Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TATI IKUTAN WAHABIYIN ROKHMAWAN TAKLIB BUTA PADA PIMPINAN KAUM WAHABI SAUDI

Expand Messages
 • Ahmad Sudirman
  http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se www.ahmad-sudirman.com Stockholm, 9 Oktober 2004 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. TATI
  Message 1 of 1 , Oct 8, 2004
   http://www.dataphone.se/~ahmad
   ahmad@...
   www.ahmad-sudirman.com

   Stockholm, 9 Oktober 2004

   Bismillaahirrahmaanirrahiim.
   Assalamu'alaikum wr wbr.


   TATI IKUTAN WAHABIYIN ROKHMAWAN TAKLIB BUTA PADA PIMPINAN KAUM WAHABI SAUDI
   Ahmad Sudirman
   Stockholm - SWEDIA.


   JELAS KELIHATAN ITU WAHABIYAH TATI YANG TAKLID BUTA PADA PIMPINAN KAUM
   WAHABI SAUDI SEPERTI DITUNJUKKAN WAHABIYIN ROKHMAWAN DAN
   SALAFI-SOLO-WAHABI-SAUDI.

   "Selamat pagi kang Ahmad di Swedia, saya akan membicarakan tentang keraguan
   Teguh Harjito yang ditujukan kepada pak Rokhmawan ataupun rekannya yg
   dibandung itu. O yaaa kang ahmad bisa juga menanggapinya. Hmmm sebelumnya
   ijinkan saya untuk memanggil anda seperti judul di atas yaitu Si Ahlul Ahwa
   dan Ahlul Bid 'ah Ahmad Sudirman (he he he he). Seandainya anda keberatan
   tetap saja saya memanggil anda dengan gelar yang dicantumka pak Rokhmawan
   dan rekan-rekan maupun ulama-ulamanya. Begini ya Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid
   'ah Ahmad Sudirman di mana anda telah menampilkan komentar dari sdr Teguh
   Harjito tentang kerancuan. Dimana sebenarnya kerancuan anda telah dijawab
   oleh pak Mitro dengan hadist yg terdapat di buku riyadlus solihin tersebut,
   namun perlu saya perkuat dengan hadist Rosululloh yg artinya, " Tidak
   dibenarkan kamu (para sahabat) pergi ke medan perang semuanya, harus ada
   sebagian yang menuntut ilmu agama (majlis ilmu) dan berdakwah" (mutafakun
   'alaih)." (Tati, narastati@... , Fri, 8 Oct 2004 05:56:22 -0700 (PDT))

   Baiklah saudari Tati di Jakarta, Indonesia.

   Tanpa disadari oleh Tati bahwa dirinya telah ikut taklid buta sebagaimana
   Wahabiyin Rokhmawan pada pimpinan kaum Wahabi Saudi yang membawakan paham
   Wahabi dengan gerakan salafi-nya yang dikembangkan oleh Syeikh Muhammad bin
   Abdul Wahab yang bersekutu dengan Amir Muhammad ibnu Saud yang bersekongkol
   dengan Kerajaan kafir Inggris untuk salah satunya menghancurkan Dinasti
   Islam Turki Usmaniyah guna membangun Kerajaan Saudi yang tidak mengikuti apa
   yang dicontohkan Rasulullah saw dalam membangun Daulah Islam atau Negara
   Islam.

   Kelihatan Tati dengan bekal taklid butanya pada pimpinan kaum Wahabi yang
   wakilnya ada di Negara kafir RI telah berusaha mengkopi apa yang telah
   dikopi oleh saudara Sumitro yang dicaplok bulat-bulat dari majalahnya kaum
   Wahabi di Negara kafir RI, Majalah As-Sunnah edisi 12/Tahun VII/1424H hal.
   45-50.

   Tati, itu Wahabiyin Rokhmawan yang taklid buta pada pimpinan kaum Wahabi
   Saudi dengan gerakan salafi atau wahabi-nya itu memang setelah berdiskusi
   dan berdebat di mimbar bebas ini, tidak mampu lagi mempertahankan paham
   Wahabinya, sehingga berjanji tidak akan tampil lagi di mimbar bebas ini.

   Itu alasan memakai istilah Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah yang selalu
   dituliskan oleh Wahabiyin Rokhmawan didepan nama Ahmad Sudirman, jelas tidak
   ada dasar daruri dan nadharinya atau tidak ada dasar dalil naqli dan dalil
   aqlinya.

   Tetapi karena Wahabiyin Rokhmawan adalah memang seorang yang taklid buta
   pada pimpiman kaum Wahabi Saudi, maka dia tanpa mempunyai dasar argumentasi
   yang jelas dan benar menurut dasar dalil daruri dan nadharai, ia dengan
   membabi buta terus saja memakai istilah gombal Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah
   didepan nama Ahmad Sudirman.

   Celakanya justru istilah gombal Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah yang selau
   dituliskan oleh Wahabiyin Rokhmawan dipakai juga oleh Tati yang hanya
   pandainya taklid buta pada apa yang dituliskan oleh para pimpinan kaum
   Wahabi Saudi dan para pengikutnya di Negara kafir RI seperti Wahabiyin
   Rokhmawan dari Solo dan Wahabiyin Mazda dari Surabaya.

   Ahmad Sudirman memahami kalau Tati yang taklid buta pada pimpinan Kaum
   Wahabi Saudi ini hanya ikut-ikutan Wahabiyin Rokhmawan yang memakai istilah
   gombal alias kosong Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah didepan nama Ahmad
   Sudirman.

