Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PEUNYATAAN UMUM TEUNTANG HAK- HAK ASASI MANUSIA

Expand Messages
 • kerajaan pasai
  PEUNYATAAN UMUM TEUNTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA MUKADIMAH Assalammu alaikum meunan ulon kheun wateë bi saleuëm meurumpok gata wa alaikum salam balah gata
  Message 1 of 1 , Apr 30, 2006
  • 0 Attachment
    
   PEUNYATAAN UMUM TEUNTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA
    
    
   MUKADIMAH
    
   Assalammu'alaikum meunan ulon kheun wateë bi saleuëm meurumpok gata wa 'alaikum salam balah gata kheun geutanyoë taseunyom ruméh lagoina lon puphon laju meukeusud ulon keunoë ulon tron meurumpok gata lon peutrök haba suai paleng phon Peunyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia. Tiëp ureuëng lahe dengon hak-hak droë kareuna geutanyoë bangsa manusia hak-hak muteulak nyang saban keu barangsoë djih, lon ngon gata droë sama mulia Peusyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kana "komitmén" meunan keuh dikheun lee awak lua dijunjong diseu-on dilindong dipeutheun peunyuloh ureuëng haroih meurdeka. Pané "komitmén" bak awai phon, puteh licén lon neulop sion-on Piagam Peusyarikatan Bangsa-Bangsa di sinan dikheun keuyakinan geutanyoë bandum keu nyan hai aduën Hak Asasi Manusia. Cempala kunéng djipo ue baroh cicém ceudaih jroh ceungklak lagoina uroë ka beungôh djanji ka putoih mat bak kukoih Hak Asasi Manusia.

   PEUNYATAAN UMUM TEUNTANG HAK ASASI MANUSIA

   M u k a d i m a h

   Ta bileuëng-bileuëng ranub lam puan han trok deulapan di dalam raga ta timang-timang Peunyataan Umum nyan na tujoh bilangan paleng utama;
    
   Teuseubot bak phon "martabat alamiah" hak nyang pantaih makheulok manusia hak-hak nyang saban dan muteulak sah teumpat teumeuduëk "keumeurdekaan, keuadilan, perdamaian dunia";
    
   Suai kedua nyang ditimang-timang dipandang hana yum ureuëng abehna leu that buët awak nyan lageë binatang beungéh meuradang hate manusia;
    
   Rasa teumakot tiëp uroë sabe udep ngôn mate hana lee bida ho ho nyang tajak hana bebaih lee sang donya nyoë ka akhe tamong nuraka meubacut na yum di nyawong ureuëng peupeuë meulinteuëng dilaboih saja nyang keuh seubab nyan hai teungku peunyum seurata ureuëng haroih meurdeka;
    
   Suai neumboi lheë cuba timang lom atoë ngôn hukom hak asasi manusia nyang keuh cara peuteunang kaom liwat Peusyarikatan Bangsa-Bangsa keupeuët diseubut peukong hubongan ngôn dan rakan di leu neugara nyang keulimong, kheun Piagam nyan peuyakin bandum keu hak asasi manusia nyang keulimong, haroih tapeutrang hak-hak geutanyoë bek eunteuk  meu cawo  meuraba-raba;
    
   Suai martabat hareukat umat nyoë hak seunaroë bandum manusia inong ngôn agam duëk bak sare djeuët mangat tapike keumajuan beusama udep leubeh geot keu seurata uleë supaya bek meupake seusama syedara;
    
   Suai keunam bandum seupakat dong bak rapat deungon PBB bandum bangsa suara ka bulat djunjong that-that hak asasi nyang keutujoh, bak muphom beuthat leubeh meukarat bebaih meurdeka nyang paleng peunteng bak peuteupat cara peuseulamat djanji nyang kana jinoë meulangkah keu
    
