Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: «PPDi» AMANAT PNM TENGKU HASAN MUHAMMAD DI T IRO

Expand Messages
 • "Napoleon Bonaparte"
  HANA DAMÉ NGON LAMIËT SEULAÉN NIBAK MEUNANG. MEUNJO DJI-TEU’OH TJARA DUMPEUË KEUMAH DJIPEULAKU, PEUE KEUH WATÈË GEUTANJOË TEUNGOH TEUGA, PEUËLOM
  Message 1 of 3 , Dec 3, 2006
  • 0 Attachment

   HANA DAMÉ NGON LAMIËT SEULAÉN NIBAK MEUNANG.

    

   MEUNJO DJI-TEU’OH TJARA DUMPEUË KEUMAH DJIPEULAKU, PEUE KEUH

   WATÈË GEUTANJOË TEUNGOH TEUGA, PEUËLOM WATÉË GEUTANJOË

   LEUMOH. SABABNJAN : PEUNGALAMAN AWAI LEUBÈH RAJA NIBAK

   ALAT PRANG NJANG BAK GEUTANJOË.

    

    

    

   Atjèh nakeuh saboh nangroë dan saboh bansa njang that melaén nibak bansa njang laén (unique) ateuëh rhung dônja. Meulaén dalam hai adat reusam, budaja, meulaén dalam hai diplomasi, ahklaq dan watak (character), peue lom ngon Indônèsia-Djawa, lagèë ka gop kheun: “The Achenese have a unique character: The more you fight them, the more they will fight you back “. Holland did not have any luck in Acheh, nor did the Japanese. The same fate will happen to the Javannese”.

    

   Njoë nakeuëh salah saboh seubab bansa njan ka leubèh kha, teuga dan ka meusaboh deungon meuneumat njang kong lagèëna di mijup Islam, bahpih meu-asai nibak meu-laén-laén bansa, meulaén-laén rupa dan warna kulét, teutapi kadjeuët keu saboh darah, saboh haté dan saboh tjita-tjita 'hudép meurdéhka maté mulia'.

    

   Dan meunjoë pih njoë makna Atjèh (Arab, Tjina, Èrupa, Hindia). Bagi ureuëng Gudjarat (Hindia Barat) njang teuka bak watèë neudjak peuturi Islam u Atjèh han rôh lidah neuh bak neukheun Atjèh, teutapi neu kheun “Accha” (njang meumakna djroh, tjidaih atawa beutôi).

    

   Meunjoë tangiëng dali peudjadjah Indônèsia-Djawa uroë njoë ka dji ngui makna “Atjèh” ( Asal, tahu tjara, ènak, hidup), makna njang dji ngui njoë nakeuh untôk meukeusud keu keupeunténgan pôliték sabé-sabé bansa droë djih, dan ureuëng-ureuëng Atjèh njang ka djeuët keu lamiët Djawa uroë njoë.

    

   Lagèë istilah-istilah njang ka dji-ngui dalam operasi meulitèdjih untôk dji-poh bansa Atjèh deungon istilah phôn that masa 'DOM' sampoë na istilah 'Opersi Cinta Menasah' dan keuseneulheuh 'Operasi Kemanusiaan' njang dji-peugah untôk peuseulamat rakjat Atjèh nibak GAM.

    

   Meunjoë ta kalon peuë njang ka meuhasé dji-peulaku ukeue bansa Atjèh baroë djéh, dan njang teugoh dji ajôn dji-peuteungeut ladôm ureuëng Atjèh uroë njoë, maka djeuët keu hana meu-iseuk makna njan keu geutanjoë dan njoë kon peukara njang hana mungkén sabab Djawa njan kalheuh dji-meu-gurèë bak tuan peunasihat djih Snouck Hurgronje peundjadjah kaphé Beulanda njan.

    

   Supaja beudjeuët keu djaga geutanjoë nibak teungeut dan beu-ta turi musôh éndatu teuh njang handjeuët ta teuwoë, hana laén njang djeuët ta kheun keu Djawa njan dalam arti pôliték nakeuh sibagoë: (national enemy) bansa Atjèh nibak djameun kon (masa Sumo Widikdjo) sampoë trôh àn uroë njoë masa si bibik Sukarno.

    

   'Tjara' njang dji bôh makna lé Indônèsia-Djawa njan, nakeuh “tjara” dji-peu-taklôk ureuëng Atjèh, tjara dji-peuleumôh seumangat ureuëng Atjèh, tjara dji-peu-hina, dji- peu-gasiën, dji-peu-gadoïh ingat, sampoë `an tjara dji-peu-pungoë bansa Atjèh njan keudroë.

    

   Meunjoë geutanjoë ka pungo, pèng njang na lam kéh ka keumah dji tjok lé djih, hudép geutanjoë uroë njoë ka dji-atô lé djih, na pusaka kata juë djaga bak djih, hana teu-ingat teuh lé keu hudép singoh.