   Coba saja perhatikan, dimana dan apa yang dijadikan dasar dan dalil daruri
   dan dalil nadhari oleh Wahabiyin Rokhmawan bahwa Ahmad Sudirman dikatakan
   dalam berdiskusi dan berdebat di mimbar bebas ini hanya mempergunakan hawa
   nafsu saja dan melakukan bid'ah. Coba tunjukkan satu saja. Apa yang
   dijadikan dasar argumentasi menurut hawa nafsu oleh Ahmad Sudirman dalam
   berdebat di mimbar bebas ini ?. Dan apa itu bid'ah yang dibuat oleh Ahmad
   Sudirman di mimbar bebas ini ?

   Tidak ada dasar dan argumentasi yang benar menurut dalil daruri dan dalil
   nadhari atau dalil naqli dan dalil aqli yang ditampilkan oleh Wahabiyin
   Rokhmawan yang menyatakan bahwa Ahmad Sudirman dalam berdebat di mimbar
   bebas ini hanya mengikuti hawa nafsu dan membuat bid'ah.

   Yang jelas dan nyata itu Wahabiyin Rokhmawan justru yang tersungkur karena
   tidak sanggup lagi mempertahankan paham wahabi dengan gerakan dakhwah wahabi
   atau salafi-nya di Negara kafir RI.

   Jadi, kalau Tati mahu ikut-ikutan Wahabiyin Rokhmawan untuk mempergunakan
   istilah gombal Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah didepan nama Ahmad Sudirman, itu
   menandakan bagaimana bodoh dan budeknya Tati dalam hal memahami, mendalami,
   menganalisa sesuatu masalah yang perlu didasarkan pada dalil daruri dan
   dalil nadhari. Atau seperti burung beo saja.

   Nah tentu saja, karena Tati yang taklid buta pada pimpinan kaum Wahabi Saudi
   ikutan Wahabiyin Rokhmawan, maka disinipun Tati telah menceburkan dirinya
   kedalam kacah kaum Wahabi, dan mendapat nama baru Wahabiyah Tati.

   Lihat dan perhatikan apa yang diungkapkan oleh Wahabiyah Tati ketika mencoba
   memberikan tanggapan atas apa yang ditulis oleh saudara Teguh Harjito yang
   menanggapi tulisan saudara Abu Hamzah Al Atsary dari Bandung yang dikopi
   oleh Wahabiyin Rokhmawan. Dimana Wahabiyah Tati tidak mengerti dan tidak
   memahami apa yang menjadi dasar tanggapan saudara Teguh Harjito itu.

   Wahabiyah Tati yang taklid buta, itu ketika saudara Teguh Harjito memberikan
   tanggapan atas tulisan saudara Abu Hamzah Al Atsari dari Bandung yang
   berjudul : "Nasehat untuk Salafiyyin". Itu dasarnya adalah karena saudara
   Abu Hamzah Al Atsary telah menyatakan: "Perkara yang tidak diragukan lagi
   bahwa berjihad dengan hujjah dan burhan dalam berdakwah, mengikhlaskan
   ibadah hanya untuk Alloh, membantah kesyirikan dan kesesatan dengan segala
   bentuknya, menghancurkan syubhat-syubhat dan melenyapkan fitnah syahwat,
   adalah amalan yang paling utama. Menyampaikan sunnah Rasulullah Shallallahu
   'alaihi wassallam ke tengah-tengah ummat adalah lebih afdhol dari pada
   melemparkan panah ke leher-leher musuh, yang demikian itu hal ini dapat
   dilakukan semua orang, sedang menyampaikan Sunnah tidak ada yang
   melakukannya kecuali warosatul anbiya." (Abu Hamzah Al Atsary, 18 Februari
   2004)

   Dari apa yang diluncurkan oleh saudara Abu Hamzah Al Atsari itu menyinggung
   paham wahabi alias salafi yang didalamnya mengandung pembantahan atas
   kesyirikan dan kesesatan, penghancuran syubhat-syubhat, dan pelenyapan
   fitnah syahwat, adalah menurut saudara Abu Hamzah Al Atsari merupakan amalan
   yang paling utama.

   Nah itu paham wahabi alias paham salafi yang dikembangkan oleh Syeikh
   Muhammad bin Abdul Wahab yang dianggap paling utama oleh saudara Abu Hamzah
   Al Atsari dari Bandung.

   Inilah yang tentang oleh saudara Teguh Harjito.

   Dimana saudara Teguh Harjito menyatakan bahwa pengamalan paham wahabi alias
   salafi itu bukan amalan yang paling utama. Melainkan yang paling utama
   adalah jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang di Firmankan Allah SWT:
   "tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang
   tidak mempunyai uzur dengan orang2 yang berjihad di jalan Allah dengan harta
   dan jiwanya, Allah melebihkan orang2 yang berjihad dengan harta dan jiwanya
   atas orang2 yang duduk satu derajat. Kepada masing2 mereka Allah menjanjikan
   pahala yang baik (syurga) dan Allah melebihkan orang2 yang berjihad atas
   orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat
   daripada-Nya serta ampunan dan rahmat. dan adalah Allah maha pengampun lagi
   maha penyayang." [QS. An-Nisaa':95-96] . "...jika kamu tidak berangkat
   berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan
   ditukarnya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi
   kemudlaratan kepada-Nya sedikitpun. Allah maha kuasa atas segala sesuatu."
   [QS. At-Taubah:39] . "...maka berperanglah pada jalan Allah. tidaklah kamu
   dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. kobarkanlah semangat para
   mu'min untuk berperang. muddah-mudahan Allah menolak serangan orang2 kafir
   itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya." [QS.
   An-Nisaa':84] . "Mereka rela berada bersama orang2 yang tidak pergi
   berperang (wanita, anak2, orang sakit dan prang tua), dan hati mereka telah
   dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad.
   tetapi Rasul dan orang2 yang beriman bersama dia, berjihad dengan harta dan
   diri mereka. dan mereka itulah orang2 yang memperoleh kebaikan, dan mereka
   itulah orang2 yang beruntung." [QS. At-Taubah:87-88] " (Teguh Harjito, 30
   September 2004).

