Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

19654Salam'alaikôm Tengku ngon Tjut Njak.

Expand Messages
 • Acheh Watch
  Jan 1, 2010
   Bèk Sagai2 Taboih Basa
   Uléh: Zard Atjèh

   Salam'alaikôm Tengku ngon Tjut Njak.
   Beurangho tadjak bèk ta boih basa.
   Basa geutanjoë saboh amanat.
   Sinan keuh ummat djituri bansa

   Meungnjo basa hana ta pakoë.
   Panè hai adoë tanjoë mulia.
   Hana djituri lé ureuëng nanggroë.
   Panè djipakoë lé bansa dônja

   Beuthat ka tadjak u luwa nanggroë.
   Sagai bèk tuwo keu basa Poma.
   Peureunoë bagaih keu aneuk droë.
   Bèk sampoë laloë ngon bansa luwa

   Ta eu di Tjina ka tréb meuranto.
   Meu aneuktjutjo bansaboh dônja.
   Meungnjo dimarit deungon kawômdroë.
   Han sagaituwo basa Tjhèng-tjh'ôngw'a

   Di Tengku Atjèh laén lom bagoë
   Barô meuranto 'èt kuta Langsa
   Keu basa Atjèh hana lé pakoë
   Ladju ka tuwo keu basa Poma

   Peureunoë aneuk basa melaju
   Ladôm djidjampu ngon basa Djawa.
   'Oh woë u gampông meusangak-sangak.
   Lèh panè sinjak modèrèn raja

   Watèë geumarit basa melaju
   Peuleumah bak Du na rasa bangga.
   Keu basa Atjèh tjit hana muphôm.
   Ka tréb meuthôn-thôn di kuta Langsa

   Bak watèë ta eu, gli dalam haté
   Sang gob hana lé njang djeuët mu-basa.
   Sang gobnjan mantong tjarong peulaku.
   Habéh ngon-ngon buë ka basa Djawa

   Wahé e tjutkak lôn peugah mantong.
   Djinoë ta peukong basa ibunda.
   Peureunoë aneuk njan basa Atjèh.
   Sinan that leubèh kaja budaja

   Basa Atjèh tréb that ka meugah
   Abad keu namblaih ka djithèë lé dônja.
   Djeuët ta kalon dalam sedjarah.
   Got meukeubah lam museum Beulanda

   'Èt noë keuh dilèë wahé e rakan
   Batjut bahasan keu hai basa
   Beuthat di ulôn handjeuët keumarang.
   Lôn tjuba rakan rangkaian kata

   Alèh na beutôi alèh pih salah
   Narit lôn peugah asai meukana
   Meu'aih rakan droë keu ulôntuan
   Alèh panè djan ta sambông teuma

   Tgk Hasan di Tiro: Lumo djawa (jawa) dum di Atjèh (Aceh) !
   http://www.youtube.com/watch?v=H7wcl7m8xp8&feature=related

   Tgk Hasan di Tiro: Ureuëng Atjèh Kahabéh Gadoh Karakter !
   http://www.youtube.com/watch?v=H8mbiUwHpIY&feature=related

   Tgk Hasan di Tiro: Peuë (Puë) peunjakét Bangsa Atjèh uroë njoë ?
   http://www.youtube.com/watch?v=sbJsJtdDFE8

   Tgk Hasan di Tiro: Gubernur, Bupati, Camat dst nakeuh geupeunan Lhoh (Pengkhianat)!
   http://www.youtube..com/watch?v=oqJYGoF0SMQ&feature=related

   Tgk Hasan di Tiro: "Ureuëng njang paléng bahaja keu geutajoe nakeuh - djawa keumah djipeugot urg atjèh seutotdjih nibak seutot geutanjoe. Mantong na urg atjèh njang tém djeuët keu kulidjih, keu sidadudjih, keu gubernurdjih, keu bupatidjih, keu tjamatdjih, dll. Mantong na biëk droëteuh njang djak djôk dan peusah nanggroe atjèh keu djawa!"
   http://www.youtube.com/watch?v=Gbjb04wKWow&feature=related


   "Udép geutanjoë hana juëm meusaboh aneukmanok meunjo hana tapeutheun peuë njang ka geukeubah lé éndatu. Udép sibagoë lamiët dan djadjahan gob njan hana juëm meu-sikeuëh ! Meunjo tateupuë(peuë) arti keumuliaan! UREUENG-UREUENG LAGÈË LÔN 1000 X ( SIRIBÈË GO ) LEUBÈH GOT MATÉ NIBAk DIDJADJAH LÉ DJAWA !!!
   Kheun Tgk Hasan di Tiro
   http://www.youtube.com/watch?v=oqJYGoF0SMQ
   ================================================================================

  • Show all 2 messages in this topic