    

   'Tjara' Djawa peulaku bak djipoh bansa Atjèh phôn ngon 'MADU', meunjoë han keumah baroë djingui 'TUBA', Alhamdulillah bansa Atjèh uroë njoë hana keumah lé dji poh ngon madu ka pajah langsông ngon tuba, dan bèk kareuna joë teuh keu 'tuba- djih' geutanjoë ka pajah ta-tém dan ta-deungo peu njang djih peuteuntèë. Hudép bansa Atjèh uroë njoë dan singoh nakeuh bansa Atjèh keudroë njang akan peuteuntèë deungon “HAREUTA DAN KUASA TEUH”.

    

   Hudép njang ka teuntèë lagèë hudép ureuëng awai (éndatu teuh). Ka sép sjarat bak neu meuhudép sampoë geu teu`oh pakiban geumaté njang djroh. Hudép éndatu teuh awai kon keudroë neuh, tapi keu aneuk tjutjoë neuh singoh.

    

   Kon lagèë hudép ureuëng Atjèh thôn 1945 njang ka dji-peulaku peutamong Atjèh di mijuëb Djawa, hana hak djih, njan buët hana legal djidjak peugot deungon ka meulangga ngon hukôm nanggroë Atjèh dan ngon hukôm Internasional. Uléh Djawa dan Ka keumah djipeugot atra njan sabab ureuëng Atjèh teugeuët ban saboh nanggroë bak watèë njan.

    

   Njoë uroë njoë geutanjoë ka djaga keulai, ka ta teusoë droë teuh keulai lom, ka ta teupeuë hukôm droë teuh dan hukôm internasional, ka ta teupeuë hak droë teuh. Watèë njoë barô ta teupeuë peue salah, tapi thôn 45 ureuëng Atjèh kabéh teugeuët bandum, sabab bak thôn 45 ureuëng Atjèh teungoh meuseunoh-seunoh mita pangkat bak Djawa, djeuët keu gubernur Djawa, djeuët keu djeundral major Djawa dan laén-laén lom.

    

   Ureuëng-ureuëng Atjèh bak thôn 45 njan hana geuteupeuë juëm droë geuh, hana geuteupeuë hukôm nanggroë droë, hana meuphôm seudjarah droë, hana geuteupeu peuë njang peunténg keu keupeuntengan nasional droë, ka keumah geudjôk nanggroë meutuwah njan keu musôh éndatu.

    

   Dan bèk hana ta sangka uroë njoë akan djipeutaba leubèh nibak djameuën Hasan Saleh, kon meutingkat meuntri, meunjoë peureulèë presiden Indonesia-Djawa kali njoë dji bôh ureuëng Atjèh lagèë ka dji pura-pura peutaba keu Surya Palôh, njoëkeuh 'tjara' Djawa djipeugadoh ingat ureuëng Atjèh keu peukara peu-meurdéhka droë.

    

   Al-Qur'an dan seudjarah ka meutuléh han geubi peutjaja keu djandji kaphé peulom djandji peudjdjah Indônèsia-Djawa, sabab 'peutaba dan djandji meusulét' sipai Djawa njan kadjeuët keu makanan si-uroë-uroë keu bansa Atjèh mulai djameun kon.

    

   Beu-ta jakin peu mantong djandji musõh, leubèh-leubèh lom sipai Djawa kon meu 99% hana beutôi, teutapi ban 100% sulét dan khianat, peukeuh dalam watèë prang atawa watèë meurundéng.

    

   Bèk na nibak geutanjoë njang mantong kira mungkén na 1% peu njang dji-meu-djandji lé Djawa njan beutôi, sabab njan bak biasadjih ta peu-beuna na 1% njoë, njankeuh njan njang akan peutjaruëh dan peuramah geutanjoë singoh.

    

   Meuneumat geutanjoë njang djroh dan patôt ta seutoët nakeuh meuneumat éndatu- teuh awai lagèë ka neu-peurintah uléh Wali Neugara dan Peumimpin Neugara Atjèh uroë njoë sibagoë peumimpin bandum bansa Atjèh untôk peulét peundjadjah bèk na lé meulikak-likak di bumoë Atjèh, Lagèë éndatu-teuh peutrok Beulanda.

    

   Sabab njan Beulanda dji teusoë ngon soë dji-meuprang, maka dji turi soë bansa Atjèh uroë njoë. Lagèë njang ka dji tuléh dalam buku: DE ATJÈH ORLOOG “Javanese are not match for Achenese in the battle”( bansa Jawa njan kon lawan bansa Atjèh dalam mideuën prang).

    

    

       ----- Original Message ----
   From: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@...>
   To: IACSF@yahoogroups.com; achehnews@yahoogroups.com; kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com; Lantak@yahoogroups.com; fundamentalis@...; politikmahasiswa@yahoogroups.com; mimbarbebas@egroups.com; oposisi-list@yahoogroups.com; PPDI@yahoogroups.com
   Cc: dayahbantaqiah@...; universityofwarwick@...; bujok_paya@...; merdeka_2007@...; indonesia_teroris@...; rasyidahabbas@...; jawakampret@...; yusrahabib21@...; bayna9@...; meuntroemalek@...; gubernuraceh@...; dr.zainiabdullah@...
   Sent: Sunday, December 3, 2006 9:39:24 PM
   Subject: «PPDi» AMANAT PNM TENGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO

    

    

    

   Amanat

   PNM Tengku Hasan M. Di Tiro

   Wali Neugara Atjèh

   Bak Peu-ingat Uroë Ulang Thôn

   Atjeh Meurdéhka Njang keu 30

   4 Désèmbèr 1976-4 Désèmbèr 2006

    

   Keu bandum bansa Atjèh,

    

   Assalamu’alaikum,

    

   Uroë njoë 4 Désèmbèr 2006, nakeuëh uroë rajek bansa Atjèh bansigom dônja njang keu-30 thôn. Uroë njoë nakeuëh sabôh uroë sutji keu-peurdjuangan bansa-teuh untôk tatjapai tjita-tjita geutanjoë.