   Peunyataan Umum Majeulih Umum
    
   Peusyarikatan Bangsa-Bangsa
    
   suai nyang ka kayem ta kheun-kheun hak asasi bandum umat manusia Peunyataan Umum nyan keu ukoran umum keu tiëp-tiëp bangsa seugala neugara nyoë tamuphom Peunyataan nyan dum jeuët tasuson sion-on bandum reuncana nyang diseubut-seubut nibak phon-phon tabi keu kaom ajaran ngôn didekan nyata deungon nyan geutanyoë maken tamuphom hak-hak kaom keu bebaih meurdèka lom nibak nyan peureuleë leubeh tapeumaju leubèh tapeumeutjeuhu dari nyang ka ka leubeh dimuphom le kaom, leubeh diakui takheun ibarat lampu dalam geulita.

   P a s a i 1 

   Bandum manusia lahee bebaih meurdeka deungôn hak ngôn martabat nyang sama. Ngôn akai taseumike, ngôn ate tameurasa bandum geutanyoë lageë syedara.

   P a s a i 2

   Tiëp ureuëng na hak saban bandum bebaih lam grak, bebaih lam bicara meunan keuh dikheun lam Peunyataan Umum Peureuleë that-that tapham wahee syedara Peunyataan PBB nyan hana keucuali rupa ngôn hi, putèh ngôn itam inong ngôn agam, brök ngôn tari dipandang sahi uroë ngôn malam.
   Basa, agama, sukeë ngôn bangsa hana dipeubida, meunan tjit sikap politek pangkat, hak milek, gasiën ngôn kaya dipandang seurupa, wahai pocut adek keududukan politek, hukom nanggroë ureuëng sidroë-droë (meurdèka, djajahan, atawa seuteungoh djajahan) hame ditilek dan disidek, hanjeuët dihiro duëk bak sajan, dong pih bak saban.

   P a s a i 3

   Ureuëng droë-droë bak djameun jinoe hanjeuët boh ato keu ureuëng lingka kareuna na hak udeep droë di dalam donya hame tapeukaru wahee syeedara.

   P a s a i 4

   Hana sidroë ureuëng bak jameun djinoë djeuët boh ato keu ureuëng lingka (tapeubudak, taprah, tajajah, tapeurugoë) buët nyan dilarang jinoë ngôn teuma.

   P a s a i 5

   Tan sidroë ureuëng patot tasiksa djeuët tadeura peuturot palak atawa tahukom ban-ban na hawa atawa tahina ban-ban na galak.

   P a s a i 6

   Tiëp-tiëp ureuëng tjit na hak droë na hak meungaku di keuë hukom tapeulaku ureuëng nyan seubagoë pribadi droë hanjeuët beurangsoë tapubuët nyang kon-kon.

   P a s a i 7

   Tiëp ureuëng saban bak mata hukom salah ngôn beuna ta kalon teuma tiëp ureuëng na hak lindongan hukom tan na bida deungôn laèn manusia. Patot hai rakan tanyoë tapuphom hanjeuët hai ampon tapeubida-bida djelaih nyan meuneuntang Peunyataan Umum Teuntang Hak-Hak Asasi Manusia.

   P a s a i 8

   Tiëp ureuëng na hak teurimong nyan lee ureuëng carong dikheun "pemulihan efektif" dari nyang diseubut "pengadilan nasional yang kompeten" yakni keu seugala tindakan nyang meulangga "hak-hak fundamental" nyang dijok keu gob nyan lee undang-undang dasa atawa hukom.

   P a s a i 9

   Hana sidroë ureuëng hai tjutwa inseun jeuët ban seuwenang-wenang didrop ngôn ditheun atawa diboh dipeuasèng di uteuën di rimba atawa dengôn laèn cara nyang tak semeuna-meuna.

   P a s a i 10

   Bandum ureuëng, hai teungku raja ateuëh peuradilan na saban hak peuradilan nyang adee ngôn teubuka lee peungadilan bebaih hana meumihak.

