Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PEMULA

Expand Messages
 • kerajaan pasai
  Indeks Alquran Lafal Alquran Nama-Nama Alquran Nama-Nama Surga Nama-Nama Neraka Nama-Nama Kiamat Asmaulhusna Nama Rasul-Rasul Multimedia Foto Video klip
  Message 1 of 2 , Jun 7, 2004
  • 0 Attachment
    


    

    

    

    


    

    
   KERAJAAN PASAI   Surah 35 (45 ayat)

   35 

   PEMULA

   Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

   35:1. Segala puji bagi Allah, Pemula langit dan bumi, yang membuatkan malaikat-malaikat sebagai rasul-rasul yang mempunyai sayap-sayap, dua, dan tiga, dan empat, dengan menambahkan ciptaan seperti yang Dia mengkehendaki. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. 

   35:2. Apa sahaja pengasihan yang Allah membukakan kepada manusia, tiada yang dapat menahannya, dan apa sahaja yang Dia menahan, tiada yang mengutuskannya sesudah-Nya. Dia Yang Perkasa, Yang Bijaksana. 

   35:3. Wahai manusia, ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu; adakah pencipta, selain daripada Allah, yang memberi rezeki untuk kamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu boleh berpaling? 

   35:4. Jika mereka mendustakan kamu, rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan; dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. 

   35:5. Wahai manusia, janji Allah adalah benar; maka janganlah kehidupan dunia menipu kamu, dan janganlah seorang penipu dapat menipu kamu mengenai Allah. 

   35:6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu; maka ambillah ia sebagai musuh. Ia menyeru golongannya hanya supaya mereka menjadi di kalangan orang-orang Menyala. 

   35:7. Orang-orang yang tidak percaya, bagi mereka azab yang keras; tetapi orang-orang yang percaya, dan membuat kerja-kerja kebaikan, bagi mereka adalah keampunan dan upah yang besar. 

   35:8. Dan apakah dengan orang, yang kejahatan daripada amalan-amalannya dinampakkan indah baginya, supaya dia memandangnya baik? Allah menyesatkan sesiapa yang Dia mengkehendaki, dan sesiapa yang Dia mengkehendaki, Dia memberi petunjuk; maka janganlah jiwa kamu dirugikan dengan penyesalan ke atas mereka; sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka mengerjakan. 

   35:9. Allah ialah Dia yang mengutus angin, yang menggiatkan awan, kemudian Kami menghalaunya ke tanah yang mati, dan dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati. Begitulah Kebangkitan. 

   35:10. Sesiapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan kesemuanya kepunyaan Allah. Kepada-Nya kata-kata yang baik naik, dan kerja-kerja kebaikan - Dia menaikkannya; tetapi orang-orang yang membuat tipu daya yang jahat, bagi mereka adalah azab yang keras, dan tipu daya mereka akan menjadi sia-sia belaka. 

   35:11. Allah mencipta kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis mani, kemudian Dia membuat kamu berpasangan. Tiada perempuan yang mengandung, dan tiada juga yang melahirkan, kecuali dengan pengetahuan-Nya; orang-orang yang berumur panjang tidak dipanjangkan umurnya, dan tidak juga dikurangkan umurnya melainkan ia adalah di dalam Kitab. Sesungguhnya itu, bagi Allah, mudah. 

   35:12. Tidaklah sama antara dua laut; yang ini enak, rasanya menggembirakan, lazat untuk diminum, dan yang ini masin, pahit. Namun begitu, daripada kedua-duanya, kamu makan daging yang segar, dan mengeluarkan darinya perhiasan-perhiasan yang kamu pakai; dan supaya kamu melihat kapal-kapal membelahinya, supaya kamu mencari pemberian-Nya, dan supaya kamu bersyukur. 

   35:13. Dia menjadikan malam memasuki ke dalam siang, dan menjadikan siang memasuki ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berlayar hingga tempoh yang dinyatakan. Itulah Allah, Pemelihara kamu; bagi-Nya kepunyaan kerajaan; dan orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah, mereka tidak memiliki sebanyak kulit sebutir biji kurma pun. 

   35:14. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kamu, dan jika mereka mendengar, mereka tidak menyahuti kamu; dan pada Hari Kiamat, mereka tidak mempercayai akan persekutuan kamu. Tiada yang memberitahu kamu seperti Yang menyedari. 

   35:15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan (fakir) Allah, dan Dia Yang Kaya, Yang Terpuji. 