    

   Lhèë plôh thôn kon watèë njang paneuk dalam sabôh peurdjuangan bansa. Le that keumadjuan njang ka tateumeung seulama njan, meutapi that meuhai pangkai njang harôih tabajeuë, meuplôh ribèë bansa-teuh jang ka sjahid dan ka teu-énanja dan hana seunipat keu-padum le hareuta njang ka binasa. Ukeuë njoë mantóng lé lom keureubeuën njang harôih tapeuteubiët untôk tapeu-punòh tjita-tjitateuh.

    

   Sjukô Alhamdulillah, dengòn beureukat dô’a ureuëng-ureuëng njang ka sjahid, geutanjoë banmandum ka tateumeung pijôh siat dalam masa damè, tapi beudjeuët keu-sabôh peu-ingat bagi geutanjoë banmandum, peurdjandjian MoU Helsinki njoë kon aché nibak peurdjuangan geutanjoë, meutapi mantóng panjang djalan njang harôih ta langkah untôk tapeuseulamat dan tapeupunòh banmandum asoë peurdjandjian MoU Helsinki lagèë jang ka meutanda djaroë bak 15 Agustus 2005.

    

   Bak uroë njoë, ulôn peu-ingat bak banmandum geutanjoë, bahwa ukeuë njoë geutanjoë akan tatamóng dalam prang jang leubèh hèbat lôm, njakni prang politék. Dari seubabnjan geutanjoë harôih keumah tapeudjak buët njoë deungòn hana tuwo keu tradisi-tradisi keuneubah éndatu, jakni seumangat dan meu-seutija sabé keudroë-droëteuh, disiplin seureuta sematéh ateuëh sabôh-saboh peuneutôh dan keubidjakan dalam dumpeuë peukara yang meuhubông deungòn keupeunténgan geutanjoë Atjèh.

    

   Wassalam,

    

   Hudép beusaré, mate beusadjan

   Sikrèk gaphan, saboh keureunda.

    

   Tengku Hasan M. Di Tiro

   Wali Neugara Atjèh.


  • Mustafa Abubakar
   Topik: Aceh di mata saya 04 Desember 2006 dari ilyas Saya tidak menyalahkan orang Aceh membenci orang jawa... walaupun saya orang jawa. Tapi perlu di ingat
   Message 2 of 3 , Dec 4, 2006
   • 0 Attachment
    Topik: Aceh di mata saya
    04 Desember 2006 dari ilyas
    Saya tidak menyalahkan orang Aceh membenci orang jawa... walaupun saya orang jawa. Tapi perlu di ingat yang merasakan kedzaliman di masa lalu tidak hanya orang aceh tetapi juga kami orang jawa. Oleh perlakuan pemerintah di masa orba. Dan yang membuat orang Aceh atau orang jawa lebih mulia tidak ada kecuali ketakwaanmya disisi Allah SWT. Saya melihat bahwa orang Aceh sangat bangga dengan sejarah lalu... tapi ingat... keadaan anda di masa sekarang. Kebanggaan anda yang kadang berlebihan terhapap suku Aceh membuat anda sombong dan tidak bisa melihat kelebihan suku lain. Di jawa khususnya di jawa timur... yang namanya pesantren ada dimana-mana... orang pake jilbab dimana-mana. Kalo anda lihat orang jawa lihat di jawa timur... ato jawa tengah... bukan yang di jakarta ato jawa barat... Mungkin masalahnya anda memberi penilaian tanpa anda pernah tau... Kesombongan hanya membuat sebuah bangsa tenggelam...


    "\"Napoleon Bonaparte\"" <geurupoh@...> wrote:
    HANA DAMÉ NGON LAMIËT SEULAÉN NIBAK MEUNANG.

    MEUNJO DJI-TEU’OH TJARA DUMPEUË KEUMAH DJIPEULAKU, PEUE KEUH
    WATÈË GEUTANJOË TEUNGOH TEUGA, PEUËLOM WATÉË GEUTANJOË
    LEUMOH. SABABNJAN : PEUNGALAMAN AWAI LEUBÈH RAJA NIBAK
    ALAT PRANG NJANG BAK GEUTANJOË.    Atjèh nakeuh saboh nangroë dan saboh bansa njang that melaén nibak bansa njang laén (unique) ateuëh rhung dônja. Meulaén dalam hai adat reusam, budaja, meulaén dalam hai diplomasi, ahklaq dan watak (character), peue lom ngon Indônèsia-Djawa, lagèë ka gop kheun: “The Achenese have a unique character: The more you fight them, the more they will fight you back “. Holland did not have any luck in Acheh, nor did the Japanese. The same fate will happen to the Javannese”.

