Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Seulamat Uroe Raya Idul Fitri 1426 H

Expand Messages
 • Pimpinan GAM
  http://medlem.spray.se/acheh/pesan-walinanggroe-aceh.htm Peusan WN Atjèh: Bèk djak ikôt lamiët Beulanda !!! Beutatukri udép mulia dan merdéhka dan
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2005

   http://medlem.spray.se/acheh/pesan-walinanggroe-aceh.htm

   Peusan WN Atjèh: Bèk djak ikôt lamiët Beulanda !!!
   "Beutatukri udép mulia dan merdéhka dan beutatukri maté lagèë éndatuteuh. Geutanjoë wadjéb tapeutheun adat, reusam dan adab droëteuh. Bèk tadjak tirèë2 keulakuan pantjuri2 djawa njang ka djidjak teuka u naggroë geutanjoë, djidjak peu-ureuëng2droë sibagoë peumeurintah ateuëh nanggroë geutanjoë. Djih hana sah djiduëk di atjèh meu-siminèt-pih. Dan pajah tapitjrok-djih lagèë éndatu geutanjoë ka neu-pitjrok beulanda uroëdjéh!"
   http://medlem.spray.se/acheh/pesan-walinanggroe-aceh.htm   Nanggroë geutanjoë kadjeuët keu djadjahan djawa uroë njoë sabab salah politék nibak ureuëng2 njang mat pimpinan atjèh antara thôn 45 ngon thôn 50. Ureuëng njan katuwogeuh keu seudjarah politék dan keu hak hukôm nanggroë dan bangsa atjèh. Keusalahan njankeuh njang ka geutanjoë tjok langkah peubutôi bak uroë 4 desémber 1976, 11 thôn njang ka ulikôt uroë njoë, deungon geutanjoë peunjata keulai Atjèh Meurdéhka. Sabab rusak karaja lagoina didalam dan diluwa naggroë, leubèh2 lom dalam até dan tjara seumiké lamiët njang ka keumah djipasoë lé sipa-i djawa dalam até bangsa geutanjoë maka ka 11 thôn gohlom keumah tapubutôi peuë njang ka rusak njan. Dan kadeuh peureulèë watèë njang panjang. Tapi, ingat njoë: "Bèk na soë sangka geutanjoë han meunang. Bèk na soë sangka geutanjoë han meunang"!
   http://medlem.spray.se/acheh/pesan-walinanggroe-aceh.htm

   Perdjuangan dan djihad geutanjoë uroë njoë nakeuh meusambông langsông deungon nibak prang sabi éndatu geutanjoë bak neupeutheun bandéra njoë, neugara islam njoë, keumeurdéhkaan njang ka geutanjoë peunjata keulai uroë njoë, 11 thôn njang ka ulikôt. Prang sabi njoë ka teudjadi phôn bak uroë 26 mart 1873, 114 thôn njang ka ulikôt watèë uléh sipeundjadjah beulanda djipeunjata prang ateuëh neugara islam atjèh njang meurdéhka dan meudèlat.

   Uléh sabab buët pendjadjahan kaphé beulanda ka djidjak sambông uléh kaphé djawa-pantjasila maka ka wadjéb talawan kaphé djawa njoë lagèë éndatu geutanjoë ka wadjéb neulawan kaphé beulanda. Hingga sabab dan akibat prang njoë ka meusambông-sambông. Geutanjoë hana peuniléh dalam peukara njoë sabab prang njoë ka gob paksa ateuëh geutanjoë. Kon éndatu geutanjoë njang djak keudéh u nanggroë beulanda djak prang djih, teutapi bangsa beulanda njang djak u naggroë atjèh djidjak rampok dan djidjak poh maté geutanjoë. Meunantjit uroë njoë, kon geutanjoë njang djak keudéh u pulo djawa djak poh dan djak prang djih, teutapi bangsa djawa njang teuka keunoe u nanggroë atjèh djidjak rampok, rampaih dan djidjak poh maté geutanjoë di reumoh dan di nanggroëteuh.

   Dalam hukôm islam hana saboh prang njang leubèh sutji nibak prang geutanjoë talawan peundjadjah kaphé djawa-pantjasila uroë njoë. Langèt ngon Bumoe, Tuhan ngon Malaikat, Éndatudroë njang ka sjahid mandum na rot geutanjoë, mandum na sadjan geutanjoë. Hingga dalam prang njang sidumnan sutji njoë taktik dan strategi geutanjoe kalheuëh meutuléh dalam al-quran, dalam sunnah Rasullah dan dalam hikajat prang sabi keuneubah éndatu, Tgk Tjhik di Tiro Muhammad saman.


   Neuduëk geutanjoë lam dônja. Njoë, mansaboh dônja. KON djawa! Djih hana urôsan sapeuë ngon geutanjoë! Geutanjoë hana keupeunténgan sapeuë bak djih! Djih ureuëng bangai, ureuëng hana elumèë, ureuëng mundô, ureuëng hana rôh lam kawan lam dônja. Lamiët Beulanda! Djameun meunan - Uroë njoë meunan! Geutanjoë tadjak mita neuduëk lam dônja kon tadjak tamong lam masjarakat djawa! Teutapi tadjak tamong lam masjarakat dônja: masjarakat asia, afrika, europa dan amerika.
   http://medlem.spray.se/acheh/pesan-walinanggroe-aceh.htm


   Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.