   Begitu juga menurut hadits Rasulullah saw: "ya Rasulullah, siapakah manusia
   yang paling tinggi derajatnya?" Rasulullah Muhammad saw menjawab, "seorang
   beriman yang berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." [Shahih
   Al-Bukhari 4/45] . "berdiri satu jam dalam medan pertempuran di jalan Allah
   lebih baik daripada berdiri menunaikan shalat selama enam puluh tahun."
   [Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Adii dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah
   (4/6165); Shahih Jami' As-Saghir no.4305] . "berjuang di jalan Allah selama
   pagi atau sore hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya." [Shahih
   Al-Bukhari 4/50] . "ada ratusan ketinggian derajat di Syurga yang disediakan
   Allah kepada mereka yang bertempur di jalan-Nya. jarak antara satu derajat
   dengan derajat lainnya membentang jauh seperti jarak antara langit dan
   bumi." [Shahih Al-Bukhari 4/48] . "ibadah yang paling tinggi nilainya dalah
   jihad." [hadits shahih dari Muadz bin Jabal, Shahih At-Tirmidzi] .
   "barangsiapa yang tidak berangkat berjihad, atau tidak menolong
   mempersiapkan perlengkapan bagi para mujahid, atau tidak menyantuni dengan
   baik keluarga para mujahid ketika mereka tengah berjihad, maka Allah pasti
   akan menimpakan kepadanya bencana besar pada hari pengadilan kelak." [hadits
   hasan, hadits marfu' dari Abu Umamah. Abu Daud 3/22; Ibnu Majah 2/923] "
   (Teguh Harjito, 30 September 2004).

   Jadi Wahabiyah Tati, itulah yang menjadi dasar pemikiran saudara Teguh
   Harjito ketika memberikan tanggapannya atas tulisan saudara Abu Hamzah Al
   Atsari yang berjudul "Nasehat untuk Salafiyyin"yang dikutip oleh saudara
   Wahabiyin Rokhmawan pada tanggal 27 September 2004.

   Nah kalau Wahabiyah Tati tidak mengerti dan tidak memahami dasar pemikiran
   dan masalah yang sangat mendasar dalam tulisan yang ditulis oleh saudara Abu
   Hamzah Al Atsari, tidak perlu Wahabiyah Tati ikut nimbrung segala macam
   dengan pemikiran yang tidak nyambung.

   Seterusnya itu menyinggung apa yang dikopi oleh saudara Sumitro tentang
   masalah syahid dimana Sumitro mengkopi: "Apa Hukum Perkataan Fulan Syahid ?
   Menentukan syahid bagi seseorang, seperti kamu mengatakan kepada seseorang,
   dengan menta'yin bahwa dia syahid. Ini tidak boleh kecuali yang disaksikan
   oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam atau umat sepakat atas
   kesyahidannya. Al-Bukhari dalam menerangkan hal ini ia berkata : Bab. Tidak
   Boleh Mengatakan Si Fulan Syahid. Ia berkata dalam Al-Fath Juz 6 halaman.
   90, yaitu tidak memvonis syahid kecuali ada wahyu. Karena persaksian
   terhadap suatu hal yang tidak bisa kecuali dengan ilmu, sedang syarat orang
   menjadi mati syahid adalah karena ia berperang untuk meninggikan kalimat
   Allah yang tinggi. Ini adalah niat batin yang tidak ada jalan untuk
   mengetahuinya." (Sumitro, Thu, 30 Sep 2004 10:02:40 +0700)

   Wahabiyah Tati, tentang mati syahid ini banyak dibahas dalam hadits lainnya
   juga. Misalnya dari Jabir bin 'Atik, Rasulullah saw. bersabda: "Mati syahid
   ada tujuh, selain mati terbunuh dalam perang fi sabilillah, yaitu: (1) mati
   karena penyakit tha'un , (2) mati karena tenggelam ,(3) mati karena penyakit
   lambung ,(4) mati karena sakit perut, (5) mati karena terbakar, (6) mati
   karena tertimpa reruntuhan, dan (7) perempuan yang mati karena
   hamil/melahirkan." (HR.Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Malik)

   Mati dimedan perang karena membela agama Allah, itu adalah mati syahid.
   Rasulullah bersabda: "tha'un itu satu kematian syahid bagi setiap mukmin".
   (Hendakalh ia sabar dan redha menanggungnya). (Riwayat Muslim). Mati
   tengelam dan tertimbus oleh bangunan. Mati terbakar. (Riwayat Tabrani).
   Sabda Rasulullah saw: "Mati akibat sakit perut maka ia mati syahid.
   Rasulullah bersabda: "barang siapa mati kerana sakit perut maka ia mati
   syahid". (Riwayat Muslim). Mati dalam nifas.(Riwayat At Tabrani).
   Rasulullullah bersabda: "orang yang mati karena menanggung penyakit kurus
   kering ia mati syahid. (Riwayat Tabrani). Mati akibat luka perang di jalan
   Allah. Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang luka kerana perang di jalan
   Allah itu mati, maka berarti ia syahid, atau kena pijak oleh unta atau
   kudanya atau ia mati ditempat tidurnya (setelah berperang itu) dengan sebab
   apa-apa pun yang dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya ia adalah mati
   syahid dan akan masuk syurga". (Riwayat Daud). Mati mempertahankan harta.
   (Riwayat Bokhari). Rasulullah bersabda: "Barang siapa terbunuh kerana
   mempertahankan darahnya (dirinya) maka ianya mati syahid. (Riwayat Abu
   Daud).