    Njoë nakeuëh salah saboh seubab bansa njan ka leubèh kha, teuga dan ka meusaboh deungon meuneumat njang kong lagèëna di mijup Islam, bahpih meu-asai nibak meu-laén-laén bansa, meulaén-laén rupa dan warna kulét, teutapi kadjeuët keu saboh darah, saboh haté dan saboh tjita-tjita 'hudép meurdéhka maté mulia'.

    Dan meunjoë pih njoë makna Atjèh (Arab, Tjina, Èrupa, Hindia). Bagi ureuëng Gudjarat (Hindia Barat) njang teuka bak watèë neudjak peuturi Islam u Atjèh han rôh lidah neuh bak neukheun Atjèh, teutapi neu kheun “Accha” (njang meumakna djroh, tjidaih atawa beutôi).

    Meunjoë tangiëng dali peudjadjah Indônèsia-Djawa uroë njoë ka dji ngui makna “Atjèh” ( Asal, tahu tjara, ènak, hidup), makna njang dji ngui njoë nakeuh untôk meukeusud keu keupeunténgan pôliték sabé-sabé bansa droë djih, dan ureuëng-ureuëng Atjèh njang ka djeuët keu lamiët Djawa uroë njoë.

    Lagèë istilah-istilah njang ka dji-ngui dalam operasi meulitèdjih untôk dji-poh bansa Atjèh deungon istilah phôn that masa 'DOM' sampoë na istilah 'Opersi Cinta Menasah' dan keuseneulheuh 'Operasi Kemanusiaan' njang dji-peugah untôk peuseulamat rakjat Atjèh nibak GAM.

    Meunjoë ta kalon peuë njang ka meuhasé dji-peulaku ukeue bansa Atjèh baroë djéh, dan njang teugoh dji ajôn dji-peuteungeut ladôm ureuëng Atjèh uroë njoë, maka djeuët keu hana meu-iseuk makna njan keu geutanjoë dan njoë kon peukara njang hana mungkén sabab Djawa njan kalheuh dji-meu-gurèë bak tuan peunasihat djih Snouck Hurgronje peundjadjah kaphé Beulanda njan.

    Supaja beudjeuët keu djaga geutanjoë nibak teungeut dan beu-ta turi musôh éndatu teuh njang handjeuët ta teuwoë, hana laén njang djeuët ta kheun keu Djawa njan dalam arti pôliték nakeuh sibagoë: (national enemy) bansa Atjèh nibak djameun kon (masa Sumo Widikdjo) sampoë trôh àn uroë njoë masa si bibik Sukarno.

    'Tjara' njang dji bôh makna lé Indônèsia-Djawa njan, nakeuh “tjara” dji-peu-taklôk ureuëng Atjèh, tjara dji-peuleumôh seumangat ureuëng Atjèh, tjara dji-peu-hina, dji- peu-gasiën, dji-peu-gadoïh ingat, sampoë `an tjara dji-peu-pungoë bansa Atjèh njan keudroë.

    Meunjoë geutanjoë ka pungo, pèng njang na lam kéh ka keumah dji tjok lé djih, hudép geutanjoë uroë njoë ka dji-atô lé djih, na pusaka kata juë djaga bak djih, hana teu-ingat teuh lé keu hudép singoh.

    'Tjara' Djawa peulaku bak djipoh bansa Atjèh phôn ngon 'MADU', meunjoë han keumah baroë djingui 'TUBA', Alhamdulillah bansa Atjèh uroë njoë hana keumah lé dji poh ngon madu ka pajah langsông ngon tuba, dan bèk kareuna joë teuh keu 'tuba- djih' geutanjoë ka pajah ta-tém dan ta-deungo peu njang djih peuteuntèë. Hudép bansa Atjèh uroë njoë dan singoh nakeuh bansa Atjèh keudroë njang akan peuteuntèë deungon “HAREUTA DAN KUASA TEUH”.

    Hudép njang ka teuntèë lagèë hudép ureuëng awai (éndatu teuh). Ka sép sjarat bak neu meuhudép sampoë geu teu`oh pakiban geumaté njang djroh. Hudép éndatu teuh awai kon keudroë neuh, tapi keu aneuk tjutjoë neuh singoh.

    Kon lagèë hudép ureuëng Atjèh thôn 1945 njang ka dji-peulaku peutamong Atjèh di mijuëb Djawa, hana hak djih, njan buët hana legal djidjak peugot deungon ka meulangga ngon hukôm nanggroë Atjèh dan ngon hukôm Internasional. Uléh Djawa dan Ka keumah djipeugot atra njan sabab ureuëng Atjèh teugeuët ban saboh nanggroë bak watèë njan.

    Njoë uroë njoë geutanjoë ka djaga keulai, ka ta teusoë droë teuh keulai lom, ka ta teupeuë hukôm droë teuh dan hukôm internasional, ka ta teupeuë hak droë teuh. Watèë njoë barô ta teupeuë peue salah, tapi thôn 45 ureuëng Atjèh kabéh teugeuët bandum, sabab bak thôn 45 ureuëng Atjèh teungoh meuseunoh-seunoh mita pangkat bak Djawa, djeuët keu gubernur Djawa, djeuët keu djeundral major Djawa dan laén-laén lom.

