Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20416....//Saboh tjunto seudjarah Atjèh njang tjeudai h lagèëna nakeuh, seudjak djameun Beulanda kon samp é uroë njoë, hana meusidroë peumimpin thjik tjhi k Atjèh njang na rôh djak meujeurah bak musôh. Meu nan bak masa Beulanda dilèë, meunan watèë DI-TII thôn limongplôhan , dan meunantjit watèë GAM ba nban njoë. Tjut Njak Dhien hana neumeunjeurah keu Beul anda, tapi djkhianat uléh ureuëng2 njang na sadjan , watèë droëneuhnjan han deuh neukalon sapeuë l é; Abu Beureuéh han neumeunjeurah watèë Iqrar La mteh djitèkèn thôn 1957, teutapi neutren u gampô ng limong thôn lheuëhnjan kareuna ka djikhianat uléh ureuëng2 njang droëneuh peutjaja njan; Wali Neugara , Njang Mulia Tengku Hasan Muhammad di Tiro, hana neuw oë u nanggroë lheuëh meutèkèn MoU Helsinki thô n 2005, tapi ka djikhianat uléh ureuëng2 sadjan dro ë-neuh dan ka keumah djipuwoë u nanggroë lhèë th ôn siteungoh lheuëhnjan, watèë droëneuhnjan ha ndjeuët neubila droëneuh lé dan handjeuët neumarit lé dalam basa Atjèh. Keusimpôlan djih: keudjadi an ateuëh Wali bak uroë 11 Oktober 2008, saban that lagèë keudjadian ateuëh Tjut Najk Dhiën thôn 191 0 buet Pang laot. Bansa Islam Chechenia njang ka 300 th ôn geulawan Rusia, dalam masa 10 thôn njoë 4 dro ë presiden awaknjan ka sjahid meuturôt-turôt dalam m ideuën prang: Presiden Dzhokhar Dudayev, Zelimkhan Y andarbiyev, Aslan Maskhadov dan Abdul-Khalim Sudalayev . Maté saboh meugantoé saboh, namun peurdjuangan a waknjan hana meusurôt meusilangkah. Meunan keu njang a kan teudjadi di Atjèh ukeuë, Insja Allah.... // ...

Expand Messages