                           Dil�� dan baro� hana l�n sadja

                           Kadang umu l�n tinggai si uro�

                           Kuburan kato� bak ul�n rasa

                            

                           L�n lak�� meu�ah ngon sipl�h djaro�

                           Mangat gl�h geutanjo� akh�rat d�nja

                           Puasa pih kalheu�h pitrah kaseuleuso�

                           Ta mumat djaro� ta peugl�h  d�sja

                            

                           Ladju bak Wali djinoe l�n peuto�

                           L�n tj�m bak djaro� ladju paduka 

                           Di gob dihina di l�n  l�n pudjo�

                           Seubab  aneuk-l�n-njoe -  pangkat pih kana

                            

                           Meu�ah d�sja l�n E Tangl�ng Nanggro�

                           Bak Tuhan sidro� b�k l�n meud�sja

                           Harapan Wali ka hana sampo�

                           Dro�neuh njoe sidro� handjeu�t keu radja

                            

                           Nanggro� atj�h samp� uro� njoe

                           Kon bak geutanjoe tapi bak djawa

                           Ub�na TNA ab�h geuganto�

                           Ngon tentra nanggro� njang  tr�k di djawa

                            

                           ��h lheu�h ngon Wali l�n mumat djaro�

                           Lheu�h njan ngon  Meuntro� Pantjuri Guda

                           Dr. Zaini meunan sjit bago�

                           Meu�ah keul�n njo� meunjo na d�sja

                            

                           J�h sak�t ul�n nibak si uro�

                           Dada l�n seungko� bat�k di teuka

                           Ka tabri ubat hana pajah blo�

                           Ka tinggai l�n njoe batjut beulandja

                            

                           Tgk Malik Mahmud njang guro� kamo�

                           Padjan Teungku wo� U Singapura ???

                           Tadjak peusapat  lom padjak nanggro�

                           Padum ka djinoe bungong djih kana

                            

                           Pakon hai mal�k seungap that djinoe

                           Pakon keu l�n njoe tan tabi laba

                           Guda tanjoe tju� padum ta publo�

                           Keu l�ntuan njoe padum na djumba

                            

                           Seulamat uro� Raja meulalui W�bsad njo�

                           Beutr�ih saleu�m kamo� keu mandum keuluarga

                           Muzakkir Hamid njang na nanggro� njo�

                           Saleu�m ul�n  keu ad�k bandua

                            

                           Sajang that gata wah� hai ado�

                           Samp� uro� njoe aneuk teuh hana

                           Kadang boh-gata ka lagei tumpo�

                           Ta tjulok keunoe di plu�ng u luwa

                            

                           Ruman di  gata an�h han  bago�

                           Mak�n si uro� meutamah tuha

                           Sang-sang ban tuleu�ng ka hana aso�

                           Pakon djeu�t meunoe peu� sak�t gata

                            

                           Kadang TBC gata hai ado�

                           Na rasa seungko� gata bak dada

                           Bah� ka di �k karap tr�k bak dho�

                           Ban eungk�t seungko mab�k lam paja

                            

                           Kadang br�k hat� sab� bangsa dro�

                           L�n eu gata njoe  an�h lumpah na

                           Badan ka pidju�t ka teusu�t gigo�

                           Hana l� aso� ka tinggai rungka

                            

                           Bak akupuntur tadjak ur�t dro�

                           B�k tuwo tablo� njan p��-viagra

                           Sajang keu inong batjut hai ado�

                           Boh tru�ng b�k tablo� njan keu d�k ita

                            

                           Keu bahtiarbojan saleu�m ul�n njoe

                           Meunantjit bago� keu inong gata

                           Pakon djeu�t gata ka kun�ng gigo�

                           Peu� keuh ��h uro� ta sikat hana

                            

                           B�k ta meurukok sab� hai ado�

                           Ta djaga gigo� meuhai lumpah na

                           Wat�� tadjak bak rapat nanggro�

                           Njan di gigo� ka ban teumaga

                            

                           Di naggro� Denmark le rakan kamoe

                           Hana l�n tuso� hantom l�n teuka

                           Adnan Beuransah  Keumala nanggro�

                           Njoe tju�ak nanggro� wat�� di banda

                            