    Ureuëng-ureuëng Atjèh bak thôn 45 njan hana geuteupeuë juëm droë geuh, hana geuteupeuë hukôm nanggroë droë, hana meuphôm seudjarah droë, hana geuteupeu peuë njang peunténg keu keupeuntengan nasional droë, ka keumah geudjôk nanggroë meutuwah njan keu musôh éndatu.

    Dan bèk hana ta sangka uroë njoë akan djipeutaba leubèh nibak djameuën Hasan Saleh, kon meutingkat meuntri, meunjoë peureulèë presiden Indonesia-Djawa kali njoë dji bôh ureuëng Atjèh lagèë ka dji pura-pura peutaba keu Surya Palôh, njoëkeuh 'tjara' Djawa djipeugadoh ingat ureuëng Atjèh keu peukara peu-meurdéhka droë.

    Al-Qur'an dan seudjarah ka meutuléh han geubi peutjaja keu djandji kaphé peulom djandji peudjdjah Indônèsia-Djawa, sabab 'peutaba dan djandji meusulét' sipai Djawa njan kadjeuët keu makanan si-uroë-uroë keu bansa Atjèh mulai djameun kon.

    Beu-ta jakin peu mantong djandji musõh, leubèh-leubèh lom sipai Djawa kon meu 99% hana beutôi, teutapi ban 100% sulét dan khianat, peukeuh dalam watèë prang atawa watèë meurundéng.

    Bèk na nibak geutanjoë njang mantong kira mungkén na 1% peu njang dji-meu-djandji lé Djawa njan beutôi, sabab njan bak biasadjih ta peu-beuna na 1% njoë, njankeuh njan njang akan peutjaruëh dan peuramah geutanjoë singoh.

    Meuneumat geutanjoë njang djroh dan patôt ta seutoët nakeuh meuneumat éndatu- teuh awai lagèë ka neu-peurintah uléh Wali Neugara dan Peumimpin Neugara Atjèh uroë njoë sibagoë peumimpin bandum bansa Atjèh untôk peulét peundjadjah bèk na lé meulikak-likak di bumoë Atjèh, Lagèë éndatu-teuh peutrok Beulanda.

    Sabab njan Beulanda dji teusoë ngon soë dji-meuprang, maka dji turi soë bansa Atjèh uroë njoë. Lagèë njang ka dji tuléh dalam buku: DE ATJÈH ORLOOG “Javanese are not match for Achenese in the battle”( bansa Jawa njan kon lawan bansa Atjèh dalam mideuën prang).


    ----- Original Message ----
    From: Ahmad Sudirman
    To: IACSF@yahoogroups.com; achehnews@yahoogroups.com; kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com; Lantak@yahoogroups.com; fundamentalis@...; politikmahasiswa@yahoogroups.com; mimbarbebas@egroups.com; oposisi-list@yahoogroups.com; PPDI@yahoogroups.com
    Cc: dayahbantaqiah@...; universityofwarwick@...; bujok_paya@...; merdeka_2007@...; indonesia_teroris@...; rasyidahabbas@...; jawakampret@...; yusrahabib21@...; bayna9@...; meuntroemalek@...; gubernuraceh@...; dr.zainiabdullah@...
    Sent: Sunday, December 3, 2006 9:39:24 PM
    Subject: «PPDi» AMANAT PNM TENGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO
    Amanat
    PNM Tengku Hasan M. Di Tiro
    Wali Neugara Atjèh
    Bak Peu-ingat Uroë Ulang Thôn
    Atjeh Meurdéhka Njang keu 30
    4 Désèmbèr 1976-4 Désèmbèr 2006

    Keu bandum bansa Atjèh,

    Assalamu’alaikum,

    Uroë njoë 4 Désèmbèr 2006, nakeuëh uroë rajek bansa Atjèh bansigom dônja njang keu-30 thôn. Uroë njoë nakeuëh sabôh uroë sutji keu-peurdjuangan bansa-teuh untôk tatjapai tjita-tjita geutanjoë.

    Lhèë plôh thôn kon watèë njang paneuk dalam sabôh peurdjuangan bansa. Le that keumadjuan njang ka tateumeung seulama njan, meutapi that meuhai pangkai njang harôih tabajeuë, meuplôh ribèë bansa-teuh jang ka sjahid dan ka teu-énanja dan hana seunipat keu-padum le hareuta njang ka binasa. Ukeuë njoë mantóng lé lom keureubeuën njang harôih tapeuteubiët untôk tapeu-punòh tjita-tjitateuh.

    Sjukô Alhamdulillah, dengòn beureukat dô’a ureuëng-ureuëng njang ka sjahid, geutanjoë banmandum ka tateumeung pijôh siat dalam masa damè, tapi beudjeuët keu-sabôh peu-ingat bagi geutanjoë banmandum, peurdjandjian MoU Helsinki njoë kon aché nibak peurdjuangan geutanjoë, meutapi mantóng panjang djalan njang harôih ta langkah untôk tapeuseulamat dan tapeupunòh banmandum asoë peurdjandjian MoU Helsinki lagèë jang ka meutanda djaroë bak 15 Agustus 2005.