   Selanjutnya itu menyinggung masalah takfir atau pengkafiran terhadap
   seseorang. Dimana Sumitro mengkopi tentang masalah "Penjelasan Lembaga
   Perkumpulan Ulama Besar Saudi Arabia Tentang Celaan Terhadap Sikap Ghuluw
   -ekstrim- Dalam Mengkafirkan Orang Lain. Dari Markaz Al-Imam Al-Albani
   Yordania. Oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Alhalabi
   Al-Atsari." Dari Majalah As-Sunnah edisi 12/Tahun VII/1424H hal. 45-50.

   Mengenai takfir ini Ahmad Sudirman telah memberikan ulasan dalam tulisan
   sebelum ini. Dimana Ahmad Sudirman pernah menulis:

   "Negara yang dasar dan sumber hukum negaranya tidak mengacu kepada Islam,
   maka negara itu disebut negara kafir. Contohnya seperti Negara kafir RI.
   Kerajaan kafir Swedia. Kerajaan kafir Inggris. Negara Federasi kafir
   Amerika. Nah, walaupun Negara itu negara kafir tetapi tidak berarti
   rakyatnya semuanya kafir dan para pelaksana lembaga negara semuanya kafir.

   Untuk mengetahui apakah kafir para pelaksana lembaga negara itu, maka
   semuanya harus dikembalikan kepada dasar hukum yang diturunkan Allah SWT.
   Karena manusia tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis atau hukuman
   kafir kepada seseorang.

   Adapun dasar hukum yang telah diturunkan Allah SWT yang dijadikan sebagai
   pegangan nash adalah sebagaimana yang telah Ahmad Sudirman jelaskan
   berulangkali adalah QS, At-Taubah, 9: 115 , QS, Al-Isra, 17: 15 , QS,
   Al-Maidah: 44 , QS, An-Nisa, 4: 115 .

   Dimana dengan berpegang kepada dasar hukum dan nash inilah bisa dijadikan
   sebagai dasar pijakan untuk melihat apakah seseorang itu, baik itu pelaksana
   lembaga negara ataupun bukan, masuk dalam apa yang dikatakan kafir.

   Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa jatuhnya vonis kafir
   terhadap seseorang ini didasarkan kepada aqidah atau kepercayaan seseorang
   terhadap dasar hukum yang diturunkan Allah SWT atau Syariat Islam dalam
   penegakkan, pelaksanaan, dan penerapannya dalam kehidupan individu,
   keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

   Kemudian dengan berpijak kepada QS, At-Taubah, 9: 115 , QS, Al-Isra, 17: 15
   , QS, Al-Maidah: 44 , QS, An-Nisa, 4: 115 ditambah dengan pegangan yang
   dikemukakan Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz yang dihubungkan dengan dasar hukum
   yang dipakai dalam satu negara dan bagaimana sikap dari para pelaksana
   lembaga negara tersebut terhadap dasar hukum negara itu dibandingkan dengan
   dasar dan sumber hukum Islam.

   Nah, dengan melalui jalur proses yang terbentuk dari dasar nash dan pegangan
   ulama Islam inilah yang bisa mencapai tujuan untuk melihat dan mengetahui
   apakah seseorang itu bisa dinamakan kafir.

   Jadi untuk mengetahui hasil penelusuran jalur proses yang terbentuk dari
   dasar nash dan pegangan ulama Islam ini, maka sekarang kita akan masuki
   jalur:

   Pertama, seseorang mempunyai sikap dan pendapat dengan menyatakan: "Aku
   berhukum dengan hukum ini, karena hukum ini lebih utama dari syariat Islam,"
   maka dia kafir dengan kekafiran yang besar.

   Kedua, seseorang mempunyai sikap dan pendapat dengan menyatakan: "Aku
   berhukum dengan hukum ini, karena hukum ini sama (sederajat) dengan syariat
   Islam, sehingga boleh berhukum dengan hukum ini dan boleh juga berhukum
   dengan syariat Islam," maka dia kafir dengan kekafiran yang besar.

   Ketiga, seseorang mempunyai sikap dan pendapat dengan menyatakan: "Aku
   berhukum dengan hukum ini namun berhukum dengan syariat Islam lebih utama,
   akan tetapi boleh-boleh saja untuk berhukum dengan selain hukum Allah," maka
   dia kafir dengan kekafiran yang besar.