                           Gob njan ka di drop di ikat djaro�

                           Ul�� dipaso� lam guni saka

                           Ab�h dum rakan ka geupeutuso�

                           Le karap palo� wah� sj�dara

                            

                           Diba l� laksus rap rata sago�

                           Adnan wat�� njoe tan deuh uluwa

                           Tjuma lam hartop teudu�k bak sago�

                           Di tunjok djaro� sadja u luwa

                            

                           Lheu�h njan Muhammad  ngon Makmur disinoe

                           Saleu�m bak kamo� seurta keuluarga

                           Kadang th�n ukeu� akan tr�k keunoe

                           Padum dro� kamoe djak saweu� gata

                            

                           Ngon �Tjut Wan Tari�  njang ka tr�h keuno�

                           Njan keuh tjut putro� tr�ih dari djawa

                           Meunjo njang inong kon mus�h tanjoe

                           Seubab hai ado� malam djeu�t tawa

                            

                           Adik Fitri l�n turi  lam lumpo�

                           Ka mat� lako�  bak peugot seundjata

                           Gobnjan ngon aneuk katr�h geuh keunoe

                           Saleu�m bak kamo�  Seulamat uro� Raja

                            

                           Bupanjang umu beumangat  aso�

                           Dang dang djeu�t tawo� u alam baka

                           Njang la�n rakan njang na nanggro� njo�

                           Dalam W�bsad  njoe ta poh-poh tjakra

                            

                           Bak gata batjut l�n tanjong putro�

                           Ta peugah djinoe bak l�n njang tuha

                           Peu� djad�h gata kaw�n ngon mentro�

                           B�k tadu�k si dro� gata meu djanda

                            

                           Mal�k ka tr�p that geukotjhok keudro�

                           Gata hai ado� ka tr�p sjit hawa

                           Oh ta-�h malam sang gata aso�

                           Sajang hai ado� mentro� ka tuha

                            

                           Padjan na wat�� l�n djak nanggro� njo�

                           Djak saweu�  ado� njang mantong seutia

                           L�n tinggai gata di Denmark sino�

                           L�n meungdjak djino� nanggro� Tjut Lena

                            

                           Lena ka tr�b that dji-�h ngon kamoe

                           Wat�� gob njan wo� dari Seutavan-ga

                           Ngon Teuku Hadi  banduwa sino�

                           Di Djeurman nanggro�  UNI- EROPA

                            

                           L�n tinggai  Geurman ka djula uro�

                           L�n meung djak djino� Nanggro� Beulanda

                           Teungku Abdullah tjot pungg�ng ado�

                           Njang ph�n peudong sino� Atj�h Meurd�hka

                            

                           Lheu�h njan meusamb�ng keud�h ngon keuno�

                           Tuhan bri djino� ka ram� lag�ina

                           Djino� Fadl�n  njangkeuh Duta geutanjo�


                           (Message over 64 KB, truncated)

                          • Tanoh Lhee Sagoe
                           Hai jawai, ka duek bak sagoe, leubeh got daripada ka teumeunak dan ka fitnah. Acheh Mardeka ata bandum ureung Acheh, makajih, bandum beusaban tanggong jaweub,
                           Message 26 of 30 , Dec 9, 2004
                            Hai jawai, ka duek bak sagoe, leubeh got daripada ka teumeunak dan ka fitnah. Acheh Mardeka ata bandum ureung Acheh, makajih, bandum beusaban tanggong jaweub, beusaban hak dan kewajiban.
                             
                            Toh yang got ka kalon, peulaku, nyang bek ka fitnah. Meunyoe ka fitnah, babah kireuh keuh, matee kafhe keuh geu doa lee ureung di Acheh
                             
                             


                            Guenoeng Geureudoeng <apalambak2000@...> wrote:

                            Wa,alaikum Salam.

                            Njan bukti djih??? kasisatkah!!
                            Ka kadjak peugah lom FAUZI Tgk Hasbi Geudoeng njan
                            tokoh MP.GAM. njan Brat that salah alamat.

                            Njan masaalah peusapat p�ng keu GAM njan b�k ka djak
                            pr�k di kah sar�.