   P a s a i 11

   1. Barangkasoë didakwa lee hukom hanjeuët hai kaom tapeugah salah preh dileë peungadilan teubuka peugot putosan deungon jaminan djeulaih peungadilan bebaih.
   2. Hana sidroë ureuëng djeuët tapeusalah yoh goh djeulaih meulangga hukom Seubab salah ngôn beuna goh lom sah yoh goh dipeuputoih lee tuanku hakim.

   P a s a i 12

   Hukom nasional dan internasional pih dipeugah hanjeuët kheun salah wateë buët nyan teujadi hanjeuët peubeurat hukoman si salah dari nyang haroih teujadi hai teungku sidi.

   P a s a i 13

   1. Tiëp-tiëp ureuëng na hak dijak ho-ho nyang galak bandum ureuëng na hak, hai tjut adoë taduëk lam bataih-bataih saboh nanggroë.
   2. Tiëp-tiëp ureuëng na hak droë pinah dari saboh nanggroë u laèn nanggroë teumasok nanggroë djih keudroë dan wo teuma u nanggroë droë.

   P a s a i 14

   1. Bandum ureuëng deungon niët droë na hak weh u ranto mita suaka nyan keuh tjara wahee samlakoë tapeupluëng droë dari hukom rimba.
   2. Bek tapeusaban wahe nyak awan ngon peunjahat kon politek nyang dipeupluëng droë atawa buët ngôn tindakan nyang meulawan dasa ngôn tujuan PBB bunoë.

   P a s a i 15

   1. Tiëp ureuëng na hak maseng-maseng droë meugantoë nanggroë pat nyang suka meunan kheun PBB wahee pang nanggroë teuntang gantoë meugantoë warga neugara.
   2. Hana barangkasoë ban mangat asoë droë peubateuë hak warga neugara ureuëng sidroë-droë atawa ban-ban galak peutulak hak ureuëng nyang meugantoë warga neugara lageë pinah seuëng.

   P a s a i 16

   1. Meunyo ban bandum galak bok rambot hana lee lagöt kunéng boh langsat meunyo inong ngôn agam umu djih ka tjot beudoh hai rakan meukawen leugat agam atawa inong kana hak djih hak meunikah ngôn meukeuluarga. Hak meukawen ngôn meuchree pih hana pandang bangsa, warga neugara ngôn agama.
   2. Ureuëng nyang meukawen, hai puteh licen ta kheun mungken ngôn pilihan droë lintö ngôn dara barö peujatöh pilihan han djeuët djitham lee barangkasoë.
   3. Ayah, ma ngôn aneuk-aneuk, nyoë na meunan takheun, hai aneuk teungku di barat saboh keusatuan alamiah masyarakat nyang meundasa, bandum na lindongan dari neugara ngôn masyarakat.

   P a s a i 17

   1. Na hak ateuëh atra bagi tiëp-tiëp ureuëng sidroë-droë atawa beusama han djeuët dipeukaru lee sidroë-droë ureuëng.
   2. Bandum geutanyoë bebaih tapeumeugah peuteubiët peundapat hansoë djeuët tjeugah informasi ngôn asoë pikeran bebaih ta mita bebaih teurimong ngôn tapeutrök tan bataih wilayah.

   P a s a i 18

   Tiëp ureuëng na hak, wahee nyak intan ateuëh keubebasan pikeran, agama ngôn atee nurani teumasok meugantoë agama atawa keupeucayaan meunan keuh dipeupham lee Peunyataan Umum PBB supaya meusampoë, wahe samlakoë ajaran nyan haroih tapeuaja, tapubuët, tapeuta'at, sidroë-droë atawa beusama, di keuë umum atawa sidroë-droë ngôn beurangkasoë.

   P a s a i 19

   Bandum geutanyoë bebaih tapeumeugah bebaih tasanggah, bebaih tapeunyo hana sidroë ureuëng djeuët diceugah puë-puë nyang tapeugah ban saban uroë mita, teurimong ngôn peutrok informasi dan asoë pikeran, pih handjeuët soë tham pih bebaih tangeui tiëp media hana batasan di dalam nanggroë atawa lua ranto.