    Bak uroë njoë, ulôn peu-ingat bak banmandum geutanjoë, bahwa ukeuë njoë geutanjoë akan tatamóng dalam prang jang leubèh hèbat lôm, njakni prang politék. Dari seubabnjan geutanjoë harôih keumah tapeudjak buët njoë deungòn hana tuwo keu tradisi-tradisi keuneubah éndatu, jakni seumangat dan meu-seutija sabé keudroë-droëteuh, disiplin seureuta sematéh ateuëh sabôh-saboh peuneutôh dan keubidjakan dalam dumpeuë peukara yang meuhubông deungòn keupeunténgan geutanjoë Atjèh.

    Wassalam,

    Hudép beusaré, mate beusadjan
    Sikrèk gaphan, saboh keureunda.

    Tengku Hasan M. Di Tiro
    Wali Neugara Atjèh.


    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail.yahoo.com


    Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!

   • Mustafa Abubakar
    MONYET GUS DUR MENGAKU DIRINYA ULAMA JAWA, TAPI CUBA LIHAT KELAKUANNYA DALAM FOTO DI SINI Topik: Aceh di mata saya 04 Desember 2006 dari ilyas Saya tidak
    Message 3 of 3 , Dec 4, 2006
    • 0 Attachment
     MONYET GUS DUR MENGAKU DIRINYA ULAMA JAWA, TAPI CUBA LIHAT KELAKUANNYA DALAM FOTO DI SINI
     Topik: Aceh di mata saya
     04 Desember 2006 dari ilyas
     Saya tidak menyalahkan orang Aceh membenci orang jawa... walaupun saya orang jawa. Tapi perlu di ingat yang merasakan kedzaliman di masa lalu tidak hanya orang aceh tetapi juga kami orang jawa. Oleh perlakuan pemerintah di masa orba. Dan yang membuat orang Aceh atau orang jawa lebih mulia tidak ada kecuali ketakwaanmya disisi Allah SWT. Saya melihat bahwa orang Aceh sangat bangga dengan sejarah lalu... tapi ingat... keadaan anda di masa sekarang. Kebanggaan anda yang kadang berlebihan terhapap suku Aceh membuat anda sombong dan tidak bisa melihat kelebihan suku lain. Di jawa khususnya di jawa timur... yang namanya pesantren ada dimana-mana... orang pake jilbab dimana-mana. Kalo anda lihat orang jawa lihat di jawa timur... ato jawa tengah... bukan yang di jakarta ato jawa barat... Mungkin masalahnya anda memberi penilaian tanpa anda pernah tau... Kesombongan hanya membuat sebuah bangsa tenggelam...


     "\"Napoleon Bonaparte\"" <geurupoh@...> wrote:
     HANA DAMÉ NGON LAMIËT SEULAÉN NIBAK MEUNANG.

     MEUNJO DJI-TEU’OH TJARA DUMPEUË KEUMAH DJIPEULAKU, PEUE KEUH
     WATÈË GEUTANJOË TEUNGOH TEUGA, PEUËLOM WATÉË GEUTANJOË
     LEUMOH. SABABNJAN : PEUNGALAMAN AWAI LEUBÈH RAJA NIBAK
     ALAT PRANG NJANG BAK GEUTANJOË.     Atjèh nakeuh saboh nangroë dan saboh bansa njang that melaén nibak bansa njang laén (unique) ateuëh rhung dônja. Meulaén dalam hai adat reusam, budaja, meulaén dalam hai diplomasi, ahklaq dan watak (character), peue lom ngon Indônèsia-Djawa, lagèë ka gop kheun: “The Achenese have a unique character: The more you fight them, the more they will fight you back “. Holland did not have any luck in Acheh, nor did the Japanese. The same fate will happen to the Javannese”.

     Njoë nakeuëh salah saboh seubab bansa njan ka leubèh kha, teuga dan ka meusaboh deungon meuneumat njang kong lagèëna di mijup Islam, bahpih meu-asai nibak meu-laén-laén bansa, meulaén-laén rupa dan warna kulét, teutapi kadjeuët keu saboh darah, saboh haté dan saboh tjita-tjita 'hudép meurdéhka maté mulia'.

     Dan meunjoë pih njoë makna Atjèh (Arab, Tjina, Èrupa, Hindia). Bagi ureuëng Gudjarat (Hindia Barat) njang teuka bak watèë neudjak peuturi Islam u Atjèh han rôh lidah neuh bak neukheun Atjèh, teutapi neu kheun “Accha” (njang meumakna djroh, tjidaih atawa beutôi).

     Meunjoë tangiëng dali peudjadjah Indônèsia-Djawa uroë njoë ka dji ngui makna “Atjèh” ( Asal, tahu tjara, ènak, hidup), makna njang dji ngui njoë nakeuh untôk meukeusud keu keupeunténgan pôliték sabé-sabé bansa droë djih, dan ureuëng-ureuëng Atjèh njang ka djeuët keu lamiët Djawa uroë njoë.