   35:16. Jika Dia mengkehendaki, Dia menghapuskan kamu, dan mendatangkan ciptaan yang baru, 

   35:17. Tidaklah itu, bagi Allah, sukar. 

   35:18. Orang yang dibebankan tidak memikul beban orang lain; dan jika orang yang bebannya berat untuk dipikulnya menyeru supaya bebannya dipikul, tiadalah sesuatu daripadanya akan dipikul, walaupun dia sanak saudara yang dekat. Kamu hanya memberi amaran kepada orang-orang yang takut kepada Pemelihara mereka dalam keadaan ghaib, dan melakukan solat; dan sesiapa yang menyucikan dirinya, hanyalah menyucikan untuk jiwanya sendiri. Kepada Allah kepulangan. 

   35:19. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang boleh melihat, 

   35:20. Dan gelap dengan cahaya, 

   35:21. Dan teduh dengan panas terik. 

   35:22. Tidaklah sama yang hidup dengan yang mati. Allah menjadikan mendengar sesiapa yang Dia mengkehendaki; kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang di dalam kubur untuk mendengar. 

   35:23. Kamu, tidak lain, hanyalah seorang pemberi amaran. 

   35:24. Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan yang benar, pembawa berita gembira dan pemberi amaran, dan tiadalah sesuatu umat melainkan telah berlalu di dalamnya seorang pemberi amaran. 

   35:25. Jika mereka mendustakan kamu, orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan; rasul-rasul mereka datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas, dan Zabur, dan Kitab yang memberi cahaya. 

   35:26. Kemudian Aku mengambil orang-orang yang tidak percaya, dan bagaimanakah dengan kebencian-Ku! 

   35:27. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menurunkan dari langit air, dan dengannya Kami mengeluarkan buah-buahan yang bermacam-macam warnanya? Dan di gunung-gunung terdapat jalur-jalur putih dan merah, daripada bermacam-macam warna, dan hitam yang pekat. 

   35:28. Antara manusia juga, dan haiwan, dan binatang ternak, bermacam-macam warnanya. Begitulah, hanya yang takut kepada Allah antara hamba-hamba-Nya ialah para ulama (orang-orang yang berpengetahuan); sesungguhnya Allah Perkasa, Pengampun. 

   35:29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah, dan melakukan solat, dan menafkahkan (membelanjakan) daripada apa yang Kami merezekikan mereka, secara rahsia dan secara terbuka, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak sia-sia, 

   35:30. Supaya Dia membayar sepenuhnya upah mereka, dan menambahkan kepada mereka pemberian-Nya; sesungguhnya Dia Pengampun, Berterima Kasih. 

   35:31. Dan apa yang Kami mewahyukan kamu daripada Kitab adalah yang benar, mengesahkan apa yang sebelumnya; sesungguhnya Allah menyedari, melihat hamba-hamba-Nya. 

   35:32. Kemudian Kami mewariskan Kitab kepada mereka antara hamba-hamba Kami yang Kami pilih; tetapi antara mereka, ada yang menzalimi dirinya sendiri, dan antara mereka tidak bersungguh-sungguh, dan antara mereka ada yang mendahului dalam kebajikan dengan izin Allah; itulah pemberian yang besar. 

   35:33. Taman-Taman Adn yang mereka akan masuk ke dalamnya; di dalamnya mereka diperhiaskan dengan gelang-gelang emas, dan mutiara-mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah daripada sutera. 

   35:34. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan daripada kami. Sesungguhnya Pemelihara kami Pengampun, Berterima Kasih, 

   35:35. Yang daripada pemberian-Nya menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal; di dalamnya tiada keletihan menyentuh kami, dan tiada juga kelesuan." 

   35:36. Bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi mereka, api Jahanam; mereka tidak diakhirkan, dan dimatikan, dan tidak juga azabnya diringankan untuk mereka. Begitulah Kami membalas setiap orang yang tidak berterima kasih (kafir). 

   35:37. Di dalamnya mereka menjerit, "Wahai Pemelihara kami, keluarkanlah kami, dan kami akan membuat kerja-kerja kebaikan, selain daripada apa yang kami telah buat." "Apa, tidakkah Kami telah memberi umur yang panjang kepada kamu untuk mengingatkan padanya orang yang mengingati? Kepada kamu pemberi amaran telah datang; maka rasalah sekarang! Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada penolong." 

   35:38. Allah tahu keghaiban di langit dan bumi; Dia mengetahui apa yang di dalam dada. 