   Keempat, seseorang mempunyai sikap dan pendapat dengan menyatakan: "Aku
   berhukum dengan hukum ini," namun dia dalam keadaan yakin bahwa berhukum
   dengan selain hukum Allah tidak diperbolehkan. Dia juga mengatakan bahwa
   berhukum dengan syariat Islam lebih utama dan tidak boleh berhukum dengan
   selainnya. Tetapi dia seorang yang bermudah-mudahan (dalam masalah ini) atau
   dia kerjakan karena perintah dari atasannya, maka dia kafir dengan kekafiran
   yang kecil, yang tidak mengeluarkannya dari keislaman dan teranggap sebagai
   dosa besar. (Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz , Al-Hukmu
   Bighairima'anzalallahu wa Ushulut Takfir, hal. 71-72, dinukil dari
   At-Tahdzir Minattasarru' Fittakfir, karya Muhammad bin Nashir Al-Uraini hal.
   21-22)

   Nah sekarang, dengan dasar pegangan nash diatas inilah dapat memberikan
   gambaran dan pegangan yang jelas dalam usaha melihat apakah seseorang itu
   dinamakan kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nash Al-Maidah: 44
   "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka
   mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS, Al-Maidah: 44)

   Jadi kalau kita berpijak dan mengembalikan semuanya kepada dasar dan sumber
   hukum yang diturunkan Allah SWT, maka tidak akan terperosok kedalam keracuan
   dalam berpikir menyangkut masalah takfir atau pengkafiran terhadap
   seseorang." (Ahmad Sudirman, 15 September 2004)

   Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
   ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
   untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
   Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
   di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

   Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
   memohon petunjuk, amin *.*

   Wassalam.

   Ahmad Sudirman

   http://www.dataphone.se/~ahmad
   www.ahmad-sudirman.com
   ahmad@...
   ----------

   Date: Fri, 8 Oct 2004 05:56:22 -0700 (PDT)
   From: tati - <narastati@...>
   Subject: Re: HADI YANG MENYESATKAN ITU PENCAMPURAN HUKUM ISLAM KEDALAM
   SISTEM THAGHUT PANCASILA
   To: Ahmad Sudirman <ahmad@...>

   Assalaamu 'alaikum Wr.Wb

   Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah Ahmad Sudirman Tidak Berani Menampilkan
   Artikel Kiriman Sdr Sumitro

   Selamat pagi kang Ahmad di Swedia, saya akan membicarakan tentang keraguan
   Teguh Harjito yang ditujukan kepada pak Rokhmawan ataupun rekannya yg
   dibandung itu.

   O yaaa kang ahmad bisa juga menanggapinya. Hmmm sebelumnya ijinkan saya
   untuk memanggil anda seperti judul di atas yaitu Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid
   'ah Ahmad Sudirman (he he he he).

   Seandainya anda keberatan tetap saja saya memanggil anda dengan gelar yang
   dicantumka pak Rokhmawan dan rekan-rekan maupun ulama-ulamanya.

   Begini ya Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah Ahmad Sudirman di mana anda telah
   menampilkan komentar dari sdr Teguh Harjito tentang kerancuan. Dimana
   sebenarnya kerancuan anda telah dijawab oleh pak Mitro dengan hadist yg
   terdapat di buku riyadlus solihin tersebut, namun perlu saya perkuat dengan
   hadist Rosululloh yg artinya, " Tidak dibenarkan kamu (para sahabat) pergi
   ke medan perang semuanya, harus ada sebagian yang menuntut ilmu agama
   (majlis ilmu) dan berdakwah" (mutafakun 'alaih).

   Wahai Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah Ahmad Sudirman cs dan Teguh Harjito
   untuk memudahkan anda semua berfikir marilah saya bantu penjelasan dari
   hadist tersebut. Di dunia hanya ada dua situasi yaitu situasi aman ( antara
   muslim dan non-muslim ada dan terikat perjanjian damai ) dan situasi perang
   ( muslimin berperang melawan kafir harby benar-benar karena agama ).

   Nah anggap saja di Indonesia ini sedang terjadi peperangan agama antara
   islam dan non-islam, menurut hadist hasan di atas jelas sekali kita tidak
   diperbolehkan pergi ke medan perang semuanya ( semua kaum laki-laki yg sudah
   baligh dan kuat tanpa udzur berbondong-bondong pergi ke medan perang ) akan
   tetapi di antara kita harus ada sebagia yang tinggal di rumah untuk menuntut
   ilmu agama, berdakwah dan ber amar ma' ruf nahi munkar. Coba seandainya
   semua laki-laki tersebut pergi ke medan perang, bagaimana aktifitas dakwah,
   amar ma' ruf nahi munkar termasuk menghidupkan sunnah rosululloh. Belum lagi
   kalau ternyata banyak diantaranya yg mati syahid atau mengalami kekalahan (
   Anggap saja seperti GAM/TNA yg kalah melawan TNI ) maka dengan kekalahan
   tersebut mengakibatka para alim ulama, hafidz qur 'an, ahli tafsir dll
   banyak yg berguguran dan berakibat tidak ada generasi penerusnya. Bahkan
   islam bisa tidak akan berkembang seandainya benar-benar ilmuwan agama dll
   bayak yg syahid.

   Dan yang jelas itu situasi perang tidak selamanya berlangsung pasti ada
   masa-masa damai. Nah untuk masa damai ( seperti di indonesia ) jelas tidak
   diperbolehkan untuk mengadakan perang (jihad) melainkan semuanya harus
   menuntut ilmu agama dan berdakwah termasuk menyampaikan sunnah Roslulloh.