   P a s a i 20

   1. Tanyoë pih na hak meusapat-sapat ta peuduëk rapat ta peugah haba hanjeuët soë ceugah han jeuët soë umpat hanjeuët soë na tham ngôn cara paksa.
   2. Na hak bak tanyoë peudong kumpolan meukawan-kawan ikot peumilu han djeuët soë paksa ikot kumpolan geutanyoë bebaih that-that bak tameuikue.

   P a s a i 21

   1. Ikot peumilu langsung ngôn bebaih pileh wakilah nyang tapeucaya bek salah pileh awak wakilah bacut meusalah pileh nyang buya.
   2. Meunang ngôn talo kon masalah jujo ngôn ade paleng utama na hak taturot lam pameurintah meunyo nyoë ceudah pimpen neugara.
   3. Nyang hanjeuët tatulak keuheundak rakyat lam bandum teumpat lam kuasa neugara keuheundak rakyat haroih peuteugah peundapat liwat peumilu nyang djujo, adee, bebaih, rahasia peumilu meuseuti murni ngôn teutap umum, seudeurajat, bebaih ngôn rahsia jeuët tjit ngôn cara laen nyang sama mantap tapi nyang peunteng bebaih ngôn rahsia.

   P a s a i 22

   Tiëp ureuëng, seubagoë warga masyarakat na hak ateuëh jaminan sosial nyang utama ureuëng nyang paleng meukarat bek tok dimita hareukat deungon meugadee nyang bandum peureulee demi martabat droë sidroë pribadi nyang timoh bebaih meurdeka rot useuha-useuha lam nanggroë ngôn lua rantoë nyang diuroih ngôn sumber daya tiëp neugara.

   P a s a i 23

   1. Tiëp ureuëng na hak ateuëh buët useuha bebah dipileh peu nyang djih suka djih pih na hak ateuëh syarat-syarat buët nyang adee seureuta hak lindongan dari peunganggoran.
   2. Tiëp-tiëp ureuëng, hai agam meutuah, handjeuët na diskriminasi dalam hai upah keu buët yang saban, beurat ngôn ringan inong ngôn agam hanjeuët na bida.
   3. Tiëp ureuëng keureuja na hak keu upah nyang ade dan meu-untong, nyang ka djeulaih nyang na jaminan udeep, nyang na martabat na lindongan sosial, keu droë ngôn keurabat.
   4. Tiëp ureuëng na hak peudong kumpolan dan tamong syarikat-syarikat seukeureuja nyang na nyan keuh cara peulindong droë dari kaom majikan nyang seuwenang-wenang.

   P a s a i 24

   Ureuëng keureuja kon budak dolat nyang patoh bulat bak tuanku raja tanyoë pih na hak tameusyarikat keu tameumupakat ke seujahteura.

   P a s a i 25

   1. Tiëp ureuëng na hak keu taraf udeep djroh na jaminan keusehatan keu droë ngôn aneuk binoë teumasök hak keu ië ngôn bu, pakaian ngôn rumoh keusejahteraan ngôn jaminan sosial haroih dihiro jaminan pih beuna keu awak menganggoë yang saket ngôn cacat, trep ngôn baro nyang janda-janda ngôn lanjot usia seureuta kaom nyang kureueng beulanja.
   2. Ma ngôn aneuk bek meutangilang bak na beureujang rawatan ngôn bantuan bandum aneuk, teumasok nyang lahee hareum jaminan sosial neugara haroih na keu awak nyan.