   35:39. Dia yang melantik kamu khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) di bumi. Maka sesiapa yang tidak percaya, atasnyalah ketidakpercayaannya; ketidakpercayaan mereka menambahkan orang-orang yang tidak percaya hanya dalam kebencian di sisi Pemelihara mereka; ketidakpercayaan mereka menambahkan bagi orang-orang yang tidak percaya hanya dalam kerugian. 

   35:40. Katakanlah, "Adakah kamu memikirkan sekutu-sekutu kamu yang kamu seru, selain daripada Allah? Perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka cipta di bumi; atau, adakah mereka satu sekutu di langit?" Atau, adakah Kami telah memberi mereka sebuah Kitab lalu mereka berada di atas bukti yang jelas daripadanya? Tidak, tetapi orang-orang yang zalim tidak menjanjikan satu sama lain melainkan tipuan. 

   35:41. Allah menahan langit dan bumi supaya mereka tidak beralih; sekiranya mereka beralih, tiada yang dapat menahan mereka selepas Dia. Sesungguhnya Dia adalah Penyantun, Pengampun. 

   35:42. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati bahawa jika seorang pemberi amaran datang kepada mereka, tentu mereka lebih mendapat petunjuk daripada mana-mana satu umat; tetapi apabila seorang pemberi amaran datang kepada mereka, ia hanya menambahkan mereka dalam pelarian, 

   35:43. Dengan kesombongan di bumi, dan membuat tipu daya yang jahat; tetapi tipu daya yang jahat hanya meliputi ahli yang melakukannya. Maka tidakkah mereka menanti-nanti melainkan sunnah (resam) orang-orang dahulu kala? Kamu tidak akan mendapati sebarang pertukaran pada sunnah Allah, dan kamu tidak akan mendapati sebarang penyimpangan pada sunnah Allah. 

   35:44. Apa, tidakkah mereka mengembara di bumi dan memerhatikan bagaimana kesudahannya orang-orang yang sebelum mereka? Mereka lebih kuat daripada mereka sendiri dalam kekuatan; tetapi Allah - tiada sesuatu yang di langit, dan tiada juga di bumi yang dapat mengandaskan-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Mengetahui, Berkuasa. 

   35:45. Sekiranya Allah mempertanggungjawabkan manusia kerana apa yang mereka mengusahakan, tentu Dia tidak meninggalkan di atas muka bumi satu makhluk yang merayap; tetapi Dia menangguhkan mereka ke suatu tempoh yang dinyatakan. Tetapi, apabila tempoh mereka datang, maka sesungguhnya Allah melihat hamba-hamba-Nya.

   Wassallamua'laikum Wr. Wb.


   Tengku Mohd Riji.Tengku Abdullah.


   http://asnlf.comhttp://serambi.cjb.nethttp://acheh-eye.org | http://acheh.just.nu | http://acehkita.com | http://www.achehtimes.com | http://krueng.org | http://www.acehcenter.s5.com | http://www.achehcenter.com | http://www.fpdra.com | http://cut-mizarda.da.ru | http://www.sabrizain.demon.co.uk/malaya/johor2.htm | http://www.kwikxs.com/index-islam10.html | http://www.1worldcommunication.org/aceh.htm


   Nederland en Indie

    
    

   Ceramah Islam

   Aqidah Muslim 

   Acheh."(   real

   Kitab Suci Alquran

   Hadis

   Majalah

   Kamus Islam

   Waktu Salat

   Zakat Pribadi

   Waris

   Haji dan Umrah

   PBB Video

   Ache Follow Up

   Aceh - In Bed with the TNI 

   The Treasure Hunters   

   Military Trials Debate 

   Guerrilla in our Midst  

   maps 1976

   Military brutalities in Pictures

    

    

    

    

    

    

    

   Ny versjon av Yahoo! Messenger
   Nye ikoner og bakgrunner, webkamera med superkvalitet og dobbelt så morsom

  • kerajaan pasai
   Indeks Alquran Lafal Alquran Nama-Nama Alquran Nama-Nama Surga Nama-Nama Neraka Nama-Nama Kiamat Asmaulhusna Nama Rasul-Rasul Multimedia Foto Video klip
   Message 2 of 2 , Jun 10, 2004
   • 0 Attachment
     

     

    Indeks Alquran
    Lafal Alquran
    Nama-Nama Alquran
    Nama-Nama Surga
    Nama-Nama Neraka
    Nama-Nama Kiamat
    Asmaulhusna
    Nama Rasul-Rasul
    Multimedia
    Foto
    Video klip

     

     


     

     

     

     


     

     
    KERAJAAN PASAI    Surah 36 (83 ayat)  

    36

    YA SIN

    Dengan nama Allah Yang maha Pengasih lagi maha penyayang.