   Dengan uraian di atas maka dapat disimpulkan jihad dalam arti perang
   terhadap kafir harby jelas dilakukan pada saat-saat tertentu saja kendati
   demikian tidak boleh semuanya pergi ke medan perang, harus ada sebagian yg
   menuntut ilmu agama, dakwah dan amar ma' ruf nahi munkar termasuk
   menyampaikan sunnah Rosul. Sedangkan menuntut ilmu agama, dakwah dll
   termasuk menyampaikan sunah harus dilakukan setiap keadaan baik dalam kodisi
   perang lebih-lebih dalam kondisi damai.

   O yaa Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah Ahmad Sudirman mengapa sampai saat ini
   anda tidak menampilkan artikel pak mitro di bawah ini ? takut ya...saya
   copykan lagi nich

   Wahai Kang Ahmad Si Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid 'ah atau sdr teguh harjito,
   tanggapi dengan baik yaa... ( tampilkan ke mimbar bebas ini ).

   Wassalaam

   Tati

   narastati@...
   Jakarta, Indonesia
   ----------

   Apa Hukum Perkataan Fulan Syahid ?
   Menentukan syahid bagi seseorang, seperti kamu mengatakan kepada seseorang,
   dengan menta'yin bahwa dia syahid. Ini tidak boleh kecuali yang disaksikan
   oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam atau umat sepakat atas
   kesyahidannya. Al-Bukhari dalam menerangkan hal ini ia berkata : Bab. Tidak
   Boleh Mengatakan Si Fulan Syahid. Ia berkata dalam Al-Fath Juz 6 halaman.
   90, yaitu tidak memvonis syahid kecuali ada wahyu. Karena persaksian
   terhadap suatu hal yang tidak bisa kecuali dengan ilmu, sedang syarat orang
   menjadi mati syahid adalah karena ia berperang untuk meninggikan kalimat
   Allah yang tinggi. Ini adalah niat batin yang tidak ada jalan untuk
   mengetahuinya.

   Hukum Bersumpah Atas Nama Selain Allah

   Bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengatakan
   "Demi hidupmu", "Demi hidupku", "Demi Tuan Pimpinan", atau "Demi Rakyat",
   semua itu diharamkan bahkan termasuk syirik sebab jenis pengagungan seperti
   ini hanya boleh dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
   Barangsiapa yang mengagungkan selain Allah dengan suatu pengagungan yang
   tidak layak diberikan selain kepada Allah, maka dia telah menjadi musyrik.
   Akan tetapi manakala si orang yang bersumpah ini tidak meyakini keagungan
   sesuatu yang dijadikan sumpahnya tersebut sebagaimana keagungan Allah, maka
   dia tidak melakukan syirik besar tetapi syirik kecil.

   Bersumpah Atas Nama Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

   Al-Imam Ibnu Abdil Barr Rahimahullah meriwayatkan adanya ijma' (konsensus)
   tentang tidak bolehnya bersumpah atas nama selain Allah. Demikian pula,
   telah terdapat hadits-hadits yang shahih berasal dari Nabi Shallallahu
   'alaihi wa sallam yang melarang hal itu dan mengkatagorikannya sebagai
   kesyirikan sebagaimana terdapat dalam kitab Ash-Shahihain dari Nabi
   Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda. "Artinya :
   Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian bersumpah atas nama nenek
   moyang kalian ; barangsiapa ingin bersumpah, maka hendaknya bersumpahlah
   atas nama Allah atau lebih baik diam"


   BERMULA DARI PENGKAFIRAN, AKHIRNYA PELEDAKAN

   BAYAN HAI'AH KIBAR AL-ULAMA FI DZAMMI AL-GHULUWWI FI AT-TAKFIR [Penjelasan
   Lembaga Perkumpulan Ulama Besar Saudi Arabia Tentang Celaan Terhadap Sikap
   Ghuluw -ekstrim- Dalam Mengkafirkan Orang Lain]
   Markaz Al-Imam Al-Albani Yordania
   Syaikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Alhalabi Al-Atsari
   Bagian Kedua dari Empat Tulisan [2/4]

   PENJELASAN HAI'AH KIBAR AL-ULAMA

   Lembaga Perkumpulan Tokoh-Tokoh Ulama Saudi Arabia [1]
   Sesungguhnya Majelis Hai'ah Kibar Al-Ulama, pada pertemuannya yang ke 49 di
   Thaif, yang dimulai tanggal 2/4/1419H [2] telah mengkaji apa yang kini
   berlangsung di banyak negeri-negeri Islam dan negeri-negeri lain, tentang
   takfir (penetapan hukum kafir terhadap seseorang) dan tafjir (peledakan)
   serta konsekwensi yang diakibatkannya, berupa penumpahan darah dan perusakan
   fasilitas-fasilitas umum.

   Karena berbahayanya persoalan ini, begitu pula akibat yang ditimbulkannya,
   berupa melenyapkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah, perusakan harta
   benda yang mestinya terpelihara, menimbulkan rasa takut bagi banyak orang
   dan menimbulkan keresahan bagi keamanan serta ketentraman orang banyak, maka
   majelis Hai'ah memandang perlu untuk menerbitkan penjelasan ini, guna
   menerangkan hukum sebenarnya dari persoalan tersebut. Sebagai nasihat bagi
   Allah, bagi hamba-hambaNya dan sebagai pelepas tanggung jawab di hadapan
   Allah, serta sebagai upaya menghilangkan kerancuan pemahaman di kalangan
   orang-orang yang kacau pemahamannya.

   Maka dengan taufik Allah kami katakan.