   P a s a i 26

   1. Hak tiëp aneuk tamong sikula, wahee ya ayah nyang hana biaya, paleng ubit sikula rendah peundidikan reundah meuseuti peuwajeb supaya tiëp aneuk sikula teureutib. Peundidikan teukeunik ngôn jurusan haroih jeulaih haroih teupeuhah luah keu ureuëng lingka meunan tjit lom peundidekan tenggi haroih tjit keu ureuëng lingka sama seukali.
   2. Peundidekan meuseuti peukeumang pribadi dan peukong peunghargaan hak asasi "Kebebasan fundamental" bek hana taturi bandum nyan saban peunteng lageë bu ngôn ië.
   3. Aneuk miët lageë ië bit ngôn bu puteh suci murni lageë keureutah goh teutuleh ureuëng tuha, inong ngôn agam, wajeb tapham awak nyan haroih dibimbeng wateë pileh peundidekan.

   P a s a i 27

   1. Nyoë na sikula ureuëng djeuët ceudah carong dipeugah seugala rupa seubab nyan peureuleë na keubebasan peukeumang ileuméë ngôn keubudayaan.
   2. Nyang hana mudah ta cipta karya karya ileuméë, seuni, sastra ngôn budaya uleh seubab nyan peureuleë lindongan karya ilmiah, seuni, sastra ngôn budaya.

   P a s a i 28

   Tiëp-tiëp ureuëng na hak ateuëh saboh tatanan, sosial ngôn internasional, meunan bak tapham lam tatanan nyan, hak-hak dan keubebasan lam Peunyataan nyoë, peureuleë teulaksana peunoh bak sajan.

   P a s a i 29

   1. Tiëp-tiëp ureuëng, hai bungong kareuëng na keuwajiban keu masyarakat luah masyarakat teumpat tiëp-tiëp ureuëng peukeumang keupribadian ngôn hana bataih.
   2. Tiëp-tiëp ureuëng na hak ngôn keubebasan lam tapeujalan, meunan peureuleë takheun tiëp ureuëng haroih tundok keu batasan-batasan yakni undang-undang ngôn peuraturan tudjuan undang-undang, taakui, tapeuhormat hak ngôn keubebasan ureuëng laen, dan keu tapeujalan syarat-syarat nyang ade lam akheulak, keutertiban, dan keuseujahtraan umum lam masyarakat demokratis.
   3. Hak ngôn keubebasan nyan, hai nyak bintang sama seukali hanjeuët meuteuntang ngôn tudjuan dan prinsep-prinsep Peusyarikatan Bangsa-Bangsa.

   P a s a i 30

   Han djeuët na saboh dalam Peunyataan nyoë ta peusalah tafse, hai bungong pade yakni meupeudjok hak keu saboh neugara, keulompok atawa ureuëng si droë-droë. Yakni hak teulibat lam tiëp keugiatan nyang meukeusud meupeurusak hak-hak ngôn keubebasan nyang na dalam Peunyataan nyoë salah tafsee nyan handjeuêt na meu ube ujung pade.
    
    

   Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

   Mukadimah

   Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,
    
   Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,
    
   Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,
    
   Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,
    
   Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia,
    
   akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,
    
   Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
    
   Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,Majelis Umum dengan ini memproklamasikan
    
   Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
    
   sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

   Pasal 1

   Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

   Pasal 2

   Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
   Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

   Pasal 3

   Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

   Pasal 4

   Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

   Pasal 5

   Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

   Pasal 6

   Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

   Pasal 7

   Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

   Pasal 8

   Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

   Pasal 9

   Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

   Pasal 10

   Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

   Pasal 11

   1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
   2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

   Pasal 12

   Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

   Pasal 13

   1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
   2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

   Pasal 14

   1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
   2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

   Pasal 15

   1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
   2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

   Pasal 16

   1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
   2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
   3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

   Pasal 17

   1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
   2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

   Pasal 18

   Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

   Pasal 19

   Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

   Pasal 20

   1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
   2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

   Pasal 21

   1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
   2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
   3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

   Pasal 22

   Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

   Pasal 23

   1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
   2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
   3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
   4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

   Pasal 24

   Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

   Pasal 25

   1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
   2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

   Pasal 26

   1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
   2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
   3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

   Pasal 27

   1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
   2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

   Pasal 28

   Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

   Pasal 29

   1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
   2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
   3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

   Pasal 30

   Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.