    36:1. Ya Sin. 

    36:2. Demi al-Qur'an yang bijaksana. 

    36:3. Sesungguhnya kamu adalah di kalangan para utusan, 

    36:4. Di atas jalan lurus. 

    36:5. Penurunan daripada Yang Perkasa, Yang Pengasih, 

    36:6. Supaya kamu memberi amaran kepada kaum yang bapa-bapa mereka tidak diberi amaran, lalu mereka lalai. 

    36:7. Wajarlah Ucapan ke atas kebanyakan mereka, lalu mereka tidak mempercayai. 

    36:8. Sesungguhnya, Kami meletakkan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu sampai ke dagu, lalu kepala-kepala mereka ditinggikan, 

    36:9. Dan Kami meletakkan di hadapan mereka satu benteng, dan di belakang mereka satu benteng; dan Kami menutup mereka, lalu mereka tidak melihat. 

    36:10. Sama sahaja bagi mereka, sama ada kamu memberi amaran kepada mereka atau kamu tidak memberi amaran kepada mereka, mereka tidak mempercayai. 

    36:11. Kamu hanya memberi amaran kepada orang yang mengikuti Peringatan, dan yang takut kepada Yang Pemurah dalam keadaan ghaib; maka berilah dia berita gembira dengan keampunan dan upah yang mulia. 

    36:12. Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan orang yang mati, dan menulis apa yang mereka mendahulukan, dan apa yang mereka meninggalkan; segala sesuatu Kami menjumlahkan di dalam imam (rekod) yang nyata. 

    36:13. Buatlah bagi mereka satu persamaan - orang-orang sebuah bandar raya apabila utusan-utusan datang kepadanya, 

    36:14. Apabila Kami mengutus kepada mereka dua orang, tetapi mereka mendustakan mereka, maka Kami utus yang ketiga untuk memperkuatkan. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kamu." 

    36:15. Mereka berkata, "Tiadalah kamu, melainkan manusia-manusia yang serupa dengan kami; Yang Pemurah tidak menurunkan  sesuatu. Tiadalah kamu, melainkan kamu berdusta." 

    36:16. Mereka berkata, "Pemelihara kami mengetahui bahawa kami adalah utusan-utusan kepada kamu, 

    36:17. Dan atas kami hanyalah untuk menyampaikan yang jelas." 

    36:18. Mereka berkata, "Kami meramalkan yang buruk daripada kamu. Jika kamu tidak berhenti, kami akan merejam kamu, dan akan menimpa kamu, daripada kami, azab yang pedih." 

    36:19. Mereka berkata, "Ramalan kamu adalah bersama kamu, jika kamu diberi peringatan; tetapi kamu adalah kaum yang membazir (berlebihan)." 

    36:20. Kemudian datang seorang lelaki dari bahagian kota yang terjauh, berlari; dia berkata, "Wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan, 

    36:21. Ikutlah orang yang tidak meminta upah kepada kamu, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk yang benar. 

    36:22. Dan mengapakah aku tidak akan menyembah Yang memulakan aku, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan? 

    36:23. Apa, adakah aku akan mengambil selain daripada Dia, tuhan-tuhan yang pengantaraannya, jika Yang Pemurah menghendaki kemudaratan untukku, tidak berguna bagiku sedikit pun, dan yang tidak menyelamatkan aku? 

    36:24. Sesungguhnya aku, jika begitu, adalah dalam kesesatan yang nyata. 

    36:25. Sesungguhnya, aku percaya kepada Pemelihara kamu; maka dengarlah aku!" 

    36:26. Dikatakan, "Masuklah ke Taman!" Dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, 

    36:27. Bahawa Pemeliharaku mengampuni aku, dan Dia meletakkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan." 

    36:28. Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya, selepas dia, sebarang tentera dari langit, dan tidak juga Kami menurunkan apa-apa. 

    36:29. Ia hanyalah satu Teriakan, dan tiba-tiba, mereka senyap dan kaku. 

    36:30. Aduhai, menyesalnya hamba-hamba itu! Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka memperolok-olokkannya. 

    36:31. Apa, tidakkah mereka melihat berapa banyaknya generasi yang Kami telah memusnahkan sebelum mereka, dan tiadalah bagi mereka untuk mereka kembali? 