                            Pue ka jue duek ureung Perjuangan bak sagoe???
                            pue njan SYARIKAT Mak kah.

                            Carong that kah geupeurunoe dimak keuh tjara teumeunak
                            njan b�k tuwoe" ka djoek pusaka njan keu aneuk keuh.

                            Lam ul�i keuh LHE SAGOE saja dan P�NG pat ngoen
                            kaduek.

                            Meu njoe lag�i kuluk kah ureung ATJEH MERDEHKA ka
                            hana djad�h sang Merdehka.

                            Teurimoeng geunas�h

                            --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                            > Bukti jih, peu propaganda Jawa, meunan propaganda MP
                            > GAM. Timing jih pih saban. Hansep bukti.. ? Lheuh
                            > nyan, lagee Fauzi Hasbi, tokoh MP, peu dipeugot
                            > jameun di Jakarta. Lheuh nyan, pakon sabee MP GAM
                            > teunak ureung peusapat peng keu Acheh, teunak ureung
                            > pubuet buet got keu Acheh, dan sabee peucako ie
                            > dalam seugala peukara.
                            >
                            > Ci duek bak sagoe, pubuet lagee gop pubeut, hana soe
                            > teunak MP GAM.
                            >
                            > Na muphom ? nyan keuh ka kupeugah, bek kapakei
                            > fitnah jeut keu senjata, nyan jeut keu boomerang,
                            > diwow ateuh droeukeuh hai haram jadah.
                            >
                            >
                            >
                            > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                            >
                            > Assalamu,alaikum.
                            >
                            > Djroeh tapeugah broek ka deungoe,bit" kah kam�ng.
                            > galak that bak kapukat atra,lheuh njan kapil�h teuk.
                            >
                            > Peunjang ka awak MP.GAM.peulaku ateuh Bangsa Atjeh
                            > Njan katuloeng bri bukti.
                            >
                            > Meu njoe ka peusapat p�ng kakirem keu deh Ugl� b�k U
                            > Sweden.
                            >
                            > Di Sweden mandum ureung na p�ng hana deuk.
                            >
                            > Wassalam.
                            >
                            -------------------------------------------------------
                            >
                            >
                            >
                            >
                            >
                            >
                            >
                            > --- Tanoh Lhee Sagoe wrote:
                            > > Nyankeuh ban, watee taloe dawa, peugah gop Jawa,
                            > > haha. Ban ta peuteupat, rupajih peu yang di
                            > peulaku
                            > > lee MP GAM, saban lagee Jawa peulaku ateuh ureung
                            > > Acheh..
                            > >
                            > > Peu ureung ureung droe, padahai asee geureuda.
                            > >
                            > >
                            > >
                            > > Guenoeng Geureudoeng wrote:
                            > >
                            > > Assalamu,alaikum Wr:Wb.
                            > >
                            > > Ulon lak� meu,ah beurajeok!
                            > > Pakoen awak droe keuh kalag�i ureung inong gadoeh
                            > > it�k
                            > > wat� teungoeh mukr�b.
                            > >
                            > > Peudjeut kapeuseungap droe keuh keud�h?? Ab�h mal�
                            > > Atjeh" laen.
                            > >
                            > > Hana peurubahan meubatjut pih.
                            > >
                            > > Wassalam.
                            > >
                            > >
                            > >
                            > >
                            >
                            > ---------------------------------
                            > Do you Yahoo!?
                            > Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                            ______________________________________________________________________
                            Post your free ad now! http://personals.yahoo.ca


                            ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
                            Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
                            Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
                            http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/3hSolB/TM
                            --------------------------------------------------------------------~->

                            ----------------------------------------------------------------------
                            TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
                            ----------------------------------------------------------------------
                            Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

                            -untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@...

                            **************************************************************
                            -Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
                            **************************************************************
                            FOR THE LATEST NEWS link to us: http://ppdi.cjb.net/
                            http://groups.yahoo.com/group/PPDI/messages
                            Yahoo! Groups Links

                            <*> To visit your group on the web, go to:
                            http://groups.yahoo.com/group/PPDI/

                            <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                            PPDI-unsubscribe@yahoogroups.com

                            <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                            http://docs.yahoo.com/info/terms/

                            Do you Yahoo!?
                            Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

                           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.