   PERTAMA

   Takfir (menetapkan hukum kafir/mengkafirkan) merupakan hukum syar'i. Tempat
   kembalinya adalah Allah dan RasulNya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Seperti
   halnya penetapan hukum halal dan haram, kembalinya kepada Allah dan RasulNya
   Shallallahu 'alaihi wa sallam ; begitupula penetapan hukum kafir.

   Tidak setiap perkataan atau perbuatan yang disebut kufur, berarti kufur
   akbar yang mengeluarkan (pelakunya) dari agama.[3] Karena sumber penetapan
   hukum pengkafiran kembalinya kepada Allah dan RasulNya, maka kita tidak
   boleh mengkafirkan seseorang, kecuali jika Al-Qur'an dan Sunnah telah
   membuktikan kekafirannya dengan bukti yang jelas. Maka (mengkafirkan orang)
   tidak cukup hanya berdasarkan syubhat dan dugaan-dugaan saja, sebab akan
   berakibat pada konsekwensi hukum-hukum yang berbahaya.

   Apabila hukum hudud (pidana) saja dapat terhapus dengan adanya syubhat
   (ketidak jelasan bukti) -padahal konsekwensinya lebih ringan daripada
   takfir-, apalagi masalah pengkafiran orang, tentu lebih dapat terhapuskan
   lagi dengan adanya syubhat (ketidak jelasan bukti).

   Itulah sebabnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkan umatnya
   agar jangan sampai menghukumi kafir kepada seseorang yang tidak kafir.
   Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Artinya : Siapapun orang
   yang mengatakan kepada saudaranya 'Hai Kafir', maka perkataan itu akan
   mengeneai salah satu diantara keduanya. Jika perkataannya benar, (maka
   benar). Tetapi jika tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri orang
   yang mengatakannya" [Muttafaq 'alaih, dari Ibnu Umar].

   Kadang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat nash yang dapat difahami
   darinya, bahwa perkataan ini, perbuatan itu atau keyakinan itu adalah kufur,
   tetapi orang yang melakukannya tidak kafir, disebabkan adanya penghalang
   yang menghalangi kekafirannya.

   Hukum pengkafiran ini, sama seperti hukum-hukum lainnya. Yaitu tidak akan
   terjadi, kecuali jika sebab-sebab serta syarat-syaratnya ada [4] dan
   penghalang-penghalangnya tidak ada. Umpamanya dalam masalah waris. Sebabnya
   (misalnya) adalah adanya hubungan kerabat. Kadang-kadang seseorang (yang
   mempunyai hubungan kerabat) tidak bisa mewarisi disebabkan oleh adanya
   penghalang, yaitu perbedaan agama. Begitu pula masalah kekafiran. Seorang
   mukmin dipaksa melakukan perbuatan kufur -misalnya-, maka ia tidak kafir
   karenanya.

   Kadang seorang muslim mengucapkan kalimat kufur disebabkan oleh kesalahan
   lidah karena sangat gembiranya, atau sangat marahnya atau karena sebab-sebab
   lainnya. Iapun tidak kafir karenanya. Sebab ia tidak sengaja mengucapkannya.
   Seperti kisah orang yang mengatakan : "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan
   aku adalah TuhanMu".( Dia tidak kafir -red). Dia salah mengucapkan kalimat
   itu karena sangat gembiranya (menemukan ontanya yang hilang ditengah
   kesendiriannya, -red).[5] [Hadits Shahih Riwayat Muslim, dari sahabat Anas
   bin Malik]

   Tergesa-gesa menghukumi kafir terhadap seseorang akan mengakibatkan banyak
   perkara yang berbahaya. Di antaranya menghalalkan darah dan harta Muslim,
   dilarangnya saling mewarisi, pembatalan pernikahan dan lain-lain yang
   merupakan konsekwensi hukum-hukum orang murtad

   Jadi bagaimana mungkin seorang mukmin boleh lancang menetapkan hukum kafir
   hanya berdasarkan syubhat yang sangat sederhana sekalipun ?

   Dan apabila ternyata (tuduhan kafir, -red) ini ditujukan kepada para
   penguasa [6], maka persoalannya jelas lebih parah lagi. Sebab akibatnya akan
   menimbulkan sikap pembangkangan terhadap penguasa, angkat senjata melawan
   mereka, menebarkan isu kekacauan, mengalirkan darah dan membuat kerusakan
   terhadap manusia dan negara.

   Karena itu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penentangan kepada
   penguasa. Beliau bersabda. "Artinya : ... Kecuali bila kalian lihat
   kekafiran yang nyata (bawaah), yang tentangnya kalian memiliki bukti yang
   jelas dari Allah" [Muttafaq 'alaih, dari Ubadah]

   [a] Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (kecuali jika kalian lihat),
   memberikan pengertian bahwa tidak cukup (pengkafiran, -red) hanya
   berdasarkan dugaan dan isu.

   [b] Sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam (kekafiran), memberikan
   pengertian bahwa tidak cukup (penentangan terhadap penguasa, -red) hanya
   karena fasiknya penguasa, walau kefasikannya besar seperti zhalim, meminum
   khamr, berjudi dan dominan berbuat perkara haram.

   [c] Sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam (nyata), memberikan
   pengertian bahwa tidaklah cukup kekafiran yang tidak nyata. Arti (bawaah)
   ialah jelas dan nyata.

   [d] Sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam (kalian memiliki bukti jelas
   mengenai kekafiran yang nyata dari Allah). Ini memberikan pengertian bahwa
   pengkafiran harus berdasarkan dalil yang sharih (jelas dan terang). Dalil
   itu harus shahih adanya dan sharih (jelas dan terang) pembuktiannya.
   Sehingga tidak cukup bila dalil itu lemah sanadnya atau tidak tegas
   pembuktiannya.