    36:32. Mereka, kesemua mereka, akan dihadapkan kepada Kami. 

    36:33. Dan satu ayat bagi mereka ialah bumi yang mati: Kami menghidupkannya, dan mengeluarkan biji-bijian daripadanya, yang daripadanya mereka makan, 

    36:34. Dan Kami membuatkan di dalamnya kebun-kebun palma dan anggur, dan padanya Kami memancarkan mata air, 

    36:35. Supaya mereka memakan buah-buahannya, dan apa yang tangan-tangan mereka buat. Apa, tidakkah mereka berterima kasih? 

    36:36. Dia disanjung, yang mencipta semua pasangan daripada apa yang bumi menumbuhkan, dan daripada diri-diri mereka sendiri, dan daripada apa yang mereka tidak tahu. 

    36:37. Dan satu ayat bagi mereka ialah malam; Kami menanggalkan siang daripadanya, dan tiba-tiba, mereka dalam kegelapan. 

    36:38. Dan matahari - ia berlayar ke satu tempat rehat yang tetap; itulah ketentuan Yang Perkasa, Yang Mengetahui. 

    36:39. Dan bulan - Kami menetapkan ia dengan pengkalan-pengkalan sehingga ia kembali seperti sebatang dahan palma yang tua. 

    36:40. Tidaklah patut bagi matahari memotong bulan, dan tidak juga malam mendahului siang, masing-masing berenang dalam falak (orbit). 

    36:41. Dan satu ayat bagi mereka ialah bahawa Kami bawa keturunan mereka di dalam kapal yang penuh muatan, 

    36:42. Dan Kami menciptakan untuk mereka yang serupa dengan apa yang mereka tunggang, 

    36:43. Dan jika Kami mengkehendaki, Kami menenggelamkan mereka kemudian tidak ada yang kepadanya dimohonkan pertolongan bagi mereka, dan tidak juga mereka diselamatkan, 

    36:44. Melainkan sebagai satu pengasihan daripada Kami, dan satu kesenangan untuk satu waktu. 

    36:45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Takutilah apa yang di hadapan kamu, dan apa yang di belakang kamu supaya kamu dikasihani." 

    36:46. Dan tiada sesuatu ayat daripada ayat-ayat Pemelihara mereka yang datang kepada mereka melainkan mereka berpaling daripadanya. 

    36:47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Nafkahkanlah daripada apa yang Allah telah merezekikan kamu", orang-orang yang tidak percaya berkata kepada orang-orang yang percaya, "Apa, adakah kami memberi makan kepada orang yang, jika Allah menghendaki, Dia memberinya makan? Kamu hanyalah dalam kesesatan yang nyata!" 

    36:48. Dan mereka berkata, "Bilakah janji ini, jika kamu berkata benar?" 

    36:49. Mereka hanya menanti satu Teriakan untuk mengambil mereka ketika mereka sedang bertengkar, 

    36:50. Kemudian mereka tidak boleh membuat sesuatu wasiat, dan tidak juga mereka kembali kepada keluarga mereka. 

    36:51. Dan trompet ditiupkan; kemudian tiba-tiba, mereka melongsor dari makam-makam mereka kepada Pemelihara mereka. 

    36:52. Mereka berkata, "Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Inilah apa Yang Pemurah menjanjikan, dan para utusan berkata benar." 

    36:53. Ia hanyalah satu Teriakan; kemudian tiba-tiba, mereka kesemuanya dihadapkan kepada Kami. 

    36:54. Maka pada hari ini, tiada jiwa dizalimi sedikit pun, dan tidaklah kamu dibalas melainkan apa yang kamu telah buat. 

    36:55. Sesungguhnya orang-orang Taman pada hari ini sibuk dalam kegembiraan mereka. 

    36:56. Mereka dan teman-teman hidup mereka bersandar di atas sofa di tempat teduh. 

    36:57. Bagi mereka di dalamnya buah-buahan, dan bagi mereka apa yang mereka seru. 

    36:58. "Salam!" ialah ucapan daripada Pemelihara yang Pengasih. 

    36:59. "Pisahkanlah diri-diri kamu, wahai orang-orang yang berdosa, pada hari ini! 

    36:60. Tidakkah Aku membuat perjanjian dengan kamu, wahai Bani Adam, bahawa kamu tidak menyembah syaitan - sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu, 

    36:61. Dan bahawa kamu hendaklah menyembah Aku? Inilah jalan lurus. 