     Lagèë istilah-istilah njang ka dji-ngui dalam operasi meulitèdjih untôk dji-poh bansa Atjèh deungon istilah phôn that masa 'DOM' sampoë na istilah 'Opersi Cinta Menasah' dan keuseneulheuh 'Operasi Kemanusiaan' njang dji-peugah untôk peuseulamat rakjat Atjèh nibak GAM.

     Meunjoë ta kalon peuë njang ka meuhasé dji-peulaku ukeue bansa Atjèh baroë djéh, dan njang teugoh dji ajôn dji-peuteungeut ladôm ureuëng Atjèh uroë njoë, maka djeuët keu hana meu-iseuk makna njan keu geutanjoë dan njoë kon peukara njang hana mungkén sabab Djawa njan kalheuh dji-meu-gurèë bak tuan peunasihat djih Snouck Hurgronje peundjadjah kaphé Beulanda njan.

     Supaja beudjeuët keu djaga geutanjoë nibak teungeut dan beu-ta turi musôh éndatu teuh njang handjeuët ta teuwoë, hana laén njang djeuët ta kheun keu Djawa njan dalam arti pôliték nakeuh sibagoë: (national enemy) bansa Atjèh nibak djameun kon (masa Sumo Widikdjo) sampoë trôh àn uroë njoë masa si bibik Sukarno.

     'Tjara' njang dji bôh makna lé Indônèsia-Djawa njan, nakeuh “tjara” dji-peu-taklôk ureuëng Atjèh, tjara dji-peuleumôh seumangat ureuëng Atjèh, tjara dji-peu-hina, dji- peu-gasiën, dji-peu-gadoïh ingat, sampoë `an tjara dji-peu-pungoë bansa Atjèh njan keudroë.

     Meunjoë geutanjoë ka pungo, pèng njang na lam kéh ka keumah dji tjok lé djih, hudép geutanjoë uroë njoë ka dji-atô lé djih, na pusaka kata juë djaga bak djih, hana teu-ingat teuh lé keu hudép singoh.

     'Tjara' Djawa peulaku bak djipoh bansa Atjèh phôn ngon 'MADU', meunjoë han keumah baroë djingui 'TUBA', Alhamdulillah bansa Atjèh uroë njoë hana keumah lé dji poh ngon madu ka pajah langsông ngon tuba, dan bèk kareuna joë teuh keu 'tuba- djih' geutanjoë ka pajah ta-tém dan ta-deungo peu njang djih peuteuntèë. Hudép bansa Atjèh uroë njoë dan singoh nakeuh bansa Atjèh keudroë njang akan peuteuntèë deungon “HAREUTA DAN KUASA TEUH”.

     Hudép njang ka teuntèë lagèë hudép ureuëng awai (éndatu teuh). Ka sép sjarat bak neu meuhudép sampoë geu teu`oh pakiban geumaté njang djroh. Hudép éndatu teuh awai kon keudroë neuh, tapi keu aneuk tjutjoë neuh singoh.

     Kon lagèë hudép ureuëng Atjèh thôn 1945 njang ka dji-peulaku peutamong Atjèh di mijuëb Djawa, hana hak djih, njan buët hana legal djidjak peugot deungon ka meulangga ngon hukôm nanggroë Atjèh dan ngon hukôm Internasional. Uléh Djawa dan Ka keumah djipeugot atra njan sabab ureuëng Atjèh teugeuët ban saboh nanggroë bak watèë njan.

     Njoë uroë njoë geutanjoë ka djaga keulai, ka ta teusoë droë teuh keulai lom, ka ta teupeuë hukôm droë teuh dan hukôm internasional, ka ta teupeuë hak droë teuh. Watèë njoë barô ta teupeuë peue salah, tapi thôn 45 ureuëng Atjèh kabéh teugeuët bandum, sabab bak thôn 45 ureuëng Atjèh teungoh meuseunoh-seunoh mita pangkat bak Djawa, djeuët keu gubernur Djawa, djeuët keu djeundral major Djawa dan laén-laén lom.

     Ureuëng-ureuëng Atjèh bak thôn 45 njan hana geuteupeuë juëm droë geuh, hana geuteupeuë hukôm nanggroë droë, hana meuphôm seudjarah droë, hana geuteupeu peuë njang peunténg keu keupeuntengan nasional droë, ka keumah geudjôk nanggroë meutuwah njan keu musôh éndatu.

     Dan bèk hana ta sangka uroë njoë akan djipeutaba leubèh nibak djameuën Hasan Saleh, kon meutingkat meuntri, meunjoë peureulèë presiden Indonesia-Djawa kali njoë dji bôh ureuëng Atjèh lagèë ka dji pura-pura peutaba keu Surya Palôh, njoëkeuh 'tjara' Djawa djipeugadoh ingat ureuëng Atjèh keu peukara peu-meurdéhka droë.

     Al-Qur'an dan seudjarah ka meutuléh han geubi peutjaja keu djandji kaphé peulom djandji peudjdjah Indônèsia-Djawa, sabab 'peutaba dan djandji meusulét' sipai Djawa njan kadjeuët keu makanan si-uroë-uroë keu bansa Atjèh mulai djameun kon.