   [e] Kemudian sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam (dari Allah),
   memberikan pengertian bahwa perkataan ulama manapun (dalam pengkafiran,
   -red) tidak bisa dianggap, meski betapapun tinggi ilmu dan sikap amanahnya,
   apabila perkataannya tidak berdasarkan dalil yang sharih (nyata dan terang)
   pembuktiannya dan shahih berasal dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah
   Shallallahu 'alaihi wa sallam.

   Ikatan-ikatan syarat-syarat dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
   (dalam hadits) di atas menunjukkan betapa pentingnya permasalahan takfir
   (pengkafiran terhadap seseorang).

   Kesimpulan.

   Tergesa-gesa menghukumi seseorang sebagai kafir mempunyai bahaya yang besar.
   Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. "Artinya : Katakanlah : Sesungguhnya
   Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau yang
   tersembunyi, dan (mengharamkan) perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa
   alasan yang benar, (juga mengharamkan kalian) mempersekutukan Allah dengan
   sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (juga
   mengharamkan) kalian mengada-adakan perkataan terhadap Allah apa yang kalian
   tidak ketahui" [Al-A'raf : 32]

   [Disalin dari Majalah As-Sunnah edisi 12/Tahun VII/1424H hal. 45-50]
   _________
   Foote Note.

   [1] Tentang penjelasan lembaga ini, saya (Syaikh Ali Hasan) telah memberikan
   catatan dan penjelasan pada sebuah risalah tersendiri yang saya beri judul
   'Kalimatun Sawa' Fi An-Nushrati Wa Ats-Tsana'i 'Ala Bayan Hai'ah Kibar
   Al-Ulama, Wa Fatwa Al-Lajnah Da'imah Lil Ifta' Fi Naqdhi Ghuluwwi At-Tafkir
   Wa Dzammi Dhalalati Al-Irja'. Risalah ini sedang dicetak, Alhamdulillah. Di
   dalamnya digabungkan pula Fatwa Lajnah Da'imah tentang celaan terhadap
   firqah Murji'ah dan faham Murji'ah.

   [2] Wafatnya guru kami, Syaikh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah,
   ialah pada tanggal 27/1/1420H

   [3] Sesungguhnya kufur terbagi menjadi dua. Kufur asghar (kecil), tidak
   mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kufur akbar (besar), mengeluarkan
   pelakunya dari Islam. Kufur akbar ini ada beberapa macam, yaitu :
   menghalalkan (terhadap perkara yang jelas haramnya,-red), penolakan,
   pengingkaran, pendustaan, (menolak untuk percaya), munafik, dan ragu-ragu
   (terhadap kebenaran yang sudah jelas, -red). Dalam hal ini ada beberapa
   sebab yang dapat menjerumuskan ke dalam kufur akbar itu. Yaitu sebab-sebab
   yang berupa perkataan, perbuatan dan keyakinan.

   [4] Pada perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa XIV/118
   terdapat penjelasan tentang syarat-syarat itu. Beliau Rahimahullah,
   berkaitan dengan hukum orang yang berbicara tentang kekafiran, telah
   mengatakan : "Adapun bila orang tersebut : (1) mengetahui atau memahami apa
   yang diucapkannya, maka bila ia (2) dengan senang hati (tidak terpaksa) dan
   (3) sengaja dalam mengucapkan apa yang dikatakannya ; maka inilah yang
   perkataanya terhitung ...." (maksudnya, pengkafiran terhadap orang itu dapat
   dianggap). Saya (Syaikh Ali Hasan) berkata, "Sebagai kebalikannya adalah
   penghalang-penghalangnya".

   [5] Jadi kegembiraan yang luar biasa itulah yang menjadi sebab adanya
   penghalang yang menghalangi hukum kafir terhadapnya, yaitu : ketidak
   sengajaan. Maksudnya, ia tidak bermaksud melakukan kekafiran. Perhatikanlah
   ini hendaknya. Jika tidak, sesungguhnya orang yang sengaja -dan tanpa ada
   unsur paksaan- mengucapkan perkataan sejenis yang dapat menyebakan kekafiran
   -yaitu yang sama sekali berlawanan dengan keimanan dari segala sisi- baik
   secara ucapan maupun secara perbuatan, misalnya ; mencaci Allah atau
   RasulNya atau yang semisalnya, maka orang ini kafir, keluar dari agama.
   Murtad.

   [6] Yaitu para penguasa Muslim -semoga Allah memperbaiki negara dan hamba
   Allah- melalui tangan mereka. Tentang dalil yang dijadikan hujjah oleh
   orang-orang yang menyimpang untuk mengkafirkan para penguasa secara total,
   yaitu firman Allah : "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang
   diturunkan oelh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir" [Al-Maidah :
   44]. Maka tidak ada jawaban mencakup yang lebih indah dari pada perkataan
   Imam Ahmad Rahimahullah. (Beliau berkata) : "(Maksud ayat itu ialah), kufur
   yang tidak mengeluarkan dari agama. Seperti halnya iman, sebagaimana lebih
   rendah dari sebagian yang lain (bertingkat-tingkat, -red), demikian pula
   kufur. Sampai akhirnya datang suatu bukti yang tidak diperselisihkan lagi
   didalamnya". (Termuat dalam) Majmu' Fatawa Syaikhul Islam VII/254
   ----------

   _________________________________________________________________
   Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.