    36:62. Ia telah menyesatkan sebahagian besar antara kamu; tidakkah kamu memahami? 

    36:63. Inilah Jahanam yang kamu telah dijanjikan, 

    36:64. Pangganglah di dalamnya pada hari ini kerana kamu tidak percaya!" 

    36:65. Pada hari ini, Kami meletakkan satu penutup pada mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka berkata-kata kepada Kami, dan kaki-kaki mereka mempersaksikan terhadap apa yang mereka telah mengusahakan. 

    36:66. Sekiranya Kami mengkehendaki, tentu Kami menghapuskan mata mereka, kemudian mereka berlumba-lumba ke jalan, tetapi bagaimanakah mereka melihat? 

    36:67. Sekiranya Kami mengkehendaki, tentu Kami mengubah mereka di mana mereka berada, kemudian mereka tidak boleh maju, dan tidak juga mereka dapat kembali. 

    36:68. Dan kepada sesiapa yang Kami memberikan umur yang panjang, Kami melenturkan dia pada ciptaannya (tubuhnya); apa, tidakkah mereka memahami? 

    36:69. Dan Kami tidak mengajarnya syair; ia tidaklah patut baginya. Ia hanyalah satu Peringatan, dan sebuah al-Qur'an yang jelas. 

    36:70. Supaya dia memberi amaran kepada sesiapa yang hidup, dan supaya Ucapan menjadi wajar ke atas orang-orang yang tidak percaya. 

    36:71. Tidakkah mereka melihat bagaimana Kami menciptakan untuk mereka daripada apa yang tangan Kami buat, binatang ternak yang mereka memiliki? 

    36:72. Kami menundukkannya untuk mereka, dan sebahagiannya mereka tunggang, dan sebahagiannya mereka makan. 

    36:73. Kemanfaatkan yang lain juga mereka mendapati padanya, dan minuman. Apa, tidakkah mereka berterima kasih? 

    36:74. Namun begitu, mereka mengambil selain daripada Allah tuhan-tuhan supaya mereka ditolong. 

    36:75. Mereka tidak boleh menolong mereka, walaupun mereka adalah tentera yang disediakan untuk mereka. 

    36:76. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu; sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka merahsiakan, dan apa yang mereka menyiarkan. 

    36:77. Sudahkah manusia merenungkan bagaimana Kami menciptanya daripada setitis mani? Kemudian tiba-tiba, dia menjadi penentang yang nyata. 

    36:78. Dan dia membuatkan bagi Kami suatu persamaan dan melupakan ciptaannya; dia berkata, "Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang apabila ia sudah reput?" 

    36:79. Katakanlah, "Yang menghidupkannya ialah Yang menumbuhkannya pada kali pertama; Dia mengetahui segala ciptaan, 

    36:80. Yang membuatkan untuk kamu daripada pokok yang hijau, api, dan tiba-tiba, daripadanya kamu menyalakan api." 

    36:81. Tidakkah Dia yang mencipta langit dan bumi berkuasa untuk mencipta yang serupa dengan mereka? Ia, Dia Yang Pencipta, Yang Mengetahui. 

    36:82. Perintah-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu adalah untuk berkata padanya, "Jadilah", maka jadilah ia. 

    36:83. Dia disanjung, yang di tangan-Nya dominion segala sesuatu, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.


    Wassallamua'laikum Wr. Wb.


    Tengku Mohd Riji.Tengku Abdullah.


    http://asnlf.comhttp://serambi.cjb.nethttp://acheh-eye.org | http://acheh.just.nu | http://acehkita.com | http://www.achehtimes.com | http://krueng.org | http://www.acehcenter.s5.com | http://www.achehcenter.com | http://www.fpdra.com | http://cut-mizarda.da.ru | http://www.sabrizain.demon.co.uk/malaya/johor2.htm | http://www.kwikxs.com/index-islam10.html | http://www.1worldcommunication.org/aceh.htm


    Nederland en Indie

     
     

    Ceramah Islam

    Aqidah Muslim 

    Acheh."(   real

    Kitab Suci Alquran

    Hadis

    Majalah

    Kamus Islam

    Waktu Salat

    Zakat Pribadi

    Waris

    Haji dan Umrah

    PBB Video

    Ache Follow Up

    Aceh - In Bed with the TNI 

    The Treasure Hunters   

    Military Trials Debate 

    Guerrilla in our Midst&nbs

    (Message over 64 KB, truncated)

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.