     Beu-ta jakin peu mantong djandji musõh, leubèh-leubèh lom sipai Djawa kon meu 99% hana beutôi, teutapi ban 100% sulét dan khianat, peukeuh dalam watèë prang atawa watèë meurundéng.

     Bèk na nibak geutanjoë njang mantong kira mungkén na 1% peu njang dji-meu-djandji lé Djawa njan beutôi, sabab njan bak biasadjih ta peu-beuna na 1% njoë, njankeuh njan njang akan peutjaruëh dan peuramah geutanjoë singoh.

     Meuneumat geutanjoë njang djroh dan patôt ta seutoët nakeuh meuneumat éndatu- teuh awai lagèë ka neu-peurintah uléh Wali Neugara dan Peumimpin Neugara Atjèh uroë njoë sibagoë peumimpin bandum bansa Atjèh untôk peulét peundjadjah bèk na lé meulikak-likak di bumoë Atjèh, Lagèë éndatu-teuh peutrok Beulanda.

     Sabab njan Beulanda dji teusoë ngon soë dji-meuprang, maka dji turi soë bansa Atjèh uroë njoë. Lagèë njang ka dji tuléh dalam buku: DE ATJÈH ORLOOG “Javanese are not match for Achenese in the battle”( bansa Jawa njan kon lawan bansa Atjèh dalam mideuën prang).


     ----- Original Message ----
     From: Ahmad Sudirman
     To: IACSF@yahoogroups.com; achehnews@yahoogroups.com; kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com; Lantak@yahoogroups.com; fundamentalis@...; politikmahasiswa@yahoogroups.com; mimbarbebas@egroups.com; oposisi-list@yahoogroups.com; PPDI@yahoogroups.com
     Cc: dayahbantaqiah@...; universityofwarwick@...; bujok_paya@...; merdeka_2007@...; indonesia_teroris@...; rasyidahabbas@...; jawakampret@...; yusrahabib21@...; bayna9@...; meuntroemalek@...; gubernuraceh@...; dr.zainiabdullah@...
     Sent: Sunday, December 3, 2006 9:39:24 PM
     Subject: «PPDi» AMANAT PNM TENGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO
     Amanat
     PNM Tengku Hasan M. Di Tiro
     Wali Neugara Atjèh
     Bak Peu-ingat Uroë Ulang Thôn
     Atjeh Meurdéhka Njang keu 30
     4 Désèmbèr 1976-4 Désèmbèr 2006

     Keu bandum bansa Atjèh,

     Assalamu’alaikum,

     Uroë njoë 4 Désèmbèr 2006, nakeuëh uroë rajek bansa Atjèh bansigom dônja njang keu-30 thôn. Uroë njoë nakeuëh sabôh uroë sutji keu-peurdjuangan bansa-teuh untôk tatjapai tjita-tjita geutanjoë.

     Lhèë plôh thôn kon watèë njang paneuk dalam sabôh peurdjuangan bansa. Le that keumadjuan njang ka tateumeung seulama njan, meutapi that meuhai pangkai njang harôih tabajeuë, meuplôh ribèë bansa-teuh jang ka sjahid dan ka teu-énanja dan hana seunipat keu-padum le hareuta njang ka binasa. Ukeuë njoë mantóng lé lom keureubeuën njang harôih tapeuteubiët untôk tapeu-punòh tjita-tjitateuh.

     Sjukô Alhamdulillah, dengòn beureukat dô’a ureuëng-ureuëng njang ka sjahid, geutanjoë banmandum ka tateumeung pijôh siat dalam masa damè, tapi beudjeuët keu-sabôh peu-ingat bagi geutanjoë banmandum, peurdjandjian MoU Helsinki njoë kon aché nibak peurdjuangan geutanjoë, meutapi mantóng panjang djalan njang harôih ta langkah untôk tapeuseulamat dan tapeupunòh banmandum asoë peurdjandjian MoU Helsinki lagèë jang ka meutanda djaroë bak 15 Agustus 2005.

     Bak uroë njoë, ulôn peu-ingat bak banmandum geutanjoë, bahwa ukeuë njoë geutanjoë akan tatamóng dalam prang jang leubèh hèbat lôm, njakni prang politék. Dari seubabnjan geutanjoë harôih keumah tapeudjak buët njoë deungòn hana tuwo keu tradisi-tradisi keuneubah éndatu, jakni seumangat dan meu-seutija sabé keudroë-droëteuh, disiplin seureuta sematéh ateuëh sabôh-saboh peuneutôh dan keubidjakan dalam dumpeuë peukara yang meuhubông deungòn keupeunténgan geutanjoë Atjèh.

     Wassalam,

     Hudép beusaré, mate beusadjan
     Sikrèk gaphan, saboh keureunda.

     Tengku Hasan M. Di Tiro
     Wali Neugara Atjèh.


     __________________________________________________
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail.yahoo.com


     Sekarang dengan penyimpanan 1GB
     http://id.mail.yahoo.com/


     Lelah menerima spam? Surat Yahoo! mempunyai perlindungan terbaik terhadap spam.
     http://id.mail.yahoo.com/

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.